0
Tải bản đầy đủ (.doc) (129 trang)

Những vấn đề của thực trạng đặt ra cần giải quyết

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 104 -107 )

Trong gần 4 năm hoạt động và phỏt triển, Cụng ty đó cú những đúng gúp

nhất định trong quỏ trỡnh phỏt triển đất nước, giỳp cho những người sử dụng thụng tin tài chớnh yờn tõm hơn trong cỏc quyết định kinh tế của mỡnh. Trong quỏ trỡnh thực tập và nghiờn cứu quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và tư vấn Thăng Long thực hiờn, em nhận thấy quy trinh này cú những ưu điểm sau:

Thứ nhất: Cụng ty đó nghiờn cứu cỏc Chuẩn mực Kiểm toỏn Việt Nam, cỏc chuẩn mực kiểm toỏn quốc tế và dựa vào kinh nghiệm của cỏc nhõn viờn trong Cụng ty để xõy dựng cho mỡnh một quy trỡnh riờng để đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu. Đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn là cụng việc quan trọng, và đặc biệt quan trọng là đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu. Nhờ cú quy trỡnh này mà cụng ty thuận tiện hơn trong việc lập kế hoạch kiểm toỏn và thiết kế được chương trỡnh kiểm nhanh chúng, tiết kiờm được chi phớ, hạn chế phần nào được rủi ro cho cụng ty.

Thứ hai: Trong quỏ trỡnh xõy dựng quy trỡnh cũng như trong quỏ trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu, Cụng ty đó vận dụng cỏc Chuẩn mực và Nguyờn tắc kiểm toỏn quốc tế cũng như cỏc chuẩn mực Kiểm toỏn Việt Nam vào cụng tỏc đỏnh giỏ.

Khi đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu, Cụng ty đó võn dụng Chuẩn mực kiểm toỏn Việt Nam số 510 ( VSA- 510 ) một cỏch linh hoạt. Kiểm toỏn viờn của Cụng ty đó đi nghiờn cứu sõu về khỏch hàng trờn cỏc khớa cạnh như: chế độ kế toỏn mà doanh nghiệp đang ỏp dụng, kiểm toỏn viờn đặc biệt quan tõm đến cỏc số dư tài khoản đầu năm, xem xột cỏc nội dung kinh tế, tớnh chất của cỏc tài khoản cũng như cỏc sai sút trọng yếu cú ảnh hưởng đến bỏo cỏo tài chớnh năm nay.

Kiểm toỏn viờn cũng vận dụng cỏc nguyờn tắc và chuẩn mục kiểm toỏn quốc tế vào trong quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu, quỏ trỡnh vận dụng đú khụng mang tớnh mỏy múc mà được vận dụng một cỏch sỏng tạo phự hợp với điều kiện cụ thể của khỏch hàng.

Thứ ba: Phõn cụng lao động hợp lớ. Đỏnh giỏ rủi ro là cụng việc hết sức quan trọng, đặc biệt là cụng tỏc đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh năm đầu. Nú ảnh hưởng đến kế hoạch, trỡnh tự cũng như những phương phỏp mà kiểm toỏn viờn phải tiến hành trong suốt quỏ trỡnh kiểm toỏn. Tại Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long, quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu được giao cho những người giàu kinh nghiệm cú trỡnh độ chuyờn mụn cao, thường là trưởng nhúm. Tuy nhiờn cỏc trợ lớ kiểm toỏn cũng gúp phần tham gia vào cụng việc đỏnh giỏ. Cỏc trợ lớ sẽ tham gia vào việc tỡm hiểu hệ thống nội bộ của khỏch hàng bằng bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ. Sau khi cụng việc của trợ lớ kiểm toỏn tiến hành, chủ nhiệm kiểm toỏn sẽ soỏt xột và đưa ra kết luận cuối cựng.

Nhỡn chung, việc phõn cụng trỏch nhiệm như vậy là hợp lớ tiết kiệm được thời gian và chi phớ kiểm toỏn mà vẫn đảm bảo được tớnh chớnh xỏc cao.

Bờn cạnh những ưu điểm trờn, quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn trờn của cụng ty TNHH kiểm toỏn và Tư vấn Thăng Long cũn tồn tại một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Cụng tỏc đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn do cụng ty thực hiện chủ yếu bằng cụng tỏc thủ cụng. Cụng ty chưa xõy dựng được phần mềm đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn - đặc biệt là quy trỡnh đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn năm đầu. Do tiến hành đỏnh giỏ bằng phương phỏp thủ cụng nờn cụng việc đỏnh giỏ trở lờn phức tạp hơn nhiều so với cụng tỏc đỏnh giỏ bằng phần mềm. Hơn thế nữa, chi phớ cho cụng tỏc đỏnh giỏ cũng cao hơn.

Thứ hai: Kiểm toỏn viờn của Cụng ty chủ yếu sử dụng phưng phỏp mụ tả tường thuật và bảng cõu hỏi đỏnh giỏ về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng khi tiến hành đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt. Cụng ty khụng sử dụng kĩ thuật lưu đồ trong

quỏ trỡnh tỡm hiểu hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng để đỏnh giỏ mức độ rủi ro kiểm soỏt.

Việc sử dụng hỡnh thức mụ tả tường thuật để tỡm hiểu về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng để đỏnh giỏ mức độ rủi ro kiểm soỏt cú ưu điểm là thụng dụng dễ làm, nhưng cú nhược điểm là khú mụ tả một cỏch chi tiết nhất là cơ cấu của hệ thống kiểm soỏt nội bộ - do hạn chế của từ ngũ trong việc mụ tả. Về bảng cõu hỏi đỏnh giỏ hệ thống kiểm soỏt nội bộ, cụng ty đó xõy dựng nhưng vẫn đang trong quỏ trỡnh hoàn thiện dần sau mỗi cuộc kiểm toỏn, số lượng cõu hỏi quỏ ớt chưa bao quỏt được mọi khớa cạnh của vấn đề cần làm sỏng tỏ. Trong khi đú Cụng ty khụng sử dụng lưu đồ trong trong việc mụ tả hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng. Kĩ thuật lưu đồ là kĩ thuật đơn giản, mang lại hiệu quả cao trong việc mụ tả hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng để đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt. Kĩ thuật này được cỏc cụng ty kiểm toỏn nước ngoài hoạt động ở Việt Nam sử dụng nhiều vỡ đõy là kĩ thuật đơn giản mà hiệu quả đem lại lại cao.

Thứ ba: Kiểm toỏn viờn sử dụng thủ tục kiểm soỏt hạn chế vỡ kiểm toỏn viờn tin tưởng hiệu quả của hệ thống kiếm soỏt nội bộ của khỏch hàng ở mức thấp. Trong điều kiện hiện nay, cỏc doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đú, việc xõy dựng một hệ thống kiểm soỏt nội bộ hoạt đọng cú hiệu quả là một vấn đề rất lớn của cỏc doanh nghiệp. cỏc doanh nghiệp luụn đứng trước băn khoăn về chớ phớ để xõy dựng một hệ thống kiểm soỏt nội bộ hoạt động cú hiệu quả với lợi ớch mà hệ thống kiểm soỏt nội bộ đú đem lại. do đú nhiều cụng ty khụng xấy dựng cho mỡnh một hệ thống kiểm soỏt nội bộ hoạt đọng cú hiệu quả, một số khỏc chỉ xõy dựng mang tớnh chất cầm chừng “gọi là cú”.

Chớnh vỡ thực tế đú mà quỏ trỡnh vận dụng cỏc chuẩn mực kiểm toỏn Việt Nam vào cụng tỏc đỏnh giỏ đỏnh giỏ rủi ro kiểm toỏn do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và Tư vấn Thăng thực hiện cú nhiều điểm khỏc biệt, cụ thể:

Kiểm toỏn viờn khụng chỳ tõm nhiều lắm vào vào cỏc thử nghiệm kiểm soỏt khi tỡm hiểu về hệ thống kiểm soỏt nội bộ của khỏch hàng để đỏnh giỏ rủi ro

kiểm soỏt. Đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt chỉ được kiểm toỏn viờn quan tõm ở giai đoạn tỡm hiểu sơ bộ về khỏch hàng và lập kế hoạch kiểm toỏn, đặc biệt là khi đỏnh giỏ rủi ro kiểm soỏt trờn phương diện số dư của cỏc tài khoản trờn bảng cõn đối. kiểm toỏn viờn tập chung nhiều vào cỏc thử nghiệm chi tiết để phỏt hiện cỏc sai sút hơn là thử nghiệm kiểm soỏt.

Thứ tư: Kiểm toỏn viờn trong Cụng ty hạn chế sử dụng cỏc thủ tục phõn tớch trong quỏ trỡnh đỏnh giỏ rủi ro tiềm tàng trờn số dư đầu năm của cỏc tài khoản. Kiểm toỏn viờn chủ yếu sử dụng phương phỏp kiểm tra hợp lớ và phương phỏp phõn tớch xu hướng. Kiểm toỏn viờn sử dụng hạn chế phương phỏp phõn tớch tỉ xuất

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN (Trang 104 -107 )

×