0

Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 63-64 )

II. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động kinh

3. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu

Tiêu thụ hàng nhập khẩu là khâu quan trọng, ảnh hởng trực tiếp đến doanh thu. Mục tiêu của việc phát triển mạng lới bán hàng là nhằm tiếp cận khách hàng, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ. Đồng thời phát triển mạng lới bán hàng còn làm nhằm tăng lợng khách mua hàng, từ đó nâng cao sản lợng tiêu thụ.

Công ty đang có kế hoạch mở rộng hệ thống đại lý trong kênh phân phối. Bên cạnh đó, cần phải tăng cờng quản lý các kênh phân phối mà chủ yếu là quản lý các đại lý. Các biện pháp quản lý có thể là:

+ Quản lý nghiêm ngặt về giá, tránh việc các đại lý của Công ty tự do nâng giá gây thua thiệt cho ngời bán lẻ và ngời tiêu dùng, mà trớc hết là ảnh h- ởng đến uy tín của Công ty.

+ Phải thờng xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của các đại lý trong kênh phân phối theo những tiêu chuẩn cụ thể nh: sản lợng và doanh số tiêu thụ, uy tín của đại lý, từ đó phát hiện ra các điểm yếu để có thể kịp thời xử lý.

+ Tìm ra các nhu cầu và trở ngại của các đại lý trong kênh phân phối để có thể có sự trợ giúp thích hợp.

b. Đẩy mạnh và mở rộng các hình thức bán hàng.

Công ty nên tăng cờng việc bán buôn qua kho của Công ty. Với hình thức này Công ty sẽ không phải mất chi phí vận chuyển cho khách hàng, nhng Công ty phải giảm giá xuống hoặc có thể chiết khấu nhằm bù đắp cho khách hàng khoản chi phí vận chuyển. Ưu điểm của phơng thức này là Công ty không phải tốn nhiều nhân lực và thời gian trong tiêu thụ, đồng thời tránh đợc rủi ro khi giao hàng đang vận chuyển. Công ty cũng nên tiến hành bán buôn thông qua đại diện thơng mại và phơng thức bán buôn qua hội chợ.

Về phơng thức bán lẻ, ngoài việc mở rộng và nâng cấp cửa hàng tại khu vực trọng điểm, Công ty cần tổ chức bán hàng trực tiếp cho các quầy bán lẻ, bán buôn cho ngời tiêu dùng thông qua đội ngũ bán hàng tiếp thị. Công ty cần tăng cờng bổ sung thêm đội ngũ tiếp thị, phân công khu vực một cách rõ ràng, tránh việc chồng chéo giữa các nhân viên trong cùng khu vực. Khi khách hàng có nhu cầu ít, họ sẽ trực tiếp đến các kho gần nhất để chở hàng cho khách. Nếu nhu cầu của khách hàng lớn, những nhân viên này sẽ thông báo về phòng kinh doanh để tổ chức phơng tiện vận chuyển cho khách hàng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 63 -64 )