0

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong bộ luật hình sự việt nam

62 0 0
  • Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong bộ luật hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Mã số đề tài: ĐTSV.2022.29 Chủ nhiệm đề tài : Hoàng Thị Duyên Lớp : 1905LHOB Cán hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Kim Thoa Hà Nội, tháng năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Mã số đề tài: ĐTSV.2022.29 Chủ nhiệm đề tài : Hoàng Thị Duyên - 1905LHOB Thành viên tham gia: Phạm Thị Minh Thu - 1905LHOB Phạm Mai Phương - 1905LHOA Hà Nội, tháng năm 2022 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Bộ luật Hình Việt Nam” khơng qn kể đến cơng lao dạy dỗ nhiệt tình từ phía thầy cô Lời cho phép xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Kim Thoa, giảng viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội Xin cảm ơn thầy cô truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý giá để chúng tơi có trải nghiệm tuyệt vời hồn thành nghiên cứu cách xuất sắc Có lẽ kiến thức vơ hạn mà tiếp nhận kiến thức người ln có giới hạn định Do q trình làm đề tài chắn khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế Rất mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến từ phía q thầy để đề tài nghiên cứu tơi hồn thiện Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Nhóm xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Bộ luật Hình Việt Nam” nhóm tác giả thực nghiên cứu Các số liệu, trích dẫn nghiên cứu đảm bảo đầy đủ độ tin cậy, xác trung thực DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình COVID- 19 Bệnh viêm đường hô hấp cấp HĐXX Hội đồng xét xử NĐ- CP Nghị định- Chính phủ PGS.TS Phó Giáo sư Tiến sĩ SARS-CoV-2 Chủng virut corona TANDTC Tòa Án Nhân Dân Tối Cao TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TS Tiến sĩ WHO Tổ chức Y tế Thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng số liệu tình hình xét xử vụ án Covid- 19 từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021 địa bàn nước 31 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu: Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa đề tài: Kết cấu đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI 1.1 Những khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm dịch bệnh 1.1.2 Khái niệm bệnh truyền nhiễm 1.1.3 Khái niệm Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 10 1.2 Sự cần thiết quy định Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 11 1.3 Pháp luật số quốc gia Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nguy hiểm cho người 12 1.3.1 Quy định pháp luật Hoa Kỳ hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 12 1.3.2 Quy định Bộ luật Hình Trung Quốc Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 13 1.3.3 Quy định Bộ luật Hình Nhật Bản Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 14 Tiểu kết chương 1: 15 CHƯƠNG TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 16 2.1 Quy định Bộ luật Hình năm 2015 Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 16 2.1.1 Các dấu hiệu pháp lí 16 2.1.2 Các chế tài hình 18 2.2 Thực tiễn áp dụng Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 25 2.2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 25 2.2.2 Thực tiễn xét xử Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 31 2.4 Đánh giá việc quy định áp dụng quy định pháp luật Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 34 2.4.1 Ưu điểm 34 2.4.2 Nhược điểm 35 2.4.3 Một số nguyên nhân 38 Tiểu kết chương 2: 39 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VỀ TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 40 3.1 Quan điểm Nhà nước phòng, chống Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 40 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu áp dụng Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người Bộ luật hình Việt Nam 43 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật - sửa đổi, bổ sung Điều 240 BLHS năm 2015 43 3.2.2 Nâng cao hiệu áp dụng pháp luật Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 46 Tiểu kết Chương 48 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Chống dịch chống giặc” câu nói có tầm ảnh hưởng lớn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc họp vào chiều ngày 27 tháng năm 2020 Hiện tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến vơ phức tạp, diễn nước giới Mỗi ngày số ngày tăng mạnh số lượng người tử vong dịch bệnh ngày nhiều Theo thống kê tính đến 08 ngày 14 tháng 10 năm 2021 (theo Việt Nam) toàn giới ghi nhận 239.904.286 ca mắc Covid - 19, với 436.643 ca ghi nhận 24 qua Tổng số ca tử vong 4.888.684 người, số bệnh nhân bình phục 217.238.443 người Tại Việt Nam, ngày 14 tháng 10 năm 2021 có 3.092 ca mắc có 81 ca tử vong Bên cạnh đó, khơng dịch bệnh Covid-19 mà nhiều dịch bệnh xuất cướp tính mạng nhiều người như: dịch cúm H5N1, H7N9, dịch HIV/AIDS… Nguyên nhân hậu phần ý thức cá nhân xã hội, phần pháp luật quy định không rõ ràng Đa số người tuân thủ theo quy định Nhà nước phận nhỏ cố tình trốn khai báo y tế, che giấu thân bị mắc bệnh tìm đường tắt để tránh chốt kiểm sốt Từ hành vi gây hậu nặng nề làm trì trệ việc phát triển kinh tế đất nước thời điểm gây thiệt hại nhiều tới tính mạng, sức khỏe tất người dân xã hội Để ngăn chặn tình trạng này, pháp luật Việt Nam quy định rõ điều 240 Bộ luật Hình (BLHS) năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây, nhóm nghiên cứu thống gọi tắt BLHS năm 2015) “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” Nhận thức tính cấp thiết vấn đề tác giả chọn đề tài “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Bộ luật Hình Việt Nam” để nghiên cứu với hy vọng củng cố thêm kiến thức góp phần hồn thiện quy định pháp luật nước nhà Tổng quan tình hình nghiên cứu: Tình hình nghiên cứu nước: Giáo trình Luật Hình Việt Nam (phần tội phạm, 2) Trường Đại học Luật Hà Nội (Chủ biên, GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa) Do ý thức trách nhiệm người dân cán thực thi pháp luật chưa tốt Do tình hình xã hội, việc khách quan, yếu tố khác tác động làm cho thực tiễn thay đổi, quy định pháp luật khó ứng biến kịp thời Do tội phạm ngày có thủ đoạn nguy hiểm, tinh ranh khó phát Tiểu kết chương 2: Chương nêu rõ quy định pháp luật tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người cụ thể đưa quy định BLHS năm 2015 tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thực tiễn pháp luật đánh giá quy định pháp luật tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thực tiễn áp dụng Quá trình nghiên cứu đề tài quy định pháp luật tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thấy tầm quan trọng pháp luật công dân nghĩa vụ công dân thực pháp luật Pháp luật bảo vệ đảm bảo cho công dân thực quyền nghĩa vụ đất nước Pháp luật nước ta vừa có tính mềm dẻo, vừa xử phạt nghiêm khắc, vận dụng vào thực tế mang lại hiệu cao Tuy nhiên áp dụng pháp luật vào thực tiễn quy định BLHS năm 2015 phát sinh thêm số vướng mắc cần phải đưa giải pháp khắc phục kịp thời, để pháp luật hình phù hợp với thực tiễn 39 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VỀ TỘI LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Quan điểm Nhà nước phòng, chống Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Trong sống đại ngày nay, bên cạnh thảm họa thiên nhiên khủng khiếp mà người thường xuyên phải đối mặt thiên tai, lũ lụt, hạn hán, nhiễm mơi trường…, bệnh dịch kẻ thù vô đáng sợ người trái đất Những bệnh nguy hiểm chết người xuất nhiều lây lan nhanh khắp giới hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sức khỏe tính mạng người Ở nước ta, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm vấn đề cấp bách xã hội, quan tâm đặc biệt Đảng, Nhà nước chung tay góp sức toàn dân Quan điểm Nhà nước bảo đảm quyền sức khỏe cho người dân Việt Nam tham gia Công ước, điều ước quốc tế quyền người, Việt Nam cần phải tuân thủ quy định để bảo vệ quyền người Việc vi phạm quyền người sức khỏe cộng đồng, khơng góp phần làm trầm trọng thêm bệnh dịch mà nhiều người bị xâm phạm trực tiếp quyền người khác Do đó, địi hỏi phải có sách Đảng Nhà nước để thực cách công Vì vậy, việc áp dụng số biện pháp ứng phó cách ly xã hội, đóng cửa biên giới với nước, kiểm soát, cách ly bắt buộc với người nhập cảnh, đóng cửa trường học, hạn chế lại, khai báo y tế, cách ly toàn xã hội, xử lý nguồn lây bệnh, ổ dịch, quản lý lây nhiễm chéo sở y tế, quản lý nguy lây nhiễm nhóm nguy cao trường hợp cần cách ly, lên phác đồ điều trị chưa có vắc xin phịng bệnh…là việc cần thiết, có hạn chế số quyền người quyền tự lại, quyền việc làm, quyền tự kinh doanh,… Là quốc gia phát triển, kinh tế mạnh, y tế chưa hoàn toàn 40 đại, với bảo vệ Nhà nước người dân có kế hoạch, chuẩn bị, tỉ mỉ việc phòng chống dịch trở nên dễ dàng hết Kết hợp với hành động tồn dân việc phịng chống dịch Với gồng người đứng đầu đất nước, sở ban ngành, việc truyền bá tư tưởng, cách nhận thức cho người dân đạt hiệu cao Trong bối cảnh này, nhiều quốc gia giới bệnh nhân phải tự chi trả chi phí điều trị Covid-19 việc ban hành văn chữa bệnh miễn phí coi bước ngoặt trình bảo đảm sức khỏe người dân mà khơng phải quốc gia thực Đứng trước bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp gây chết người (Covid-19) chủng virus Corona (SARS-CoV-2) gây nhà nước ta đưa giải pháp cần thiết để tránh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm Hiểu rõ nguyên dịch bệnh đem lại hiệu cho việc xây dựng phát triển giải pháp ngắn dài hạn nhằm ứng phó với dịch Covid19 nói riêng chiến lược quản lý rủi ro bệnh lây truyền qua động vật nói chung Cần tổ chức hội đàm chuyên gia buôn bán động vật hoang dã, chuyên gia bệnh lây truyền qua động vật, quan lập pháp, tổ chức liên phủ hoạt động lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, ngành liên quan an toàn thực phẩm Để giảm thiếu tối đa việc làm lây lan bệnh truyền nhiễm quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng đưa giải pháp cụ thể Dù giải pháp ngắn hạn hay dài hạn, có khả nhiều Chính phủ xem xét xây dựng phương án quản lý rủi ro cụ thể hơn, thay lệnh cấm chung chung Trong bao gồm: cấm bn bán tiêu thụ số loài sản phẩm từ số loài cụ thể; kiểm tra kiểm dịch chặt chẽ biên giới quốc tế; đóng cửa thị trường mang rủi ro cao, điểm bán thịt động vật hoang dã; cấm tụ tập, buôn bán thiếu kiểm soát loại động vật hoang dã dưỡng Quan điểm Nhà nước bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cho người dân 41 Quyền tiếp cận thơng tin trở lên phổ biến có nhiều phương thức truyền bá thơng tin, có nhiều thơng tin dịch bệnh khơng xác, xuyên tạc, ảnh hưởng xấu đến quyền tiếp cận thông tin công dân gây hoang mang cho dư luận Chẳng hạn như: xuyên tạc việc không đủ lương thực thực phẩm cung cấp, số người chết nhiễm Covid, có phương pháp tự điều trị nhà Chính thơng tin thất thiệt dẫn đến việc người dân hoang mang lo lắng thiếu hiểu biết lại cung cấp thông tin sai lệch cho nhiều người khác Trước tình hình này, đạo Đảng Nhà nước, có biện pháp xử lý phù hợp nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội Cùng với đó, quan thực thi pháp luật có biện pháp tăng cường rà soát, xử lý nghiêm túc, cương cá nhân cố tình phát tán thơng tin sai thật mạng xã hội, gây hoang mang lo sợ cho người dân Bên cạnh phát huy vai trò quan trọng Bộ, ngành tư pháp việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật Bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, đại, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tn thủ thấp, có hiệu lực, hiệu cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền lợi ích hợp pháp người dân trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội quốc phòng, an ninh điều kiện mới, thúc đẩy đổi sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia Vấn đề phòng, chống lây lan dịch bệnh truyền nhiễm vấn đề quan tâm, triển khai biện pháp nhanh chóng liệt Chính nhiều biện pháp y tế cộng đồng nhanh chóng triển khai hiệu nhờ hỗ trợ công nghệ thông tin Việt Nam tận dụng hiệu ưu mức độ người dân sử dụng điện thoại di động (150%) mạng Internet (70%) Các thông tin cảnh báo từ nhà chức trách việc thực biện pháp phòng chống dịch thường xuyên nhắn cho người dân cập nhật trang web mạng xã hội Một số ứng dụng điện thoại để khai báo y tế theo dõi tình hình dịch bệnh sử dụng Đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phương thức tiếp cận người dân kịp thời liên tục 42 nhiều ích lợi mà cơng nghệ thơng tin mang lại bối cảnh dịch bệnh Khi xảy dịch bệnh truyền nhiễm, biện pháp “giãn cách xã hội” hay cụ thể nỗ lực hạn chế tiếp xúc cộng đồng để làm chậm hy vọng dừng hẳn việc dịch bệnh lây nhiễm, giải pháp cho phương thức hiệu để ngăn chặn lây lan virus Đó lý nhiều quốc gia giới thực đóng cửa biên giới, hủy bỏ hội nghị quan trọng, đóng cửa trường học yêu cầu người dân nhà Những biện pháp làm gián đoạn sống thường nhật tất người trợ giúp công nghệ thông tin, tảng hỗ trợ học tập, làm việc nhà, giao hàng tận nơi , đem lại cách thức để thích ứng dễ với tình trạng “bình thường mới” Ngồi Nhà nước cịn tổ chức tiêm vắc-xin phịng bệnh cho tồn dân nhằm phịng, chống dịch bệnh Covid-19 Nhà nước khuyến khích người dân nên tiêm vắc-xin để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng nhằm phần miễn dịch toàn dân Đây quan điểm Nhà nước phòng, chống Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu áp dụng Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người Bộ luật hình Việt Nam Từ thực tiễn bất cập hạn chế tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người nêu Chương 2, đề xuất giải pháp sau: 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật - sửa đổi, bổ sung Điều 240 BLHS năm 2015 Thứ nhất, bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm hình Cụ thể bổ sung chủ thể pháp nhân vào Điều 240 sau: “1 Cá nhân, pháp nhân thương mại có hành vi sau làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, bị phạt tù từ năm đến năm năm: 43 a) Đưa khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật vật phẩm khác có khả truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; b) Đưa vào cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh mang mầm bệnh nguy hiểm có khả truyền cho người; c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người ” Thứ hai, quy định cụ thể hành vi vi phạm Để bảo đảm tính minh bạch, cụ thể quy định pháp luật, bảo đảm pháp luật áp dụng, thống phạm vi tồn quốc, góp phần để người dân hiểu quy định pháp luật, đề nghị bỏ “Hành vi khác ” điểm c, khoản 2, Điều 240 BLHS năm 2015 Thay vào liệt kê cụ thể hành vi hướng dẫn công văn 45/2020/TANDTC- PC Đây kinh nghiệm Đức, Nhật Bản Trung Quốc Cụ thể sửa lại điểm c, khoản Điều 240 sau: “1 Người thực hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Đưa cho phép đưa khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật vật phẩm khác có khả lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; b) Đưa vào cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật bị nhiễm bệnh mang mầm bệnh nguy hiểm có khả lây truyền cho người; c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người như: Trốn khỏi nơi cách ly; Không tuân thủ quy định cách ly; Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ khai báo gian dối .” Thứ ba, bổ sung hành vi cấu thành tội phạm Cụ thể hành vi đưa người cho phép đưa người, tổ chức đưa người từ vùng dịch đưa vào lãnh thổ Việt Nam làm lây lan dịch bệnh Cụ thể bổ sung vào điểm 44 c, khoản Điều 240 thêm vào điểm d) hành vi khác làm lây lan dịch sau: “1 Người thực hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Đưa cho phép đưa khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật vật phẩm khác có khả lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; b) Đưa vào cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật bị nhiễm bệnh mang mầm bệnh nguy hiểm có khả lây truyền cho người; c) Đưa người cho phép đưa người, tổ chức đưa người từ vùng dịch đưa vào lãnh thổ Việt Nam làm lây lan dịch bệnh d) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người ” Thứ tư, bổ sung hậu hành vi vi phạm Như quy định khoản khoản 3, Điều 240 BLHS năm 2015 tính chất để xác định hậu vào số người chết, thẩm quyền công bố dịch, mà không thiệt hại nghiêm trọng kinh tế, trị, trị an xã hội Do vậy, đề nghị nghiên cứu, bổ sung hậu vào Điều 240 BLHS năm 2015 Mặc dù Công văn số 45/2020/TANDTC- PC tính đến hậu gây thiệt hại kinh tế từ 100.000.000 bị xử lý tội vi phạm quy định an tồn nơi đơng người (Điều 295, BLHS năm 2015) Tuy nhiên việc ghép vào Điều 295, theo chưa thực hợp lý Thứ năm, đổi tên “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” thành “Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm” Vì Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người không gây nguy hiểm cho người mà gây thiệt hại kinh tế, trị, trị an xã hội Nên cần đổi tên tội cho phù hợp với thực tiễn mà tội gây Cụ thể sau: “Điều 240 Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm Người thực hành vi sau đây, làm lây lan dịch 45 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Đưa cho phép đưa khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật vật phẩm khác có khả lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; b) Đưa vào cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật bị nhiễm bệnh mang mầm bệnh nguy hiểm có khả lây truyền cho người; c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Y tế; b) Làm chết người Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 10 đến 12 năm: a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền Thủ tưởng Chính phủ; b) Làm chết 02 người trở lên Người phạm tội bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm.” Đề xuất dựa sở đề xuất thứ tư 3.2.2 Nâng cao hiệu áp dụng pháp luật Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Thứ nhất, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng dịch, nhận thức người dân nguy hiểm dịch bệnh Việc tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch bệnh cần phải làm sâu sát từ địa phương, khu dân cư, tổ dân phố tới tận nhà người dân Để việc phổ biến thơng tin đạt hiệu việc tun truyền phải thực phương tiện thông tin đại chúng: từ tivi, báo đài loa phát khu vực dân cư Ví dụ phát tờ hướng dẫn biện pháp vệ sinh 46 phòng dịch tới tận nhà hộ dân khu dân cư Cần tăng tần số phát sóng truyền hình đoạn ghi hình giới thiệu trực quan cách vệ sinh phòng bệnh bước rửa tay xà phòng, đeo trang Để việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung pháp luật mơi trường nói riêng cần thiết phải tăng cường công tác xét xử lưu động địa bàn dân cư nơi xảy tội phạm Tòa án nhân dân cấp, củng cố ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm quần chúng nhân dân Thứ hai, tăng cường phát loa đài xã, phường địa phương tính nguy hiểm chế lây bệnh bệnh truyền nhiễm tương lại nói chung Covid–19 nói riêng Để từ người dân nhận thức rõ nguy hiểm dịch bệnh hình thành nên thói quen vệ sinh cá nhân hàng ngày để phòng chống bệnh truyền nhiễm sau này, không dịch bệnh Covid- 19 Chính thói quen vệ sinh phịng bệnh thời kỳ dịch bệnh Covid- 19 biện pháp quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế nguy lây lan bệnh truyền nhiễm xuất tương lai Từ đó, người dân nhận thức vai trị quan trọng cơng tác phịng dịch để tuân thủ quy định Thứ ba, song song với việc phổ biến kiến thức, nâng cao ý thức phòng dịch người dân việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho người dân chế tài xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến cơng tác phịng, chống dịch bệnh Chẳng hạn, phổ biến cho người dân mức xử phạt vi phạm hành tội phạm liên quan đến cơng tác phịng chống dịch, hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt Từ giúp người dân nhận thức tính nghiêm minh, răn đe pháp luật việc phòng chống dịch bệnh, đồng thời phần dập tắt tư tưởng, ý định phạm tội đối tượng; nhằm ngăn ngừa tội phạm Thứ tư, với thời đại công nghệ số phát triển nhanh việc cài đặt ứng dụng cơng tác phịng chống dịch quan trọng mà dễ dàng Như ứng dụng “Khẩu trang điện tử Bluzone” cảnh báo có người tiếp xúc gần, ứng dụng “Sức khỏe toàn dân” để cập nhật thơng tin 47 thống dịch bệnh, ứng dụng “Vietnam Health Declaration” khai báo y tế điện thoại thông minh… Thứ năm, tăng cường lực lượng có nhiệm vụ kiểm sốt chặt chẽ lượng người vào cửa khẩu, cửa ngõ, địa bàn giáp ranh biên giới nước với cách ly y tế trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, ngăn chặn sớm dịch bệnh lây lan cộng đồng Thứ sáu, khu cơng nghiệp có số lượng người lớn tập trung làm việc khu vực dễ gây lên tượng lây lan dịch bệnh chéo nguy hiểm nhanh chóng Vậy nên quan chức có thẩm quyền cần phải xem xét, lên phương án kế hoạch cho tình xảy ra, thực kiểm sốt tốt biện pháp phịng chống dịch Chính phủ Đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu cần thiết cho công nhân, người lao động thực giãn cách, cách ly Tiểu kết Chương Chương cung cấp thông tin giải pháp cần phải làm thời gian tới nhằm nâng cao ý thức người dân thực thi pháp luật; bảo đảm hiệu quy định phịng chống dịch, hồn thiện hệ thống pháp luật theo hướng công khai, minh bạch Và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 48 KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu, tìm tịi để làm sáng tỏ vấn đề lí luận pháp luật “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người Bộ luật Hình Việt Nam”, chúng tơi tích lũy thêm nhiều kiến thức dịch bệnh truyền nhiễm quy định pháp luật nói chung, pháp luật hình nói riêng tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người qua chương: Chương 1, trình bày vấn đề chung liên quan đến bệnh truyền nhiễm, khái niệm có liên quan đến tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người pháp luật số nước giới tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, từ làm sở để phát triển chương Chương 2, phân tích quy định tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người Bộ luật hình Việt Nam; đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật; nhận diện khó khăn, bất cập trình thực thi pháp luật, nhận diện bất cập nội quy định pháp luật làm móng đưa quan điểm, giải pháp hoàn thiện chương Chương 3, sở bất cập nêu Chương 2, đưa hai nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng chống dịch, giải pháp thứ tăng cường cơng tác phổ biến, bố trí nguồn lực thực thi pháp luật Giải pháp thứ hai hoàn thiện hệ thống pháp luật - sửa đổi, bổ sung Điều 240 BLHS năm 2015 theo hướng thứ nhất, bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm hình sự; thứ hai, quy định cụ thể hành vi vi phạm; thứ ba, bổ sung hành vi cấu thành tội phạm; thứ tư, bổ sung hậu hành vi vi phạm; thứ năm, đổi tên “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” thành “Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm” Vậy thực tế, tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người phổ biến giai đoạn Covid-19, bệnh dịch bùng phát nước toàn cầu, với xuất biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm nhiều so với chủng gốc trước đây, lại xâm nhập sâu vào trung tâm kinh tế, đô thị lớn , nên phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa có tiền lệ, cần mạnh mẽ, liệt để thực mục tiêu ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng cộng đồng 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Bộ Y Tế, Hướng dẫn chẩn đoán điều trị số bệnh truyền nhiễm, NXB Y Học Chỉ thị số 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 thực biện pháp cấp bách phịng, chống dịch Covid-19 Chính phủ (2020), Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế Chính phủ (2021), Nghị số 128/NQ- CP ngày 11/10/2021, việc Ban hành quy định tạm thời “thích ứng an tồn, linh hoạt, kiểm sốt hiệu dịch Covid 19” Đại học Luật Hà Nội (2019), giáo trình Luật Hình Việt Nam (phần tội phạm, 1), NXB Công An Nhân Dân Đại học Y Hà Nội Bộ mơn Truyền nhiễm, Chẩn đốn, quản lí bệnh Truyền nhiễm Nhiệt đới cộng đồng, NXB Y Học Đại học Y Hà Nội, Bệnh Truyền nhiễm Nhiệt đới (tập 1), NXB Y Học Lê Tiến Châu, Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (So sánh với Bội luật Hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009) NXB Tư Pháp Những vấn đề cần biết Y tế Học đường, 100 câu hỏi- đáp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngăn ngừa tai nạn thương tích trường học, NXB Lao Động 10 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, NXB Lao Động 11 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, NXB Chính trị Quốc gia 12 Quốc hội (2007), Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 13 Quốc hội (2012), Luật xử lý Vi phạm hành năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, NXB Chính trị Quốc gia thật 50 14 Quốc hội (2017), Nghị số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 Quốc hội việc thi hành Bộ luật Hình 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung theo số điều theo Luật 12/2017/QH14 15 Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg, ngày 28/01/2016 Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện cơng bố dịch, cơng bố hết dịch bệnh truyền nhiễm 16 Tịa án Nhân dân Tối cao (2020), Công văn số 45/2020/TANDTC- PC việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 17 Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), giáo trình Luật Hình Việt Nam (phần tội phạm, 2), NXB Công An Nhân Dân 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, NXB Cơng An Nhân Dân 19 Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), giáo trình Luật Hình Việt Nam (phần chung), NXB Cơng An Nhân Dân 20 Vụ pháp luật Hình sự- Hành chính, Những nội dung Luật xử lý Vi phạm hành năm 2012, NXB Tư Pháp, Hà Nội B WEBSITE 21 https://www.aaevie,tnam.com/blog-du-hoc/su-khac-biet-giua-dichbenh-va-dai-dich-la-gi 22 https://dembuon.vn/threads/dich-benh-la-gi-dai-dich-la-gi-cac-daidich-trong-lich-su-the-gioi.44429/ 23 https://sotp.langson.gov.vn/quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-ve-toi-lamlay-lan-dich-benh-truyen-nhiem-nguy-hiem-cho-nguoi 24 https://www.sgv.edu.vn/dich-benh-tieng-anh-la-gi-post2941.html 25 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-Luathinh-su-1999-15-1999-QH10-46056.aspx 26 http://namdinhcdc.com/ttksbtnd/2592/42727/47453/181562/Truyenthong -GDSK/Muc-xu-phat-doi-voi-23-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-trongphong chong-dich-benh-Covid-19.aspx 27 https://dtcblehongphong.hanoi.gov.vn/khoa-ly-luan-co-so/51 /view_content/4200580-thuc-tien-ap-dung-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-nam2015-ve-toi-lam-lay-lan-dich-benh-truyen-nhiem-nguy-hiem-cho-nguoi.html 28 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-toi-lam-lay-landich-benh-truyen-nhiem-nguy-hiem-cho-nguoi-so-1042021hspt-216217 29 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-toi-lam-lay-landich-benh-truyen-nhiem-nguy-hiem-cho-nguoi-so-1272021hsst-216215 30 https://danluat.thuvienphapluat.vn/12-nam-tu-la-muc-phat-cao-nhatcho-nhung-nguoi-chan-so-bo-y-te-tu-choi-cung-cap-thong-tin-chong-dich193206.aspx#567600 31 https://danluat.thuvienphapluat.vn/thiet-hai-trong-vu-tiep-vien-hangkhong-lam-lay-lan-covid19-193643.aspx#568643 32 https://danluat.thuvienphapluat.vn/truong-hop-nhap-canh-trai-phepva-mac-covid19-co-the-bi-xu-ly-nhu-the-nao-192335.aspx#565499 33 https://danluat.thuvienphapluat.vn/khoi-to-vu-an-tiep-vien-hangkhong-%E2%80%9Clam-lay-lan-ncov%E2%80%9D-191732.aspx#564383 34 https://danluat.thuvienphapluat.vn/nam-tiep-vien-hang-khong-bn1342-co-the-bi-xu-ly-hinh-su-nhu-the-nao-191688.aspx#564296 35 https://phapluatmoitruong.vn/toi-lam-lay-lan-dich-benh-truyen-nhiemnguy-hiem-cho-nguoi/ 36.https://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/topics/c8h0vm00009 crmm6-att/210305_01_vn.pdf 37 http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/ArticleDetail/5149/vuong-mackhi-ap-dung-quy-dinh-ve-toi-lam-lay-lan-dich-benh-truyen-nhiem-nguy-hiemcho-nguoi-tai-dieu-240-blhs-nam2015.aspx?fbclid=IwAR3jsnHgzqHxzGvQ0fcBR571GebtBNl3qIVQrFjTpftNxZu-jqks0JAk5Q 38 https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-chi-dao-dieuhanh?dDocName=TAND155594&fbclid=IwAR0pK71ZtFk0cHipeMzAeLFm2 qxpZ2xsoVNN8ne-wNRv0pbMsNGPewJnr 39 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu/nhung-thanh-tich-noi-bat-trong52 cong-tac-xet-xu-nam-2021-cua-toa-an-nhandan5617.html?fbclid=IwAR0Yi95Ojpsx2WjAqwYYpzUGQ6FiSHNwHHU9lV F745tUkhhCQX70xx_WhiA 40 https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quochoi.aspx?ItemID=59864&fbclid=IwAR3dlj6Uu0A0FUyajPNARy87kswEvCwIuojDigoUrQBZQQl7H8_XlvMkdg 41 https://amp.baodautu.vn/da-xet-xu-177-bi-cao-lien-quan-den-phongchong-dich-covid-19d153789.html?fbclid=IwAR0AVNvLyvyqgbfCVnfNTFvbdIoW774pECzOD6St bthLBf0Cd3wdgHSL8e4 42 https://sotuphap.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/2018/chitiet/!ut/p/z0/fYxBC4IwGIZ_TcexiU7dUSjE6iIi6C7xqVO_km3ijH5JkS3js_zPrxU0opKDU8cwKHRMG1cy_AmxDFjl8C7pqeCs7xIk5yVoZVnJ6p_B9sD3ifZ5lQ2Rrt1MvRajFutSNYMmFzYF9a0KmNgGiDpFv1sIMdTY NKDwimW9tPN63g9mlz2IH9uZ4Jn4fCJ03f9yQQDSfAY05U54kw9nkUcUXt Q9ZvoftbAA!!/#gsc.tab=0 43 https://thinksmartlaw.vn/quy-dinh-cua-phap-luat-viet-nam-va-mot-sonuoc-tren-the-gioi-ve-xu-ly-hanh-vi-vi-pham-ve-phong-chong-dich-benh/ 44 http://trungtamytebache.vn/tu-covid-19-den-dai-dich-tuong-lai.html 53 ... định Bộ luật Hình Trung Quốc Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 13 1.3.3 Quy định Bộ luật Hình Nhật Bản Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. .. 1: Những vấn đề chung Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Chương 2: Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người Bộ luật Hình Việt Nam thực tiễn áp dụng Chương... quan đến tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, ta hiểu tội làm lây lan dịch bệnh qua khái niệm dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm việc quy định tội làm lây lan dịch bệnh số nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong bộ luật hình sự việt nam ,