0

Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân

88 7 0
  • Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH -*** BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT TRẦN BÁ QUANG THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Khoa: Luật Hình Niên khóa: 2012 – 2016 Người hướng dẫn khoa học: Ts Lê Huỳnh Tấn Duy Người thực hiện: Trần Bá Quang MSSV: 1253801012247 Lớp: 34 – CLC37C THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân” kết q trình học tập cơng trình nghiên cứu thân Những nguồn tư liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ xác với tài liệu tác giả tiếp cận q trình thực khóa luận Tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm trước nhà trường lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2016 Tác giả TRẦN BÁ QUANG LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, tác giả xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Ban giám hiệu, giảng viên, nhân viên đáng kính trường Đại học Luật TP HCM gỉảng dạy, bảo, tạo môi trường học tập thân thiện hiệu để tác giả có tảng kiến thức pháp lý, yếu tố việc thực đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Tác giả xin gửi lời cám ơn đến cô Lương Thị Mỹ Quỳnh, cô gợi ý nghiên cứu ban đầu chia sẻ số nguồn tài liệu luật học hữu ích liên quan đến đề tài mà tác giả chọn làm khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, xin bày tỏ kính trọng tri ân sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Ts Lê Huỳnh Tấn Duy – thầy tận tâm hướng dẫn tác giả tận tình hỗ trợ hết mức nguồn tài liệu, định hướng, quan điểm nghiên cứu Trong q trình thực khóa luận, tác giả nhận giúp đỡ nghiên cứu tốt hơn, với chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ nghiên cứu bản, hữu dụng cho thân khơng khóa luận tốt nghiệp mà trình học tập sau Một lần nữa, xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Tác giả xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực đề tài Do kiến thức hạn hẹp, kỹ nghiên cứu cịn hạn chế nên đề tài khó tránh sai phạm, thiếu sót nên tác giả mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy bạn bè tham khảo khóa luận Tác giả TRẦN BÁ QUANG MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG I PHÁP NHÂN VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN 1.1 Pháp nhân 1.1.1 Khái niệm pháp nhân 1.1.2 Các điều kiện pháp nhân 1.1.3 Đặc điểm pháp nhân 11 1.1.4 Phân loại pháp nhân 14 1.2 Pháp nhân tố tụng hình 17 1.2.1 Pháp nhân quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 18 1.2.2 Pháp nhân quan, tổ chức tham gia tố tụng 19 1.2.3 Pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 25 CHƢƠNG II QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN 2.1 Trình tự, thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân 27 2.1.1 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam 27 2.1.2 Pháp luật số quốc gia giới 31 2.2 Ngƣời đại diện theo pháp luật pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình 34 2.2.1 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam 34 2.2.2 Pháp luật số quốc gia giới 39 2.3 Quyền nghĩa vụ ngƣời đại diện theo pháp luật pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình 42 2.3.1 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam 42 2.3.2 Pháp luật số quốc gia giới 44 2.4 Các biện pháp cƣỡng chế áp dụng pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình 45 2.4.1 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam 45 2.4.2 Pháp luật số quốc gia giới 47 2.5 Vấn đề cần phải chứng minh tiến hành tố tụng pháp nhân bị buộc tội 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 52 CHƢƠNG III NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ KHI ÁP DỤNG THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, HOÀN THIỆN 3.1 Những hạn chế quy định BLTTHS năm 2015 thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân 53 3.1.1 Những quy định chung 53 3.1.2 Quy định giai đoạn tố tụng 58 3.2 Kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân 62 3.2.1 Thuật ngữ “Pháp nhân phạm tội” 62 3.2.2 Những vấn đề cần chứng minh tiến hành tố tụng pháp nhân bị buộc tội 63 3.2.3 Thay đổi hình thức tổ chức chấm dứt tồn pháp nhân 63 3.2.4 Biện pháp cƣỡng chế 64 3.2.5 Thời hạn giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử 66 3.2.6 Quyền nghĩa vụ pháp nhân bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để điều hành, quản lý xã hội nhà nước quốc gia sử dụng pháp luật công cụ thiết yếu, hữu hiệu Pháp luật thực nhằm đảm bảo trật tự công cộng, an tồn quyền lợi đáng người, công dân quốc gia xác định Pháp luật nói chung, luật Hình luật Tố tụng hình nói riêng có nhiệm vụ đấu tranh, phịng chống tội phạm, thực việc trừng trị, răn đe người phạm tội giáo dục cho toàn xã hội Quá trình hình thành phát triển Luật hình Việt Nam đến trước Bộ luật Hình năm 2015 ln ghi nhận ngun tắc trách nhiệm hình cá nhân nguyên tắc có lỗi, tội phạm tiến hành thực thể người thông qua hành vi khách quan, với yếu tố tâm lý đạo đức chủ quan để xác định hành vi có cấu thành tội phạm[50-tr 25] Pháp nhân thực thể pháp lý hình thành pháp luật nên theo quan niệm truyền thống pháp nhân khơng có lý trí, nhận thức tồn yếu tố tâm lý, đạo đức nên đối tượng điều chỉnh luật hình Do đó, pháp luật hình nước ta khơng chấp nhận pháp nhân chủ thể tội phạm Khi chưa bắt đầu thực xây dựng dự án hai luật cốt lõi lĩnh vực pháp lý hình vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân gây khơng tranh cãi giới nghiên cứu khoa học luật hình sự[73-tr.52] Những người phản đối quy định trách nhiệm hình pháp nhân cho tính trừu tượng pháp lý chủ thể, pháp nhân khơng thể tự thực hành vi phạm tội mà tội phạm cá nhân thực nên khơng thể quy kết trách nhiệm hình cho pháp nhân Dự án Bộ luật Hình (sửa đổi) Bộ luật Tố tụng hình (sửa đổi) đưa lấy ý kiến xã hội, dự thảo chuyên gia pháp lý, quan, tổ chức, người dân góp ý, ghi nhận nhiều ý kiến đồng thuận phản đối chế định pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình Khi Quốc hội thơng qua Bộ luật Hình năm 2015 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 tiếp tục tồn quan điểm trái chiều vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân Luật Hình luật Tố tụng hình có mối quan hệ khăng khít, liên quan mật thiết với nhau, Bộ luật Hình luật nội dung, Bộ luật Tố tụng hình luật hình thức[36-tr.17] Trong nhiệm vụ Bộ luật Hình xác định hành vi nguy hiểm cho xã hội, quy định tội phạm, hình phạt, chế tài dành cho tội phạm Bộ luật Tố tụng hình điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình giải vụ án hình Bởi lẽ, có tội phạm xảy địi hỏi vụ án hình cần giải Bộ luật Tố tụng hình tạo nên khung pháp lý cho hoạt động tố tụng Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình như: điều kiện, cứ, chế tài, biện pháp cưỡng chế quan lập pháp thận trọng ghi nhận Nhiều quốc gia, bao gồm hệ thống Thông luật (Common law) Dân luật (Civil law) ghi nhận trách nhiệm hình pháp nhân, nên việc chấp nhận pháp nhân chủ thể tội phạm theo ý kiến nhiều chuyên gia thân tác giả đáp ứng xu phát triển chung pháp luật hình giới[59-tr.57] Nhưng cách tiếp cận, áp dụng vào thực tiễn cần có tham chiếu, học tập có chọn lọc quốc gia thực vấn đề Nếu trách nhiệm hình pháp nhân phạm tội gây nhiều tranh cãi nhận nhiều lời cảnh báo đến từ chuyên gia việc quy định, thực dự án Bộ luật Tố tụng hình sự, ghi nhận quy phạm liên quan đến thủ tục tố tụng pháp nhân phạm tội tố tụng hình gặp nhiều khó khăn, lúng túng Mối quan hệ luật Hình luật Tố tụng hình thống nhất, bổ trợ, làm tảng cho để áp dụng vào thực tiễn xử lý tội phạm Lần ghi nhận quy phạm điều chỉnh quan hệ pháp luật tố tụng hình liên quan tới pháp nhân khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Cần xem xét cụ thể, đánh giá rõ ràng quy định Bộ luật Tố tụng hình sở tham khảo quy định quốc gia khác thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Từ yêu cầu pháp luật Việt Nam xu hướng phát triển pháp luật hình giới pháp nhân, việc đầu tư nghiên cứu thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm pháp nhân vấn đề cấp thiết bình diện lý luận thực tiễn Đó lý tác giả lựa chọn đề tài “Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân” làm khóa luận tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu Khi tìm hiểu trách nhiệm hình pháp nhân, tìm nhiều tài liệu đa dạng nội dung hình thức từ sách, tạp chí, cơng trình nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ Liên quan đến nội dung với hình thức khóa luận tốt nghiệp có đề tài thực hiện, bao gồm: Trần Thúy Kiều – “Trách nhiệm hình pháp nhân – Những vấn đề lý luận”; Nguyễn Thị Anh Thư – “Trách nhiệm hình pháp nhân vấn đề lý luận”; Ngơ Thị Hồng Thơ – “Trách nhiệm hình pháp nhân vài vấn đề lý luận”… Ngoài ra, cịn tìm thấy số luận văn thạc sĩ : Hoàng Thị Tuệ Phương – “Trách nhiệm hình pháp nhân”; Dương Văn Vũ – “Trách nhiệm hình pháp nhân – Lý luận thực tiễn” Về tạp chí, tìm thấy nhiều viết liên quan đăng tải tạp chí như: Nghiên cứu lập pháp, Khoa học pháp lý, Nhà nước pháp luật, Dân chủ pháp luật, Kiểm sát, Luật học, Tòa án nhân dân tạp chí khác Nhưng tìm kiếm tài liệu chủ đề thủ tục tố tụng pháp nhân khơng thấy nhiều nguồn tài liệu nước, chủ yếu tài liệu, sách nước Điều cho thấy tính đề tài, lĩnh vực pháp luật chưa đào sâu nghiên cứu Đây vừa ưu điểm, vừa khó khăn cho tác giả thực khóa luận tốt nghiệp Lý luận thực trạng áp dụng quy định thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân đặt nhiều vấn đề khai thác, nghiên cứu để có khóa luận đạt chuẩn nghiên cứu, đề tài tác giả theo hướng cụ thể, định hướng thể mục đích, nhiệm vụ đề tài nghiên cứu nằm chủ đề rộng lớn liên quan đến thủ tục tố tụng pháp nhân Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu tác giả với đề tài xác định loại pháp nhân chịu trách nhiệm hình dựa vào cứ, điều kiện luật định đồng thời xem xét tính khả thi quy phạm pháp luật tố tụng hình truy cứu trách nhiệm hình với pháp nhân đó, dự liệu vướng mắc mặt lý luận, thực tiễn áp dụng thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Căn vào mục đích nghiên cứu đề tài, tác giả tập trung vào nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu pháp nhân chủ thể tội phạm theo luật hình Việt Nam, kết hợp tham khảo pháp luật số quốc gia giới để có nhìn tổng quát, nhận thức xác, đắn pháp nhân thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân; - Xem xét, phân tích cụ thể quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam việc truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân, đồng thời so sánh, đối chiếu với pháp luật số quốc gia khác; - Đánh giá quy định pháp luật Việt Nam thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân, từ nêu lên khó khăn, hạn chế dự đốn áp dụng vào thực tiễn lập luận khoa học, làm sở để định hướng sửa đổi, hoàn thiện quy định thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu pháp nhân, chủ thể tội phạm luật Hình sự, tham gia vào quan hệ pháp luật Tố tụng hình Việt Nam Vấn đề thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Việt Nam số quốc gia giới với việc dự liệu khó khăn áp dụng Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 đề xuất giải pháp nhằm góp phần định hướng giải thích luật sửa đổi, hồn thiện tốt quy phạm pháp luật thủ tục tố tụng hình pháp nhân 4.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn nội dung: Khóa luận nghiên cứu sở lý luận, quy định thủ tục tố tụng pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình Trong đó, tập trung nghiên cứu vấn đề: pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự; thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân; thực trạng quy định dự đốn khó khăn việc áp dụng thủ tục tố tụng hình pháp nhân để đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện thủ tục Thơng qua đó, khóa luận có giải pháp xây dựng chế pháp lý phù hợp pháp nhân nhằm đảm bảo pháp chế thực có hiệu cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung tội phạm pháp nhân thực nói riêng Giới hạn văn pháp luật nghiên cứu: Các quy định Bộ luật Hình năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, pháp luật hình số quốc gia giới có liên quan đến trách nhiệm hình pháp nhân thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân tố tụng hình Nguồn tài liệu tham khảo: Tác giả sử dụng nguồn tài liệu thống mang tính học thuật độ tin cậy cao, bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, tạp chí luật học, khoa học pháp lý, thư viện số, thư viện heinonline Song song đó, thơng tin liên quan đến nội dung nghiên cứu từ trang thơng tin điện tử có uy tín sử dụng cập nhật đến thời điểm thực đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài trình bày quan điểm nhận thức chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin nhà nước pháp luật Việc sử dụng phương pháp cho phép tác giả nhận thức rõ chất vấn đề pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình thủ tục tố tụng pháp nhân theo Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 Từ đó, đặt lý luận dựa quy phạm pháp luật tố tụng hình dành cho pháp nhân gặp khó khăn thực tiễn áp dụng Ngồi ra, tác giả cịn sử dụng phương pháp nghiên cứu khác phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, phương pháp lịch sử, thống kê để nghiên cứu đề tài Việc sử dụng phương pháp 62 hành hình phạt tiền pháp nhân thực quan thi hành án dân Thủ trưởng quan thi hành án dân có thẩm quyền định thi hành án phạt tiền với pháp nhân phạm tội[2-Điều 445] Tuy nhiên, với hình phạt khác đình hoạt động; cấm kinh doanh, cấm hoạt động số lĩnh vực; cấm huy động vốn chưa pháp luật xác định thuộc thẩm quyền thi hành quan, tổ chức cụ thể Vấn đề cần giải thích cụ thể nhằm thực hóa án có hiệu lực Tòa án, đảm bảo trật tự xã hội, trừng trị pháp nhân phạm tội 3.2 Kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Qua phần phân tích quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, ta nhận thấy số khó khăn tồn thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Xác định điểm hạn chế nêu kết hợp với việc tham khảo, nghiên cứu có chọn lọc pháp luật tố tụng hình số quốc gia giới, tác giả đề xuất số kiến nghị sau nhằm sửa đổi hoàn thiện thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân: 3.2.1 Thuật ngữ “Pháp nhân phạm tội” Như phân tích, thuật ngữ chất khơng xác nên theo tác giả nhà làm luật cần phải xóa bỏ Ngược lại, muốn giữ thuật ngữ “pháp nhân phạm tội”, quan có thẩm quyền cần khắc phục sai sót việc ban hành văn hướng dẫn xác định rõ giai đoạn sử dụng cụm từ “pháp nhân phạm tội” trình tố tụng phải sau có án có hiệu lực kết tội pháp nhân Pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình chưa bị coi phạm tội chưa bị kết án án có hiệu lực Bên cạnh đó, ta dùng cách thức quy định tên gọi tư cách pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình thành “chủ thể bị tình nghi” (suspect), “bị can” (the accused), “bị cáo” (defendant) tùy vào giai đoạn tố tụng hình phù hợp Quan điểm tương đồng với quy định pháp luật tố tụng hình Hàn Quốc gọi chung khái niệm bị cáo (defendant), bị tình nghi (suspect) cho thể nhân thực thể pháp lý (juristic person) toàn trình giải 63 vụ án hình sự[14-Điều 27] Nếu quy định tư cách pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm theo giai đoạn gộp pháp nhân thể nhân bị truy cứu trách nhiệm hình để áp dụng chung với tên gọi trên, đồng thời khơng cần giải thích khái niệm “pháp nhân phạm tội” mà Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 ghi nhận 3.2.2 Những vấn đề cần chứng minh tiến hành tố tụng pháp nhân bị buộc tội Dựa vào điều kiện chịu trách nhiệm hình pháp nhân quy định Bộ luật Hình năm 2015, ta thấy có nhiều giống với tiêu chí kết tội pháp nhân theo học thuyết đồng hóa (Identification theory) Vì vậy, vấn đề cần phải chứng minh quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiến hành tố tụng pháp nhân bị buộc tội bao gồm: hành vi phạm tội xảy ra, thời gian, địa điểm tình tiết khác hành vi phạm tội thuộc trách nhiệm hình pháp nhân; lỗi cá nhân thành viên thực hành vi phạm tội nhân danh pháp nhân; tính chất mức độ thiệt hại hành vi phạm tội pháp nhân gây ra; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình tình tiết khác liên quan đến miễn hình phạt; nguyên nhân điều kiện phạm tội Vì lỗi người thực hành vi nhân danh pháp nhân quy kết thành lỗi pháp nhân nên quan có thẩm quyền chứng minh tiến hành tố tụng pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự[42-tr.116] Vì vậy, nhiệm vụ quan chức xác định lỗi chứng minh lỗi cá nhân – thành viên pháp nhân, để buộc tội pháp nhân 3.2.3 Thay đổi hình thức tổ chức chấm dứt tồn pháp nhân Như phân tích điểm khó khăn, hạn chế quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 việc pháp nhân thực chia, tách, sáp nhập, hợp sau có án kết tội có hiệu lực Tịa án Pháp nhân có thực hoạt động chia, tách, sáp nhập, hợp chất không thay đổi khác biệt pháp nhân phạm tội pháp nhân kế thừa quyền, nghĩa vụ pháp nhân Vì vậy, quan có thẩm quyền cần phải làm rõ vấn đề tránh trường hợp lợi 64 dụng lỗ hổng pháp luật để lảng tránh nghĩa vụ thi hành án phạt tiền, bồi thường thiệt hại pháp nhân phạm tội Theo quan điểm tác giả, nhà làm luật nên xem xét đặt trách nhiệm thi hành án với pháp nhân kế thừa có thay đổi mặt pháp lý rõ ràng, pháp nhân phạm tội chấm dứt tồn sáp nhập với pháp nhân khác 3.2.4 Biện pháp cƣỡng chế Về biện pháp kê biên tài sản, “người đứng đầu” pháp nhân cá nhân pháp luật tố tụng hình quy định có trách nhiệm quản lý tài sản bị kê biên Cần phải có văn hướng dẫn liệt kê cá nhân quy định điều kiện, tiêu chí để thỏa mãn tư cách “người đứng đầu” pháp nhân Pháp nhân thương mại, chủ thể chịu trách nhiệm hình chủ yếu doanh nghiệp, với tổ chức kinh tế khác Vì vậy, để giải triệt để tạo điều kiện dễ dàng áp dụng biện pháp cưỡng chế này, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 nên sửa đổi chủ thể giao bảo quản tài sản người đứng đầu pháp nhân người quản lý doanh nghiệp Các chủ thể người quản lý doanh nghiệp xác định Luật Doanh nghiệp năm 2014, đồng thời xác định người đại diện theo pháp luật đơn giản việc quy định đối tượng để thực trách nhiệm bảo quản tài sản bị kê biên Theo đó, Điều 437 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 sửa đổi sau: “Điều 437 Kê biên tài sản …Tài sản bị kê biên giao cho người đại diện theo pháp luật người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm bảo quản theo định quan, người có thẩm quyền định;…” Nhằm đảm bảo hoạt động tố tụng hình diễn trình tự, thủ tục tạo điều kiện cho việc thi hành án pháp nhân Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 cần ghi nhận thêm biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú người đại diện theo pháp luật pháp nhân bị can, bị cáo Quốc gia Estonia ghi nhận biện pháp áp dụng cho thể nhân người đại diện theo pháp luật 65 pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình năm 2013 nước Việc áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú thời hạn luật định nhằm mục đích bảo đảm người đại diện theo pháp luật tham gia đầy đủ giai đoạn tố tụng suốt trình giải vụ án, thực cách tối đa quyền lợi pháp nhân thông qua người đại diện Nếu người đại diện theo pháp luật pháp nhân liên tục bị thay đổi vừa không đảm bảo quyền lợi pháp nhân hoạt động tố tụng thực có hiệu vừa gây cản trở cho việc giải nhanh chóng, đắn vụ án hình Điều 128 Cấm khỏi nơi cư trú (Prohibition on departure from residence) Bộ luật Tố tụng hình Estonia năm 2013 quy định: “(1) Biện pháp cấm khỏi nơi cư trú áp dụng với người bị tình nghi (suspect) người bị buộc tội (accused) người đại diện pháp nhân chủ thể bị tình nghi bị buộc tội 72 giờ, trừ có cho phép quan tiến hành tố tụng (2) Việc tiếp nhận định cấm khỏi nơi cư trú áp dụng theo luật định phải ký người bị tình nghi người bị buộc tội người đại diện cho pháp nhân chủ thể bị tình nghi bị buộc tội Cá nhân tiếp nhận định cho biết hậu pháp lý hình phạt biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc vi phạm việc rời khỏi nơi cư trú (3) Trong giai đoạn trước đưa vụ án xét xử, việc cấm khỏi nơi cư trú áp dụng thời hạn không năm Trong trường hợp, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp kéo dài thời hạn giải vụ án quan cơng tố kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp khỏi nơi cư trú giai đoạn trước đưa vụ án xét xử sáu tháng (4) Hình phạt áp dụng cá nhân vi phạm định cấm khỏi nơi cư trú định thẩm phán điều tra sơ theo yêu cầu quan cơng tố bên phiên tịa xét xử.” 66 3.2.5 Thời hạn giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử Chứng minh tội phạm pháp nhân vơ phức tạp địi hỏi khoảng thời gian thích hợp q trình tiến hành tố tụng quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Để nới lỏng thời hạn điều tra, truy tố, xét xử cần xem xét lại cách nghiêm túc việc phân loại tội phạm Bởi lẽ, hầu hết điều khoản tội danh thuộc phạm vi trách nhiệm hình pháp nhân áp dụng hình phạt tiền dừng mức nghiêm trọng Điều có nghĩa thời hạn điều tra, truy tố xét xử vụ án có bị can, bị cáo pháp nhân dừng lại thời hạn tội nghiêm trọng có cho mức độ phạm tội pháp nhân nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng[38-tr.115] Trước yêu cầu đặt hành vi phạm tội pháp nhân gây với mức độ, tính chất phân loại tội phạm theo quy định pháp luật hình sự, cần quy định lại Điều Bộ luật Hình năm 2015 khơng vào mức hình phạt tù khung hình phạt để phân loại tội phạm Phân loại tội phạm dựa mức phạt tiền tội danh cụ thể Từ thay đổi liên quan đến phân loại tội phạm Bộ luật Hình năm 2015 làm tiền đề để gia tăng thời hạn tiến hành tố tụng cho giai đoạn cụ thể trình giải vụ án hình mà pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân 3.2.6 Quyền nghĩa vụ pháp nhân bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố Cá nhân bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố quy định cụ thể quyền nghĩa vụ góp phần đảm bảo việc tiếp cận vụ án từ thời điểm ban đầu cho cá nhân Trong pháp nhân chủ thể tội phạm, bị tố giác, báo tin kiến nghị khởi tố khơng có quyền thể nhân bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố Pháp nhân phải đảm bảo quyền thể nhân quan có thẩm quyền tố tụng trình giải nguồn tin tội phạm có liên quan đến pháp nhân Pháp luật Singapore quy định quan tiến hành tố tụng gửi thông báo, tài liệu đến pháp nhân qua địa fax trực tiếp trụ sở pháp nhân[20-Điều 3] Vì vậy, thơng báo hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố phải gửi cho pháp nhân địa fax gửi trực tiếp đến địa trụ sở 67 pháp nhân đó, người đại diện theo pháp luật pháp nhân cử theo điều kiện luật định KẾT LUẬN CHƢƠNG III Thông qua việc nghiên cứu quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, liên quan đến thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân, tác giả xác định khó khăn, hạn chế có ảnh hưởng đến trình tự, thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Việc đánh giá quy phạm xoay quanh điều khoản chủ yếu Chương XXIX Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 quy định thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân, số quy định khác có liên quan Cách thức nghiên cứu điểm hạn chế quy định pháp luật tố tụng chia theo quy định chung theo giai đoạn tố tụng Từ việc phân tích quy phạm pháp luật giúp ta nhìn nhận lỗ hổng, thiếu sót đồng thời khó khăn dự đốn trước dựa điều khoản pháp luật tố tụng Trên sở tham khảo, học tập có chọn lọc pháp luật tố tụng hình quốc gia giới nhằm tìm nội dung thích hợp với điều kiện, hồn cảnh nước ta Sửa đổi, hoàn thiện thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân mang lại ý nghĩa lớn áp dụng Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 vào thực tế Bởi lẽ, lần pháp luật hình Việt Nam ghi nhận trách nhiệm hình pháp nhân, nên khó tránh thiếu sót định 68 KẾT LUẬN Lần pháp luật Việt Nam ghi nhận pháp nhân thương mại chủ thể tội phạm Bộ luật Hình năm 2015 tảng cho Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 xây dựng trình tự, thủ tục truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Xác định chất, điều kiện, đặc điểm pháp nhân sở quan trọng để nghiên cứu thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Vì quan lập pháp thận trọng việc quy định pháp nhân phạm vi chủ thể chịu trách nhiệm hình khơng bao gồm pháp nhân phi thương mại, pháp nhân thương mại bị truy cứu trách nhiệm hình Cần phân biệt rõ pháp nhân với tư cách pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng quan tham gia tố tụng với mục đích nhìn nhận chất phân loại xác pháp nhân q trình giải vụ án hình Từ việc phân loại pháp nhân tố tụng hình sự, tác giả tập trung nghiên cứu pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình với tư cách bị can, bị cáo Yêu cầu đặt cần phải tìm hiểu, xem xét tồn trình tự, thủ tục tố tụng pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình Về bản, trình tố tụng hình chia làm 05 giai đoạn: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án Thủ tục tố tụng pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình phân tích theo 05 giai đoạn Bên cạnh việc đánh giá quy định tố tụng hình liên quan đến thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Việt Nam, đề tài có tham khảo, nghiên cứu chọn lọc pháp luật quốc gia giới tương ứng với nội dung phân tích theo pháp luật nước ta nhằm tạo cách nhìn khách quan cho quy định thủ tục tố tụng hình pháp nhân Dựa nội hàm trình tự, thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân phân tích, tác giả khó khăn, hạn chế gặp phải quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 có hiệu lực thi hành thực tế Các nội dung liên quan đến pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình thuật ngữ, xác định người đại diện theo pháp luật đóng vai trị quan trọng việc tiến hành thủ tục tố tụng hình Bên cạnh đó, quy định quyền nghĩa vụ 69 người đại diện theo pháp luật, biện pháp cưỡng chế, với vấn đề cần phải chứng minh tiến hành tố tụng pháp nhân bị buộc tội tồn số điểm hạn chế gây khó khăn q trình giải vụ án hình Bộ luật áp dụng vào thực tiễn Nghiên cứu thủ tục tố tụng pháp nhân bị buộc tội, với việc tham khảo pháp luật tố tụng hình số quốc gia giới, tác giả đưa số kiến nghị, giúp hạn chế thiếu sót, đồng thời góp phần việc thay đổi, hồn thiện thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân Bộ luật Tố tụng hình Việt Nam năm 2015 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  Văn quy phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Tố tụng hình năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình năm 2003; Bộ luật Hình năm 2015; Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Bộ luật Dân năm 2015; Bộ luật Dân năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Hợp tác xã năm 2012; 10 Luật Thi hành án năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014; 11 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 12 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; 13 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình năm 2015;  Văn quy phạm pháp luật số quốc gia giới 14 Bộ luật Tố tụng hình Hàn Quốc năm 1954 sửa đổi, bổ sung lần cuối năm 2009; 15 Bộ luật Tố tụng hình Trung Quốc năm 1997; 16 Bộ luật Tố tụng hình Liên bang Bosnia Herzegovina năm 2013; 17 Bộ luật Tố tụng hình quận Brcko năm 2013; 18 Bộ luật Tố tụng hình Cộng hịa Srpska năm 2012; 19 Bộ luật Hình Singapore năm 1871 sửa đổi, bổ sung năm 2008; 20 Bộ luật Tố tụng hình Singapore năm 2010 sửa đổi năm 2012; 21 Bộ luật Hình Thụy Sỹ năm 1996 sửa đổi, bổ sung năm 2003; 22 Bộ luật Tố tụng hình Thụy Sỹ năm 2007; 23 Bộ luật Tố tụng hình Cộng hòa Macedonia năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009; 24 Bộ luật Tố tụng hình Estonia năm 2003; 25 Bộ luật Tố tụng hình Cộng hịa Kosovo năm 2012; 26 Bộ luật Tố tụng hình Romania năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2014; B NGHỊ QUYẾT, TỜ TRÌNH, BẢN THUYẾT MINH 27 Bản thuyết minh chi tiết Dự thảo Bộ luật Hình (sửa đổi) tháng năm 2015; 28 Nghị số 743/2004/NQ-UBTVQH11 trang phục bị cáo phiên tịa xét xử vụ án hình ngày 24 tháng 12 năm 2004; 29 Tờ trình số 186/TTr-CP Dự án Bộ luật Hình (sửa đổi) ngày 27 tháng năm 2015; 30 Tờ trình số 23/TTr-VKSTC-V8 dự án Bộ luật Tố tụng hình (sửa đổi) ngày 20 tháng năm 2015; C SÁCH, GIÁO TRÌNH, BÁO CÁO, KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC  31 Tài liệu tiếng Việt Phạm Kim Anh & Chế Mỹ Phương Đài (Đồng chủ biên) – Giáo trình: Những quy định chung Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP HCM, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, Tp Hồ Chí Minh, 2012; 32 Phạm Văn Beo – Luật hình Việt Nam: Quyển 1(phần chung), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009; 33 Nguyễn Hịa Bình (Chủ biên) – Sách chuyên khảo: Những nội dung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016; 34 Cơ quan Thanh tra Chính phủ – Báo cáo đánh giá Quốc gia Việt Nam: Đánh giá thực Công ước Liên hợp quốc Chống tham nhũng Việt Nam Chu trình đánh giá 2011 – 2012 Điều từ 15 - 42, Chương III “Hình hóa thực thi pháp luật” Điều từ 44 – 50, Chương IV “Hợp tác quốc tế” Li – băng Italia thực hiện, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2012; 35 Nguyễn Ngọc Điệp – 3450 thuật ngữ pháp lý phổ thơng, Nxb Giao thơng vận tải, Tp Hồ Chí Minh, 2008; 36 Đỗ Văn Đương & Lê Hữu Thể & Lê Thị Thúy (Đồng chủ biên) – Sách chuyên khảo: Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách việc đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013; 37 Nguyễn Ngọc Hòa – Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1999; 38 Khoa luật Hình – Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Những điểm Bộ luật hình 2015, Trường Đại học Luật TP HCM, Tp Hồ Chí Minh, 21/4/2016; 39 Nguyễn Lân – Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, 2004; 40 Nguyễn Văn Luận – Từ điển kinh tế Anh - Việt, Nxb TP Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, 2001; 41 Lê Đình Nghị (Chủ biên) – Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009; 42 Cao Thị Oanh (Chủ nhiệm đề tài) – Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh sở lý luận thực tiễn việc áp dụng trách nhiệm hình tổ chức, Viện khoa học pháp lý, Hà Nội, 2011; 43 Võ Thị Kim Oanh (Chủ biên) – Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, 2015; 44 Bùi Phụng – Từ điển Việt - Anh, Nxb Văn hóa văn nghệ TP HCM, Tp Hồ Chí Minh, 2011; 45 Nguyễn Hữu Quỳnh (chủ nhiệm cơng trình), Từ điển luật học, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 1999; 46 Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) – Từ điển luật học, Nxb Từ điển Bách khoa & Nxb Tư pháp, 2006; 47 Viện Ngôn ngữ học – Từ điển tiếng Việt phổ thơng, Nxb TP Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, 2002; 48 Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh (Đồng chủ biên) – Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2013; 49 Nguyễn Tất Thành – Luật hình số nước giới: Phần chung, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, Hà Nội, 2013; 50 Trần Thị Quang Vinh (chủ biên) – Giáo trình Luật Hình Việt Nam: Phần chung, Trường Đại học Luật TP HCM, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, Tp Hồ Chí Minh, 2012;  Tài liệu tiếng Anh 51 Bryan A.Garner – Black „s law Dictionary - Second pocket edition, Nxb West publishing Co ST Paul Minn, Dallas – Texas, February 2001; 52 Catherine Ellott – French criminal law, Nxb Willan, USA, 2001; 53 Elizabeth A.Martin – Dictionary of law - Fifth edition, Nxb Cox & Wyman Lt.d, Great Britain, 2002; 54 Pavel Biriukov – Criminal liability of legal persons in EU countries, Nxb VSU Publishing House, Voronezh, 2015; D LUẬN VĂN THẠC SĨ, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 55 Nguyễn Đức Ồn – Vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật TP HCM, Tp Hồ Chí Minh, 2013; 56 Hồng Thị Tuệ Phương – Trách nhiệm hình pháp nhân, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP HCM, Tp Hồ Chí Minh, 2006; 57 Nguyễn Thị Thảo Trang – Vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật TP HCM, Tp Hồ Chí Minh, 2013; 58 Dương Văn Vũ – Trách nhiệm hình pháp nhân: Lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP HCM, Tp Hồ Chí Minh, 2012; E TẠP CHÍ KHOA HỌC, BÁO ĐIỆN TỬ  Tài liệu tiếng Việt 59 Vũ Hải Anh – Trách nhiệm hình pháp nhân theo quy định số nước giới, Tạp chí Nghề luật, (02), 4/2012; 60 Ban biên tập – Giới thiệu điểm Bộ luật Hình năm 2015, Tạp chí Tịa án nhân dân, kỳ I(05), 3/2016; 61 Ban biên tập – Về nội dung Bộ luật Dân năm 2015, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 04, 2016; 62 Lê Cảm – Trách nhiệm hình pháp nhân: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tịa án nhân dân, (03), 2000; 63 Nguyễn Bá Chiến – Pháp luật mạnh, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 07(287), 4/2015; 64 Trần Văn Độ – Các học thuyết sở trách nhiệm hình pháp nhân, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số (278), 2011; 65 Trần Văn Độ – Cơ sở thực tiễn việc quy định trách nhiệm hình pháp nhân, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số chuyên đề tháng 8, 2014; 66 Đỗ Khắc Hưởng – Quy định trách nhiệm hình pháp nhân Dự thảo Bộ luật Hình (sửa đổi), 2015; 67 Phan Huy Hồng & Lê Nết – Trách nhiệm tài sản pháp nhân: hữu hạn hay vô hạn?, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06(31), 2005; 68 Vũ Thị Minh Hồng – Nhìn nhận quy định pháp nhân Bộ luật Dân 2005 nhìn khoa học hội nhập, 2013; 69 Vũ Hồi Nam & Nguyễn Thị Kiều Linh – Vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân nhìn từ dấu hiệu hành vi, Tạp chí Nghề luật, số 3, 2014; 70 Đoàn Thị Ngọc Hải – Một số vấn đề công ty hợp danh Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp hướng đề xuất hướng hoàn thiện, 2015; 71 Nguyễn Vinh Hưng – Phân biệt công ty hợp danh công ty hợp vốn đơn giản theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, Tạp chí Nghề luật, số 6, 2015; 72 Đinh Hoàng Quang – Vấn đề quy định trách nhiệm hình pháp nhân Bộ luật hình Việt Nam, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 3(323), 2015; 73 Trịnh Quốc Toản – Trách nhiệm hình pháp nhân mơ hình lý luận luật hình Việt Nam tương lai, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (217), 5/2006; 74 Trần Quang Tiệp – Một số vấn đề lý luận mối quan hệ luật hình luật tố tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (11), 2004; 75 Nguyễn Tất Thành – Trách nhiệm hình pháp nhân theo pháp luật hình số nước giới lựa chọn cho Việt Nam, Tạp chí Tịa án nhân dân, (09), 5/2013; 76 Đổng Hiểu Tùng – Lập pháp hình thực tiễn truy cứu trách nhiệm hình tổ chức Trung Quốc, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (06), 2010; 77 Trần Thị Thơ – Điểm tương đồng khác biệt Hợp tác xã với doanh nghiệp, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 10, 2003; 78 Dương Bảo Trung – Vài suy nghĩ chất hợp tác xã, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số (244), 2012; 79 Trịnh Quốc Toản – Những vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân luật hình Thụy Sỹ, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 7, 2005; 80 Đào Trí Úc – Vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân luật hình sự, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 3(323), 2015; 81 Vụ pháp luật Hình - Hành – Định hướng xây dựng dự án Bộ luật Hình (sửa đổi) nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình mới, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số chuyên đề tháng 8, 2014;  Tài liệu tiếng Anh 82 Carlos Gómez-Jara Díez – Corporate culpability as a limit to the overcriminalization of corporate criminal liability: the interplay between self-regulation, corporate compliance and corporate citizenship, New criminal law review, 2010; 83 Caitlin F Saladrigas – Corporate Criminal liability: Lessons from the Rothstein Debacle, University of Miami law review, Vol 66:435, 2012; F TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, WEBSITE 84 www.bqllang.gov.vn; 85 www.cand.com.vn; 86 www.cecc.gov; 87 www.eurasialaw.ru; 88 www.legislationline.org; 89 www.heionline.org; 90 www.moj.gov.vn; 91 www.ohchr.org; 92 www.oecd.org; 93 www.refworld.org; 94 www.ssrn.com; 95 statutes.agc.gov.sg; 96 www.thongtinphapluatdansu.edu.vn; 97 www.wipo.int ... định thủ tục tố tụng pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình Trong đó, tập trung nghiên cứu vấn đề: pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự; thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân; ... chế áp dụng thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện 1 CHƢƠNG I PHÁP NHÂN VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÁP NHÂN 1.1 Pháp nhân 1.1.1... sau: - Chương I Pháp nhân thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân - Chương II Quy định pháp luật Việt Nam số quốc gia thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân - Chương III
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân ,