skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

30 495 0
skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. cần chuẩn bị một số phiếu ghi thời gian hoặc sự kiện như: Chi n dịch biên giới; Chi n dịch Việt Bắc; Bác Hồ kêu gọi to n quốc kháng chi n vv. hoặc ghi các năm như 1946; 1950 … Một số phiếu ghi. đánh giá sơ bộ và có so sánh với kết quả học tập của học sinh ở những năm học trước như thế nào? (Chú ý môn Tiếng Việt và To n: các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tính to n đã đạt) VỀ PHƯƠNG. kiến: - Nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu sách, báo, sách tham khảo. - Phương pháp quan sát: Thông qua dự, quan sát hoạt động của tổ khối. - Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng sinh hoạt

Ngày đăng: 18/03/2015, 20:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Long Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan