0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (54 trang)

Những doanh nghiệp có lợi thế đất lớn có nhiều thuận lợi phát triển KCN

Một phần của tài liệu TRATEGY 2020 (Trang 34 -35 )

▪ Hiện tại cả nước có hơn 350 khu công nghiệp với diện tích hơn 100 nghìn ha. Tổng diện tích cho thuê gần 70 ngàn ha. Có trên 250 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lắp đầy đạt 75% và phần còn lại đang trong giai đoạn xây dựng. Các khu công nghiệp thu hút vốn hơn 120 tỷ USD, 800,000 tỷ vốn đầu tư trong nước và là nơi làm việc của hơn 3 triệu người.

▪ Nguồn cung tại phía Nam nhiều hơn gấp 2 lần so với phía Bắc do vị trí địa lý Các Vùng gần trung tâm Hà Nội hay TPHCM gần như đã được lắp đầy và quỹ đất còn lại không nhiều. Nguồn cung dự báo tăng thêm từ 2019 trở đi. Dự kiến phía Nam có thêm cả ngàn ha mỗi năm. Các khu công nghiệp Long An,Đồng Nai đang tiến hành mở rộng hàng ngàn ha trong các năm tới.

▪ Giá thuê hai vùng miền gần tương đương nhau. Trong 6 tháng đầu năm giá thuê đất khu vực phía Nam tăng nhiều hơn so với phía Bắc trung bình 15%. Lượng khách thuê chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nhật và Hàn quốc.

▪ Nhiều doanh nghiệp thuộc ngành cao su như tập đoạn cao su, Cao su Đồng Phú, Cao Su Phước Hòa đang thu hẹp dần mảng kinh doanh chính là cao su và xin chuyển đổi dần sang phát triển khu công nghiệp. Nguồn lợi nhuận từ cho thuê đất KCN trở thành nguồn thu chính của các công ty cao su này và có thể trong vài năm tới ngành nghề chính của nhiều công ty sẽ chuyển đổi thành Bất động sản khu côngnghiệp.

▪ Nguồn cung cho thuê đất KCN hiện còn khá lớn và tùy theo tình hình đầu tư FDI mà các địa phương triển khai và việc quy hoạch có thể còn thay đổi nhiều trong thời gian tới.

Số lượng Khu CN từ 1990 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Một phần của tài liệu TRATEGY 2020 (Trang 34 -35 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×