0

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới quy trình sản xuất của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam

28 4 0
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới quy trình sản xuất của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giảng viên: Nguyễn Đắc Thành Nhóm : Đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam lOMoARcPSD|9234052 Mục lục Chương 1: Tổng quan nghiên cứu lý thuyết khoa học liên quan 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Các lý thuyết khoa học có liên quan Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.3 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 2.5 Phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài Chương 3: Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp chế biến thực phẩm 3.1 Thang đo biến độc lập 3.2 Thang đo biến phụ thuộc Chương 4: Thiết kế bảng hỏi 4.1 Bảng hỏi khảo sát 4.2 Gantt Chart lOMoARcPSD|9234052 Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, ngành sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam đạt thành tựu quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng ngành công nghiệp tăng trưởng kinh tế nước với tốc độ tăng số sản xuất cơng nghiệp bình qn năm 2016-2020 7%/năm Bất chấp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhiều quốc gia giới, kim ngạch xuất nơng, thủy, hải sản tính chung tháng đầu năm 2021vẫn tăng 30,3% so với tháng/2020 Dù vậy, cịn nhiều khó khăn ngành chế biến thực phẩm chuỗi cung ứng nguyên liệu bị đứt gãy, hàng hóa dịng vốn thiếu hụt dồn ứ kho… Đặt vấn đề cần phải đổi quy trình sản xuất để thích nghi với mơi trường biến động nhanh có tính cạnh tranh cao thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Nhóm chúng tơi làm nghiên cứu để “ Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam.” 1.2 Tổng quan nghiên cứu lOMoARcPSD|9234052 Tên tài liệu Mơ hình NC Phương Phương Kết NC/ phát Hàm ý, khuyến pháp pháp thu nghị NC thập xử lý liệu 1.“ Tác động - Nghiên cứu nghiên cứu phát triển phát triển, tiếp nhận công nghệ đến kết - Chuyển giao công nghệ ( tiếp nhận ) kinh - Bảng - Nghiên cứu, phát - Doanh nghiệp - Định câu hỏi triển tiếp nhận nên dành nhiều tính - Phương cơng nghệ tác ngân sách cho - Định pháp thu động đến cường độ nghiên cứu phát lượng thập đổi quy trình, triển cho mức độ đổi sản tiếp nhận công phẩm, cường độ đổi nghệ liệu doanh -Kết kinh doanh nghiệp doanh - Sử sản phẩm có chế tạo - chế - Đổi sản dụng tác động trực tiếp biến ’’ - phẩm Nguyễn Minh Ngọc thang đo đến kết kinh Likert doanh , - Phân không tác động đến tích số mức độ đổi quy liệu khảo trình doanh sát nghiệp phương -Trong bốn biến số pháp trung gian SEM nghiên cứu có ba biến số cường độ đổi quy - Doanh nghiệp chế tạo- chế biến cần thận trọng để tiếp nhận cơng nghệ phù hợp với chi phí hợp lý nâng cao khả khai thác công nghệ tiếp nhận - Các hoạt động trình, mức độ đổi nghiên cứu phát sản phẩm triển, tiếp nhận công nghệ nâng lOMoARcPSD|9234052 cường độ đổi cấp cơng nghệ sản sản phẩm có xuất cần tích tác động đến kết hợp chặt chẽ kinh doanh với chiến lược doanh nghiệp, kinh doanh mức độ đổi doanh nghiệp quy trình khơng tác động đến kết kinh doanh doanh nghiệp 2.“FACTORS - Công nghệ -Định - Bảng AFFECTING - Nhân lực lượng hỏi THE - Nhu cầu khách hàng -PP - Khảo - Năng lực đổi Nghiên sát cứu thực INNOVATIO N PROCESS IN THE CYPRIOT - Giá cả- FOOD AND product price - Kích thích sản phẩm sử dụng mức độ đáng kể - Có tác động tích cực đến hài lịng nhu cầu khách hàng tính quán chất lượng nghiệm - Sản phẩm cải tiến mạnh mẽ BEVERAGE INDUSTRY” - Hệ thống chất lượng mới, nâng cấp công nghệ, phương pháp phân phối sản phẩm mới, kĩ thuật quy trình sản xuất kết đổi quy trình quan trọng -Andreas Efstathiades -George Boustras - Romaios Bratskas - Phát triển đội ngũ nhân viên đóng - Nâng cao công nghệ thay đổi tổ chức - Các công ty tiến hành đổi sản phẩm phản ánh thay đổi sản phẩm dịch vụ có sản xuất - Động lực hàng đầu cho đổi tổ chức cải thiện kỹ nhân viên, cải thiện hiệu suất nhà cung cấp lOMoARcPSD|9234052 vai trò quan trọng động sở cấu doanh nghiệp - Tác động hoạt động đổi hiệu suất tổ chức đặc biệt thời gian giao hàng khả thoả mãn nhu cầu khách hàng công ty 3.“Determinan ts of product - Độ tuổi doanh nhân - Định - Khảo tính sát and process innovation in small food manufacturing firms” -Tessa Avermaetea,* , Jacques Viaene & - Phỏng - Kinh nghiệm - Lực lượng lao động -Phương - Định hướng thị trường thực vấn pháp NC - 80% cơng ty giới thiệu loại đổi sản phẩm quy trình - Năng lực kỹ thuật hỗ trợ đổi cịn thấp - Các cơng ty không đổi thường bị giới hạn chương trình an tồn vệ sinh thực phẩm nghiệm - Đối tác - Tài Eleanor J Eamonn Pitts Nick Crawford and Denise - Nỗ lực đào tạo lực lượng lao động hoạt động tiếp thị - Đầu tư vào kỹ thuật công nghệ thông tin có số lượng - Giảm rủi ro cách hợp tác quan sát người dùng tiềm tỷ lệ nhân viên kỹ - Tham khảo ý thuật có trình độ kiến viện cao nghiên cứu - Các cơng ty đổi Morgan with - Mơ hình hố cac mơ hình đổi cơng ty thực phẩm nhỏ lOMoARcPSD|9234052 Mahon 4."Use of Environmental Management Systems and Renewable Energy Sources in Selected Food Processing Enterprises in Poland" Stanisław Bielski, Anna ZielinskaChmielewska and Renata Marks-Bielska 1) Tính hợp lệ cấu trúc lĩnh vực hoạt động sửa đổi (2) Việc thực Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp Chế biến Thực phẩm Kiểm tra Ba Lan (3) Nghiên cứu tình chéo việc sử dụng nguồn lượng tái tạo doanh nghiệp chế biến thực phẩm - Định tính - Định lượng Kết nghiên cứu giúp đưa khảo sát kết luận cụ thể mức độ - Thu hướng hiệu thập môi trường doanh nghiệp liệu chế biến thực phẩm - Xử lí lựa chọn Ba Lan liệu -Bảng - Phương pháp thống kê mô tả Ba Lan - Các doanh nghiệp với tư cách nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện hoạt động ghi nhận việc thực cải tiến đổi mới, giới thiệu công nghệ 'thâm dụng kiến thức' Người ta ý đến nhu cầu sử dụng máy móc khu cơng nghệ hiệu - Các yếu tố thúc đẩy cơng ty thực biện pháp cần tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường - Tất doanh nghiệp chế biến Định hình tiềm phát triển khu vực để thực biện pháp mơi trường - Tìm kiếm giải pháp để giảm mức độ ô nhiễm khí cách lắp đặt lị lọc khí, giảm phát thải chất nhiễm vào khí Xây dựng tiêu chuẩn môi trường nguyên liệu thô thứ cấp để tạo điều kiện xác định tăng tiềm sử dụng chúng thị trường đơn lẻ; - Thực chiến lược chất dẻo tái chế, khả phân hủy sinh học diện chất độc hại chất dẻo; - Các hành động để giảm lãng phí thực phẩm, bao lOMoARcPSD|9234052 thực phẩm phân tích đề cập nhiều đến khía cạnh mơi trường hoạt động họ Tổng cộng 80% doanh nghiệp phân tích nhấn mạnh tác động đến công chúng - Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm kiểm tra cần tập trung vào biện pháp cải thiện hoạt động môi trường gồm phát triển phương pháp đo lường chung, cải tiến việc ghi nhãn ngày hết hạn công cụ để đạt mục tiêu phát triển bền vững giảm nửa chất thải thực phẩm vào năm 2030; - Sửa đổi Pháp lệnh Phân bón để dễ dàng xác định phân bón hữu phân bón từ chất thải thị trường đơn lẻ nâng cao tầm quan trọng chất dinh dưỡng sinh học; - Hành động tái chế nước, bao gồm đề xuất lập pháp yêu cầu tối thiểu việc sử dụng thứ cấp nước thải " Evidence and Experience of (1) Lĩnh vực thực phẩm (2) Tính bền vững lĩnh vực - Định - Thu Nghiên cứu giúp tính thập hiểu rõ - Định liệu “cách thức” việc sử Đối với lĩnh vực thực phẩm, hợp đổi mở bền vững lOMoARcPSD|9234052 lượng Open thực phẩm Sustainability (3) Đổi liệu Innovation mở lĩnh - Phương Practices in vực thực phẩm pháp the Food Sector" - - Xử lí thống kê mơ tả Gabriella Arcese, Serena Flammini, Maria Caludia Lucchetti and Olimpia Martucci dụng phương pháp thách thức quan trọng Điều đổi bền vững hợp mở cuối hai yếu tố này, đạt có ảnh hưởng tích mục tiêu cực đến ngành thực giảm tác động phẩm Và đạt đến môi trường, thực phẩm lành mục tiêu mạnh an toàn giảm tác động cho dân số ngày tăng đến môi trường, Đồng thời, thực phẩm lành cách tận dụng mạnh an tồn chiến lược đổi mở, cơng ty cho dân số giảm số chi ngày tăng phí thời gian đưa thị trường Đồng thời, cách tận dụng chiến lược đổi mở, cơng ty giảm số chi phí thời gian tiếp thị, v.v 1.3 Các lý thuyết khoa học có liên quan 1.3.1.Các khái niệm lOMoARcPSD|9234052 - Ngành chế biến thực phẩm hiểu cách đơn giản ngành chuyên nghiên cứu lĩnh vực chế biến bảo quản nông sản; kiểm tra định kỳ ghi nhận đánh giá chất lượng nông phẩm trình chế biến; nghiên cứu phát triển giống sản phẩm mới, tổ chức vận hành dây chuyền sản xuất bảo quản, nghiên cứu tạo nguyên liệu … Ứng dụng ngành chế biến thực phẩm vơ đa dạng, tất liên quan đến thực phẩm, thức uống, an tồn thực phẩm… ứng dụng kiến thức ngành học - Sản xuất : nghiên cứu trình sản xuất, trình kinh tế việc chuyển đổi đầu vào thành đầu Quá trình sản xuất sử dụng nguồn lực để tạo hàng hóa, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng, tặng quà trao đổi kinh tế thị trường - Quy trình sản xuất : trình thực bước kết hợp máy móc cách làm thủ công theo công đoạn sản xuất để tạo sản phẩm cần thiết phục vụ cho đời sống người trái đất - Nghiên cứu phát triển (R&D) : đề cập đến hoạt động mà công ty thực để đổi mắt sản phẩm dịch vụ Mục tiêu R&D thường đưa sản phảm dịch vụ thị trường làm tăng lợi nhuận công ty - Công nghệ : Theo luật CGCN “ cơng nghệ giải pháp , quy trình, bí kỹ thuật có kèm khơng kèm cơng cụ phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm “ ( Điều 3.3, Luật CGCN ) - Đầu tư : Là số tiền mua đơn vị thời gian hàng hóa khơng tiêu thụ mà sử dụng cho sản xuất tương lai ( chẳng hạn : vốn ) - Phương pháp nghiên cứu khoa học : tồn cơng cụ hỗ trợ cho trình nghiên cứu khoa học Phương pháp nghiên cứu sử dụng việc 10 lOMoARcPSD|9234052 • Phạm vi nghiên cứu: o Khơng gian: Thành phố Hà Nội o Thời gian: 6/2021-9/2021 o Khách thể ngiên cứu: doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam 2.3 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 2.3.1 Câu hỏi nghiên cứu • Yếu tố cơng nghệ chế biến có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam khơng? • Yếu tố nguồn vốn có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam khơng? • Yếu tố quy mơ sản xuất có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam khơng? • Yếu tố nhận thức ban lãnh đạo có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam khơng? • Yếu tố trình độ chun mơn có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam không? 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu • GT1 (H1): Yếu tố cơng nghệ chế biến có tác động chiều đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam • GT2 (H2): Yếu tố nguồn vốn có tác động chiều đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam • GT3 (H3): Yếu tố quy mơ sản xuất ảnh hưởng tích cực đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam • GT4 (H4): Yếu tố nhận thức ban lãnh đạo ảnh hưởng tích cực đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam 14 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • GT5 (H5): Yếu tố trình độ chun mơn ảnh hưởng tích cực đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Cơng nghệ chế biến H1 Nguồn vốn H2 Quy mô sản xuất Đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp nghành chế biến thực phẩm Việt Nam H3 H4 Nhận thức ban lãnh đạo H5 Trình độ chun mơn 15 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam Trong đó: Biến phụ thuộc: Đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp nghành chế biến thực phẩm công nghệ Biến độc lập: - + Nguồn vốn + Ý thức ban lãnh đạo + Quy mô sản xuất + Trình độ chun mơn + Khoa học cơng nghệ 2.5 Phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài.: Sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp - Thu thập liệu thứ cấp qua việc tham khảo lý thuyết, thu thập tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan ngồi nước, trao đổi thảo luận với nhóm - Xây dựng thang đo dựa sở lý thuyết phương pháp vấn với câu hỏi mở thu thập tài liệu thứ cấp - Thu thập liệu sơ cấp thông qua việc tiến hành khảo sát, liệu thứ cấp ( Nghiên cứu trước, báo, internet tổng cục thống kê) 16 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 - Lựa chọn thang đo likert mức độ thiết kế bảng hỏi google form Chương 3: Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp chế biến thực phẩm 3.1 Thang đo biến độc lập STT KHÍA CẠNH ĐO LƯỜNG MỤC HỎI MÃ HÓA Mở rộng quy mô sản xuất gia tăng thêm sản phẩm,việc đòi hỏi doanh nghiệp cần đổi quy trình sản xuất cho phù hợp QMSX1 Doanh nghiệp có quy mơ lớn u cầu quy trình sản xuất có tính chun mơn hóa cao QMSX2 QUY MƠ SẢN XUẤT Quy mô sản xuất doanh nghiệp thường sử dụng QMSX3 lợi công nghệ, làm thay đổi chất quy trình sản xuất CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN Việc thay đổi quy mô sản xuất đơn giản hóa khâu rườm rà quy trình sản xuất QMSX4 Đổi công nghệ chế biến làm đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm CNCB1 Áp dụng công nghệ khiến cho doanh nghiệp CNCB2 tiết kiệm thời gian sản xuất, tăng tính cạnh tranh thị trường Cơng nghệ chế biến tân tiến làm giảm tác động xấu đến môi trường 17 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) CNCB3 lOMoARcPSD|9234052 NGUỒN VỐN NHẬN THỨC CÚA BAN LÃNH ĐẠO TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN Việc thay đổi cơng nghệ giúp trình sản xuất giảm tiêu hao nguyên vật liệu, lượng CNCB4 Doanh nghiệp có khả huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng đổi quy trình sản xuất NV1 Nguồn vốn dành cho đổi công nghệ sản phẩm khơng q tốn NV2 Gói vay vốn lãi suất thấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp NV3 Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm vay vốn với lãi suất thấp để gia tăng,duy trì ổn định sản xuất đặc biệt thời buổi dịch bệnh NV4 Doanh nghiệp lớn nhận thức tư ban lãnh đạo thể sâu sắc đem lại nhiều hiệu NTLĐ1 Lãnh đạo trẻ có khả nhanh nhạy với xu thị trường thời đại 4.0 lãnh đạo lớn tuổi NTLĐ2 Chỉ lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp có khả định có đổi quy trình sản xuất hay khơng NTLĐ3 Lãnh đạo làm việc nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm tạo độ tin cậy cao cho đối tác NTLĐ4 Trình độ chun mơn cao giúp doanh nghiệp hội nhập nhanh với xu thị trường TĐCM1 Năng lực chun mơn doanh nghiệp cao đổi quy trình sản xuất diễn hiệu TĐCM2 Doanh nghiệp có đội ngũ chun mơn giỏi sáng tạo phát triển sản phẩm đa dạng TĐCM3 Liên tục cập nhật, sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ để áp dụng thành tựu công nghệ nước TĐCM4 3.2 Thang đo biến phụ thuộc 18 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Khía cạnh đo lường MỤC HỎI Mã hóa Sự đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam Doanh nghiệp có kế hoạch hợp lý khoa học, kỹ sư giỏi, công nhân đào tạo, thiết bị đại ĐMQT1 Doanh nghiệp có nhà máy lớn, cũ, trở ngại cho cải tiến ĐMQT2 Doanh nghiệp đảm bảo đổi quy trình sản xuất mà không ảnh hưởng xấu đến môi trường ĐMQT3 Doanh nghiệp đảm bảo đổi quy trình sản xuất mà không giảm chất lượng sản phẩm ĐMQT4 Doanh nghiệp chế biến thực phẩm ngày ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ tin học ĐMQT5 Doanh nghiệp chế biến thực phẩm tập trung vào chun mơn hóa ĐMQT6 Chương 4: Thiết kế bảng hỏi 4.1 Bảng hỏi khảo sát BẢNG HỎI THẢO LUẬN NHÓM Xin chào bạn, cảm ơn bạn tham gia vào khảo sát " Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến 19 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 thực phẩm Việt Nam" nhóm nghiên cứu Rất mong quý vị bỏ chút thời gian tham gia đóng góp ý kiến việc trả lời trung thực đầy đủ thông tin đây, thơng tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học giữ bí mật tuyệt đối Cảm ơn cộng tác quý vị ! THÔNG TIN CHUNG CỦA NGƯỜI TRẢ LỜI Câu 1: Giới tính bạn gì? * Nam Nữ Mục khác: Câu 2: Bạn làm việc phận doanh nghiệp? * • Hành – nhân • Tài – kế tốn • Bộ phận sản xuất • Bộ phận chất lượng (QA/QC) • Bộ phận kho • Kỹ thuật điện • Bộ phận kế hoạch – kinh doanh • Bộ phận mua hàng – cung ứng • Bộ phận nghiên phát triển ( R&D ) Câu 3: Bạn gắn bó với doanh nghiệp bao lâu? * Câu trả lời bạn Phần gạn lọc Câu 4: Doanh nghiệp bạn thực đổi quy trình sản xuất hay chưa ?* • Đã thực 20 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • Đang thực • Chưa thực Quan điểm anh / chị yếu tố tác động tới đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp chế biến thực phẩm Câu 5: Hãy khoanh tròn vào mức độ đồng ý với phát biểu đây? Mức độ đồng ý – Hồn tồn khồn đồng ý – Khơng đồng ý – Trung lập – Đồng ý – Hoàn toàn đồng ý STT H1 H2 Yếu tố tác động Công nghệ chế biến Áp dụng công nghệ cao giúp nâng cao xuất lao động Máy móc thiết bị đại giúp tiết kiệm sức lao động thời gian sản xuất Công nghệ tiên tiến giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường chất lượng sản phẩm Việc thay đổi cơng nghệ giúp giảm q trình sản xuất giảm tiêu hao nguyên vật liệu lượng Nguồn vốn Muốn đổi quy trình sản xuất cần phải có nhiều vốn Doanh nghiệp lớn cần số vốn lớn để đổi quy trình sản xuất Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm vay vốn với lãi suất thấp Các doanh nghiệp huy động nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ nước Mức độ đồng ý 21 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 H3 H4 H5 Quy mô sản xuất Thay đổi quy mô sản xuất yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quy trình sản xuất Doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ thường gặp khó khăn đổi quy trình sản xuất Doanh nghiệp có quy mơ lớn u cầu quy trình sản xuất có tính chuyên môn cao Các doanh nghiệp huy động vốn đầu tư chủ yếu từ nước Nhận thức ban lãnh đạo Ban lãnh đạo cần có nhận thức sâu sắc thị trường đối thủ cạnh tranh Ban lãnh đạo cần thay đổi cách thức làm việc cho phù hợp với quy trình sản xuất Lãnh đạo có khả định có nên đổi quy trình sản xuất Doanh nghiệp lớn tư kinh nghiệm lãnh đạo sâu sắc Trình độ sản xuất Trình độ chun mơn doanh ngiệp cao đổi quy trình diễn hiệu Đào tạo đội ngũ nhân viên để nâng cao trình độ chun mơn điều cần thiết đổi quy trình sản xuất Doanh nghiệp cần liên tục cập nhật học hỏi kinh nghiệm để áp dụng thành tựu công nghệ vào quy trình sản xuất Nên tuyển đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao Câu hỏi 6: Đổi quy trình sản xuất yếu tố định sống doanh nghiệp * 22 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 • Đúng • Sai Câu 7: Sự cạnh tranh doanh nghiệp yếu tố thúc đẩy đổi quy trình sản xuất? * • Đúng • Sai Câu 8: Biến đổi thị trường cao đổi quy trình sản xuất cần thiết * • Đúng • Sai Câu 9: Doanh nghiệp có quy trình sản xuất tiên tiến đại chiếm thị phần lớn * • Đúng • Sai Câu 10: Cần cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định để đáp ứng khả sản xuất máy móc , thiết bị đại * • Đúng • Sai Câu 11: Theo anh /chị đâu yếu tố định quy trình đổi sản xuất ? * Câu trả lời bạn Câu 12:Doanh nghiệp anh chị làm việc áp dụng KHCN phần trăm? * Câu trả lời bạn Câu 13: Doanh nghiệp đổi tổ chức sản xuất năm lần? * Câu trả lời bạn Câu 14:Áp dụng không dúng cách KHCN gây hậu cho quy trình sản xuất? Câu trả lời bạn 23 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Một số câu hỏi khác Câu 15:Thiết bị may móc đại có thay hồn tồn người khơng ? * • Có • Khơng • Mục khác: Câu 16:Đổi quy trình sản xuất có gây ảnh hưởng tới mơi trường không ? * Câu trả lời bạn Câu 17:Đổi quy trình sản xuất làm dẫn tới tượng du thừa lực lượng lao động ?* Đúng Sai Mục khác: Câu 18: Đổi quy trình sản xuất phải gắn liền với đảm bảo an toàn thực phẩm ? * Đúng Sai Mục khác: Câu 19: Cần ưu tiên yếu tố đổi quy trình sản xuất ? * • Năng suất cao • Lợi nhuận cao • Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn • An tồn thực phẩm • Bảo vệ mơi trường • Vốn đầu tư hiệu cao Câu 20:Cơ quan quản lý cần làm để hỗ trợ doanh nghiệp thực đổi sản xuất? Câu trả lời bạn 24 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 4.2 Gantt Chart Năm Năm 2021 Sản phẩm dự kiến Người thực Nhiệm vụ Tháng Tổng quan tài liệu, công Khung lý thuyết đổi trình khoa học có liên quan, sáng tạo, đổi quy trình sản Cả nhóm xuất… Phát triển thang đo yếu Mơ hình nghiên cứu yếu tố Oanh, Hồng tố ảnh hưởng đến đổi ảnh hưởng đến quy trình sản Nhung, Nguyễn sản xuất xây dựng giả xuất: số vốn, ý thức ban Minh Nguyệt thuyết nghiên cứu lãnh đạo, quy mơ sản xuất, trình độ chun mơn… Thiết kế bảng hỏi, khảo sát Bảng hỏi hoàn chỉnh google form Uyển Nhi, Võ Nhung, Hồng Nhung 25 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 Làm word Bản word hoàn chỉnh Nguyễn Minh Nguyệt Làm powerpoint Hoàn thiện nội dung đề tài Bản poweroint đẹp, đầy đủ nội Trần Minh dung khoa học dễ nhìn Nguyệt Bản thảo thảo luận Nguyễn Minh Nguyệt, Hồng Nhung Công bố kết nghiên cứu nghiên cứu khoa học Nguyễn Minh Nguyệt DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .“ Tác động nghiên cứu phát triển, tiếp nhận công nghệ đến kết kinh doanh doanh nghiệp chế tạo - chế biến ’’ - Nguyễn Minh Ngọc Tháng 3/2016 https://www.researchgate.net/publication/339974370_TAC_DONG_CUA_NGHIE N_CUU_VA_PHAT_TRIEN_TIEP_NHAN_CONG_NGHE_DEN_KET_QUA_KI NH_DOANH_O_CAC_DOANH_NGHIEP_CHE_TAO_-CHE_BIEN “ FACTORS AFFECTING THE INNOVATION PROCESS IN THE CYPRIOT FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY” – Andreas Efstathiades, George Bounstras, Romaios Bratskas 1201083791-16915.p df 26 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 “ Determinants of products and process innovatiom in small food manufacturing firms” – Tessa Avermaetea, Jacques Viaene & Eleanor J.Morgan with Eamonn Pitts Nick Crawford and Denise Determinants-of-pro duct.pdf “ Use of environmental management systems and renewable energy sources in selected food processing in Poland” – Stanislaw Bielski, Anna Zielinska – Chmielewska and Renata Marks – Bielska energies-14-03212-1 pdf “ Evidence and Experience of open sustainability innovation practices in the food sector” – Gabriella Arcese, Serena Flammini, Maria Caludia Lucchetti and Olimpia Martucci sustainability-07-0806 7-1.pdf Food process innovation through new technologies: Use of ultrasound – J.Carcel, A Mulet https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877411002949?fbclid=I wAR1Z0mwrrH91BFFzPn593dSIwiPL1YJRyu8tXr8abUrmokYQoI3jfF71JQA Thực trạng yếu tố định đến đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam – Mai Lê Thúy Vân, Nguyễn Đạt Thịnh, Văn Đức Hòa, Lê Thị Việt Hịa, Hồng Thị Diệu Huyền, Lê Trần Thùy Dương 511-Fulltext-1409-3-1 0-20190113.pdf ĐIỀU TRA THỬ NGHIỆM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM- TS Hồ Ngọc Luật http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Upload/Collection/brief/218599_212202090 27 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) lOMoARcPSD|9234052 2742192-Article%20Text-133417-1-1020190813.pdf?fbclid=IwAR3aNki9j8F9D-v5MkbX5ywRawNpc5FFn7dIXZA3NKVI4CKpadituzUuYQ 28 Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ... H5 Quy mô sản xuất Thay đổi quy mô sản xuất yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới hiệu quy trình sản xuất Doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ thường gặp khó khăn đổi quy trình sản xuất Doanh nghiệp có quy. .. Việt Nam khơng? • Yếu tố nguồn vốn có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam khơng? • Yếu tố quy mơ sản xuất có ảnh hưởng đến đổi quy trình sản xuất doanh. .. doanh nghiệp cần đổi quy trình sản xuất cho phù hợp QMSX1 Doanh nghiệp có quy mơ lớn u cầu quy trình sản xuất có tính chun mơn hóa cao QMSX2 QUY MƠ SẢN XUẤT Quy mô sản xuất doanh nghiệp thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới quy trình sản xuất của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam, Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới quy trình sản xuất của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm Việt Nam

Từ khóa liên quan