0

Một số biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học

34 793 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 01:00

Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc Phần 1: mở đầu 1. Lớ do chn ti t nc ta ó bc vo th k XXI, mt th k ó cú nhiu bin ụ to ln, khoa hc v cụng ngh ó cú bc nhy tin vt, kinh t tri thc cú vai trũ ngy cng ni bt trong quỏ trỡnh phỏt trin t nc. Chớnh vỡ vy vic phỏt huy cht xỏm v tay ngh ca ngun lc con ngi Vit Nam trong thi kỡ CNH-HH nn kinh t l khõu t phỏ nhm thc hin thng li mc tiờu chin lc phỏt trin kinh t giai on 2001-2010, i tt ún u, chng nguy c tt hu so vi cỏc nc trờn th gii trong quỏ trỡnh hi nhp kinh t ton cu. Vi ũi hi ú Giỏo dc nc ta ang ng trc nhng thỏch thc, nhim v to ln. i hi ng ton quc ln th IX ó khng nh: P hỏt trin Giỏo dc v o to l mt trong nhng ng lc quan trng thỳc y s nghip CNH-HH l iu kin phỏt huy ngun lc con ngi yu t c bn phỏt trin kinh t- xó hi nhanh v bn vng. Chúng ta quyết tâm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, tiến lên sánh vai cùng bè bạn năm châu nh Bác Hồ từng mong muốn . Đồng thời cần thấy trớc rằng trong điều kiện cách mạng công nghệ hiện nay, lợi thế sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực, có trí tuệ cao, có kỹ năng vững vàng, có khả năng sáng tạo theo kịp sự phát triển khoa học công nghệ hiện đại, điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn cho nghành GD- ĐT ( Trích lời Tổng bí th Nông Đức Mạnh ). Hiện nay trớc sự gia tăng không ngừng của khối lợng các kiến thức khoa học và đời sống, trớc sự bổ sung và đổi mới từng ngày, từng giờ của những tri thức khoa học cùng với sự phổ biến nhanh chóng kiến thức qua các nguồn thông tin đại chúng, việc truyền thụ kiến thức cho học sinh một cách chính xác, có hệ thống, có định hớng vẫn là nhiệm vụ quan trọng của ngời giáo viên, nhằm đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu của xã hội đối với thế hệ trẻ về trình độ văn hoá . Chính vì vậy tri thức và tầm hiểu biết của ngời giáo viên Tiểu học là yếu tố vô cùng quan trọng . Nó là thành tố trong hệ thống các yếu tố tâm lý của năng lực s phạm của ngời giáo viên Tiểu học. Nguời giáo viên Tiểu học hiện nay thực hiện nhiệm vụ dạy học của mình theo phơng châm Biết mời dạy một . Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 1 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc Vì vậy để dạy tốt ở cấp Tiểu học phải không ngừng học tập nâng cao sự hiểu biết của mình, rèn luyện các nghiệp vụ s phạm để tiến tới một trình độ cao hơn có thể gọi là Nghệ thuật dạy học . Tri thức và tầm hiểu biết của ngời giáo viên Tiểu học đợc biểu hiện qua quá trình dạy học và giáo dục . Nguồn nhân lực tơng lai của đất nớc không phải ở đâu xa vời chính là chất l- ợng giáo dục, chất lợng đào tạo học sinh, mà chất lợng giáo dục hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ, tri thức, khả năng s phạm của mỗi giáo viên . Nếu chúng ta cứ tiếp tục sử dụng giáo viên liên tục nh một cái máy thì không xa nó sẽ hao mòn và trở thành vô dụng, muốn chạy tốt cần phải bảo dỡng, tu bổ. Ví nh ta trồng cây nếu không bón phân, tới nớc, bắt sâu cho cây trởng thành tốt thì làm sao mà cho quả ngon và sai đợc . Ngời giáo viên tiểu học cũng vậy cần đợc bồi dỡng về tri thức, kỹ năng s phạm, phẩm chất chính trị, đạo đức. Nh Tổng bí th Lê Khả Phiêu đã nói với cán bộ chủ chốt của bộ: Nghề thầy giáo là một nghề có nghiệp vụ cao tinh tế chứ không phải là nghề phổ thông coi trọng nghề thầy giáo cũng có nghĩa là phải coi trọng sự nghiệp đào tạo và bồi dỡng thầy giáo . Tại bộ giáo dục và đào tạo ngày 26 tháng 4 năm 2002 . Tổng bí th Nông Đức Mạnh nói : Nói đến chất lợng giáo dục trớc hết phải nói đến vai trò rất quan trọng, rất quyết định của thầy cô giáo Đất nớc phải có những ngời thầy giáo và có lơng tâm mới có thể có học trò giỏi và có đạo đức ( Trích tạp chí giáo dục Thanh Hoá ) Trong mấy năm gần đây Đảng và nhà nuớc hết sức coi trọng đến sự nghiệp giáo dục , coi giáo dục là Quốc sách hàng đầu . Đặc biệt là việc đào tạo và bồi d- ỡng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý . Tại hội nghị lần thứ 6 BCH TW khoá IX đã kết luận : Các cấp uỷ từ trung Ương đến địa phơng quan tâm chỉ đạo thờng xuyên công tác đào tạo, bồi dỡng nhà giáo và cán bộ quản lý mọi mặt, coi đây là một phần của công tác cán bộ Xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ số lợng , cơ cấu cân đối, đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu mới ( Trích tạp chí giáo dục số 40 tháng 9 năm 2002 ) Với những lý do đã trình bày ở trên, là ngời làm công tác quản lý trong trờng Tiểu học tôi luôn luôn băn khoăn, trăn trở về chất lợng đội ngũ giáo viên,đây là một nhân tố quyết định sự thịnh vợng hay suy vong của một dân tộc . Xuất phát từ nhận thức trên, muốn học hỏi thêm kinh nghiệm của các thầy cô giáo trờng Học viện Quản lý Giáo dục cùng với việc đi thực tế tôi quyết định chọn đề tài : Quản lí công tác đội ngũ giáo viên trong trờng Tiểu học. Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 2 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc để thông qua hiểu biết của mình, có thêm kinh nghiệm cho bản thân khi trở về địa phơng công tác có thể đem hết khả năng của mình để góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phơng theo kịp sự phát triển của giai đoạn mới Do thời gian và khả năng có hạn chắc chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót rất mong đợc sự chỉ dẫn của cô giáo hớng dẫn và ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp . 2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề taì này mục đích là đề xuất những biện pháp quản lí thích hợp và có tính khả thi về công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục của cấp học. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu : 3.1.nghiên cứu một số vấn đề lí luận và thực tiễn có liên quan tới đề tài. 3.1.1. Điều tra thực trạng, khảo sát và đấnh giá kết quả các biện pháp quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Thạch Tân- Thạch Thành- Thanh Hóa. 3.1.2. Đề xuất một số biện pháp về quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trởng trờng Tiểu học. 3.1.3. Điều tra thực trạng, khảo sát và đánh giá kết quả các biện pháp quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học 31.4. Đề xuất một số biện pháp về quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên của hiệu trởng trờng Tiểu học. Thạch Tân- Thạch Thành Thanh Hóa. 4. Phơng pháp nghiên cứu : 4.1.Phơngpháp nghiên cứu lí thuyết : Đọc, xử lí các văn bản, tài liệu làm cơ sở lí luận cho đề tài. 4.2.Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn : Điều tra, khảo sát, phỏng vấn và xử lí số liệu. 4.3.Phân tích, tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm. 5.phạm vi nghiên cứu: 5.1. Không gian: Đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu ở trờng Tiểu học Thạch Tân- Thạch Thành -Thanh Hóa. 5.2. Thời gian: Từ ngày 20 tháng 12 năm 2008 đến 18 tháng 4 năm 2009 5.3.Đối tợng nghiên cứu : Biện pháp quản lí công tác đội ngũ giáo viên Tiểu học của ngời hiệu trởng. 6. Đóng góp đề tài. Lí luận : Góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lí luận của việc quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng tiểu học. Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 3 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc Thực tiễn : Làm cho cán bộ quản lí thấy đợc tầm quan trọng của công tác bồi d- ỡng đội ngũ giáo viên và lựa chon biện pháp hợp lí. Phần 2: Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở lý luận 1. Cơ sở lí luận về bồi dỡng đội ngũ giáo viên Tiểu học hiện nay 1.1.Một số khái niệm cơ bản: 1.1.1 Khái niệm chức năng quản lý: Là toàn thể những việc thờng xuyên mà một đoàn thể, một tổ chức, một cá nhân phải thực hiện vì nhiệm vụ của mình để giữa một vai trò trong xã hội. 1.1.2. Khái niệm bồi dỡng: Là làm cho tốt hơn, giỏi hơn 1.1.3.Khái niệm Hiệu trởng : Ngời đứng đầu một trờng học do nhà nớc bổ nhiệm . 1.1.4. Khái niệm đội ngũ: L tổ chức gồm nhiều ng ời tập hợp lại thành một lực lợng hoặc đội ngũ là tập hợp số đông ngời cùng chức năng nghề nghiệp. Theo đại từ điển Tiếng Việt ( Nguyễn Nh ý Nhà xuất bản VHTT- 1999) 1.1.5.Định nghĩa hiệu trởng bồi dỡng đội ngũ giáo viên . * Bản chất của bồi dỡng đội ngũ giáo viên: * Bồi dỡng là một khâu quan trọng trong qui trình tuyển chọn sử dụng nguồn nhân lực . Thực chất là bồi dỡng về phẩm chất chính tri, đạo đức, kiến thức kỹ năng về phơng pháp và cách thức tổ chức dạy học thông qua bồi dỡng mà ta nắm bắt đợc khả năng tiến bộ của cá nhân qua dạy học và giáo dục từ đó nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên và mặt bằng dân trí cho địa phơng . Nh chúng ta đã biết đội ngũ là tập hợp số đông ngời cùng cùng chức năng nghề nghiệp, hợp thành lực lợng hoạt động trong tổ chức. Đội ngũ là một tổ chức. Là nguồn nhân lực chính trong tổ chức nhà trờng bao gồm hiệu trởng, phó hiệu tr- ởng, giáo viên, nhân viên trong nhà trờng. Xây dựng và phát triển đội ngũ trong trờng Tiểu học là một biện pháp của ngời quản lí nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lợng và đẩm bảo về chất lợng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nớc, yêu cầu phát triển của giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trờng Tiểu học nói riêng Giáo viên Tiểu học là nhân tố quan trọng trong việc xây dng cấp Tiểu học trở thành cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, tạo điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí và trang bị những cơ sở ban đầu hết sức trọng yếu để phát triển toàn diện con ngời Việt Nam trong tơng lai. Giáo viên Tiểu học là ngời giữ vai trò chủ yếu trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, là ngời có uy tín, là thần tợng đối với lứa tuổi nhỏ, có Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 4 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc sức thuyết phục là tấm gơng đối với các em học sinh nói riêng và những công dân tơng lai nói chung. Bồi dỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao và hoàn thiện nhân cách của giáo viên, đó là việc bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện nhân cách của giáo viên. Muốn nâng cao chất lợng giáo dục trong trờng Tiểu học, đảm bảo thành công chủ chơng đổi mới giáo dục, ngời hiệu trởng trong trờng Tiểu học cần đặc biệt quan tâm đến chất lợng đội ngũ giáo viên. 1.2.Giáo dục Tiểu học Trong giai đoạn hiện nay 1.2.1.Mục tiêu của giáo dục Tiểu học Tại điều 27 luật giáo dục 2005 đã ghi rõ mục tiêu: Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức , trí tuệ, thể chất,thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trng học cơ sở. 1.2.2.Vị trí vai trò của giáo dục Tiểu học: Trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp Tiểu học đợc coi là cấp học nền tảng. Do vậy giáo dục Tiểu học có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi đây là cấp học dành cho 100% trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi đến trờng, các em đợc học, đợc phát triển tình cảm, trí tuệ thẩm mĩ, thể chất, nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách con ngời Việt Nam biết: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, khiêm tốn thật thà dũng cảm, kỉ luật tốt- HCM. Với trọng trách là ngời quyết định chất lợng giáo dục, là ngời đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách , là ngời mẹ thứ hai, dìu dắt, dạy dỗ các em thực hiện sứ mệnh cao cả đầy tính nhân văn và trách nhiệm , vì vậy ngời giáo viên Tiểu học phải là ngời hội tụ đầy đủ các phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục mà Đảng, nhà nớc đã đề ra. 1.2.3.phơng pháp giáo dục Tiểu học Cũng nh các cấp học khác trong bậc học phổ thông Giáo dục Tiểu học trên cả nớc hiện nay đang trong quá trình đổi mới và phát triển. Sự phát triển tâm lí của các em hoàn toàn hồn nhiên trong sáng. Tuy cha hoàn chỉnh,song các em là một chỉnh thể có khả năng tiềm tàng về trí tuệ và nhân cách. Do vậy trong cách truyền tải tri thức cũng nh giáo dục nhân cách cần có những phơng pháp và hình thức tổ chức một cách thích hợp. - Định hớng lấy học sinh làm nhân vật trung tâm, dạy học hớng vào ngời học, phát huy tính tích cực, tự giác chủ động sáng tạo của học sinh. Các phơng pháp giáo dục phải vận dụng linh hoạt giữa các phơng pháp truyền thống và phơng pháp hiện đại. Dạy học phải theo hớng phát huy tính tự giác, tích cực tài năng của ngời dạy và ngời học. Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 5 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc Bên cạnh đó phải có sự lựa chọn và phối hợp các phơng pháp dạy học và giáo dục phù hợp với từng bộ môn, với từng bài dạy, từng cá nhân đồng thời cùng làm tốt công tác phối kết hợp với các lực lợng trong và ngoài nhà trờng 1.3.Vị trí vai trò, chức năng, và nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên Tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 1.3.1.Vị trí, vai của ngời giáo viên Tiểu học. Ngày nay Đảng và nhà nớc ta coi đội ngũ giáo viên là tinh hoa, là trí tuệ của dân tộc, của thời đại. nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Ngời thầy giáo có vai trò quyết định chất lợng giáo dục toàn diện, là lực lợng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục toàn diện trong các nhà trờng. chính vì vậy ng- ời thầy giáo phải không ngừng phấn đấu vơn lên tu dỡng, rèn luyện để làm tròn sứ mệnh cao cả của ngời thầy. Giáo viên Tiểu học là ngời đầu tiên giúp trẻ chập chững bớc vào đời, là hình ảnh trực quan gần gũi, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc để các em bớc vào đời. Để làm đợc điều đó thì trớc tiên ngời thầy không thể bằng lòng với những gì chính mình đã có, phải tự thờng xuyên trau dồi, rèn luyện tu dỡng cho chính bản thân mình để kịp đáp ứng trớc những yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp Giáo dục, của xã hội. 1.3.2.Chức năng của giáo viên Tiểu học Cũng nh các cấp học khác trong trờng học phổ thông ở cấp Tiểu học. Giáo viên Tiểu học là ngời trực tiếp truyền thụ tri thức của nhân loại, tinh hoa văn hóa dân tộc cho các em một số vốn kiến thức để các em có kĩ năng sống ban đầu, đồng thời khơi dậy cho cá em tính đam mê, sự hăng say tìm tòi, sáng tạo để các em hăng hái học tập, tu dỡng và rèn luyện để trở thành ngời có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong điều kiện xu thế hiện nay không những các em không những chỉ nắm bắt kiến thức phục vụ cho cuộc sống hiện tại mà bên cạnh đó các em còn phải có kiến thức để phục vụ cho sự hội nhập toàn cầu. chính vì vậy ngời giáo viên không chỉ đơn thuần là truyền thụ tri thức, mà còn phải là ngời tổ chức điều khiển, là trọng tài cho mọi hoạt động dạy học và giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy trách nhiệm của ngời giáo viên Tiểu học lại càng nâng cao và nhấn mạnh. 1.3.3.Nhiệm vụ của ngời giáo viên Tiểu học Nhiệm vụ của giáo viên trờng Tiểu học đã đợc quy định rõ tại điều 32. chơng IV (Theo QĐ51 ngày31/08/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo V/V Ban hành điều lệ trờng Tiểu học) 1.3.4. Chuẩn giáo viên Tiểu học Giáo viên Tiểu học phải đợc đào tạo ban đầu, đợc tuyển chọn sử dụng, đợc đầo tạo tiếp tục và đào tạo một cách công phu, bởi vì có đủ tiêu chuẩn hiểu biết về Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 6 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc trình độ, phẩm chất đáp ứng nhiệm vụ đợc giao. (Theo QĐ14 ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo V/V quy định chuẩn giáo viên Tiểu học) *Về hiểu biết: Phải nắm đợc chủ trơng, đờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nớc, nhiệm vụ chính trị của ngành. Có kiến thức hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững khoa học làm cơ sở xây dựng phơng pháp thiết kế, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục Tiểu học. Có kiến thức cơ bản về tâm lí, giáo dục học những tri thức về khoa học giáo dục, phơng pháp giáo dục Đối với vùng khó khăn(vùng cao, vùng sâu, vùng hải đảo) giáo viên Tiểu học là những tri thức của địa phơng, có thể dạy đợc lớp ghép, tiếng và chữ dân tộc. Tổ chức đợc các hoạt động gáo dục theo đúng yêu cầu s phạm. Có khả năng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động cộng đồng cùng làm công tác giáo dục. *Về trình độ: Giáo viên Tiểu học phải đạt trình độ tiêu chuẩn từ trung học s phạm trở lên. *Về phẩm chất: Là ngời biết yêu thơng các em học sinh, biết tìm nguồn vui trong sự giao tiếp với các em, có niềm tin với trẻ, tin tởng. Có tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy sáng tạo trong lao động s phạm. Có lối sống giản dị, lành mạnh trong sáng,tác phong mẫu mực. Ham hiểu biết cái mới, luôn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tự hoàn thiện nhân cách. 1.4.Vai trò của ngời hiệu trởng trong trờng Tiểu học: Trong nhà trờng Tiểu học ngời hiệu trởng có vai trò quyết định đến vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ do mình quản lý. Ngời hiệu trởng phải đứng ra tổ chức, chỉ đạo , kiểm tra, đánh giá các hình thức và nội dung bồi dỡng để nâng cao chất lợng đội ngũ của nhà trờng. Để đạt đợc điều đó, trong tình hình giáo dục đổi mới và phát triển nh hiện nay, hiệu trởng phải là ngời có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tầm nhận thức, có t duy chiến lợc dự báo đợc xu thế phát ttriển của địa phơng và nhà trờng nơi mình đang công tác, năng động sáng tạo có tài ngoại giao, quan hệ rộng rãi với các tổ chức cá nhân và liên hệ mật thiết với các cấp, các ngành để tạo mọi nguồn lực cho nhà nhà trờng phát triển. Bên cạnh đó ngời hiệu trởng phải nắm vững đợc đội ngũ do mình quản lí, điều kiện hoàn cảnh tâm t nguyện vọng của giáo viên, từ đó mới có thể xây dựng đợc một tập thể đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động. Về cá nhân, hiệu trởng phải là ngời mẫu mực, giản dị, tạo cho mình một uy tín trong đơn vị và địa phơng. Trong công tác đòi hỏi ngời hiệu trởng phải luôn Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 7 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc đổi mới cách nghĩ, cách làm, luôn cập nhật những vấn đề tiên tiến của giáo dục. Là ngời chịu trách nhiệm trớc nhà nớc và nhân dân về chất lợng giáo dục của đơn vị, nên hiệu trởng phải đợc đào tạo, bồi dỡng cũng nh phấn đấu tự hoàn thiện mình. Bên cạnh đó các cơ quan quản lý giáo dục cũng phải có chơng trình, kế hoạch tổ chức chỉ đạo hoạt động bồi dỡng đội ngũ giáo viên cho cơ sở. Việc kết hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý giáo dục với hiệu trởng và với cán bộ giáo viên thì chắc chắn công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên sẽ đạt kết quả rất cao. 1.5.Tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên Công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lợng về mọi mặt t tởng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ s phạm cho ngời thầy. Chất lợng đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết địng chất lợng giáo dục, nó phụ thuộc vào công tác đào tạo, công tác bồi dỡng thờng xuyên, liên tục có nh thế mới đáp ứng đợc yêu cầu sự phát triển của khoa học công nghệ trong xu thé hội nhập toàn cầu. - Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện quan điểm về : Giáo dục là quốc sách và thực hiện nghị quyết TW khóa 8 : Khâu then chốt để thực hiện chiến lợc phát triển giáo dục là phải chăm lo, đào tạo, bồi dỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên cũng nh cán bộ quản lí, giáo dục về chính trị, t tởng, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn. Giáo viên là nhân tố quyết định chất lợng của giáo dục và đợc xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức đủ tài. (Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCHTW Đảng khóa VIII) Tại nghị quyết của hội nghị TW 4 khóa VI cũng đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo cần có đủ đức đủ tài để chấn h- ng nền giáo dục nớc nhà và chú trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống của nhà giáo. Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Ban bí th TW Đảng đã ban hành chỉ thị 40 về việc xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chỉ thị đã nhấn mạnh :Phát triển giáo và đầo tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đậi hóa đất nớc, là điêù kiện để phát huy nguồn lực con ngời. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực l- ợng nòng cốt, có vai trò quan trọng. Xây dựng phát triển và bồi dỡng đội ngũ giáo viên là góp phần đấp ứng nhu cầu sự phát triển của ngành giáo dục nói chung và từng trờng Tiểu học ở cấp Tiểu học nói riêng. Vì đội ngũ giáo viên là lực lợng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giảng dạy giáo dục của nhà trờng, là ngời tạo nên uy tín, chất lợng và hiệu quả của nhà trờng. Mỗi trờng Tiểu học muốn phát triển trớc hết phải có một Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 8 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc đội ngũ giỏi. Đội ngũ là nguồn nhân lực quý báu và có vai trò quyết định chất l- ợng và hiệu quả giáo dục trong mỗi nhà trờng. Hiện nay trớc yêu cầu và sự đòi hỏi của xã hội đội ngũ giáo viên trong các nhà trờng lại càng phải thờng xuyên học tập, rèn luyện, bồi dỡng và tự bồi dỡng đó cũng là nhu cầu của mỗi giáo viên. Bên cạnh đó toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc cha mẹ đều đặt niềm tin, niềm hy vọng vào các thầy cô giáo Tiểu học trong việc dạy dõ con em mình để hình thành những nét nhân cách quan trọng đầu tiên cho thé hệ trẻ, chủ nhân t- ơng lai của đất nớc.Mỗi giáo viên Tiểu học tuy rằng khi đợc đòa tao rong các tr- ờng s phạm đều có nhận thức về vai trò và vị trí của mình và có một số lợng kién thức chuyên môn nghiệp vụ. Nhng nếu chúng ta cứ chủ kiến thức Chính vì vậy công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trong trờng Tiểu học có vị trí vô cùng quan trọng. Chơng 2 Thực trạng công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên ở trờng Tiểu học Thạch Tân- Thạch Thành- Thanh Hóa. 2.1.Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội và giáo dục địa phơng 2.1.1.Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội địa phơng Xã Thạch Tân nằm ở vùng trung du của huyện Thạch Thành, cách Thị trấn Kim Tân- Thạch Thành 2 km về phía Bắc. Phía Bắc giáp xã Thạch Bình Phía Nam Giáp xã Thạch Định Phía Tây Giáp xã Thạch Đồng Phía Đông giáp sông Bởi và xã Thành Trực Lại là xã mới đợc thành lập vào tháng 01 năm 2004. Số hộ và nhân khẩu trong toàn xã là : 520 hộ 2085 khẩu đợc chia thành bốn khu. Khu 1; Khu 2; Khu 3; Khu 4. Do chuyển đổi từ đơn vị Nông Trờng Quốc Doanh thành đơn vị xã nên đời sống hết sức khó khăn, nghề nghiệp của nhân dân hầu hết cha ổn định, một số là cán bộ Nông trờng quốc doanh về nghỉ chế độ, một số làm nghề kinh doanh và trồng trọt. Trên địa bàn xã hầu hết đất đai lại thuộc về sự quản lý của Nông trờng quốc doanh nguồn thu nhập hạn hẹp, đại đa số đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 2.1.2.Đặc điểm tình hình giáo dục địa phơng: Xã Thạch Tân có một trờng THPT, một trờng PTCS, một trờng Tiểu học và một trờng Mầm non đóng trên địa bàn xã. Mặc dù đời sống của nhân dân trong xã có thu nhập tơng đối thấp, nhng với tinh thần hiếu học, trong một số năm gần đây con số con em của xã thi tuyển đỗ vào các trờng Đại học, cao đẳng và các trờng chuyên nghiệp với tỉ lệ tơng đối cao. Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 9 Mt s bin phỏp qun lớ cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn trng Tiu hc Song bên cạnh đó lại có Đảng chính quyền địa phơng luôn quan tâm sát cánh bên sự nghiệp giáo dục .Nhân dân luôn tin tởng vào sự lãnh chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền địa phơng. Với trình độ nhận thức của nhân dân trong xã tơng đối cao ,bên cạnh đó là sự quan tâm đặc biệt của hội khuyến học xã , hội cha mẹ học sinh luôn quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục. Do vậy công tác xã hội hóa giáo dục luôn đợc duy trì, phong trào giáo dục của địa phơng ngày càng phát triển mạnh, kết quả giáo dục đợc nâng cao trong những năm qua. Đó là chỉ số về học sinh giỏi ở các cấp học ngày càng gia tăng về chất lợng và số l- ợng. 2.1.3.Khái quát về trờng Tiểu học Thạch Tân Vị trí: Trờng Tiểu học Thạch Tân đóng tại khu 1 trung tâm của xã Thạch Tân . Cơ sở vật chất tíêp thu lại toàn bộ khu mầm non của Nông Trờng Thạch Thành để lại đã đợc tu sửa . Song còn quá thiếu thốn, toàn trờng có 4 phòng học , 1 văn phòng 1 phòng dành cho ban giám hiệu. Trờng mới đợc tách ra từ trờng THCS từ năm 1999 tuy rằng với quy mô trờng lớp nhỏ và số lợng giáo viên và học sinh ít nhng lại là trờng có bề dày về công tác dạy và học, đợc xếp vào tốp đầu về chất lợng của huyện Thạch Thành. Hàng năm trờng đều đạt trờng Tiên Tiến cấp huyện, với số lợng giáo viên và học sinh giỏi các cấp tơng đối cao về số lợng và chất lợng, số lợng giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện ngày càng tăng cao, đội ngũ giáo viên hầu hết là ngời địa phơng, luôn yên tâm công tác. Sĩ số học sinh tơng đối ổn định. Năm học: 2008- 2009 trờng có 7 lớp với 183 học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên: 15 đồng chí. Trong đó: Nữ: 12 Đồng chí Đảng viên: 12 Đồng chí Đại học: 3 Đồng chí Cao đẳng: 2 Đồng chí THSP: 8 Đồng chí THKT&TBDH: 2 Đồng chí Về tình hình giảng dạy : Hiện nay nhà trờng đủ số lợng giáo viên cho dạy 9 môn học cơ bản. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Hiện tại nhà trờng chỉ có một dãy phòng học nhà cấp 4 gồm 5 phòng học. Phòng học có đủ số lợng bàn ghế, mới chỉ có lớp 1và lớp 2 đúng kích cỡ, các lớp còn lại bàn ghế cha đạt chuẩn, có bảng chống lóa, có tủ đựng đồ dùng học tập, điện, quạt phục vụ cho học sinh. Trn Th Thoa - Lp K8A - CNKH & QLGDTH 10 [...]... một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao việc chỉ đạo công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Thạch Tân nh sau: 1.1 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên nhà trờng 1 2 Xây dựng kế hoạch bồi dỡng đội ngũ 1.3 Tổ chức tốt công tác bồi dỡng đội ngũ 1.4 Tăng cờng chỉ đạo công tác bồi dỡng 1.5 Thờng xuyên kiểm tra , đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ , đẩy mạnh công. .. công tác thi đua khen thởng: Thực hiện tốt các biện pháp, động viên tinh thần, vật chất cho đội ngũ giáo viên Qua một số biện pháp mà chúng ta đề cập đến công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm vô cùng cần thiết, nhát là đối với tình hình đội ngũ giáo viên Tiểu học hiện nay, còn một bộ phận trình độ chuyên môn yếu, lúng túng trong việc tiếp cận phơng pháp dạy học mới Vì vậy các nhà quản lí. .. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trong trờng Tiểu học Học viện Quản lý 9 Vụ Tiểu học- Chiến lợc phát triển Giáo dục đến 2020- Giáo dục Tiểu học Hà Nội 1998 10 Quy chế đánh giá xếp loại chuyênmôn, nghiệp vụ giáo viên Tiểu học ban hành 13/11/2000 11 Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên Tiểu học- Tạp chí Giáo dục Tiểu học 02/ 2000 12 Các tạp chí Giáo dục ( Xuất bản từ... Chơng 3 Một số biện pháp quản lý công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên ở trờng Tiểu học Thạch Tân -Thạch Thành- Thanh Hóa 3.1.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên Hiệu trởng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên nhà trờng , gồm những vấn đề sau 3.1.1 Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Đảng về giáo dục... trình độ của giáo viên hàng năm đã đợc nâng lên tuy nhiên số lợng còn ít, do hầu hết một số giáo viên tuổi cao nên công tác học để nâng chuẩn là một việc làm hết sức khó khăn 2.2.4 Chất lợng đội ngũ giáo viên Chất lợng đội ngũ giáo viên thể hiện ở năng lực chuyên môn nghiệp vụ s phạm Để nắm đợc thực chất về chất lợng của đội ngũ giáo viên, tôi đã khảo sát chất lợng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi... cho giáo viên đứng lớp của nhà nớc và sự hỗ trợ của địa phơng nên đa số giáo viên đều đã có xe máy, thu nhập ổn định nhà cửa tơng đối khang trang Hầu hết giáo viên đã đầu t thời gian vào công tác dạy và học 2.3.Thực trạng quản lý công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Thạch Tân- Thạch Thành 2.3.1.Hiệu trởng đã nhận thức về tầm qua trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ Tại trờng Tiểu học Thạch... hình hiện nay Nó giúp cho mỗi giáo viên luôn luôn đủ năng lực, trình độ nghiệp vụ để giáo dục toàn diện cho học sinh Từ xu thế chung của Giáo dục - Đào tạo, từ vai trò quan trọng của việc bồi dỡng đội ngũ giáo viên, từ thực trạng của giáo dục Thạch Thành Qua nghiên cứu ,khảo sát phân tích tổng hợp thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Thạch Thành trong những... đợc mục tiêu quản lí Nh vậy nhà trờng phải đồng bộ các biện pháp chỉ đạo và khẳng điịnh rằng: Việc lựa chọn các biện pháp bồi dỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm đúng đắn 2 ý kiến đề xuất : Xuất phát từ kết quả nghiên cứu của đề tài Để công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả hơn tôi xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nh sau: a Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cần có chu kỳ bồi dỡng thờng... chỉnh một cách hợp lý, kịp thời trong quá trình tiến hành kế hoạch 3.3 Tổ chức tốt công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên Trớc tiên ngời hiệu trởng cần thành lập ban chỉ đạo chung công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên Hiệu trởng là trởng ban, hai phó ban là, 1 Hiệu phó và chủ tịch công đoàn Th ký Hội đồng nhà trờng là th ký Hiệu trởng là trởng chỉ đạo chung toàn bộ công tác bồi dỡng và đi sâu vào các công tác. .. phải luôn quán triệt, động viên khích lệ, coi đây là nhiệm vụ đầu tiên có ý nghĩa quyết định cho thành công trong công tác bồi dỡn đội ngũ giáo viên 3.1.4 Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân giáo viên Đặc điểm lao động s phạm đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thờng xuyên học tập, Rèn luyện, bồi dỡng và tự bồi dỡng Nhu cầu và phát triển là một trong những nhu cầu cơ . quả các biện pháp quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học Thạch Tân- Thạch Thành- Thanh Hóa. 3.1.2. Đề xuất một số biện pháp về quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên của. trờng Tiểu học. 3.1.3. Điều tra thực trạng, khảo sát và đánh giá kết quả các biện pháp quản lí công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng Tiểu học 31.4. Đề xuất một số biện pháp về quản lí công tác. với cán bộ giáo viên thì chắc chắn công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên sẽ đạt kết quả rất cao. 1.5.Tầm quan trọng của công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên Công tác bồi dỡng đội ngũ giáo viên có
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học, Một số biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học,

Từ khóa liên quan