0

SKKN: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học

24 5,787 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2014, 13:58

Trong hoạt động chuyên môn của trường tiểu học thì tổ khối chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường . Tổ khối chuyên môn tổ chức thực hiện , kiểm tra đánh giá ban đầu về kết quả giảng dạy và học tập , về phương pháp đã được dạy học , về đổi mới nội dung chương trình ..... một cách sát thực nhất . Tổ khối chuyên môn còn là cầu nối giữa ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh . Tổ khối chuyên môn phải theo sát từng giáo viên trong khối để nắm bắt và khắc phục những yếu kém về phương pháp giảng dạy , học tập . Vì vậy tổ khối chuyên môn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường . Thực tế cho thấy những trường có phong trào chuyên môn mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đều rất chú trọng đến sinh họat chuyên môn tổ khối . Bên cạnh đó vẫn còn một số tổ khối chuyên môn còn tồn tại như : tổ khối có họp nhưng không bàn về chuyên môn , biện pháp giảng dạy , sử dụng phương pháp nào phù hợp với bài của phân môn sắp dạy .... mà chỉ tập trung giáo viên trong khối lại họp “ đối phó ” hoặc bàn về các sự việc khác . Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM @@@@@@@@@@@@@ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM đề tài: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học Lĩnh Vực : Quản lý Họ và tên: Đặng Trung Nghĩa Chức vụ: Phó hiệu trưởng Tài liệu kem theo: Đĩa nội dung sang kiến kinh nghiệm Năm học 2012-2013 Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm 5 Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học PHềNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM @@@@@@@@@@@@@ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM đề tài: Một số biện phỏp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyờn mụn trong trường tiểu học I . Sơ yếy lý lịch . Họ và tên : Đặng Trung Nghĩa . Ngày thánh năm sinh : 02/06/1971 . Chức vụ : Phú Hiệu trưởng . Đơn vị công tác : Trường tiểu học Đồng Tõm Trình độ chuyên môn : Đại học . Hệ đào tạo : Tại chức . Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm 5 Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học Đề tài sáng kiến kinh nghiệm ( Năm học 2009 – 2010 ) I . Sơ yếy lý lịch . Họ và tên : Đặng Trung Nghĩa . Ngày thánh năm sinh : 02/06/1971 . Chức vụ : Phú Hiệu trưởng . Đơn vị công tác : Trường tiểu học Đồng Tõm Trình độ chuyên môn : Đại học . Hệ đào tạo : Tại chức . II. Nội dung đề tài . Tên đề tài : ( Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học ) 1. lý do chon đề tài : Đối với một trường tiểu học , có hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học hay không ? phần lớn do quyết tâm của ban giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường. Với phong trào thi đua hai tốt “ dạy tốt , học tốt” và phương châm “ tất cả tập trung cho chất lượng dạy và học ” thì hoạt động chuyên môn của trường tiểu học nói chung chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng . Nó phản ánh được thực chất của việc “ trồng người ” và hiệu quả đào tạo của nhà trường . Trong hoạt động chuyên môn của trường tiểu học thì tổ khối chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất đảm nhận chức năng thực thi nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường . Tổ khối chuyên môn tổ chức thực hiện , kiểm tra đánh giá ban đầu về kết quả giảng dạy và học tập , về phương pháp đã được dạy học , về đổi mới nội dung chương trình một cách sát thực nhất . Tổ khối chuyên môn còn là cầu nối giữa ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh . Tổ khối chuyên môn phải theo sát từng giáo viên trong khối để nắm bắt và khắc phục những yếu kém về phương pháp giảng dạy , học tập . Vì vậy tổ khối chuyên môn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường . Thực tế cho thấy những trường có phong trào chuyên môn mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đều rất chú trọng đến sinh họat chuyên môn tổ khối . Bên cạnh đó vẫn còn một số tổ khối chuyên môn còn tồn tại như : tổ khối có họp nhưng không bàn về chuyên môn , biện pháp giảng dạy , sử dụng phương pháp nào phù hợp với bài của phân môn sắp dạy Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học mà chỉ tập trung giáo viên trong khối lại họp “ đối phó ” hoặc bàn về các sự việc khác . Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng quan trọng nhất là nhận thức của các tổ khối trưởng . Các buổi họp khối để sinh hoạt chuyên môn sẽ không có hiệu quả nếu phó hiệu trưởng không theo sát và khối trưởng không say mê chuyên môn chỉ sử dụng phương pháp quản lý chung chung không có kiểm tra đánh giá thì khối chỉ hoạt động hình thức . Một nguyên nhân khác là do năng lực quản lý của đội ngũ tổ khối trưởng còn hạn chế . Nhiều khối trưởng cũng nhận thức được mối liên quan chặt chẽ của hoạt động của tổ khối chuyên môn và việc nâng cao tay nghề của giáo viên , nâng cao chất lượng giảng dạy Nhưng không biết bắt đầu từ đâu để xây dựng buổi họp khối có hiệu quả và duy trì thành nề nếp là một công việc rất khó đòi hỏi ban giám hiệu phải nhiệt tình và có quyết tâm gây dựng . Vì vậy tôi xin trình bày “ một số kinh nghiệm khi chỉ đạo hoạt động của tổ khối chuyên môn ” 2 . Ph¹m vi thêi gian thùc hiÖn : 1. Tìm hiểu và tổng kết những vấn đề lý luận về tổ khối nói chung và nhiệm vụ của tổ khối chuyên môn của tổ khối trưởng nói riêng trong mét n¨m . 2. Tìm hiểu nội dung và cách tiến hành một số biện pháp sinh hoạt tổ khối chuyên môn Trong mét n¨m . * Phương pháp nghiên cứu thực hiện sáng kiến: - Nghiên cứu tài liệu : Đọc tài liệu sách, báo , sách tham khảo. - Phương pháp quan sát : Thông qua dự , quan sát hoạt động của tổ khối - Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng sinh hoạt tổ khối ở trường . - Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức sinh hoạt tổ khối chuyên môn nắm bắt các mặt khó khăn của năm trước để có sự điều chỉnh kịp thời từ đó có những đề xuất hợp lý cho đề tài. - Phương pháp thống kê: Thống kê kết quả dạy và học trong lớp về học lực, hạnh kiểm, HS lên lớp, HS lưu ban, sự tiến bộ của HS yếu. III / Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi : * Năm học 2009 – 2010 trường tiểu học Hång Quang 17 lớp với 439 học sinh . Được chia làm 5 tổ khối chuyên môn từ khối 1 đến khối 5 và tổ khối bộ môn . Việc sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối có những thuận lợi và khó khăn như sau : * Thuận lợi : - Các khối đều học chung một buổi nên thuận tiện cho việc sinh hoạt chuyên môn theo đúng tinh thần làm việc 40giờ / tuần của Bộ GD&ĐT. - Mỗi khối có từ 4 – 5 giáo viên trong khối nên không phải ghép với các khối khác . Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc - Trỡnh chun ca cỏc giỏo viờn trong khi tng i ng u , a s giỏo viờn dy lp u cú trỡnh trờn chun. Khú khn : -Trng cú cỏc im trờng lẻ xa và đã xuống cấp . - i ng giỏo viờn , cỏn b cũn bin ng , cú nhiu giỏo viờn xa cha an tõm cụng tỏc không có nhà công vụ . - Chng trỡnh v sỏch giỏo khoa mi nhng khụng m c i tr lp hai bui /ngy nờn cũn hn ch thi gian cng c kin thc cho cỏc em . Vic chun b ni dung cho bui sinh hot chuyờn mụn t khi cũn hn ch . Nhn thc v vic sinh hot t khi ca giỏo viờn cha cao . * NI DUNG t khi chuyờn mụn hot ng cú hiu qu khụng th khụng núi n vai trũ ca ngi khi trng. T khi trng c coi nh l mt phú hiu trởng chuyờn mụn thu nh trong phm vi mt khi vỡ vy nhim v v chc nng ca t khi trng tng t nh phú hiu trởng c th : 1. Nhim v , chc nng ca ngi t trng chuyờn mụn a/ Nhim v ca t khi trng chuyờn mụn : - Chu trỏch nhim v vic t chc quỏ trỡnh ging dy , giỏo dc trong khi , v hon thnh chng trỡnh dy hc , v cht lng ging dy v cht lng kin thc ca hc sinh trong khi . - Thc hin vic kim tra cụng tỏc ging dy giỏo dc ca khi, kim tra s tin b v hnh kim ca hc sinh . ng Trung Ngha o0o Trờng tiểu học ng Tõm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Kết hợp với phó hiệu trëng chuyên môn tiến hành việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trong khối . - Điều chỉnh chế độ học tập của học sinh khối mình cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương . - Tổ chức đề ra phương pháp, nắm tình hình giảng dạy giáo dục trong khối Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Quản lý và chỉ đạo nề nếp trong giáo viên và học sinh của khối. b/ Chức năng của tổ khối trưởng chuyên môn : - Lập kế hoạch giảng dạy linh hoạt để giáo dục học sinh và cùng giáo viên chủ nhiÖm tổ chức kiểm tra công tác học tập của học sinh trong khối . - Tổ chức việc sử dụng và bảo quản các trang thiết bị . - Tổ chức phụ đạo học sinh kém , bồi dưỡng học sinh giỏi . - Hướng dẫn cá nhân GV về mặt thực hiện các hướng dẫn của chuyên môn - Tổ chức nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới. - Tổ chức và lãnh đạo việc tự học tự rèn của giáo viên trong khối . - Kiểm tra nội bộ của khối về chất lượng giảng dạy , giáo dục . - Hướng dẫn giáo viên công tác giảng dạy giáo dục như : Cách sử dụng ĐDDH , quy định về công tác trực nhật , lịch trực nhật lớp; quy định lịch kiểm tra ; lịch dự giờ , chế độ báo cáo của các lớp - Cộng tác đối với các PHHS , các hoạt động về mặt giảng dạy giáo dục của gia đình đối với nhà trường nhất là đối với học sinh cá biệt . 2. Kế hoạch hóa công tác : Việc lãnh đạo bắt đầu từ lập kế hoạch . Toàn bộ kết quả của sinh hoạt tổ khối phụ thuộc vào : - Phương hướng công tác và tính cụ thể của các vấn đề cần giải quyết . - Sự phân công phân nhiệm rõ ràng đối với từng người và sự phối hợp chặt chẽ sáng tạo giữa các giáo viên trong khối . Hệ thống các kế hoạch của một tổ khối trưởng gồm các loại : - KH năm : hướng công tác cụ thể trong một năm học ( học kỳ ) - KH tháng : hướng công tác cụ thể trong một tháng a/ Kế hoạch năm : Cấu tạo của một kế hoạch năm học gồm các phần sau : KẾ HOẠCH NĂM HỌC - Tóm tắt tình hình ( riêng về mặt chuyên môn ) + Kết quả đã đạt + Hạn chế , tồn tại ( trong năm học trước ) + Tình hình đầu năm học mới ( nêu những thuận lợi , khó khăn ) + Số liệu đầu năm của khối ( Số lớp , số học sinh ) - Phương hướng nhiệm vụ năm học : + Nhiệm vụ chung ( nêu những công tác trọng tâm cần phấn đấu và đạt được trong năm học ) + Nhiệm vụ cụ thể : nêu nội dung thực hiện - biện pháp tiến hành - chỉ tiêu đ¹t . Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Công tác khác : ( hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội , công tác chủ nhiệm , công tác phối hợp các bộ phận ) b/ Kế hoạch tháng : thực hiện theo như mẫu sau KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG Nội dung Biện pháp thực hiện Người thực hiện Thời gian 1) Công tác chính trị tư tưởng 2) Chuyên môn 3) Công tác khác + Lên kết quả và báo cáo điểm thi ( quy định rõ nội dung báo cáo , thời gian , mẫu báo cáo ) c/ Kế hoạch thanh kiểm tra : Thông thường tổ trưởng phải kiểm tra thường xuyên việc giảng dạy của giáo viên trong khối . Những điểm cần chú ý khi kiểm tra : Trong nhiều mặt của việc kiểm tra cần nêu bật được cái gì chủ yếu nhất , quan trọng nhất đã ảnh hưởng đến chất lượng kiến thức , kỹ năng kỹ xảo của học sinh , đến việc giáo dục häc sinh cũng như đến chất lượng bài giảng và việc thực hiện các yêu cầu của chương trình . +Để kiểm tra có kết quả , người tổ trưởng cần chuẩn bị trước khi đi dự giờ : - Biết rõ các yêu cầu về nội dung chương trình của bài dạy , các quy định của chương trình ; phải đọc kỹ sách giáo khoa của phần ấy . - Tìm hiểu qua sổ sách của lớp về giờ dạy trước đó , điểm số của học sinh trong giờ trước đó . - Nắm vững các yêu cầu đối với một giờ dạy hiện đại , những thành công đã có của những người đã dạy phần ấy . Tuy nhiên , để đánh giá chất lượng kiến thức , kỹ năng và nhất là hạnh kiểm , tư cách của học sinh không chỉ thể hiện ở giờ học trên lớp mà còn ở các mặt hoạt động khác . Do đó mà có thể sử dụng hình thức kiểm tra khác , diện rộng hơn . Có thể nêu một số nội dung và phương pháp kiểm tra khác sau : - Việc chuẩn bị bài dạy và chuẩn bị các biện pháp giáo dục . - Việc thực hiện chương trình . Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Gặp gỡ riêng một số học sinh để hiểu rõ hơn các biện pháp kiểm tra của giáo viên . - Quan sát giờ dạy và xem xét sổ sách của lớp , vở , bài học sinh . Xét chất lượng các câu trả lời miệng , viết hoặc thực hành để đánh giá tình trạng kiến thức , độ sâu và độ bền của kiến thức học sinh . - Xem xét việc dạy cho học sinh cách học và rèn luyện khả năng tự học . - Xem xét việc giáo dục học sinh lúc dạy ở lớp và ngoài lớp . Công tác ngoại khóa theo chương trình . * SỔ KẾ HOẠCH KHỐI . Nội dung sổ kế hoạch gồm : - Kế ho¹ch chuyên môn năm học - Kế hoạch giảng dạy . - Kế hoạch thao giảng , dự giờ giáo viên trong năm - Kế hoạch tháng . Ví dụ : Kế hoạch thao giảng và Kế hoạch dự giờ giáo viên Thời gian N g ư ờ L ớ p d M ô n T i ế t T ê n X ế p N h ậ n T h á n g T u ầ n N g à y d ạ y SỔ THEO DÕI CHUYÊN MÔN . Nội dung gồm hai phần : - Phần theo dõi công tác giảng dạy của giáo viên . - Phần theo dõi kết quả học tập của học sinh . a/ Phần theo dõi giảng dạy của giáo viên : gồm các nội dung sau : • Lý lịch trích ngang tóm tắt giáo viên dạy lớp : Theo dõi cá nhân giáo viên : mỗi gv ghi theo dõi đầy đủ . Họ tên giáo viên :………………………… lớp th¸ng 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 N g Phép Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học k phép Dạy thay H Ồ S Giáo án Sổ ghi điểm Dự giờ đồng nghiệp Thao giảng Xếp loại giờ dạy Làm ĐDDH Sử dụng ĐDDH Sổ Hội họp b/ Phần theo dõi học sinh : Theo dõi sĩ số học sinh : Lớ p T há n g 9 Thá ng1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 T S N ữ T S N ữ Theo dõi học sinh tăng giảm . Theo dõi chất lượng môn học : Theo dõi cụ thể từng lớp và theo dõi số chung của khối ở t ất cả các môn học Theo dõi chất lượng học tập các môn học đánh giá bằng điểm số - Học kỳ Môn L ớ p T S H 9 - 7 5 - 3 - 1 - G h i Đặng Trung Nghĩa o0o Trêng tiÓu häc Đồng Tâm [...]... nhà công vụ để GV ổn định trong sinh hoạt tổ chuyên môn - Xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh xin cám ơn ! Hồng Quang, ngy thỏng 5 nm 2010 Ngi thc hin Nguyễn Văn Lâm ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc í KIN NHN XẫT CA HI NG khoa học cơ sở MC LC I Nội dung đề tài 1 Lý do chon đề tài 2 Phạm vi và thời gian thực hiện... cp tin tng giao phú Gúp phn cựng giỏo viờn trong trng hon thnh nhim v nm hc 2009 2010 v cỏc nm hc tip theo gúp mt phn nh a s nghip giỏo dc ca Huyn ứng Hoà ngy mt i lờn 3 Những đề xuất và kiến nghị : * để cho thuận lợi trong công tác hoạt động chuyên môn dạt hiệu quả cao tôi có một số kiến nghị nh sau : - Cần tu sửa về cơ sở vật chất nhà đã xuống cấp và khu sân chơi , bãi tập - Xây dựng cơ bản... th trong tng bi , trong tun m cht lng ging dy , hc tp ca trng ó tin b hn 2 BI HC KINH NGHIM : ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc Cụng tỏc chuyờn mụn l cụng tỏc quan trng trong nhim v dy v hc ca trng tiu hc Mun chuyờn mụn ca trng phỏt trin mnh cn phi quan tõm c bit v phi hp cht ch gia ban giỏm hiu v cỏc t khi trng lm cu ni trong. .. tng Cn trỏnh tõm lý t ti trong nhúm hc sinh yu v t kiờu trong nhúm hc sinh gii + Chia nhúm theo s trng: (Ch dnh cho cỏc i tng c bit trong cỏc hot ng ngoi khoỏ t chn v Toỏn) Chng hn khi t chc thc hnh ngoi lp hc , ụn tp gii bi Toỏn khú Vn 5 : S dng dựng dy hc nh th no nờu bt trng tõm mt bi hc? Trong tng tit hc c th cn nhng dựng dy hc no ? Trong khi sinh hot khi khi trng v giỏo viờn trong khi phi xem... lun tỡm ra cỏc tỡnh hung trong tit dy v bin phỏp khc phc: Song song vi vic ging dy trờn lp trong cỏc bui sinh hot t khi 1ln trên tun khi trng phi l ngi ch o Trc tiờn phi nm ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc tỡnh hỡnh hc tp , ging dy tun va qua t ú ỏnh giỏ li nhng mt ó lm c v cha lm c t ú rỳt kinh nghim trong khi Mun nh vy khi... dy theo s linh hot ca chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi và dạy theo chuẩn kiến thức Vớ d : Trong tun va qua khi trng v giỏo viờn d gi mt tit ca giỏo viờn trong khi sau ú c khi phi a ra nhn xột tho lun da trờn cỏc tiờu chớ ỏnh giỏ tit dy nh sau : V NI DUNG GING DY : ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc 1 Nờu nhng mt u im v hn ch tn ti... Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc c ch ca cỏc nhõn vt ch c hc sinh din li cha th hin vic t ng x ca cỏc em , ngoi ra ỏp dng vo nhng bi khụng thớch hp s lm cho gi hc gng go mt t nhiờn .vv Vớ d : Tit Tp Lm Vn th nht nm trong ch im Em l hc sinh ca lp 2 Ch im ny c hc trong hai tun m u cho cm ch im v nh trng Cỏc bi trong ch im ny giỳp... tit t ng in t * Trong sinh hot t khi , khi trng v giỏo viờn trong khi phi cựng nhau tỡm hiu cỏc tit dy , cỏc mụn hc tỡm ra phng phỏp phự hp mt vn chng hn : Vn 1: Cỏch ỏnh giỏ hc sinh tiu hc theo thụng t 30 ( Hiện nay theo thông t 32 ) ỏnh giỏ bng nhn xột cỏc mụn hc cú thun li v khú khn gỡ ? ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc... Ngay t trong hố chun b cho nm hc mi ban giỏm hiu ó tng bc lp li n np , k cng nh trng nh sau : khi hp bn d kin nhõn s cỏc khi , lp ban giỏm hiu ó xem xột , nm nng lc ca tng giỏo viờn , hon cnh ca tng giỏo viờn phõn cụng nh : nhng ngi cú con nh , nh xa vv ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc Đ phõn cụng ging dy cỏc im trng hp lý. .. dng nhiu phng phỏp hc sinh tỡm hiu bi nh : ng Trung Ngha o0o .Trờng tiểu học ng Tõm Mt s bin phỏp qun lý v ch o hot ng chuyờn mụn trong trng tiu hc lm Phiu hc tp , c ni tip , tho lun tr li cõu hi vv t ú phỏt huy tớnh tớch cc , ch ng tỡm hiu bi ca hc sinh Vn 3 : T chc trũ chi cỏc mụn hc nh th no ? Khi trung cựng giỏo viờn trong khi nờu lờn cỏc trũ chi phự hp vi tng bi v t ú la chn phng ỏn ti u . Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Quản lý và chỉ đạo nề nếp trong giáo viên và học sinh của khối. b/ Chức năng của tổ khối trưởng chuyên môn. Tâm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Gặp gỡ riêng một số học sinh để hiểu rõ hơn các biện pháp kiểm tra của giáo viên . - Quan sát giờ dạy và xem. Trờng tiểu học ng Tõm Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học - Kết hợp với phó hiệu trëng chuyên môn tiến hành việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên trong
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học, SKKN: Một số biện pháp quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong trường tiểu học,

Từ khóa liên quan