0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Đối thủ cạnh tranh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 44 -46 )

Nhìn chung tại thị trƣờng Việt Nam, các đối thủ của Panasonic trong cùng ngành có thể nói đến những thƣơng hiệu lớn nhƣ Sony, LG, HP, SamSung, Acatel, TCL Brother, Casper, Sanco …Các thƣơng hiệu này không chỉ cạnh tranh nhau về giá mà còn có chính sách chăm sóc khách hàng nhƣ chính sách hậu mãi, ví dụ

Trung Quốc Nhật Bản Hong Kong Malaysia Thái Lan

Phần linh kiện chính cho bo mạch nguồn Phần linh kiện chính cho bo mạch nguồn Phần linh kiện chính cho bo mạch nguồn Thành phần vỏ ngoài tivi và một

số linh kiện cho bo mạch nguồn

Tụ điện gốm, điện

trở

Casper, Sanco chấp nhận cho khách hàng đổi trả trong 100 ngày sử dụng hoặc TCL tăng thời gian bảo hành từ 2 năm lên 3 năm. Các thƣơng hiệu này còn tăng cƣờng chăm sóc khách hàng bằng chính sách bảo hành, bảo dƣỡng tận nhà hoàn toàn miễn phí. Vì vậy công ty cần phải có những chính sách phân phối, chăm sóc khách hàng hợp lý bên cạnh cơ chế kinh doanh phù hợp vừa có hiệu quả cao lại vừa đáp ứng nhu cầu và lợi ích của trung gian phân phối.

Ngoài thị trƣờng Việt Nam, thì việc xuất khẩu sản phẩm của công ty còn gặp phải sự cạnh tranh của rất nhiều đối thủ nổi tiếng khác. Chính vì vậy việc tận dụng khai thác các thế mạnh của mình và nâng cao hiệu quả làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong công ty là điều rất cần thiết, khuyến khích sự sáng tạo trong thiết kế nhằm tạo ra các sản phẩm mới, nổi bật hơn so với đối thủ là một điều kiện để công ty giữ vững vị thế hiện nay.

Chƣơng 2:THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 44 -46 )

×