0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

SKKN Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

SKKN Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

SKKN Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học

... 1 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường TH Thành Long năm học 2012-2013” Mô tả ý tưởng: a) Hiện trạng nguyên ... môn nhà trường, năm học 2012- 2013, Tôi xin đưa Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường TH Thành Long năm học 2012-2013” - Từ đây, không ngừng đầu tư suy nghĩ ... hoạch dạy học ấy, đảm bảo tiêu chất lượng Hiệu trưởng yêu cầu - Quản lý việc đổi phương pháp dạy học Hiện nay, việc đổi cách dạy, cách học toàn ngành đặc biệt quan tâm Việc đổi phương pháp dạy học...
 • 13
 • 594
 • 0
SKKN một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường học

SKKN một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường học

... sở vật chất thực tiễn học sinh tổ Trong SKKN: Một số biện pháp quản đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ khối chuyên môn trường tiểu học kế hoạch tổ chuyên môn nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn ... tiểu học giới thiệu tổ trưởng, tổ phó (Điều 15, khoản 2- Điều lệ trường tiểu học) SKKN: Một số biện pháp quản đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ khối chuyên môn trường tiểu học Tổ trưởng người ... vụ tổ khối chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ; chức nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn, người giáo viên SKKN: Một số biện pháp quản đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ khối chuyên môn trường tiểu học...
 • 25
 • 5,306
 • 29
Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay

... đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai , Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Tây 3.3 Đề xuất số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện ... số biện pháp quản đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Tây giai đoạn " Mục đích nghiên cứu: Đưa số biện pháp quản ... đạo đức, chất lượng cho học sinh Chương Thực trạng việc quản đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT dân lập xuân mai, huyện chương mỹ ,tỉnh tây giai đoạn 2.1 Một...
 • 14
 • 1,200
 • 10
Tiểu luận:

Tiểu luận: "Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Dân Lập Xuân Mai" pdf

... học sinh trường THPT 1.1 Một số sở luận việc quản đạo … 1.2 Một số sở pháp việc quản đạo … Chương Thực trạng việc quản đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường ... quản đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây giai đoạn hiên 13 Chương Một số biện pháp quản đạo nhằm nâng cao chất ... trạng đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai , Huyện Chương Mỹ, Tỉnh Hà Tây 3.3 Đề xuất số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Dân Lập Xuân Mai,...
 • 16
 • 1,937
 • 7
Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo  nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn

Một số biện pháp quản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn

... số biện pháp nâng cao chất lượng soạn giảng Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt tổ khối chuyên môn I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt ... định quan hệ quản lý nhà trường Một số biện pháp quản lý, đạo việc sinh hoạt chuyên môn 2.1- Chọn bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn: a) Chọn tổ trưởng tổ chuyên môn: Hoạt động chuyên môn trường ... môn, nhận thấy cần tăng cường công tác quản lí, đạo việc sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường, gặp nhiều khó khăn đề cập vấn đề song mạnh dạn thực "Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm nâng cao hiệu...
 • 13
 • 378
 • 2
Một số giải pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Một số giải pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện diễn châu tỉnh nghệ an

... 2007 Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu 2007 -2008 Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu 2008 - 2009 Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Số Số lớp học ... lớp Số HS khối 11 khối 12 Số lớp Số HS Số lớp Số HS 43 Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu 2007 -2008 Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu Diễn Châu 2008 - 2009 Diễn Châu Diễn Châu ... việc quản chất lợng dạy học trờng THPT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 5.3 Đề xuất đợc số biện pháp quản Hiệu trởng nhằm nâng cao chất lợng dạy học trờng THPT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An...
 • 95
 • 530
 • 0
SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở lớp 2

... Sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt kết đáng kể Đó lí chọn đề tài: " Một số biện pháp công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học lớp 2. ” II Mục đích viết ... học hỏi thêm Trên số biện pháp công tác chủ nhiệm lớp thân Trong trình giảng dạy áp dụng cho lớp đạt kết tốt Việc vận dụng biện pháp giải pháp công tác chủ nhiệm việc giảng dạy phong phú đa dạng ... khối 2, giải pháp Đó giải pháp mà tất GVCN lớp cần phải thực khéo léo hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học Bản thân thực từ năm học 20 12- 20 13 sau chỉnh sửa hoàn thiện vào cuối năm 20 13- 20 14...
 • 16
 • 1,902
 • 9
Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện thanh hà, tỉnh hải dương

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện thanh hà, tỉnh hải dương

... HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG 54 54 58 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường tiểu ... dạy học trường tiểu học huyện Thanh Hà, tỉnh hải Dương MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất số giải pháp quản hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường tiểu học huyện Thanh Hà , tỉnh Hải Dương ... trình quản chất lượng dạy học trường tiểu học huyện Thanh Hà , tỉnh Hải Dương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các giải pháp quản hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường tiểu học GIẢ...
 • 100
 • 921
 • 6
Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện nông cống, tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện nông cống, tỉnh thanh hoá

... chất lượng dạy học trường THPT huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá Chương 3: Một số giải pháp quản hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá 12 ... tác quản giáo dục nâng cao chất lượng dạy học Đây tảng, sở luận để đề xuất giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường trung học phổ thông huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá nói ... dựng giải pháp 69 3.1.2 Nguyên tắc xây dựng giải pháp 70 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH...
 • 109
 • 644
 • 1
SKKN Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập

SKKN Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập

... 1 Đề tài: Một số biện pháp công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập Đặt vấn đề: Theo điều 30 chương IV điều lệ Trường tiểu học Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ... Một số biện pháp công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Phạm vị nghiên cứu: HS toàn trường Cơ sở lý luận: Để trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt đòi hỏi giáo viên phải có phẩm chất ... học làm công tác chủ nhiệm lớp, từ trước đến chưa sách tài liệu định nghĩa rõ công tác chủ nhiệm qua trình làm công tác tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp hệ thống kế hoạch, biện pháp...
 • 16
 • 5,068
 • 41
SKKN: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

SKKN: Một số biện pháp quản chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

... hoạt tổ chuyên môn - Xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh xin cám ơn ! Hồng Quang, ngy thỏng nm 2010 Ngi thc hin Nguyễn Văn Lâm ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun ... ca Huyn ứng Hoà ngy mt i lờn Những đề xuất kiến nghị : * thuận lợi công tác hoạt động chuyên môn dạt hiệu cao có số kiến nghị nh sau : - Cần tu sửa sở vật chất nhà xuống cấp khu sân chơi , bãi ... , nh xa vv ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun v ch o hot ng chuyờn mụn trng tiu hc Đ phõn cụng ging dy cỏc im trng hp to iu kin cho giỏo viờn hon thnh nhim...
 • 24
 • 5,752
 • 22
skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

... SKKN: Một số biện pháp quản đạo hoạt động chuyên môn tổ khối chuyên môn sử dụng phương pháp quản chung chung kiểm tra đánh giá khối hoạt động hình thức Một nguyên nhân khác lực quản ... Tân SKKN: Một số biện pháp quản đạo hoạt động chuyên môn tổ khối - Tổ chức đề phương pháp, nắm tình hình giảng dạy giáo dục khối - Quản đạo nề nếp giáo viên học sinh khối b Chức tổ khối ... Một số biện pháp quản đạo hoạt động chuyên môn tổ khối chuyên môn tổ khối , kế hoạch học kỳ, tháng, hàng tuần phổ biến nội dung công việc thật cụ thể Để tổ khối trưởng nắm vững hoạt động tổ...
 • 30
 • 484
 • 0
Một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu học_SKKN loại A cấp tỉnh

Một số biện pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu học_SKKN loại A cấp tỉnh

... nghiên cứu đề tài Một số biện pháp quản hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu sử dụng TBGD trường tiểu học”, mạnh dạn đ a biện pháp quản lý người hiệu trưởng với công tác Trường Tiểu học xã Mường ... lượng ch a cao Do nguyên nhân khách quan chủ quan nên hiệu sử dụng TBGD Trường Tiểu học xã Mường Mô ch a cao, đòi hỏi phải đổi công tác quản lý TBGD biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng ... h a, đại h a đất nước, đòi hỏi người hiệu trưởng nhà trường phải nắm lý luận TBGD, có tâm cao đạo việc trang bị, sử dụng bảo quản TBGD biện pháp phù hợp đem lại hiệu cao hiệu trưởng nhà trường...
 • 19
 • 2,210
 • 9
Một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu học

Một số biện pháp quản của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu học

... cứu đề tài Một số biện pháp quản hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu sử dụng TBGD trường tiểu học , mạnh dạn đưa biện pháp quản lý người hiệu trưởng với công tác Trường Tiểu học xã Mường Mô, huyện ... người hiệu trưởng nhà trường phải nắm lý luận TBGD, có tâm cao đạo việc trang bị, sử dụng bảo quản TBGD biện pháp phù hợp đem lại hiệu cao hiệu trưởng nhà trường sâu nghiên cứu đề tài Một số biện ... nên hiệu sử dụng TBGD Trường Tiểu học xã Mường Mô chưa cao, đòi hỏi phải đổi công tác quản lý TBGD biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng TBGD góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo...
 • 19
 • 519
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu họcđề tài một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tậpskkn một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh thpt triệu sơn 6skkn một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinhgiải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng anh ở trường tieu hocsáng kiên kinh nghiệm một số biện pháp đổi mới quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và họcmột số biện pháp đổi mới quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu họcmột số biện pháp đổi mới quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học cát linhmột số biện pháp đổi mới chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học cát linh3 một số biện pháp quản lý của nhà trường nhằm nâng cao kết quả giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học phổ thông yên viên trong giai đoạn hiện nayskkn một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng nhàm nâng cao chất lượng dạy học ở trường thcs lương nộimột số biện pháp sử dụng phương tiện trực quan nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải bài tập phần hàm số mũ hàm số logaritmột số biên pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trung tâm gdtx thiệu hóamột số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường trung học phổ thông đồng văn hà giangmột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn lịch sử ở trường thpt như thanhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ