0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (54 trang)

Cổ phiếu ngân hàng đang trong giai đoạn cơ cấu hoạt động

Một phần của tài liệu TRATEGY 2020 (Trang 28 -29 )

▪ BID là ngân hànglớn nhất nếu xét về tổng tài sản hơn 1.4 triệu tỷ đồng và khả năng huy động vốn tính đến Q3.2019 cũng gần 1.1 triệu tỷ đồng hơn gần 10% so với ngân hàng đứng sau là CTG và VCB. Thương vụ nổi bật của BID trong năm là tăng vốn cấp 1 thành công thông qua việc bán vốn cho KHB bằng việc phát hàng 603 triệu cổ phiếu với giá 33.640 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương với mức PB 1,7 lần.

▪ Sau thương vụ bán vốn thành công, BID trở thành ngân hàng lớn nhất về vốn điều lệ ở Việt Nam. Theo đó, hệ số an toàn vốn CAR theo Basel 2 tăng lên trên 9%. Việc tăng vốn dự kiến còntiếp tục trong năm 2020 thêm khoảng 10% vốn điều lệ.

▪ Kết quả kinh doanh 9 tháng của BID với thu nhập lãi thuần vẫn bằng năm ngoái khoảng 26.4 ngàn tỷ. Các hoạt động chứng khoán kinh doanh và đầu tư giảm mạnh nhưng so với nguồn thu tổng thể thì không đáng kể và khoản thu tăng trưởng 7% từ dịch vụ đủ để bù đắp. Tỷ lệ NIMđến quý 3 chỉ còn 2.6% - thấp nhất kể từ 2017. Đáng chú ý là tỷ lệ cho vay/Huy động của BIDở mức rất cao – lên đến 98.9%.

▪ Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, sau trích lập dự phòng, lãi sau thuế của BIDV đạt hơn 5.600 tỷ đồng, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh của BID trong quý 4 có lẽ cũng không có nhiều nổi bật khi ngân hàng đang mạnh tay tập trung nguồn lực xử lý nợ xấu. Nợ xấu của BID quý 3 tăng gần 20% so với đầu năm trong đó riêng nợ nhóm 5 tăng đến hơn 5000tỷ so với đầu năm lên hơn 12 ngàn tỷ.

Khả quan

Mục tiêu 55,000 | +18%

NIM – Tỷ lệ thu nhập lãi thuần Cơ cấu cổ đông

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa 187,828 KLCP DLH (triệu CP) 4,022 Tổng Tài Sản (tỷ VND) 1,425,399 EPS 2019F 2,200 PE 22.1 P/Bv 2.4 ROE 12.6% Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), KEB Hana Bank, Cổ đông khác, 4.01%

Một phần của tài liệu TRATEGY 2020 (Trang 28 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×