0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII)

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII)

... phương pháp hóa HS: thảo luận nội dung: ứng Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 110 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao học, tăng cường chế biến thực phẩm nhân tạo chế biến thực phẩm theo cơng nghệ hóa học tạo sản ... nhiễm Vai trò hóa học việc xử ? lí chất nhiễm GV: Nêu tình cụ thể u cầu - Cách chung xử lí chất thải học sinh đưa phương pháp giải Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 112 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao phòng ... 25/04/2009 Bài 58 HĨA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG I Mục tiêu Kiến thức: Hỉểu ảnh hưởng hóa học mơi trường sống ( khí quyển, nước, đất) Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 111 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Biết vận...
 • 53
 • 8,176
 • 3
Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI)

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI)

... dán theo hai cách thông thường sau: a) Theo chất hóa học b) Theo dạng keo Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng a) Keo dán epoxi Keo dán epoxi gồm hợp phần : hợp phần 36 Giáo n Hóa Học 12 Nâng ... thÊy kÕt tđa - Gi¶i thÝch: C12H22O11+Ca(OH)2+H2O→ C12H22O11 .CaO 2H2O C12H22O11 .CaO 2H2O + CO2→ C12H22O11 + CaCO3+ H2O Ph¶n øng thủ ph©n C12H22O11+ H2O → C6H12O6 + C6H12O6 Glucoz¬ Fructoz¬ IV øng ... các em phân loại được các loại tơ 35 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao Hoạt động 8: Khái niệm cao su tổng hợp GV lấy mẫu dây cao su Làm thí nghiệm Cao su thiên nhiên kéo giãn sợi dây và...
 • 59
 • 2,794
 • 1
Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao

... VIẾT 45 PHÚT LẦN Họ tên Lớp 12A1 SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI A Giáo viên: Phạm Tấn Hướng ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA LỚP 12 BAN 29 Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU ... trọng Về kĩ Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 38 Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao - rèn luyện kĩ viết phương trình phản ứng hóa học pư hữu - Rèn luyện kĩ quan sát, nhận xét tượng hóa học II.chuẩn ... nghiệp hóa học Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 43 Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao Hoạt động 3: Vấn đề vật liệu: GV: Đưa câu hỏi thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học...
 • 48
 • 683
 • 0
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 12 : AXiT NiTRiC VA MUỐi NiTRAT. pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 12 : AXiT NiTRiC VA MUỐi NiTRAT. pot

... + 3H2O - Gv bổ xung : Với kim loại :Mg , Zn , Al Khi tác dụng với HNO3 loãng sản phẩm : N2O , N2 , NO, NH4NO3 - GV hướng dẫn thí nghiệm : - GV bổ sung : Muối tạo thành có hóa trị cao - GV làm ... biết : HCl , H2SO4 , HNO3 …  Hôm nghiên cứu HNO3 Hoạt động 2: I – CẤU TẠO PHÂN TỬ : Cấu tạo nguyên tử - Viết CTCT , xác định số oxihóa , hóa trị nitơ ? -Giáo viên nhận xét ? - CTPT : HNO3 - CTCT ... vào axit  cần cất giữ bình sẫm màu , bọc giấy đen … Hoạt động 4: III TÍNH CHẤT HÓA HỌC : - Yêu cầu HS nêu tính chất chung axit ? Tính axít : - Là số axít mạnh , dung dịch : HNO3  H+ + NO3-...
 • 10
 • 2,921
 • 29
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12, 13) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12, 13) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 pptx

... đc - KN kí hiệu phân xếp vào lớp e ? phân lớp e ? Cách kí hiệu lớp lớp e lớp e - Số AO phân phân lớp ? lớp, lớp Số e tối Số AO phân đa AO, lớp ? lớp? phân lớp, lớp? Số e tối đa AO, phân lớp ... tố hoá học, đồng vị ? Vì phải sử dụng NTK - KN NTố HH, Đồng vị - Lí sử dụng NTK trung bình biểu trung bình ? thức xđ NTK trung Biểu thức tính ? bình BÀI TẬP: Bài 1) phân lớp e sau , phân lớp bão ... bình BÀI TẬP: Bài 1) phân lớp e sau , phân lớp bão hoà, phân lớp chưa bão hoà ? s1 ; p5 ; f9 ; d10 ; p6 ; d3 ; p7 ; f14 ; f 11 ; s2 Bài ) Biết nguyên tử Fe có 26p ; 26e ; và30n Hãy: A) Tính khối...
 • 6
 • 1,368
 • 1
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 12 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI , TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 12 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI , TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN ppt

... ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động 1: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM * GV yêu cầu HS tìm hiểu LOẠI - PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ SGK: - Cho biết đặc trưng tính Tính kim loại - phi kim KL? * Tính kim ... IV ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN Hoạt động 4: Sau nghiên cứu biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố "Hãy nêu nguyên hân biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố gì?" Định luật tuần hoàn: SGK "Tính chất nguyên ... quy luật chung, suy đoán biến thiên tính chất chu kì (nhóm A) cụ th , thí dụ biến thiênvề: - Hoá trị cao nguyên tố với oxi hiđro - Tính chất kim loại, phí kim Viết công thức hoá học tính axit,...
 • 11
 • 3,917
 • 24
giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - rất hay

giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - rất hay

... khử Vd 1: Na + O2 -> Na2O - Xác đònh số oxi hoá nguyên tố có số oxi hoá thay đổi +1 −2 Na0 + O20 -> Na2 O - Viết trình oxi khử, cân trình Na0 -> Na+1 + e O2 + 2.2e -> 2O-2 - Tìm hệ số cho sè ... chưa? Lí sao? - Viết trình oxi khử, cân trình Cl-1 -> Cl0+ e Mn+4 + 2e -> Mn+2 - Tìm hệ số cho sè e chÊt khư nhêng b»ng sè e chÊt oxi ho¸ nhËn 2x Cl-1 -> Cl0+ e 1x Mn+4 + 2e -> Mn+2 - Đặt hệ số ... hiệt hoá học nào? Trêng THPT Qu¶ng X¬ng Gi¸o ¸n líp 10 – N©ng cao Vò ThÞ Qnh Hoạt động 3: Bài 1: Tính số oxi hoá nguyên tố - Lưu hhuỳnh: SO2, H2SO3, HSO 4-, HS- Clo: ClO 4-, ClO-, Cl2, NaClO - Cacbon:...
 • 16
 • 2,073
 • 43
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

... phần vừa học cách cho lớp làm tập II Tính chất hoá học R - CHO tham gia loại phản ứng gì? Từ  tính chất hóa học chung andehit? Hoạt động Phản ứng cộng a) Phản ứng cộng H2 (khử andehit): R - CH = ... thành PTTQ - Tác nhân oxi hóa - Dung dịch AgNO3/NH3 +1 +3 R - CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  RCOOH + to 2Ag + NH4NO3 ddNH3 hay R - C = O + Ag2O o R - C = O + t 2Ag H OH Phản ứng tráng gương dùng ... nhóm >CO liên kết với nguyên tử cacbon - GV cho công thức sau: HS cho biêt hợp chất anđehit, xeton? HCHO CH3CHO C6H5CHO C2H5OH CH2=CH-CHO CH3-CO-CH3 - GV ghi nhận câu tră lời HS b) Cấu trúc...
 • 8
 • 3,337
 • 2
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

... C=O O-H nguyên tủ H linh đông GV Cho HS quan sát mô hình phân tử axit Tính chất vật lý axetic - Đều chất lỏng chất rắn HS Rút đặc - chất đầu dãy tan vô hạn điểm nước Hoạt động 5: - Ts0 cao rượu ... CH3COOH axit axetic quốc tế số axit C2H5COOH axit propionic đơn giản HCOOH axit (CH3)2CHCOOH axit iso-butiric metanoic CH3COOH CH3CH2CH2COOH axit n-butiric axit b Tên quốc tế etanoic C2H5COOH axit ... cứu dựa vào cấu tạo a) Axit no, đơn chức, mạch hở gốc HC phân loại CnH2n +1COOH axit CH3COOH n ≥ HCOOH, b) Axit không no, đơn chức, mạch hở R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức R-C6H4-COOH...
 • 8
 • 3,518
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

... Phản ứng cộng vào gốc không no CH3CH=CHCOOH + Br2  Hoạt động 4: CH3CHBr-CHBr-COOH ’ HS viết phương trình phản ứng V Điều chế ứng dụng Điều chế a) Trong PTN - Oxi hóa hiđrocacbon - từ dẫn suất R-X ... SGK  5/2O2 tóm tắt ứng dụng 2CH3COOH + H2O ứng dụng GV: vai trò quan trọng axit cacboxylic công a Axit axetic b Axit panmitic n-C15H31COOH Axit stearic n-C17H35COOH nghiệp có tính độc hại người ... hở, không phân nhánh nên n = n =  C3H5O2  Loại! n =  C6H10O4  HOOC-(CH2)4-COOH II Bài (35’) IV Tính chất hóa học Hoạt động 1: O R (?) Nhận xét cấu tạo ’ Tính axit phân tử axit? C O H a Đổi...
 • 10
 • 2,350
 • 18
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

... Axit R- CO- R R- COOH chung Tính - Tính oxi hóa Tác - Tính axit chất dụng với hiđro - Tác dụng với ancol - Anđehit bị oxi hóa tạo este thành axits tương ứng Hoạt động Làm tập vận dụng - Làm tập ... 500oC + CH2 = CH - CH3 + Cl2 CH2 = CH - CH2Cl + HCl askt + CH3 - CH2 - CH3 + Cl2 CH3 - CH - CH3 + HCl Cl (SPC) CH3 - CH2 - CH2 + HCl (SPP) Cl Cu + CH3 - CH - CH3 + O2 o t H 2O CH3 - C - CH3 + OH O ... tập SGK - GV cho tập nâng cao 1 - Hãy viết phơng trình phản ứng thực chuỗi biến hóa sau: +H2 +Cl2 C2H4 +NaOH A Ni, to askt E F to CuO +Ag2O to ddNH3, to B C2H5OH C D NaOH G to, CaO - lập Thiết...
 • 6
 • 2,350
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps

... Hoạt động Học sinh viết tường trình thí nghiệm thực hành BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Tên………………………………… Lớp ……… Thí nghiệm Phản ứng tráng bạc HCHO - Cách tiến hành - Hiện ... giải thích tượng thí nghiệm PTPƯ Hoạt động Thí nghiệm Phản ứng đặc trưng anđehit axit cacboxylic HS thực thí nghiệm nhận biết chất hữu GV Quan sát giúp đỡ HS làm thí nghiệm HS Ghi chép lại tượng ... 1 Dụng cụ thí nghiệm Hoá chất Học sinh ôn tập kiến thức liên quan C TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Hoạt động Thí nghiệm Phản ứng tráng bạc HCHO HS thực thí nghiệm GV Quan sát giúp đỡ HS làm...
 • 4
 • 3,555
 • 14
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

... tử halogen dẫn gồm xuất a) Theo gốc hiđrocacbon hai b) Theo tên dẫn xuất halogen phần: c) Theo bậc C để phân loại bậc + Gốc hiđrocacbon dẫn xuất halogen + Dẫn xuất halogen Tại dẫn xuất halogen ... HX CH2-CH-CH2-CH3 H Br H KOH, ancol,t CH3-CH=CH-CH3 (chinh) -HBr CH2=CH-CH2-CH3 (phu) Qui tắc Zai-xép: Khi tách HX khỏi dẫn xuất hal, nguyên tử hal X ưu tiên tách với H nguyên tử C bậc cao bên ... mức độ không đáng kể: Hoạt động GV mô tả thí nghiệm giải thích Br + H3C-C-CH H 3C-C-CH + Br (1) CH CH Cacbocation sinh kết hợp với OH tạo thành ancol: + H3C-C-CH3 CH3 OH + OH H3C-C-CH3 (2) CH Giai...
 • 14
 • 3,563
 • 31
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL docx

... Hoạt động 11 tạo thành phức màu xanh da trời GV làm thí nghiệm, HS CH2-OH HO-CH2 CH -OH+ HO-Cu-OH+ HO-CH CH2-OH HO-CH2 quan sát, phân tích, rút CH2-OH HO-CH2 CH -O Cu O-CH + 2HOH CH2-OH HO-CH2 tính ... giải vấn đề theo bước: .O -H O -H O -H H H H .O -H O -H O O -H -H O -H O -H R R R R H R b) Ảnh hưởng liên kết hiđro  So sánh phân cực đến tính chất vật lí nhóm C-O-H ancol phân tử H9.2/SGK nước ... đặc III- TÍNH CHẤT HOÁ HỌC điểm cấu tạo phân tử Cấu tạo phân tử ancol: ancol, từ HS vận dụng để suy tính + - + chất hoá học ancol C C O H Do phân cực liên kết C-O O-H , phản ứng hoá học chủ...
 • 12
 • 5,952
 • 50
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 55 PHENOL doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 55 PHENOL doc

... thời hướng dẫn cách gọi tên monophenol OH OH OH OH CH3 C H3 C H3 phenol o-crezol m-crezol p-crezol - Những phenol mà phân tử có chứa nhiều nhóm OH thuộc loại poliphenol OH OH OH OH OH OH Hoạt động ... B phenol lại tan hết? - phenol tan nước nhiệt - Tính axit phenol mạnh tới độ thường mức độ nào? - Phenol có tính axit yếu, ye3éu GV làm thí nghiệm sục khí CO2 axit H2CO3.ở nhiệt độ vào natriphenolat ... lợi ích độc hại phenol CH2=CHCH3 C6H6 H3PO4 O2, kk C6H5CH(CH3)2 C6H5C(CH3) O H O- H + C6H5OH + CH3-C-CH3 O Ngoài tách từ nhựa than đá 2.ứng dụng SGK IV- Củng cố học Bài tập nhà từ 1- 5/ SGK ...
 • 8
 • 4,482
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: giao an hoa hoc lop 12 nang cao bai 53download sách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng caosách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 nâng cao trọn bộgiáo án hóa học lớp 10 nâng caogiáo án hình học lớp 12 nâng caogiáo án hóa học lớp 11 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 7giao an hoa hoc lop 10 nang cao bai 4giao an hoa hoc lop 10 nang cao bai 5giáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 1giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài mở đầu về hợp chất hữu cơgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao trọn bộ haygiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài oxigiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 17chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP