0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Đặc điểm tự nhiên

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN NDCM LÀO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH SA LA VĂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 28 -29 )

Salavăn là một tỉnh nằm ở vùng Đông Nam của nước Lào có ranh giới giáp với 4 tỉnh Nam Lào và 2 tỉnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên – Huế, có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp với tỉnh SaVănNaKhêt có ranh giới chung 275km. - Phía Nam giáp với tỉnh XeKong có ranh giới chung nhau 200km.

- Phía Tây giáp với tỉnh Chăm Pa Sắc có ranh giới dài 175km và Ubôn nước Thái Lan 90km.

- Phía Đông giáp với 2 tỉnh của nước CHXHCN Việt Nam, đó là tỉnh Thừa Thiên – Huế, tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới dài tới 80km.

Tổng diện tích toàn tỉnh là 10.691 km2 chiếm tới 4,5% của tổng diện tích cả nước. Diện tích toàn tỉnh được chia cắt thành 3 vùng rõ rệt, mỗi vùng có địa hình khác nhau:

- Vùng núi cao: có diện tích khoảng 363,4 km2 chiếm tới 40% diện tích toàn tỉnh. Vùng này thích hợp với việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc.

- Vùng cao nguyên (cao nguyên Bo La Vên) có diệc tích khoảng 207,7km2 chiếm 20% diện tích cả tỉnh, vùng này diện tích tương đối bằng và thích hợp với việc sản xuất nông nghiệp.

- Vùng đông bằng: có diện tích 468,3 km2, chiếm 40% diện tích cả tỉnh, vùng này nằm dọc bờ sông Xê Đôn, thích hợp với việc sản xuất lúa, trồng cây lương thực.

Do điều kiện địa hình như trên cho nên khí hậu của tỉnh SaLaVăn được chia làm 2 vùng khác nhau: ở huyện SaMui và huyện Lầu Ngam thì khí hậu gần rét quanh năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 26 – 290c nhiệt độ trung bình thấp nhất là 7 – 80c, nhiệt độ trung bình cao nhất là 33 – 350c, lượng mưa ở 2 huyện này là 2.500 – 3.000mm/năm. Còn 6 huyện như: SaLaVăn, Vapi, KhongXeĐôn, LaKhonPheng, TumLan, TaOi, khí hậu tương đối nóng, nhiệt độ trung bình hàng năm là 29 – 300c, nhiệt độ trung bình thấp nhất là 8 – 90c, nhiệt độ trung bình cao nhất là 38 – 400c, lượng mưa 1.500 – 2.000mm/năm. Tỉnh SaLaVăn có 2 mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô, trong đó mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Trong năm và mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Độ ẩm trung bình hàng năm là 75 – 80%.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN NDCM LÀO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH SA LA VĂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 28 -29 )

×