0

tich hop giao duc moi truong trong mon hoa hoc

Chuyên đề: tích hợp giáo dục môi trường trong môn Sinh Học

Chuyên đề: tích hợp giáo dục môi trường trong môn Sinh Học

Sinh học

... ni thờm ti p bng cỏch trng thờm cõy xanh, cỏc loi hoa *) Cỏc hot ng giỏo dc BVMT ngoi lp hc - Hot ng thm quan theo ch Vớ d: Trong SGK sinh hoc 7, tit 68, 69, 70 Thm quan thiờn nhiờn - iu tra, ... b phn: Ch cú mt phn bi hc cú mc tiờu v ni dung giỏo dc BVMT V d: Trong SGK sinh hc cú bi 46 núi v Thc vt gúp phn iu ho khớ hu Trong bi ny, mc cui cựng, mc 3, cú nờu lờn vai trũ ca thc vt vic ... b sung kin thc GDMT cú liờn quan ti bi hc qua gi ging trờn lp Vớ d: Trong SGK sinh hc 6, bi 28, cú núi vCu to v chc nng ca hoa Bi ny cú th tớch hp kin thc GDMT liờn h vo bi hc nh sau: HS cn...
 • 33
 • 1,309
 • 10
Phương pháp tích hợp Giáo dục môi trường trong môn Địa lý

Phương pháp tích hợp Giáo dục môi trường trong môn Địa lý

Công nghệ - Môi trường

... nghiệm Năm học: 2009- 2010 - Học sinh giải vấn đề sau: Trong sản xuất nông nghiệp nước phát triển sử dụng nhiều phân hóa học thuốc trừ sâu ( Ví dụ Hoa kì: Sử dụng 500kg phân bón / ) Các nước phát triển ... Phương pháp giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt đạo học sinh tìm hiểu lĩnh hội kiến thức Trong trình vận dụng để giáo dục đạt hiệu giáo viên chọn trọng tâm cần tích hợp - Ví dụ 1: Bài 2- ... nhiễm biển mức báo động, theo em nguyên nhân tượng gì? * Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan: Trong việc học địa lý việc sử dụng phương tiện trực quan có ý nghĩa lớn học sinh quan sát vấn đề...
 • 21
 • 4,330
 • 6
Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Mĩ thuật

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Mĩ thuật

Toán học

... LỚP Nội dung tích hợp giáo dục BVMT môn Mĩ thuật lớp bao gồm: - Giáo dục học sinh yêu mến vẻ đẹp hoa trái, cỏ cây, có ý thức bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên - Yêu mến vật, có ý thức bảo vệ vật - Yêu ... thực vật - Một số vai trò thực vật người -Một số biện pháp bảo vệ thực vật -Yêu mến vẻ đẹp cỏ cây, hoa trái - Có ý thức bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên Biết chăm sóc Liên hệ Động vật Vẽ, nặn, xé dán vật ... LỚP Nội dung tích hợp giáo dục BVMT môn Mĩ thuật lớp bao gồm: - Giáo dục học sinh yêu mến vẻ đẹp hoa trái, cỏ cây, có ý thức bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên - Yêu mến vật, có ý thức bảo vệ vật - Yêu...
 • 18
 • 6,282
 • 35
Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Ngữ văn 10

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Ngữ văn 10

Ngữ văn

... NGÔN NGỮ SINH HOẠT (TT) - Địa chỉ: Phần củng cố học - Nội dung: Trong giao tiếp hàng ngày cần sử dụng ngôn ngữ khoa học mà thể Văn hoá giao tiếp? 22.Tiét 41,42: NHÀN - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Địa tích ... NGỮ SINH HOẠT - Địa chỉ: Phần ( Các dạng biểu ngôn ngữ sinh hoạt) - Nội dung: Trong sinh hoạt hàng ngày, người thường giao tiếp với chủ yếu phương tiện ? - Địa chỉ: Phần luyện tập - Nội dung (câu ... vào - Nội dung tích hợp: có em trình bày vấn đề trước tập thể chưa? Em gặp khó khăn gì? Trong XH đòi hỏi kĩ giao tiếp em cần chuẩn bị gì? 28.Tiết 52: LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN - Địa : Phần I: Sự cần...
 • 5
 • 1,504
 • 31
Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong môn Địa lý

Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong môn Địa lý

Địa lý

... nghiệm Năm học: 2009- 2010 - Học sinh giải vấn đề sau: Trong sản xuất nông nghiệp nước phát triển sử dụng nhiều phân hóa học thuốc trừ sâu ( Ví dụ Hoa kì: Sử dụng 500kg phân bón / ) Các nước phát triển ... Phương pháp giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi để dẫn dắt đạo học sinh tìm hiểu lĩnh hội kiến thức Trong trình vận dụng để giáo dục đạt hiệu giáo viên chọn trọng tâm cần tích hợp - Ví dụ 1: Bài 2- ... nhiễm biển mức báo động, theo em nguyên nhân tượng gì? * Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan: Trong việc học địa lý việc sử dụng phương tiện trực quan có ý nghĩa lớn học sinh quan sát vấn đề...
 • 15
 • 1,880
 • 17
SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

Công nghệ - Môi trường

... môi trường vào môn Địa Lí viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng với đơn vị trường Trong Sách giáo khoa Địa Lí lớp 11 có nhiều học, có nội dung liên quan đến vấn đề môi trường Nếu tích hợp ... đất đai mạnh mẽ không hợp lí, thiếu khoa học, làm cho đất giảm độ phì, xấu đi, đặc biệt số nước khu vực nhiệt đới Châu Á, Châu Phi - Mục III : Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại Kiến thức môi ... lâu dài Kiến thức tích hợp giảng ngành lượng nước Nga Bài 10 : CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA ( TRUNG QUỐC ) Trong kiến thức môi trường cần tích hợp : + Hiện tượng sa mạc hóa ngày phát triển mạnh...
 • 22
 • 3,111
 • 3
Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ

Bài giảng tích hợp giáo dục môi trường trong môn công nghệ

Công nghệ

... sinh PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ Phương pháp chung nhằm khai thác nội dung giáo dục môi trường chương trình/ sách giáo khoa - Các thao tác logic Trong việc khai thác nội dung ... GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG   Các khái niệm cho thấy môn/giáo dục Công nghệ giáo dục môi trườnggiao thoa” mục tiêu, nội dung cách thực hiện; đó, suy cho mục tiêu giáo dục môi trường mục tiêu bao ... PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG NGHỆ + Các bước thực hiện: dựa theo trình định giá, thực phương pháp qua bước sau: lựa chọn  đánh giá cao  hành động PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP GDMT TRONG MÔN CÔNG...
 • 14
 • 1,258
 • 13
Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10

Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10

Giáo dục học

... nh lng ghộp vo bi ging in t phự hp vi ni dung bi hoc 5.5 Phng phỏp dy hc hot ng theo nhúm Lp c chia thnh cỏc nhúm nh Cỏc nhúm c giao cựng nhim v hoc cỏc nhim v khỏc 5.6 Phng phỏp dy hc t v gii ... nng Thit b thớ nghim thc hnh ca 10 v 11 cũn thiu nhiu i vi mụn hoc: mt s hc sinh coi mụn hc l mụn ph nờn cha chỳ ý nhiu bi ging Trong qỳa trỡnh dy hc Cụng ngh 10 trng THPT phỏt trin kin thc, ... qun th sinh vt v mụi trng (CN-10) + Lng ghộp mt phn (trong bi cú mt mc, mt on hay mt vi cõu cú ni dung GDMT) + Liờn h (Nu kin thc bi cú mt hoc nhiu ch cú kh nng liờn h, b sung thờm kin thc giỏo...
 • 13
 • 1,896
 • 9
SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10

SKKN Tích hợp giáo dục môi trường trong môn Công nghệ 10

Giáo dục học

... lng ghộp vo bi ging in t phự hp vi ni dung bi hoc 5.5 Phng phỏp dy hc hot ng theo nhúm 15 Lp c chia thnh cỏc nhúm nh Cỏc nhúm c giao cựng nhim v hoc cỏc nhim v khỏc 5.6 Phng phỏp dy hc t v gii ... nng Thit b thớ nghim thc hnh ca 10 v 11 cũn thiu nhiu i vi mụn hoc: mt s hc sinh coi mụn hc l mụn ph nờn cha chỳ ý nhiu bi ging Trong qỳa trỡnh dy hc Cụng ngh 10 trng THPT phỏt trin kin thc, ... qun th sinh vt v mụi trng (CN-10) + Lng ghộp mt phn (trong bi cú mt mc, mt on hay mt vi cõu cú ni dung GDMT) + Liờn h (Nu kin thc bi cú mt hoc nhiu ch cú kh nng liờn h, b sung thờm kin thc giỏo...
 • 19
 • 2,322
 • 17
 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7

Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... CHẾ TRONG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC 5 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lí lớp Trương Hoài Phong I/ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG ... tài liệu: Với giáo viên: Ngoài sách giáo khoa có sách giáo viên, đồ nên sưu tầm số tranh ảnh liên quan nơi học sinh sinh sống Với học sinh sách giáo khoa nguồn tài liệu với tập đồ học sinh chủ ... để thảo luận, thông thường nội dung không khó lại vấn đề nhiều người quan tâm Bước 2: Giao việc nhà cho nhóm hoc sinh Bước 3: Tiến hành thảo luận Các nhóm làm việc theo phân công nhà, bầu nhóm...
 • 15
 • 3,345
 • 50
skkn tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn công nghệ 10 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở trường thpt

skkn tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn công nghệ 10 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở trường thpt

Giáo dục học

... nh lng ghộp vo bi ging in t phự hp vi ni dung bi hoc 5.5 Phng phỏp dy hc hot ng theo nhúm Lp c chia thnh cỏc nhúm nh Cỏc nhúm c giao cựng nhim v hoc cỏc nhim v khỏc 5.6 Phng phỏp dy hc t v gii ... nng Thit b thớ nghim thc hnh ca 10 v 11 cũn thiu nhiu i vi mụn hoc: mt s hc sinh coi mụn hc l mụn ph nờn cha chỳ ý nhiu bi ging Trong qỳa trỡnh dy hc Cụng ngh 10 trng THPT phỏt trin kin thc, ... qun th sinh vt v mụi trng (CN-10) + Lng ghộp mt phn (trong bi cú mt mc, mt on hay mt vi cõu cú ni dung GDMT) + Liờn h (Nu kin thc bi cú mt hoc nhiu ch cú kh nng liờn h, b sung thờm kin thc giỏo...
 • 22
 • 2,992
 • 17
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học bộ môn giáo dục công dân lớp 10

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học bộ môn giáo dục công dân lớp 10

Giáo dục học

... cho học phải hợp lý, khoa học Khai thác vấn đề liên quan đến môi trường nhằm hình thành em ý thức hành vi bảo vệ môi trường III HƯỚNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN GIÁO ... tình có vấn đề Ví dụ giáo viên đưa tình huống: Trong ngày học cuối năm vui choi sân trường em nhì thấy anh chị lớp 12 thi trèo lên phượng để hái hoa, bẻ cành xuống để chụp ảnh lưu niệm cuối năm ... nghiệp hóa, đại hóa đất nước rõ: Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình sách giáo khoa hệ thống giáo dục quốc dân, tăng dần thời lượng tới hình thành môn học khóa cấp học phổ thông...
 • 12
 • 933
 • 0
bài giảng tích hợp kiến thức liên môn chủ đề giáo dục môi trường trong môn sinh học 7

bài giảng tích hợp kiến thức liên môn chủ đề giáo dục môi trường trong môn sinh học 7

Sinh học

... ĐẤU TRANH SINH HỌC” MÔN SINH Mục tiêu dạy học: Trong thực tiễn sản xuất nay, người nông dân sử dụng nhiều biện pháp để phòng trừ sâu bệnh hại trồng Trong , Biện pháp hóa học đề phòng trừ sâu bệnh ... hệ sinh vật với sinh vật để diệt trừ số sâu hại 27: Đặc điểm chung vai trò lớp sâu bọ + Thứ ba: Trong thực tế sống hàng ngày, em gia đình chăm sóc ruộng rau gia đình tiếp cận biện pháp phòng trừ ... 2.Kiểm tra cũ:5’ - Giải thích số loài động vật môi trường nhiệt đới lại nhiều môi trường đới nóng hoang mạc đới nóng? - Nêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại? Mở bài: GV nêu vấn đề: Như em học chương...
 • 13
 • 2,130
 • 10
TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Vật lý

... Điều hòa lượng nước mặt đất; + Rừng ="lá phổi xanh"; + Rừng ( chống xói mòn đất, Dưới góc độ khoa học vật lý, nêu lên trình vật lý như: tượng mao dẫn đất, trình quang hợp, năng, động dòng chảy ... (tập hợp âm tạp loạn có tần số chu kỳ khác nhau, nói cách khác : âm chói tai, gây tác động không mong muốn, có hại cho sức khỏe người,, thể sống * Các nguồn ô nhiễm: tiéng máy bay, xe cộ, karaokê ... giã gạo nước, trạm thủy điện nhỏ, trạm pin mặt trời (năng lượng sạch), ô nhiễm không khí tiếng ồn giao thông ; từ trường trái đất, lượng nguyên tử, Để khai thác cập nhật tư liệu phục vụ GDMT, giáo...
 • 5
 • 1,896
 • 54
Tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4, 5

Tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học phân môn luyện từ và câu lớp 4, 5

Khoa học xã hội

... tỏ Chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học khoa Sau đại học trường Đại học Vinh trang bị cho hành trang, tri thức kĩ nghiên cứu khoa học Chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu ... giáo dục học…quan tâm nghiên cứu Trong đặc điểm lứa tuổi trẻ em ngày nay, nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến gia tốc phát triển Ngày với phát triển kinh tế, khoa học công nghệ đặc biệt ngành ... - 2012 DANH MỤC CÁC CHỮ ĐÃ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN KÍ HIỆU VIẾT STT DIỄN GIẢI TẮT LTVC Luyện từ câu CBQL Cán quản lí GV Giáo viên HS Học sinh SGK Sách giáo khoa GDMT Giáo dục môi trường BVMT Bảo...
 • 137
 • 1,136
 • 3
Tich hop giao duc moi truong trong day dia li

Tich hop giao duc moi truong trong day dia li

Tư liệu khác

... đề tài nghiên cứu khoa học bảo vệ môi trường, tài liệu môi trường xuất - Thông qua việc thay sách giáo khoa ( 1986- 1992 ) tài liệu chuyên ban thí điểm tác giả sách giáo khoa trọng đến việc đưa ... sống lao động, khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên nhân tạo cho phép thoả mãn nhu cầu người Trong khoa học theo nghĩa rộng, môi trường coi bao gồm nhân tố tự nhiên nhân tố kinh tế xã hội ảnh ... kính mong đồng nghiệp , cấp quản lí giáo dục tham khảo, góp ý đề cho vấn đề lồng ghép nội dung giáo dục môi trường môn học Địa lí đạt kết cao Xin chân thành cảm ơn ! Lệ Ninh, ngày Hội đồng khoa...
 • 19
 • 914
 • 9
tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí lớp 10

tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí lớp 10

Địa lý - Địa chất

... thức môi trƣờng đƣợc lồng ghép vào số học số môn Trong đó, nhà trƣờng phổ thông, Địa lí môn học có tính chất tổng hợp tri thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội Đây môn học có “tính môi trƣờng” ... trƣờng khác vào môn khoa học tự nhiên (Sinh vật, sinh thái…) vào môn khoa học xã hội (Địa lí, lịch sử, kinh tế…)” (Rcsharma, 1994) Thuật ngữ “tích hợp” đƣợc sử dụng nhiều lĩnh vực khoa học kĩ thuật, ... sống làm tuyệt chủng nhiều loài động thực vật hoang dã Kĩ năng: - Tham gia hoạt động trồng rừng, kêu gọi bảo vệ động thực vật hoang dã Kiến thức: - Trong tự nhiên, lãnh thổ gồm nhiều thành phần...
 • 99
 • 3,319
 • 18
MODULE TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG SINH HỌC

MODULE TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG SINH HỌC

Sinh học

... phá hoại mơi trường đa dạng sinh học MỘT SỐ MODULE KHAI THÁC GIÁO DỤC MƠI TRƯỜNG TỪ SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ MODULE BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Tên giảng: Bảo vệ đa dạng thực ... việc làm giảm nhiễm mơi trường 4 Chuẩn bị: 4.1 Giáo viên: - Xác định vị trí tham quan - Phân nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm khảo sát 4.2 Học sinh: Nhãn ghi tên cây, túi nilơng trắng Hệ thống việc làm:...
 • 41
 • 2,310
 • 34

Xem thêm