0

Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 52-55 )

Công ty thực phẩm miền Bắc.

1. Một số kết quả đạt đợc trong hoạt động nhập khẩu.

Những năm vừa qua, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song tinh thần quyết tâm cố gắng vợt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ đợc quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên của Công ty. Cùng với tinh thần đoàn kết tốt xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, Công ty đã đạt đợc những kết quả đáng mừng. Là một doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động đa chức năng (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) hàng năm có tổng doanh thu cao, đóng góp vào ngân sách Nhà nớc hàng năm trên 10 tỉ đồng. Công ty đã không ngừng tăng cờng cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ cán bộ công nhân viên. Mức lơng hàng tháng từ 555.000 đồng/ngời đợc nâng lên 873.000 đồng/ngời.

Công ty đã làm đợc những kết quả nh sau:

+ Công ty đã thực hiện chính sách khoán đối với từng xí nghiệp, các đơn vị thành viên. Ngoài các hoạt động trợ giúp của Công ty thì các xí nghiệp phải tự tổ chức việc tiêu thụ và tự tìm kiếm khách hàng. Với cơ chế này, các xí nghiệp thành viên, các đơn vị trực thuộc năng động hơn, từ đó không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị.

+ Công ty đã thực hiện hàng loạt các chính sách biện pháp nhằm hoàn thiện hỗ trợ các hoạt động tiêu thụ. Công ty có chính sách u đãi với các khách hàng truyền thống, khách hàng mua số lợng nhiều (chiết khấu thơng mại có thể lên tới 5%) đồng thời có những phơng thức thanh toán u đãi.

Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh bằng việc đầu t lắp đặt một nhà máy sản xuất bánh quy cao cấp bằng dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, cùng với dây chuyền sản xuất rợu vang của Pháp. Đồng thời Công ty cũng đã đầu t sửa chữa và nâng cấp xởng bia, hạ tầng cơ sở nh đờng xá, trạm điện và toàn bộ khu sản xuất.

Việc lãnh đạo và kiểm soát có nhiều mặt tích cực. Công ty luôn tổ chức các hoạt động kiểm tra, kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời phát hiện những sai sót bất hợp lí để có biện pháp khắc phục kịp thời. Hàng tháng, hàng quý Công ty còn tổ chức họp định kỳ để các phòng ban, các xí nghiệp

thành viên báo cáo tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình nhằm rút ra kinh nghiệm cho hoạt động tiêu thụ ở kỳ sau.

Qua một số năm hoạt động Công ty đã mở rộng thị trờng trong nớc và thị trờng nớc ngoài. Công ty đã có mối quan hệ hợp tác ổn định lâu dài với các nớc khu vực châu á. Công ty đang có nhiều nỗ lực để mở rộng thị trờng trong và ngoài nớc. Những kết quả trên chứng tỏ Công ty đang dần dần thích nghi với cơ chế thị trờng.

Mấy năm vừa qua, Công ty luôn luôn nộp đầy đủ các khoản thu ngân sách. Đồng thời với sự phát triển của mình, Công ty tạo công ăn việc làm thờng xuyên, thu nhập ổn định cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty. Thông qua nhập khẩu, Công ty đã đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng trong nớc.

2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh những thành tựu đạt đợc, hoạt động nhập khẩu của Công ty còn có những mặt tồn tại. Cần phải nhìn nhận một cách khách quan những thành tựu và hạn chế để có biện pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Những hạn chế của Công ty bao gồm:

- Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu còn thấp, kim ngạch nhập khẩu và doanh thu từ nhập khẩu ngày càng giảm, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận theo chi phí còn thấp. Công ty cha chú ý đến đẩy mạnh công tác tiêu thụ. Hoạt động quảng cáo của Công ty còn cha đợc chú trọng, hệ thống quảng cáo chỉ mang tính chất cục bộ, thiếu sức thuyết phục và sáng tạo. Trong Công ty cha hình thành quỹ quảng cáo, các chi phí quảng cáo đợc hoạch toán và chi phí bất thờng trong Công ty. Đồng thời Công ty còn thiếu đội ngũ nhân viên làm công tác này có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

- Đội ngũ cán bộ am hiểu nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu còn cha nhiều. Mặc dù công tác tuyển dụng đã đợc xem trọng, tuy nhiên trình độ cán bộ làm ngoại thơng vẫn cha đáp ứng đợc yêu cầu của công việc xuất nhập khẩu, vốn đòi hỏi hiểu biết sâu sắc, tinh thông nghiệp vụ.

- Công tác nghiên cứu thị trờng cha đáp ứng đợc yêu cầu hoạch định các kế hoạch chiến lợc kinh doanh. Hoạt động nghiên cứu thị trờng của Công ty cha

toàn diện, thiếu tính tổng thể và không có tính lâu dài, do đó ảnh hởng đến việc đa ra những kế hoạch chiến lợc trung và dài hạn.

- Chính sách mặt hàng còn sơ lợc, cha có tính chính xác, chỉ dựa trên tình hình chung của thị trờng mặt hàng còn cha đa dạng, phong phú, cha phù hợp thị hiếu ngời tiêu dùng. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu ít thay đổi, mặt khác các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Công ty phải cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu khác và với các sản phẩm trong nớc. Thay đổi cơ cấu sản phẩm nhập khẩu là một yêu cầu đặt ra ngày càng bức thiết.

Chơng III: Phơng hớng và giải pháp nhằm hoàn

thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại

Công ty thực phẩm miền Bắc

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 52 -55 )