0

SKKN Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

13 595 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 15:16

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TH THÀNH LONG NĂM HỌC 2012-2013” 1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH Thành Long năm học 2012-2013” 2. Mô tả ý tưởng: a) Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng: * Hiện trạng: - Những năm trước đây nhiều trường tiểu học ở Vùng sâu, vùng xa nói chung. Trường TH Thành Long nói riêng chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc Quản lý chuyên môn, nên hầu hết các trường đều bố trí cán bộ vừa phụ trách chuyên môn lại vừa phụ trách nhiều mảng khác như: quản trị trang websile nhà trường, nhiều loại báo cáo Từ năm 2000 trở lại đây do yêu cầu đổi mới của nhà nước về nhiều mặt trong hoạt động hành chính cũng như trong giáo dục: Chương trình Phổ cập giáo dục; Chương trình đổi mới phương pháp dạy học; Thay sách giáo khoa của ngành Giáo dục… Nên từ đó các loại văn bản chỉ đạo; Hướng dẫn; Thông tư; Văn bản chuyên môn ngày càng nhiều, mà nhà trường lại không có cán bộ văn thư, nên phó hiệu trưởng chủ yếu làm công việc khác đã chiếm hết nhiều thời gian của việc chuyên môn chính. - Chất lượng giáo dục của nhà trường thấp, Học sinh học giỏi cấp huyện còn ít và không có cấp tỉnh, tỉ lệ học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học tuy cao nhưng chưa chất lượng thực sự - Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên: năng lực chuyên môn và chất lượng các giờ lên lớp không đồng đều, việc phát huy trí tuệ tập thể còn hạn chế ; phương pháp dạy học nhìn chung chậm được cải tiến theo xu hướng hiện đại. - Cán bộ quản lý nhà trường chưa qua các lớp đào tạo về nghiệp vụ, kinh nghiệm công việc còn hạn chế. - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu chỗ ở của cán bộ, giáo viên. Chưa có đủ đồ dùng, trang thiết bị dạy học. - Kinh phí hoạt động của trường còn hạn hẹp nên gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, tham quan học tập, cho giáo viên đi học nâng cao trình độ, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học * Nguyên nhân: - Khách quan: + Đa số các em học sinh bị rỗng kiến thức từ lớp chuyển cấp và lớp đầu cấp, thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào các thầy cô giáo nên khi chuyển lớp các em không tiếp thu nổi kiến thức mới. + Một bộ phận cha mẹ học sinh không quan tâm đến việc học tập của con mình, toàn bộ việc học của con là " trăm sự nhờ thầy". + Giáo viên đào tạo ở các hệ khác nhau: chính quy, tại chức, chuyên tu, + Việc cấp các thiết bị, đồ dùng dạy học chưa kịp thời. + Nguồn kinh phí cấp bổ sung cho các hoạt động của nhà trường rất eo hẹp. - Chủ quan: + Một bộ phận học sinh hiện nay không thích học chỉ thích đòi hỏi và hưởng thụ, lười suy nghĩ, không năng động trong các hoạt động học tập, không tích cực hợp tác với các giáo viên trong việc xây dựng bài giảng. + Một số ít giáo viên ít tâm huyết với nghề, không chịu học hỏi, tự học trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực còn chuyển biến chậm, việc tự làm đồ dùng dạy học chưa thường xuyên, việc áp dụng công nghệ tin học và các phần mềm trong dạy học còn ít, việc tổ chức ôn luyện cho học sinh khá giỏi và bồi dưỡng cho học sinh yếu kém chưa thường xuyên. + Việc quản lý toàn diện của Phó hiệu trưởng chưa sát sao, do phải tham gia nhiều công việc khác nên ít kiểm tra hồ sơ và dự giờ của giáo viên. Việc tham mưu, đề xuất cho các cấp lãnh đạo trong xây dựng cơ sở vật chất nhà trường chưa kịp thời. Xuất phát từ những hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu trên, nhằm để giúp bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Phụ trách mảng chuyên môn chính trong nhà trường, năm học 2012- 2013, Tôi xin đưa ra “Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH Thành Long năm học 2012-2013”. - Từ đây, tôi không ngừng đầu tư suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu qua nhiều thời gian trên Internet, bạn bè, đồng nghiệp và hiểu rằng: Muốn quản lý tốt công tác chuyên môn trong nhà trường Tiểu học cần phải có sáng kiến, giải pháp công tác giúp cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức tăng hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm học. Do vậy, bản thân đã nảy ra những ý tưởng để từng bước làm thay đổi ít nhiều hiện trạng như sau: b) Ý tưởng: - Bản thân tôi được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ quản lý chuyên môn từ học kỳ II năm học 2011- 2012 ở trường Tiểu học Thành Long cho đến nay, năm học 2012- 2013. Tôi nhận thức được việc Quản lý chuyên môn một cách khoa học và có chuyển biến thì mọi công việc khác trong trường mới được thực hiện nhanh và hiệu quả. Mà nhìn chung người phụ trách mảng chuyên môn hầu như chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác chuyên môn, nên một số đơn vị trường học vẫn còn bề bộn làm việc không có khoa học và chưa có hiệu quả. - Trong giai đoạn hiện nay trước tinh hình ngày càng phát triển, đổi mới của đất nước, của ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục Hàm Yên nói riêng cũng như đối với tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trường TH Thành Long thì công tác Quản lý chuyên môn đòi hỏi cần phải chú trọng cao và phải có một số kiến thức nhất định để xử lý tốt công việc. - Công việc phụ trách chuyên môn chính là một công việc làm mà người trực tiếp được giao trách nhiệm thực hiện chức năng giúp việc, phục vụ cho cơ quan. Các vấn đề liên qua đến chuyên môn được cán bộ phụ trách thu thập sàng lọc, nghiên cứu, đề xuất chuyển đến Hiệu trưởng và đoàn thể có liên quan và ngược lại. Các ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đều được cán người phụ trách chuyên môn chuyền đạt theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. - Qua đó bản thân tôi đầu tư suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu qua nhiều thời gian nhận trách nhiệm làm công tác Quản lý chuyên môn của nhà trường và hiểu rằng: Muốn quản lý tốt công công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy- học của trường, bước đầu tiên cần bắt tay vào làm ngay và làm thường xuyên những công việc cần thiết hằng ngày: 3. Nội dung công việc: Từ những thực tế vừa nêu trên và qua thời gian công tác tôi nhận thấy. Để làm tốt nhiệm vụ công tác Quản lý chuyên môn, đòi hỏi người làm công tác này cần phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đáng giá và tổ chức giải quyết và quản lý những việc lien qua đến chuyên môn theo phạm vi, nhiệm vụ và chức năng của mình một cách nhanh chóng, chính xác và khách quan. Nội dung công việc như sau: - Tăng cường biện pháp quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy: + Mục tiêu giáo dục của trường Tiểu học được thể hiện trong chương trình giảng dạy các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả giáo viên. + Phó hiệu trưởng quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy của giáo viên tức là đưa ra các biện pháp quản lý, sau khi phân công giảng dạy trong từng năm học, yêu cầu giáo viên căn cứ chương trình dạy học tự xây dựng kế hoạch dạy học của mình và thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học ấy, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng do Hiệu trưởng yêu cầu. - Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học. Hiện nay, việc đổi mới cách dạy, cách học đang được toàn ngành đặc biệt quan tâm. Việc đổi mới phương pháp dạy học tập trung theo hướng nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động nhận thức. Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học tức là đòi hỏi giáo viên phải nắm vững các phương pháp dạy học, áp dụng thành thạo các phương pháp dạy học truyền thống và phối hợp chúng với các phương pháp dạy học hiện đại theo một hệ thống phương pháp dạy học phù hợp với nội dung từng bài dạy, với phương tiện dạy học hiện có của nhà trường. - Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn. + Phó hiệu trưởng đưa ra quan điểm chỉ đạo công tác chuyên môn của trường trong từng năm học, đưa ra các yêu cầu về chất lượng dạy học và công tác bồi dưỡng đội ngũ để các tổ chuyên môn trao đổi, quán triệt, xây dựng kế hoạch công tác tổ. + Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu từ đầu năm để các tổ chuyên môn chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động chuyên môn. + Xây dựng kế hoạch công tác của trường khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chuyên môn hoạt động, đồng thời kiểm tra thường xuyên hoạt động của các tổ chuyên môn. - Tăng cường xây dựng và sử dụngcơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện thiết bị dạy học. + Kết hợp Phó hiệu trưởng 2 lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo có đủ phòng học, bàn ghế, có đủ đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh theo yêu cầu của các môn học và bộ môn. + Quản lý tốt công tác sử dụng, bảo quản theo tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. - Làm tốt công tác thi đua dạy tốt học tốt- khen thưởng, động viên sự phấn đấu của giáo viên và học sinh. Xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tổ chức công tác thi đua - khen thưởng, tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ về nề nếp hoạt động cũng như chất lượng các mặt công tác trong trường, trong đó trọng tâm là công tác dạy học và chất lượng chuyên môn, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mọi giáo viên, học sinh trong việc tham gia nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. - Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn. Bằng các biện pháp quản lý cụ thể, nâng cao thêm một bước về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ chức hoạt động tập thể cho các giáo viên làm nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn, giúp họ biết phát huy năng lực của từng cá nhân trong tổ, biết phối hợp hoạt động của các cá nhân để tạo thành sức mạnh tập thể của tổ, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn chung của trường. 4. Triển khai thực hiện: 4.1 Tăng cường biện pháp quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy: Để quản lý việc thực hiện chương trình giảng dạy, thông thường Phó hiệu trưởng nhà trường phải thực hiện các công việc sau: - Triển khai đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về giảng dạy các môn học và bộ môn của từng năm học, đặc biệt là những nội dung mới bổ sung hoặc điều chỉnh trong chương trình giảng dạy. Trên cơ sở chương trình các môn học và bộ môn và hướng dẫn của cấp trên hàng năm, từng giáo viên lập kế hoạch giảng dạy của mình một cách chi tiết cho năm học, kế hoạch giảng dạy của giáo viên phải được thông qua tổ chuyên môn để bàn bạc và kiểm tra. - Phó hiệu trưởng chỉ đạo lập thời khoá biểu hợp lý, khoa học, đảm bảo quyền lợi của giáo viên và quyền lợi học tập của học sinh, dùng thời khoá biểu để quản lý giảng dạy hàng ngày, qua đó nắm bắt được việc thực hiện chương trình giảng dạy của giáo viên. - Tổ chức hoạt động thăm lớp dự giờ của các tổ chuyên môn, bản thân Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng thường xuyên dự giờ của giáo viên để kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. - Hàng tháng, Phó hiệu trưởng quy định các tổ khối báo cáo việc thực hiện chương trình của các thành viên trong tổ, các giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình học tập của lớp. Nếu phát hiện được các trường hợp thực hiện chưa đúng hoặc có những kiến nghị xác đáng của giáo viên chủ nhiệm và học sinh, nhà trường thông báo đến giáo viên bộ môn và yêu cầu giáo viên có biện pháp khắc phục. - Đối với giáo viên được phân công dạy ôn bồi dưỡng học sinh khá giỏi, Phó hiệu trưởng yêu cầu các tổ khối xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy chuyên đề, phân công người phụ trách các chuyên đề và tổ chức thực hiện, mọi giáo viên của trường đều được dạy và cũng phải dạy chuyên đề cho lớp ôn, đây là tiêu chí quan trọng để đáng giá trình độ giáo viên. Phú hiệu trưởng căn cứ, xem xét để không phân công những giáo viên không có khả năng dạy chuyên đề cho các lớp ôn. 4.2 Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học. - Cung cấp cho giáo viên những quan điểm cơ bản của triết lý giáo dục mới, nâng cao hiểu biết của giáo viên về phương pháp dạy học, đặt yêu cầu cao về việc đổi mới phương pháp dạy học theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào Tạo, Sở GD&ĐT. - Yêu cầu các tổ chuyên môn có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức thao giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, rút kinh nghiệm sư phạm để hoàn thiện dần phương pháp. - Tạo điều kiện tối đa trong khả năng hiện có của nhà trường về các phương tiện dạy học hiện đại để giúp giáo viên có điều kiện thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, coi việc sử dụng đồ dùng dạy học là một tiêu chí bắt buộc khi xét thi đua, xét công nhận danh hiệu giáo viên giỏi. - Tích cực tham gia với các ngành, các tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc đưa công nghệ thông tin vào dạy học, khai thác các phần mềm dạy học hiện đại. 4.3 Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn. Với biên chế giáo viên hiện có, Trường TH Thành Long cơ cấu thành 5 tổ khối là: Khối 1, Khối 2, Khối 3, Khối 4, Khối 5. Mỗi tổ khối là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ dạy học của khối lớp mình và giáo viên bộ môn để có hiệu quả cao. Mỗi tổ chuyên môn có 1 tổ trưởng, có tổ đủ cơ cấu thành phần thì có 01 tổ phó để giúp Phó hiệu trưởng điều hành việc thực hiện nhiệm vụ dạy học và các hoạt động giáo dục khác của tổ, tư vấn cho Hiệu trưởng các công việc liên quan đến công tác của tổ và của nhà trường. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn bao gồm các công việc: - Quản lý lập kế hoạch công tác của tổ : đề xuất phân công giảng dạy, lập chương trình công tác hàng tháng, học kỳ và cả năm học, xây dựng các chỉ tiêu công tác của từng thành viên và của tổ. - Quản lý công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các tổ viên. - Quản lý công tác nghiệp vụ, công tác thi đua, công tác bồi dưỡng của tổ. Yêu cầu tự học, tự bồi dưỡng: Phó hiệu trưởng yêu cầu mỗi giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, sau năm học bắt buộc phải có một bản tổng kết kinh nghiệm hoặc sáng kiến trong công tác dạy học. Các bản kinh nghiệm, sáng kiến này phải được thông qua toàn tổ để cùng được bàn bạc, thảo luận, rút kinh nghiệm chung, hoàn thiện và được lưu giữ thành tài liệu nghiệp vụ của tổ. Những bản xuất sắc được gửi lên Hội đồng khoa học của ngành để xét khen thưởng. Trong công tác bồi dưỡng giáo viên: - Một mặt yêu cầu giáo viên tự học, tự bồi dưỡng như trên, mặt khác nhà trường tích cực cộng tác với phòng GD&ĐT rong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; tổ chức chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn. Đồng thời tạo điều kiện, động viên giáo viên đi học các lớp đào tạo liên thông để nâng cao trình độ, đạt trình độ trên chuẩn. - Nhà trường thường xuyên tư vấn, bồi dưỡng về tin học cho giáo viên, để giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính trong một số công việc, biết khai thác thông tin trên mạng Internet, từng bước để giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin, khai thác các phần mềm dạy học, các tư liệu hữu ích bổ trợ kiến thức chuyên môn. 4.4 Tăng cường xây dựng và sử dụngcơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện thiết bị dạy học. Trong tình hình thực tiễn hiện nay Trường TH Thành Long đang bị bất cập về cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất hiện có chỉ đáp ứng được một 2/3 số lớp hiện có, gây khó khăn cho việc tổ chức học tập và các hoạt động giáo dục khác cho nhà trường. Để khắc phục, một mặt nhà trường lập đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, một mặt tích cực đề ra các biện pháp chiến lược để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học lâu dài. Cụ thể như sau: - Mỗi năm học Phó hiệu trưởng tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo trên cơ sở đề nghị của các tổ khối. - Kế hoạch trong mua sắm trang thiết bị, ưu tiên cho mua sắm trang thiết bị hiện đại giúp cho việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Về tài liệu tham khảo các môn, dành cho các tổ khối chủ động trong việc triển khai mua sắm theo nhu cầu và theo định mức kinh phí của quy chế chi tiêu nội bộ. - Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản các trang thiết bị dạy học, sổ theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị dạy học của cán bộ thư viện thiết bị. 4.5 Làm tốt công tác thi đua dạy tốt học tốt- khen thưởng, động viên sự phấn đấu của giáo viên và học sinh. - Thi đua hàng tháng. Hội đồng thi đua nhà trường do Hiệu trưởng làm Chủ tịch, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tham mưu xây dựng tiêu chuẩn thi đua và tiến hành bình xét, phân loại cán bộ, giáo viên và lớp hàng tháng, nội dung chủ yếu trong thi đua tháng là thi đua đảm bảo tốt nề nếp dạy học và các mặt công tác gồm: dạy đúng, dạy đủ theo chương trình và quy định, đúng thời khoá biểu của nhà trường, ra vào lớp đúng giờ, quản lý tốt giờ học của lớp do mình phụ trách. Sau mỗi tháng, Hội đồng thi đua tiến hành bình xét, xếp loại cán bộ, giáo viên và tiến hành khen thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Việc tổ chức thi đua - khen thưởng hàng tháng vừa có tác dụng kích thích mọi người lao động, học tập nghiêm túc, có hiệu quả; vừa có tác dụng nâng cao mức sống cho cán bộ giáo viên. - Thi đua học kỳ, năm học. Kết thúc mỗi học kỳ và kết thúc năm học, căn cứ kết quả thi đua hàng tháng và chất lượng công tác của giáo viên, có tính đến các thành tích, kết quả đặc biệt, Hội đồng thi đua nhà trường tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định của Nhà nước và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của nhà trường. Thi đua dành các danh hiệu cao. Việc phấn đấu dành các danh hiệu cao đối với cán bộ, giáo viên phải được thực hiện với một kế hoạch chặt chẽ theo các bước: - Đăng ký từ đầu mỗi năm học. Việc đăng ký phấn đấu này phải xuất phát từ ý thức tự giác phấn đấu của giáo viên, đồng thời cũng là kết quả của sự vận động của phó hiệu trưởng nhà trường và các tổ chức quần chúng trong trường. - Các tổ khối phải có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các điển hình của tổ để tham gia thi đua đạt danh hiệu cao, có kế hoạch kiểm tra, giám định, rút kinh nghiệm thường xuyên, qua đó còn có tác dụng nâng cao về chất cho các hoạt động chuyên môn của tổ, góp phần bồi dưỡng chung về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ. Nhà trường đặt ra các yêu cầu cao để giáo viên phấn đấu. Chẳng hạn giáo viên đăng ký danh hiệu giáo viên Giỏi thì phải đăng ký đề tài sáng kiến - kinh nghiệm trong năm học, đăng ký chỉ tiêu bồi dưỡng học sinh giỏi. đồng thời Phó hiệu trưởng cũng phải tham mưu Hiệu trưởng có kế hoạch giám sát chặt chẽ để suy tôn danh hiệu chính xác, có tác dụng tích cực. - Đối với học sinh: Các tập thể, cá nhân thi đua tốt, đạt được nhiều thành tích trong học tập và các hoạt độngcủa nhà trường được khen thưởng theo quy định chung. Các học sinh xuất sắc, học sinh thi đạt giải cấp huyện còn được chọn để các cơ quan, đơn vị ở địa phương xét trao tặng quỹ hỗ khuyến học. [...]... khoa học thẩm mỹ, chất lượng dạy học có hiệu quả Từ đó bản thân suy nghĩ tìm tòi viết ra bản sáng kiến kinh nghiệm này có thể sử dụng được ở nhiều đơn vị trường học khác Trên đây là tất cả những kinh nghiệm quý báu của việc “ Quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH” mà bản thân tôi đã dùng hết tài năng tâm trí, tìm tòi suy nghĩ, nghiên cứu, đúc kết trong quá trình công tác, quản. .. của tổ, bố trí lực lượng tham gia các công việc chung của tổ và của trường, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch công tác cá nhân và quản lý việc thực hiện kế hoạch của tổ 4.7 Thời gian theo dõi, quản lí: Xuyên suốt quá trình cả năm học 4.8 Phương tiện để triển khai thực hiện: Hệ thống văn bản pháp quy quản lý chỉ đạo chuyên môn giáo dục Tiểu học, Kế hoạch chuyên môn nhà trường 4.9 Sự phối hợp: Chi bộ nhà...4.6 Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Bố trí tổ trưởng chuyên môn: Việc chọn tổ trưởng phải theo nguyên tắc chọn giáo viên tiêu biểu theo tổ khối cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, có uy tín trong đội ngũ và uy tín với học sinh, cha mẹ học sinh, đồng thời phải là người có khả năng thuyết phục, vận động quần chúng, có khí chất mạnh mẽ, không ngại... Giúp ban giám hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2012-2013 đúng thời gian quy định - Bản thân cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong học kì I - Chất lượng dạy học được chuyển biến rõ rệt, kết quả so khảo sát đầu năm như sau: + Kết quả khảo sát: Trước khi thực hiện đề tài: Hạnh Thời kiểm Tồng gian số khảo Đạt HS sát TS % 431 Đọc khá Giỏi CĐ Học lực Khá TS % TS % TS % tháng 0 09 431... hiện nhiệm vụ năm học chung của nhà trường, nêu những quan điểm, biện pháp công tác chính của trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, đặt ra các yêu cầu mà các tổ trưởng chuyên môn phải thực hiện trong năm học trên cơ sở cụ thể hoá chương trình công tác chung của trường theo công việc và điều kiện cụ thể của tổ Tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch công tác của tổ, bố trí lực lượng tham gia... Tồng Kết số thúc Đạt HS HKI TS % 433 Đọc khá Học lực CĐ Giỏi tháng 0 01 433 100 năm 2013 TB Yếu TS % TS % TS % 38 TS % TS % Khá 8,8 0 70 16,2 128 29,5 197 45,5 6 Khả năng tiếp tục phát huy, mở rộng sáng kiến đã thực hiện: Từ những giải pháp và kết quả đã đạt được đến thời điểm tháng 02, năm học 20122013 Vì lợi ích cho đơn vị mình, tôi nhận thấy rằng: Cần phải tiếp tục phát huy đến hết năm học và lâu... nhiệm vụ được phân công Phụ trách Quản lí chuyên môn của trường Tiểu học Thành Long Kết quả đạt được tính đến thời điểm tháng học kì I năm học 2012- 2013, so với trước khi thực hiện: - Trong công việc hàng ngày, bản thân hình thành được thói quen ngăn nắp, tỉ mỉ trong công việc, xử lí công việc nhanh, gọn, trôi chảy không còn bở ngỏ - Hồ sơ lưu trữ có hệ thống, khoa học tạo điều kiện thuận lợi, nhanh... động quần chúng, có khí chất mạnh mẽ, không ngại va chạm, dám đấu tranh tự phê bình và phê bình Để việc chọn tổ trưởng chuyên môn được chính xác, đầu mỗi năm học, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cần phải có sự tư vấn của các lực lượng trong trường, trên cơ sở kết quả công tác và uy tín của từng giáo viên trong các năm học trước gần nhất, Phó hiệu trưởng tham mưu hiệu trưởng thống nhất quan điểm chọn... trong quá trình công tác, quản lý trường Tiểu học đã dày công sáng tạo mới xây dựng nên Tuy nhiên trong quá trình thực hiện và trình bày sẽ không tránh khỏi những thiếu sót mà bản thân không thấy được Rất mong sự đóng góp ý kiến trân thành của Hiệu trưởng nhà trường, là cơ sở để hoàn thiện công tác Quản lý chuyên môn trong trường tiểu học ngày đạt hiệu quả cao hơn./ Xin trân thành cảm ơn! . ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TH THÀNH LONG NĂM HỌC 2012-2013” 1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý chuyên. môn chính trong nhà trường, năm học 2012- 2013, Tôi xin đưa ra Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH Thành Long năm học 2012-2013”. - Từ đây, tôi. dạy học và chất lượng chuyên môn, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mọi giáo viên, học sinh trong việc tham gia nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. - Nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học, SKKN Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học,

Từ khóa liên quan