0

Lập trình python Phần mềm quản lý, lưu trữ sách thư viện

22 9 0
  • Lập trình python Phần mềm quản lý, lưu trữ sách thư viện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 07:59

Sách là kho tàng tri thức của dân tộc và nhân loại. Đọc sách là phương thức tích lũy, phát triển, tiếp biến tri thức của nhân loại. Phương tiện dùng để cố định, sản xuất và lưu truyền văn bản có tác dụng hình thành các thói quen đọc sách và học tập của con người. Sách giúp con người nâng cao tầm hiểu biết, bồi bổ trí tuệ, nuôi dưỡng đời sống tâm hồn. Đây là nguồn tri thức vô giá mà mỗi con người có thể tự tìm tòi trong suốt cuộc đời. Và mỗi loại sách đều có tác dụng riêng, phù hợp với từng độ tuổi. Bên cạnh đó, cách đọc sách truyền thống, sách điện tử ngày một chứng minh được sự hiệu quả, tiện lợi của mình cùng sự phát triển của công nghệ4.0.Lưu trữ, quản lý sách điện tử tại thư viện, trường học cũng trở lên cần thiết hơn. HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG TRUNG TÂM ĐÀOTẠO BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I *** BÀI TẬP QUÁ TRÌNH/THU HOẠCH MƠN: LẬP TRÌNH PYTHON Họ tên : NGUYỄN THỊ MAI Mã sinh viên : B19DTCN024 Lớp sinh viên : D19TXCN02-B Hà Nội, tháng 10/2021 MỤC LỤC I LỜI NÓI ĐẦU II THÔNG TIN CHUNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Chức Quản lý sách lưu trữ Quản lý kệ sách Quản lý sách theo kệ Tìm kiếm thơng tin sách lưu trữ 6 Sắp xếp sách lưu trữ file quản lý sách III LƯỢC ĐỒ USER CASE Quản lý sách Quản lý kệ Quản lý thông tin sách theo kệ IV BIÊU ĐỒ TRÌNH TỰ VI THỰC HIỆN 14 Khởi tạo đối tượng 14 Xử lý đối tượng 14 VII KẾT QUẢ THỰC HIỆN 17 Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B I LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay, thơng tin phát qua hệ thống mạng Internet, chuyển đến hàng triệu thiết bị thông minh điện thoại thơng minh, máy tính bảng, laptop,… với tốc độ chưa có Sức mạnh thời đại cơng nghệ số với hàng loạt tiện ích, mở nhiều hội cho phát triển hội nhập Những thành tựu Công nghệ thông tin diện khắp nơi, cho sống ngày văn minh, tiện lợi, nhanh chóng hiệu Trên giới Việt Nam, công nghệ thông tin trở thành công nghệ mũi nhọn, ngành khoa học kỹ thuật khơng thể thiếu việc áp dụng vào hoạt động kinh tế, xã hội Việt Nam chuyển trình chuyển đổi số với kinh tế số, xã hội số, giáo dục số,… Việc áp dụng số hóa tất ngành, nghề, lĩnh vực phổ biến trở nên cấp thiết, ngành nghề yêu cầu người phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ kiến thức chuyên sâu Hơn nữa, 02 năm qua, Việt Nam giới chống trọi với đại dịch toàn cầu, bệnh viêm đường hơ hấp COVID-19 Số hóa điện tử lại trở lên cần thiết Sách kho tàng tri thức dân tộc nhân loại Đọc sách phương thức tích lũy, phát triển, tiếp biến tri thức nhân loại Phương tiện dùng để cố định, sản xuất lưu truyền văn có tác dụng hình thành thói quen đọc sách học tập người Sách giúp người nâng cao tầm hiểu biết, bồi bổ trí tuệ, ni dưỡng đời sống tâm hồn Đây nguồn tri thức vô người tự tìm tịi suốt đời Và loại sách có tác dụng riêng, phù hợp với độ tuổi Bên cạnh đó, cách đọc sách truyền thống, sách điện tử ngày chứng minh hiệu quả, tiện lợi phát triển công nghệ 4.0 Lưu trữ, quản lý sách điện tử thư viện, trường học trở lên cần thiết II THÔNG TIN CHUNG Tên phần mềm: Quản lý Lưu trữ sách thư viện Giải pháp: Ngơn ngữ lập trình Python III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Chức Giải pháp quản lý lưu trữ sách thư viện xây dựng ngôn ngữ lập trình Python, với 05 chức chính: - Chức quản lý sách lưu trữ + Thêm sách + Hiển thị thơng tin sách có - Chức quản lý kệ sách + Thêm kệ + Hiển thị kệ có - Chức quản lý sách theo kệ + Thêm thông tin quản lý sách theo kệ + Hiển thị thông tin quản lý sách - Chức tìm kiếm thơng tin - Chức sếp thông tin hiển thị Quản lý kệ sách Quản lý sách theo kệ Tìm kiếm Quản lý sách lưu trữ Sắp xếp Quản lý lưu trữ sách Hình 1: Các chức phần mềm Quản lý lưu trữ sách thư viện Quản lý thông tin sách Quản lý sách Quản lý kệ Thêm sách Thêm kệ Thêm thông tin sách Xem sách Xem kệ Xem thông tin sách Tìm kiếm Sắp xếp Tìm sách theo chuyên ngành Theo tên sách Theo số lượng sách Hình 2: Sơ đồ phân cấp chức hệ thống Quản lý sách lưu trữ - Mục đích: Thủ thư nhập thêm thơng tin sách gồm có: Tên sách, tacgia, chuyên ngành sách, năm sản xuất lưu trữ liệu file máy tính Khi cần truy cập, tìm kiếm sách thơng qua tên sách, chuyên ngành sách cách dễ dàng - Dữ liệu đầu vào: Thủ thư nhập thông tin sách muốn xem sách + Mã sách dãy số có chữ số tăng tự động lần cập nhật sách vào file + Chuyên ngành sách giới hạn 04 giá trị sau: Khoa học tự nhiên, Văn học nghệ thuật, Công nghệ thông tin Điện tử viễn thông - Xử lý: + Thêm sách: Thủ thư yêu cầu sử dụng chức nhập sách, nhập thông tin quản lý sách vào hệ thống Hệ thống kiểm tra tính tồn vẹn liệu đầu vào, ghi thông tin sách vào file lưu trữ thông tin hợp lệ từ chối lưu thông tin thông tin không hợp lệ + Hiển thị thơng tin sách có: Thủ thư u cầu sử dụng chức năng, hệ thống xuất liệu thông tin sách có file hình - Dữ liệu in theo mẫu: Hiển thị danh sách thông tin mã sách, tên sách, tacgia, chuyên ngành sách, năm sản xuất file SACH.txt Quản lý kệ sách - Mục đích: Thủ thư nhập thêm thơng tin kệ sách gồm có: Tên kệ, loại kệ, số lượng tối đa sách đặt kệ lưu trữ liệu file máy tính Khi cần truy cập thơng tin kệ qua file cách dễ dàng - Dữ liệu đầu vào: Thủ thư nhập thông tin kệ muốn xem kệ sách Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B + Mã kệ dãy số có chữ số tăng tự động lần cập nhật kệ vào file + Lọai kệ sách giới hạn 03 giá trị sau: Nhỏ, Trung bình Lớn - Xử lý: + Thêm sách: Thủ thư yêu cầu sử dụng chức nhập kệ, nhập thông tin quản lý kệ vào hệ thống Hệ thống kiểm tra tính tồn vẹn liệu đầu vào, ghi thông tin kệ vào file lưu trữ thông tin hợp lệ từ chối lưu thông tin thông tin không hợp lệ + Hiển thị thơng tin kệ có: Thủ thư u cầu sử dụng chức năng, hệ thống xuất liệu thơng tin kệ có file hình - Dữ liệu in theo mẫu: Hiển thị danh sách thông tin mã kệ, tên kệ, loại kệ số lượng sách tối đa file KE.txt Quản lý sách theo kệ - Mục đích: Thủ thư nhập thêm thơng tin quản lý sách theo kệ sách, thơng tin gồm có: Tên sách, tên kệ, tình trạng sách, số lượng sách đặt kệ lưu trữ liệu file máy tính Khi cần truy cập thơng tin quản lý sách theo kệ qua file cách dễ dàng - Dữ liệu đầu vào: Thủ thư nhập thông tin sách theo kệ muốn xem thông tin sách kệ sách Số lượng sách nhập không vượt số trống kệ - Xử lý: + Thêm sách: Thủ thư yêu cầu sử dụng chức nhập sách vào kệ, nhập thông tin quản lý sách vào hệ thống Hệ thống kiểm tra tính tồn vẹn liệu đầu vào, ghi thơng tin kệ vào file lưu trữ thông tin hợp lệ từ chối lưu thông tin thông tin không hợp lệ + Hiển thị thông tin sách theo kệ có: Thủ thư yêu cầu sử dụng chức năng, hệ thống xuất liệu thông tin sách theo kệ có file hình - Dữ liệu in theo mẫu: Hiển thị danh sách thông tin tên sách, tên kệ, tình trạng sách số lượng sách file QLSTV.txt Tìm kiếm thơng tin sách lưu trữ - Mục đích: Thủ thư tìm kiếm thông tin quản lý sách lưu trữ thư viện điện tử - Dữ liệu đầu vào: Thủ thư nhập nhập từ khóa chun ngành sách để tìm kiếm thơng tin sách - Xử lý: Thủ thư yêu cầu sử dụng chức tìm kiếm sách, nhập chuyên ngành Hệ thống xuất liệu thơng tin sách có file hình Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B - Dữ liệu in theo mẫu: Hiển thị danh sách thông tin mã sách, tên sách, chuyên ngành sách, năm sản xuất sách có chuyên ngành sách theo tìm kiếm Sắp xếp sách lưu trữ file quản lý sách - Mục đích: Thủ thư xếp thông tin quản lý sách lưu trữ thư viện điện tử theo tên sách số lượng sách có file - Dữ liệu đầu vào: Thủ thư chọn chức sếp thông tin sách - Xử lý: Thủ thư yêu cầu sử dụng chức xếp thông tin quản lý sách Hệ thống xuất liệu thơng tin sách có file hình - Dữ liệu in theo mẫu: Hiển thị danh sách thông tin tên sách, tên kệ, tình trạng sách số lượng theo kết xếp III LƯỢC ĐỒ USER CASE Các chức hệ thống thể chi tiết qua sơ đồ usercase sau: extend Quản lý sách extend extend Thủ thư Quản lý kệ Xem sách Tìm kiếm extend Thêm kệ extend Xem kệ extend Quản lý thông tin sách Thêm sách extend Thêm thông tin Xem thơng tin extend Hình 3: Biểu đồ User-case Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B Sắp xếp Đặc tả user-case: Quản lý sách: User case cho phép thủ thư thêm sách, xem sách có file tìm kiếm thơng tin sách theo chuyên ngành sách Thủ thư đăng nhập vào hệ thống, thủ thư chọn chức quản lý sách, gồm có: Thêm sách, Xem sách tìm kiếm sách theo chuyên ngành sách - Chức Thêm sách: Sau thủ thư chọn chức thêm sách, hệ thống giao diện để thủ thư nhập thông tin tên sách, chuyên ngành sách, tacgia, năm sản xuất Trong đó, mã sách gồm chữ số tạo tự động, chuyên ngành sách nhập số loại chuyên ngành sách hiển thị hình Thơng tin sách sau kiểm tra ràng buộc liệu thêm vào file SACH.txt lưu trữ - Chức Xem sách: Thủ thư lựa chọn chức xem sách lưu trữ, giao diện hiển thị thông tin sách file - Chức tìm kiếm sách theo chuyên ngành: Thủ thư lựa chọn chức tìm kiếm, nhập chuyên ngành sách muốn tìm Hệ thống trả lại danh sách sách có chun ngành muốn tìm kiếm Quản lý kệ: User case cho phép thủ thư thêm kệ, xem kệ có file Thủ thư đăng nhập vào hệ thống, thủ thư chọn chức quản lý kệ, gồm có: Thêm kệ, Xem kệ - Chức Thêm kệ: Sau thủ thư chọn chức thêm kệ, hệ thống giao diện để thủ thư nhập thông tin tên kệ, loại kệ, số lượng tối đa sách Trong đó, mã kệ gồm chữ số tạo tự động, loại kệ nhập số loại kệ hiển thị hình Thơng tin ke sau kiểm tra ràng buộc liệu thêm vào file KE.txt lưu trữ - Chức Xem kệ: Thủ thư lựa chọn chức xem kệ, giao diện hiển thị thông tin kệ file Quản lý thông tin sách theo kệ: User case cho phép thủ thư thêm thông tin sách, xem thơng tin sách theo kệ có file xếp cách hiển thị liệu Thủ thư đăng nhập vào hệ thống, thủ thư chọn chức quản lý thơng itn sách, gồm có: Thêm thơng tin sách, Xem thông tin sách xếp hiển thị - Chức Thêm thông tin sách: Sau thủ thư chọn chức thêm thông tin sách, hệ thống giao diện để thủ thư nhập thông tin tên sách, tên kệ, tình trạng sách số lượng sách Trong đó, tên sách, tên kệ nhập Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B theo danh sách tên sách, tên kệ có fiel SACH.txt, KE.txt hiển thị hình Số lượng sách nhập khơng vượt số trống kệ Thông tin sách sau kiểm tra ràng buộc liệu thêm vào file QLSTV.txt lưu trữ - Chức Xem thông tin sách: Thủ thư lựa chọn chức xem sách lưu trữ, giao diện hiển thị thông tin sách file - Chức xếp thông tin sách: Thủ thư lựa chọn xếp thông tin sách theo tên theo số lượng sách Hệ thống trả lại danh sách file theo thứ tự xếp IV BIÊU ĐỒ TRÌNH TỰ Hệ thống QLSTV Thủ thư File liệu Chọn thêm sách Giao diện thêm sách Nhập thơng tin sách Kiểm tra tính hợp lệ thông tin sách Thông tin không hợp lệ Thông tin hợp lệ Ghi vào file Giao diện thông báo Ghi file thành cơng Hình 4: Biểu đồ trình tự chức thêm sách Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 10 Hệ thống QLSTV Thủ thư File liệu Chọn thêm kệ Giao diện thêm kệ Nhập thông tin kệ Kiểm tra tính hợp lệ thơng tin kệ Thơng tin khơng hợp lệ Thông tin hợp lệ Ghi vào file Ghi file thành cơng Giao diện thơng báo Hình 5: Biểu đồ trình tự chức thêm kệ Hệ thống QLSTV Thủ thư File liệu Chọn thêm thông tin sách Giao diện thêm thông tin sách Nhập thông tin thông tin sách Kiểm tra tính hợp lệ thơng tin kệ Thông tin không hợp lệ Giao diện thông báo Thông tin hợp lệ, ghi vào file Ghi file thành công Hình 6: Biểu đồ trình tự chức thêm thông tin sách Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 11 Hệ thống QLSTV Thủ thư File liệu Chọn xem thông tin Kiểm tra tính hợp lệ file Thơng tin hợp lệ, ghi vào file Thông tin không hợp lệ Dữ liệu file Giao diện hiển thị thơng tin Hình 7: Biểu đồ trình tự chức xem thơng tin Hệ thống QLSTV Thủ thư File liệu Chọn xếp thơng tin Kiểm tra tính hợp lệ file Thơng tin không hợp lệ Thông tin hợp lệ Lấy liệu Dữ liệu file Sắp xếp liệu Giao diện hiển thị thơng tin Hình 8: Biểu đồ trình tự chức xếp Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 12 Hệ thống QLSTV Thủ thư File liệu Chọn tìm kiếm Giao diện nhập thơng tin tìm kiếm Nhập thơng tin thơng tin tìm kiếm Kiểm tra tính hợp lệ thơng tin Thông tin không hợp lệ Thông tin hợp lệ Dữ liệu Dữ liệu file Tìm kiếm liệu Giao diện thơng tin Hình 9: Biểu đồ trình tự chức tìm kiếm V BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG Nhập thơng tin Kiểm tra tính hợp lệ Thơng tin khơng hợp lệ Thông tin hợp lệ Ghi liệu vào file Hình 10: Biểu đồ hoạt động chức thêm Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 13 Xem thông tin Kiểm tra tính hợp lệ file Thơng tin file khơng hợp lệ Thông tin file hợp lệ Dữ liệu hiển thị Hình 11: Biểu đồ hoạt động chức xem thơng tin Nhập thơng tin tìm kiếm Kiểm tra tính hợp lệ Thông tin không hợp lệ Thông tin hợp lệ Dữ liệu hiển thị Hình 12: Biểu đồ hoạt động chức tìm kiếm Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 14 VI THỰC HIỆN Khởi tạo đối tượng Tạo class Sach.py với trường thông tin Sách: Tạo class Ke.py với trường thông tin Kệ: Xử lý đối tượng Tạo class QLSach.py, QLKe.py xử lý yêu cầu chức thêm sách, xem sách, tìm kiếm sách - Tạo mã sách có chữ số Mỗi lần thêm sách mới, mã sách tăng giá trị so với mã sách lớn có file lưu trữ SACH.txt: Tạo mã kệ có chữ số Mỗi lần thêm kệ mới, mã sách tăng giá trị so với mã kệ lớn có file lưu trữ KE.txt: - Xử lý lưu thông tin sách: Hiển thị danh sách chuyên ngành sách để thủ thư thuận tiện theo dõi, kiểm tra định dạng năm sản xuất Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 15 Lưu thông tin kệ: Hiển thị danh sách loại kệ có sẵn để thủ thư thuận tiện theo dõi, kiểm tra định dạng số lượng tối đa Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 16 - Xử lý thông tin sách theo kệ: Hiển thị danh sách sách, kệ có kho lưu trữ trước thủ thư nhập tên sách, kệ cần thêm Thủ thư nhập tên sách, tên kệ có kho lưu trữ để thêm: Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 17 Kiểm tra định dạng số lượng sách Số lượng sách khơng vượt q vị trí trống kệ: - Xử lý xếp liệu: Lấy liệu file list: Sắp xếp liệu theo tên sách số lượng sách: - Tìm kiếm thông tin sách theo chuyên ngành: VII KẾT QUẢ THỰC HIỆN Giao diện hệ thống: Thủ thư chọn chức tương ứng cho chức Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 18 - Chức thêm sách: Thêm sách thành cơng: Thơng báo lỗi, có: Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 19 - Chức xem sách: - Chức thêm kệ: Kiểm tra tồn kệ file: Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 20 - Hiển thị danh sách kệ: - Thêm thông tin sách kệ: Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 21 Xử lý ngoại lệ thông tin: Hiển thị thông tin sách: Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B 22 - Sắp xếp danh sách thông tin theo tên sách: - Sắp xếp danh sách thông tin theo số lượng sách: - Tìm kiếm sách theo chun ngành: - Thốt khỏi chương trình: Trên mơ tả chi tiết chức chương trình QUẢN LÝ LƯU TRỮ SÁCH THƯ VIỆN Em xin ý kiến góp ý thầy cô E xin chân thành cảm ơn! Họ tên: Nguyễn Thị Mai – Mã SV: B19DTCN024 - Lớp: D19TXCN02-B ... Tên phần mềm: Quản lý Lưu trữ sách thư viện Giải pháp: Ngơn ngữ lập trình Python III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Chức Giải pháp quản lý lưu trữ sách thư viện xây dựng ngơn ngữ lập trình Python, với 05... Quản lý sách lưu trữ Quản lý kệ sách Quản lý sách theo kệ Tìm kiếm thơng tin sách lưu trữ 6 Sắp xếp sách lưu trữ file quản lý sách. .. tin quản lý sách - Chức tìm kiếm thơng tin - Chức sếp thông tin hiển thị Quản lý kệ sách Quản lý sách theo kệ Tìm kiếm Quản lý sách lưu trữ Sắp xếp Quản lý lưu trữ sách Hình 1: Các chức phần mềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình python Phần mềm quản lý, lưu trữ sách thư viện,