0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

SKKN: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

... HĐGDNGLL Chương 3 Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Dân lập xuân mai, huyện chương mỹ, tỉnh tây trong giai đoạn hiện nay 3.1/ ... trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Tây trong giai đoạn hiên nay 13 Chương 3. Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT ... tài: " ;Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Tây trong giai đoạn hiện nay "....
 • 14
 • 1,200
 • 10
Một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông trên địa bạn huyện tuyên hóa, tỉnh tuyên bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản công tác kiểm tra nội bộ ở các trường trung học phổ thông trên địa bạn huyện tuyên hóa, tỉnh tuyên bình luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... trạng quản công tác kiểm tra nội bộ các trường THPT trên địa bàn huyện Tuyên hoá, tỉnh Quảng Bình. Chương 3: Một số biện pháp quản công tác kiểm tra nội bộ các trường THPT, huyện Tuyên ... cơ sở luận về quản công tác kiểm tra nội bộ các trường THPT.5.2. Nghiên cứu thực trạng công quản tác kiểm tra nội bộ các trường THPT trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 5.3. ... lượng công tác kiểm tra nội bộ các trường THPT trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản công tác kiểm tra nội bộ các trường...
 • 111
 • 1,381
 • 15
Tiểu luận:

Tiểu luận: "Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai" pdf

... sở pháp của việc quản chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT 5 1.1. Một số cơ sở luận của việc quản chỉ đạo … 5 1.2. Một số cơ sở pháp của việc quản chỉ ... hoá giáo dục, góp phần nâng cao đạo đức, chất lượng cho học sinh. Chương 2 Thực trạng của việc quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh trường THPT dân lập ... luận cơ sở pháp của việc quản chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT 1.1 Một số cơ sở luận của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trường THPT. Xét về...
 • 16
 • 1,937
 • 7
Một số biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học

Một số biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học

... QLGDTH20 Một số biện pháp quản công tác bồi dưỡng i ng giỏo viờn trng Tiu hc2.2.1 .Đội ngũ giáo viên: Năm học: 2008-2009 Nhà trờng có tổng số 15 cán bộ , giáo viên. Trong đó: Cán bộ quản lí: ... dựng một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao việc chỉ đạo công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Thạch Tân nh sau: 1.1. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo ... dạy học. Có kế hoạch chỉ đạo phơng pháp sử dụng đồ dùng dạy, đa việc Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH29 Một số biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học 2007-2008...
 • 34
 • 793
 • 1
một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng giáo dục và đào tạo thị xã lai châu

một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng giáo dục đào tạo thị xã lai châu

... tổ chức thực hiện các biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục Đào tạo thị Lai Châu. 2. Đối tượng: Một số biện pháp quản nhằm ... MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LAI CHÂU TỈNH LAI CHÂU Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Giáo dục ... phát triển đất nước nói chung địa phương nói riêng, tôi chọn đề tài Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên tiểu học thuộc phòng Giáo dục Đào tạo thị...
 • 28
 • 761
 • 0
SKKN một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường học

SKKN một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môntrường học

... r?&';)+2%(.#.'h,@:g(7"8(h#(J82.6"O(#'#/$<!67#"#N69/'QR SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn trường tiểu học 1.6. Giải pháp 6 : Thực hiện tốt vai trò của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ... !)+j60(h+++bs+J$89/*(#.X#)_>2$%(#2(,\ SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn trường tiểu học A. MỞ ĐẦUI- Đặt vấn đề:  ... >2(h>2J#,T SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn trường tiểu học 1.5.1. Nội dung thao giảng, chuyên đề@/2++./64"8+/37!56F?Fd!(J2VX##2(2+6'<4(9'###,@/2++JF.#=%!5#0?@A';4'g...
 • 25
 • 5,306
 • 29
SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN GIÁO DỤC HỌC SINH NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

... Huyện Cư Jut Chuyên Đề GVCN lượng học sinh . qua đạy tôi xin trình bày “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM”.II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU :- ... giáo viên chủ nhiệm đề ra những biện pháp nhằm quản giáo dục học sinh .- Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu ,nghiên cứu vai trò của Giáo viên chủ nhiệm trong các công tác quản học sinh trong ... nặng trong công tác quản lớp góp phần nâng cao chất lượng quản lớp của người giáo viên chủ nhiệm, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Sau khi lựa chọn đội ngũ cán bộ bầu cử...
 • 17
 • 2,689
 • 7
SKKN: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

... Tâm Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Quản chỉ đạo nề nếp trong giáo viên học sinh của khối.b/ Chức năng của tổ khối trưởng chuyên môn ... Tâm Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Gặp gỡ riêng một số học sinh để hiểu rõ hơn các biện pháp kiểm tra của giáo viên .- Quan sát giờ dạy xem ... Trờng tiểu học ng Tõm Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Kết hợp với phó hiệu trëng chuyên môn tiến hành việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trong...
 • 24
 • 5,752
 • 22
SKKN: Một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt các hội thi trong trường tiểu học

SKKN: Một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt các hội thi trong trường tiểu học

... Tiến 16 Một số biện pháp giúp tổ chức tốt các hội thi trong trường tiểu học Những kinh nghiệm tổ chức các tốt các hội thi trên đây được trình bày ở mứcđộ phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. ... dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Một số biện pháp giúp tổ chức tốt hội thi trong trường tiểu học sau đây ... mạnh cấp tỉnh trong năm học này và nhiều năm học tới.***Người thực hiện: Lê Minh Tiến 8 Một số biện pháp giúp tổ chức tốt các hội thi trong trường tiểu học Chương IIIMỘT SỐ BIỆN PHÁP 1. Nhiệm...
 • 18
 • 4,995
 • 27
SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

SKKN một số biện pháp quản giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

... HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai ... trng vic qun giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5 .3.  xut bin pháp qun giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai trong giai đon ... Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2. Thc trng công tác qun giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7...
 • 22
 • 1,423
 • 1
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên thể dục các trường trung học cơ sở thành phố Hải Phòng

Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên thể dục các trường trung họcsở thành phố Hải Phòng

... cứu có hạn, bản luận văn " ;Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên Thể dục các tr-ờng Trung học sở thành phố Hải Phòng& quot; chắc chắn không tránh ... viên thể dục các tr-ờng THCS Thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2000 - 2004) 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên Thể dục các tr-ờng THCS Thành ... 1: sở luận của vấn đề nghiên cứu. Ch-ơng 2: Thực trạng chất l-ợng chuyên môn đội ngũ giáo viên thể dục các tr-ờng Trung học sở thành phố Hải Phòng. Ch-ơng 3: Một số biện pháp quản...
 • 98
 • 632
 • 5
skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

... SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn tổ khối ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI”1. do chọn ... 6 SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn tổ khối - Tổ chức đề ra phương pháp, nắm tình hình giảng dạy giáo dục trong khối - Quản chỉ đạo nề nếp trong giáo viên ... PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠOHOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI”Người thực hiện: Nguyễn Long - Trường Tiểu học Long Tân 2 SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn tổ khối Trường tiểu...
 • 30
 • 484
 • 0
SKKN Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

SKKN Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

... ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TH THÀNH LONG NĂM HỌC 2012-2013” 1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý chuyên ... môn chính trong nhà trường, năm học 2012- 2013, Tôi xin đưa ra Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH Thành Long năm học 2012-2013”. - Từ đây, tôi ... dạy học chất lượng chuyên môn, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mọi giáo viên, học sinh trong việc tham gia nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục trong nhà trường. - Nâng cao...
 • 13
 • 594
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm công tác kiểm tra và tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm công tác kiểm tra tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

... về công tác kiểm tra tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học. II. THỰC TRẠNG1. Thuận lợi Trong công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra hoạt động chuyên môn thì Trường tiểu học Tam ... giáo viên, học sinh trong tổ. 2.1 Kiểm tra hoạt động chuyên môn của các giáo viên trong tổ. 2.1.1 Kế hoạch kiểm tra - Tổ trưởng tổ chức kiểm tra các hoạt động dạy học, kiểm tra hồ sơ sổ ... được.2.2 Kiểm tra việc học của học sinh Tổ trưởng chuyên môn tổ chức kiểm tra việc học của học sinh trong tổ 1 lần/tháng. Tổ chức kiểm tra việc học của học sinh, ngoài những lần kiểm tra định...
 • 19
 • 1,400
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường trung học phổ thông quất lâmskkn một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở trường mầm nonskkn một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non liên thủyhiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạtskkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt chuyên tỉnh lào caiskkn mot so bien phap quan ly hđngll o truong thpt so 1 bao yenđiều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt huyện vũ thư tỉnh thái bìnhmột số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt bình sơn tỉnh vĩnh phúcskkn mot so bien phap thuc hien cong tac xa hoi hoa giao duc trong truong mam nonskkn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học âu cơbiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại trường đại học trà vinhđiều tra thực trạng và đề xuất một số biên pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn kim bài huyện thanh oai hà nộimột số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường thpt kim sơn b – tỉnh ninh bìnhmột số biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động dạy và học của hiệu trưởng trường thcs hoằng lưu – hoằng hoá thanh hóađiều tra thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tt kim bài thanh oai hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ