0
Tải bản đầy đủ (.docx) (92 trang)

đẶC đIỂM TÌNH HÌNH TỈNH VĨNH LONG

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 34 -34 )

3.1.1. đặc im tnhiên

Diện tắch: 1.475,20 km2. Bao gồm 7 Huyện/Thị và 107 phường/xã. Là tỉnh bản lề nối liền miền Tây với TP. HCM và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, nằm trọn trong lưu vực hai con sông lớn nhất ựồng bằng sông Cửu Long là Sông Tiền và Sông Hậu với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Có 5 quốc lộ ựi qua: QL1A, QL53, QL54, QL 57 và QL80, có Cầu Mỹ Thuận và Phà Cần Thơ nối liền Vĩnh Long với các tỉnh. Vĩnh Long tiếp giáp với các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre và Trà Vinh

Dân số: 1.066.000 người (ước ựến 31/12/2006) gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa tăng 1,014 % so năm 2005; chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% dân số của cả nước.

Cơ cấu, mật ựộ dân số:

+ Khu vực thành thị: 11,69% tương ứng mật ựộ: 2.576 người/km2 + Khu vực nông thôn: 88,31% tương ứng mật ựộ: 650 người/km2 + GDP: 9.014.000 ựồng/người/năm (ước ựạt năm 2006)

+ Tốc ựộ tăng trưởng GDP năm 2006 ước ựạt 11,12%. * Môi trường ựầu tư, pháp lý tại Tỉnh Vĩnh Long:

Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm ựồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người . Diện tắch 1.475,20 km2 . Vị thế giao thông thuỷ bộ của Vĩnh Long rất thuận tiện, ựáp ứng ựược nhu cầu vận chuyển, trao ựổi nguyên liệu và hàng hoá với cả nước. Nên Vĩnh Long trở thành trung tâm của vùng nông sản và thuỷ sản dồi dào nhất khu vực miền Tây Nam Bộ.

Vĩnh Long còn ựược biết ựến với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như : gạch ngói, gốm sứ, chầm nón, thêu ựan, dệt chiếu Ầ mà sản phẩm ựã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những thị trường khó tắnh.

Vĩnh Long là tỉnh ựược Trung ương xếp vào ựịa bàn khuyến khắch ựầu tư, do ựó các doanh nghiệp khi vào ựầu tư tại Vĩnh Long sẽ ựược hưởng những chắnh sách ưu ựãi ựặc biệt. Ngoài những chế ựộ, chắnh sách của Trung Ương quy ựịnh, tỉnh cũng ựã ban hành những ưu ựãi khuyến khắch ựặc biệt, hấp dẫn các nhà ựầu tư trong và ngoài nước theo phương châm Ộmột cửa, tại chỗỢ. Vĩnh Long còn nhiều tiềm năng và nhiều lĩnh vực chưa ựược ựầu tư khai thác. (Các chắnh sách khuyến khắch và ưu ựãi ựầu tư vào Tỉnh Vĩnh Long ựược quy ựịnh cụ thể tại Quyết ựịnh số 2642/2003/Qđ-UBT ngày 19/08/2003 của Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long).

- Năm 2006, năm ựầu tiên triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, trong bối cảnh tình hình trong nước nói chung cũng như tỉnh Vĩnh Long nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội vẫn phát triển ổn ựịnh và ựạt kết quả tốt với tốc ựộ tăng trưởng trên 2 con số ựạt 11.12% và có chiều hướng tắch cực, cơ cấu kinh tế chuyển hướng rõ nét về ngành Công nghiệp và dịch vụ.

- định hướng phát triển kinh tế - xã hội từ 2007 ựến 2010 Vĩnh Long sẽ nâng TX. Vĩnh Long lên Thành Phố trực thuộc tỉnh, Thị Trấn Cái Vồn - Bình Minh - VL thành Thị Xã, nâng cấp Xã Phú Quới - Long Hồ - VL thành Thị Trấn Hòa Phú. Bên cạnh ựó, Vĩnh long ựã phát triển ựược 4 cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: KCN Hòa Phú, khu thủ công mỹ nghệ Cổ Chiên, Cụm Công Nghiệp Mỹ Thuận, Khu công nghiệp Bình Minh. Có thể nói rằng Vĩnh Long là một tỉnh có tiềm năng kinh tế lớn và có khả năng phát triển mạnh trong những năm tới.

- Giao thông ở Vĩnh long thuận lợi 100% ấp, khóm ựiều có ựường xe 2 bánh lưu thông 2 mùa mưa nắng, 100% xã/ phường có ựường xe ô tô vào ựược trung tâm .

- Sở Bưu chắnh viễn thông Vĩnh Long sau thời gian hoạt ựộng ựã phát huy tốt chức năng quản lý nhà nước trên ựịa bàn.

- Mật ựộ thuê bao bình quân của cuối năm 2006 ựạt 19 máy/100 dân, còn ở mức thấp, ựây là cơ hội tốt cho phát triển thuê bao trong thời gian tới.

- Tốc ựộ phát triển thuê bao còn rất lớn 213.8%, riêng di ựộng tăng ựến 500.1% so với năm 2005. Thị trường Vĩnh Long trong năm tới dự kiến sẽ còn tăng ở mức cao khoảng 200%.

3.1.2. đặc im xã hi

Cộng ựồng cư dân Tỉnh Vĩnh Long bao gồm 03 Dân tộc anh em Kinh Ờ Hoa Ờ Khơme trong ựó dân tộc Kinh chiếm trên 80%, là một cộng ựồng trẻ mới ựược hình thành và phát triển chủ yếu từ hơn 300 năm nay. Quá trình hình thành và phát triển của cộng ựồng dân cư vùng châu thổ (vốn xuất thân là những lưu dân nghèo khổ từ Miền xứ Quảng, xứ Thuận hóa và châu thổ Sông Hồng, những nhóm người Hoa chạy trốn khỏi sự ựàn áp của nhà ThanhẦ ) gắn liền với quá trình khẩn hoang, phục hóa một vùng ựất trẻ vốn nguyên thủy là vùng sinh thái ngập nước với phù sa màu mỡ ựược bồi ựắp hàng năm, nguồn lợi thủy hải sản phong phú, ựiều kiện khắ hậu thuận lợi Ầ ựã tạo nên một nét văn hóa ựặc trưng của con người và xã hội nơi ựây.

Người dân Vĩnh Long nói riêng và đBSCL nói chung không ngại khó, ngại khổ với tắnh cách phóng khoáng, cởi mở và lạc quan yêu ựời, nhanh nhạy với cái mới, cái hiện ựại, dễ dàng tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào ựời sống lao ựộng SXKD hàng ngày.

Tỉnh Vĩnh Long có diện tắch 1.479 km2 là tỉnh có diện tắch nhỏ, xếp thứ 9/10 tỉnh thuộc vùng 8 với dân số 1.048.124 người (ước ựến 31/12/2007) xếp thứ 7/10 tỉnh thuộc vùng 8, chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% dân số cả nước. Cơ cấu Dân số phân bổ theo khu vực thành thị là 11,69% tương ứng mật ựộ 2.576 người/km2 khu vực nông thôn là 88,31% tương ứng mật ựộ 650 người/km2.

Tháp dân số Vĩnh Long phân bố như sau: độ tuổi ựến 14 tuổi có hơn 200.000 người chiếm 20% , từ 15 Ờ 24 tuổi có hơn 250.000 người chiếm 25%, từ 25 ựến 44 tuổi có hơn 450.000 người chiếm 42% và trên 45 tuổi có hơn 100.000 người chiếm 13% dân số. Cũng như các tỉnh khác thuộc vùng đBSCL trình ựộ dân trắ ựược xếp vào loại thấp nhất trên toàn quốc, thấp hơn cả vùng Tây Nguyên và Tây Bắc. Tập quán thói quen làm việc, sinh họat vẫn chưa thóat ra khỏi trạng thái một xã hội nông nghiệp. Nếp suy nghĩ, hướng tư duy và khả năng nhận thức của xã hội nói chung vẫn còn hằn sâu vết tắch của người nông dân. Xu hướng cục

bộ, bản vị ựịa phương không phải là không có trong tâm thức và hành ựộng của một số nơi, một số lĩnh vực nhất ựịnh.

3.2. MT STÌNH HÌNH CƠ BN CA TNG CÔNG TY VIN THÔNG QUÂN đỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG THÔNG QUÂN đỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG

3.2.1. Gii thiu Công ty

3.2.1.1. Lch shình thành và phát trin:

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Viễn thông Quân ựội (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long ựược thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2004 tiền thân là trung tâm Viễn thông Vĩnh Long.

Tên giao dịch: VIETTEL CORPORATION.

Trụ sở chắnh: Số 71 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tel: 070.250198 Fax: 070.250025

Email: v i nh l ong 0 9 8@ v i e t t e l . c o m .v n Websi t e: w ww .v i e t t e l m o b i l e . c o m . v n

Ngành n gh ề k i n h d o a n h : C ác d ị c h vụ bưu chắnh viễn thông và công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

+ Kinh doanh dịch vụ ựiện thoại di ựộng: Với các ựầu số 098 Ờ 097 Ờ 0168.

+ Kinh doanh ựiện thoại ựường dài: Với mã số tiết kiệm 178. + Kinh doanh ựiện thoại cố ựịnh: PSTN.

+ Kinh doanh internet băng thông rộng: ADSL.

+ Kinh doanh ựiện thoại cố ựịnh không dây: HOMEPHONE + Kinh doanh thiết bị ựầu cuối: điện thoại di ựộng.

Tổng Công ty Viễn thông Quân ựội (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Long ựược thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2004, chỉ có 1 nhân sự, với nhiệm vụ lắp ựặt 3 trạm phát sóng. Tháng 10/2004, Tổng Công ty Viễn thông Quân ựội (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Longchắnh thức kinh doanh (dịch vụ ựiện thoại di ựộng 098) với 1 cửa hàng giao dịch, trên ựường Phạm Thái Bường (thị xã Vĩnh Long). Hai tháng sau, tức 12/2004, Viettel thu hút ựược 257 thuê bao. đây chắnh là ựiều kiện ựẩy Tổng Công ty Viễn thông Quân ựội (Viettel) - Chi nhánh Vĩnh Longtăng

nhân sự lên 8 người và cũng trong 2 tháng cuối năm 2004, doanh thu ựạt 420 triệu ựồng.

Tháng 9/2005, triển khai dịch vụ kinh doanh internet tốc ựộ cao (ADSL). đến tháng 12/2005, Viettel Vĩnh Long có 19 trạm phát sóng, với trên 8.000 thuê bao.

Tháng 5/2006, chuyển Trung tâm Viễn thông quân ựội Vĩnh Long thành Chi nhánh Viettel Vĩnh Long. Tháng 7/2006, triển khai kinh doanh dịch vụ (PSTN) ựiện thoại cố ựịnh và dịch vụ VOIP. Tháng 10/2006, mở thêm dịch vụ kinh doanh máy ựiện thoại di ựộng (bán máy di ựộng chắnh hãng mỗi tháng 200 máy). Tháng 12/2006, nhân sự tăng lên 19 người, với 30 trạm phát sóng, 41.500 thuê bao, 4 cửa hàng giao dịch. Năm 2006, doanh thu chi nhánh 21,5 tỷ ựồng.

đến nay, nhân sự của Viettel Vĩnh Long có 104 người, 72 trạm phát sóng, 15 tổng ựài cố ựịnh, trong ựó 6PSTN, 9ADSL, 8 cửa hàng giao ựịch ở tất cả các huyện trong tỉnh, phục vụ hơn 70.000 thuê bao.

Trong năm 2008, bình quân mỗi tháng phát triển thêm 9.000 thuê bao, riêng dịch vụ PSTN và ADSL tăng mỗi tháng hơn 100 thuê bao. Tổng doanh thu hàng tháng của năm 2007 có thể ựạt trên 5 tỷ ựồng.

Vị trắ các cửa hàng giao dịch của Tổng Công ty Viễn thông Quân ựội - Chi nhánh Vĩnh Long(Viettel): Chi nhánh viễn thông Vĩnh Long có trụ sở chắnh ựặt tại số 71 ựường Phạm Thái Bường, Phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. điện thoại: 070.250198. Chi nhánh tỉnh có tất cả 8 cửa hàng bao gồm:

+ Cửa hàng 71 số 71 ựường Phạm Thái Bường, Phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. điện thoại: 070.250198.

+ Cửa hàng 50A ựường Phạm Hùng, phường 9, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. điện thoại: 070.250123.

+ Cửa hàng Long Hồ, Khu Công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. điện thoại: 070.270022.

+ Cửa hàng Bình Minh, số 41/07 xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh long. điện thoại:070.767035.

+ Cửa hàng Tam Bình, số 15/10, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. điện thoại:070711681.

+ Cửa hàng Trà Ôn, số 17B, Gia Long, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. điện thoại:070.771848.

+ Cửa hàng Mang Thắt, khóm 1 thị trấn Mang Thắt, huyện Mang Thắt. tỉnh Vĩnh Long. điện thoại: 070.930318.

+ Cửa hàng Vũng Liêm, Trung tâm thương mại Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh long. điện thoại: 070.970914.

3.2.1.2. Chc năng, nhim vca chi nhánh Tnh:a) Chc năng chi nhánh Tnh: a) Chc năng chi nhánh Tnh:

- Tham mưu: giúp đảng ủy, Ban giám ựốc Tổng công ty về công tác quản lý, khai thác và tổ chức kinh doanh các dịch vụ viễn thông của Tổng công ty tại ựịa phương.

- Quản lý: Thực hiện các chức năng quản lý, kiểm tra và giám sát toàn bộ các hoạt ựộng sả xuất kinh doanh trên ựịa bàn tỉnh /TP

- Tổ chức thực hiện: trực tiếp tổ chức các hoạt ựộng khai thác và kinh doanh các dịch vụ viễn thông tại ựịa bàn tỉnh /TP

b) Nhim vca chi nhánh Tnh:

Phát triển mạng lưới: BTS, truyền dẫn, PSTN, Internet trên ựịa bàn Tỉnh. Quản lý toàn bộ tài sản, thiết bị và hạ tầng mạng lưới trên ựịa bàn tổ chức và thực hiện ứng cứu thông tin của Tỉnh và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Tổ chức nghiên cứu ựánh giá thị trường ựể xác ựịnh kế hoạch và chiến lược kinh doanh trên ựịa bàn Tỉnh ( nghiên cứu môi trường vĩ mô, môi trường vi môẦ)

Tổ chức phát triển thuê bao các dịch vụ ựiện thoại di ựộng, ựiện thoại cố ựịnh, 178, Internet. Thực hiện hoạt ựông quảng cáo và xây dựng hình ảnh tại Tỉnh( PR) theo phân cấp. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, thực hiện giải quyết khiếu nại và chăm sóc khách hàng. Phát triển và quản lý toàn bộ kênh phân phối trên ựịa bàn Tỉnh: hệ thống cửa hàng, ựại lý ựiểm bán.

Quản lý các hoạt ựộng kinh doanh của các Bưu cục ( thuộc công ty Bưu chắnh) tại tỉnh

Quản lý các lĩnh vực: Tài chắnh, kế toán, lao ựộng tiền lươngẦ theo quy ựịnh của chi nhánh tỉnh.

Giáo dục chắnh trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên: tổ chức các hoạt ựộng ựoàn thể tại chi nhánh.

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và chi nhánh vững mạnh toàn diện: có nề nếp tác phong làm việc chắnh quy: quản lý kỹ luật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ ựược giao.

Thay mặt Tổng công ty quan hệ ngoại giao với các cơ quan, chắnh quyền nhà nước tại ựịa bàn:

Phân tắch, ựánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của chi nhánh theo quy ựịnh của Tổng công ty

3.2.2. Cơ cu tchc

3.2.2.1. Sơ ựồ cơ cu tchc

Mô hình tổ chức của Chi nhánh bao gồm:

+ Ban Giám ựốc: 01 Giám ựốc, 01 Phó giám ựốc;

+ 05 phòng: P. Tổng hợp; P. Tài chắnh; P. Thu cước và CSKH; P. Kế hoạch Kinh doanh; P. Bán hàng;

+ Hệ thống cửa hàng giao dịch; (Mô hình chi tiết kèm theo)

Hình 2: Mô hình tchc chi nhánh vin thông tnh/tp PHÒNG TNG HP Ban Tchc - HC Ban Kế hoch TH PHÒNG TÀI CHÍNH BAN GIÁM đỐC - 01 Gđ - 01 PGđ PHÒNG THU CƯỚC & CSKH PHÒNG KH KINH DOANH Ban Qlý Thu cước Ban CSKH Ban Kế hoch KD Ban Marketing PHÒNG BÁN HÀNG Ban BHTT Ban Htrợ đL, đB HTHNG CA HÀNG GIAO DCH, SIÊU TH (Ngun: Phòng tng hp)

3.2.2.2. Chc năng, nhim vca tng Phòng ban:a). Ban Giám ựốc: a). Ban Giám ựốc:

Giám ựốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trực tiếp trước đảng ủy, Ban Giám ựốc Tổng Công ty về kết quả hoạt ựộng sản xuất kinh doanh và toàn bộ các lĩnh vực quản lý của Chi nhánh.

Phó Giám ựốc Chi nhánh chịu trách nhiệm giúp Giám ựốc trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt ựộng kinh doanh trên ựịa bàn Tỉnh/TP. Nhiệm vụ cụ thể của Phó Giám ựốc do Giám ựốc Chi nhánh phân công và báo cáo bằng văn bản với Tổng công ty.

Nhng nhim vtrng tâm, sliu phi nm và báo cáo TCT hàng tun:

Công tác tài chắnh:

Tổng số tiền từ Tổng Công ty chuyển về tài khoản của Chi nhánh. Tổng số tiền CN ựã chi theo ựịnh mức (số tiền ựã ựủ chứng từ quyết toán/chưa quyết toán). Số dư tồn quỹ (chứng từ phải ựối chiếu khớp với kiểm quỹ). Tổng số hàng hóa vật tư nhập - xuất - tồn của Chi nhánh (số lượng, chủng loại, ựơn giá);

Công tác kthut:

Mạng lưới hiện có (Trạm BTS, tổng ựài, mạng cáp, Ầ), tiến ựộ số ựang lắp ựặt theo kế hoạch; điều tra thống kê mạng lưới của các nhà cung cấp khác, ựánh giá so sánh về chất lượng, ựộ khả dụng với của Viettel; Kiểm tra chất lượng mạng và tham gia tối ưu mạng lưới;

Công tác kinh doanh và qun lý ựầu tư:

Số thuê bao các dịch vụ phát triển trong tuần, tổng số thuê bao luỹ kế của từng dịch vụ ựang quản lý; Tổng số khách hang ựã ựăng ký hợp ựồng dịch vụ chờ lắp ựặt; Nắm chắc các tài nguyên hiện có trên mạng lưới của Chi nhánh và ựánh gắa hiệu quả ựầu tư; đề xuất ựầu tư phát triển mạng lưới vào khu vực tiềm năng;

Công tác qun lý lao ựộng:

Quản lý sử dụng quân số hiện có, ựánh giá trả lương, thưởng, cho thôi việc, khen thưởng, kỷ luật CBCNV trong chi nhánh theo thẩm quyền;

Tuyển chọn, ựào tạo, kiểm tra, ựánh giá kết quả thực hiện của nhân viên giao dịch cửa hàng, xây dựng ựội ngũ bán hàng ựa dịch vụ có tắnh chuyên nghiệp cao; Sử dụng công nghệ thông tin thống kê kết quả bán hàng của từng cửa hàng, nhân viên

(mạng quản lý bán hàng của Viettel Telecom). đề xuất thải loại kịp thời những người không ựủ tiêu chuẩn, năng suất thấp, vi phạm nội quy, quy ựịnh.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI (VIETTEL) (Trang 34 -34 )

×