0

Hoàn thiện hình thức kinh doanh nhập khẩu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 62-63 )

II. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động kinh

2. Hoàn thiện hình thức kinh doanh nhập khẩu

Hiện nay hai hình thức kinh doanh nhập khẩu của Công ty là nhập khẩu tự doanh và nhập khẩu uỷ thác (bột mỳ). Hai hình thức này có một số u điểm song cũng có những điểm hạn chế, do đó Công ty nên nghiên cứu để thực hiện các hình thức kinh doanh nhập khẩu khác. Chẳng hạn Công ty có thể liên doanh với các đơn vị kinh tế khác để cùng thực hiện giao cách thúc đẩy hoạt động ngoại thơng theo hớng có lợi cho cả hai bên, lãi cùng hởng, lỗ cùng chịu. Hình thức này có thể giúp Công ty tận dụng u thế về mối quan hệ bạn hàng của phía đối tác hoặc khai thác lợi điểm về vốn. Công ty cũng có thể xem xét hình thức nhập khẩu hàng đổi hàng, nhập khẩu các thực phẩm cần thiết và xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Hình thức nhập khẩu này có thể mang lại lợi nhuận cả từ hoạt động xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Hình thức này góp phần giải quyết tình trạng thiếu vốn của Công ty, đồng thời giảm bớt các thủ tục thanh toán phiền hà, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí kinh doanh.

Hiện nay Công ty giao dịch thông qua hình thức giao dịch thông thờng. Công ty thờng cử ngời sang Trung Quốc, Singapore, ấn độ..tìm hiểu nguồn hàng và ký kết hợp đồng nhập khẩu. Hình thức này có u điểm là giúp Công ty không bị chia sẻ lợi nhuận, đồng thời chủ động trong hoạt động kinh doanh, tiếp xúc trực tiếp với nhu cầu thị trờng. Tuy nhiên với điều kiện hạn chế về vốn và nguồn nhân lực hiện nay của Công ty, thì hình thức này còn cha phát huy thật hiệu quả. Vì vậy Công ty có thể tham khảo các hình thức kinh doanh nhập khẩu khác để có thể phát huy hiệu quả hơn các lợi điểm của Công ty, khắc phục nhợc điểm.

Hình thức thanh toán cũng là một vấn đề cần lu ý. Hiện nay hình thức thanh toán chủ yếu của Công ty là thanh toán qua L/C. Đây là hình thức thanh toán phổ biến trong thanh toán quốc tế. Hình thức này có nhiều u điểm, nó đảm bảo quyền lợi đối với cả hai bên trong hợp đồng xuất nhập khẩu. Tuy nhiên thanh toán qua hình thức này thờng có chi phí cao. Công ty có thể xem xét bàn

bạc với những bạn hàng truyền thống có mối quan hệ tốt để đạt phơng thức chuyển tiền nhanh nh th chuyển tiền. Tiền hàng có thể đợc chuyển một phần tr- ớc và trong khi giao hàng, phần còn lại đợc thanh toán sau khi giao hàng. Hình thức này giúp cho Công ty giảm đợc chi phí mở L/C, lại tiết kiệm đợc thời gian và giảm bớt thủ tục phiền hà cho cả hai bên.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 62 -63 )