0

Cách sử dụng vernier clipers

4 7 0
  • Cách sử dụng vernier clipers

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:45

슬라이드 1 ▣ Cách sử dụng Vernier Clipers 품질보증팀 http www pipebending co kr 1) Đo đường kính trong Thước đo phải đặt vuông góc, 2 đầu đo phải song song với đường ống 2) Đo đường kính ngoài Cho ống vào giữa 2 đầu đo đường kính ngoài (sử dụng mặt bên trong) 3) ĐO chiều sâu Đưa đầu đo ở đuôi thước vào ống để đo độ sâu, đặt thước thẳng hàng với đường ống Đường kính trong ▣ Cách sử dụng Vernier Clipers 품질보증팀 http www pipebending co kr 1) Đo chỉ số sau khi forming (IO) + Đo 2 hướ. ▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 1) Đo đường kính - Thước đo phải đặt vng góc, đầu đo phải song song với đường ống !! Đường kính 2) Đo đường kính ngồi - Cho ống vào đầu đo đường kính ngồi (sử dụng mặt bên trong) !! 3) ĐO chiều sâu - Đưa đầu đo đuôi thước vào ống để đo độ sâu, đặt thước thẳng hàng với đường ống http://www.pipebending.co.kr 품품품품품 ▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 1) Đo số sau forming (I/O) : + Đo hướng trở lên Ống KH Ống Ống Jeong Do Ống Jeong Do Ống Jeong Do Chỉ số sai ! ※ Tham khảo : Khơng đo kích thước đầu ống (lỗi kích thước BURR) http://www.pipebending.co.kr 품품품품품 ▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 1) Đo số sau forming (I/O) : + Đo hướng trở lên Ống ※ Tham khảo : Khơng đo kích thước đầu ống (lỗi kích thước BURR) http://www.pipebending.co.kr 품품품품품 ▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 2) NG số I/O sau forming, đường kính nhỏ spec Ống KH Ống Jeongdo Khoảng cách khe hở lớn (Vỡ đường hàn sau hàn) Ống Jeongdo Ống Jeongdo OK = 품품품 Không vừa ống KH http://www.pipebending.co.kr 품품품품품 ... http://www.pipebending.co.kr 품품품품품 ▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 2) NG số I/O sau forming, đường kính nhỏ spec Ống KH Ống Jeongdo Khoảng cách khe hở lớn (Vỡ đường hàn sau... thước đầu ống (lỗi kích thước BURR) http://www.pipebending.co.kr 품품품품품 ▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 1) Đo số sau forming (I/O) : + Đo hướng trở lên Ống ※ Tham khảo...▣ ▣ Cách Cách sử sử dụng dụng Vernier Vernier Clipers Clipers 1) Đo số sau forming (I/O) : + Đo hướng trở lên Ống KH Ống Ống
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách sử dụng vernier clipers,