sử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp sgk lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp - SGK Lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp - SGK Lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Giáo dục học

... nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp (Để nâng cao hiệu dạy, GV nên sử dụng kết hợp công nghệ thông tin) Sử dụng kết hợp đồ dùng trực quan giảng * Tiết 1: Mục I, II Mục II: Cuộc tiến công chiến ... thu giảng cách thụ động, giáo viên dạy biết Học sinh chưa tích cực xây dựng bài, chưa ý đến giảng, chưa tự học nhà Trong học Lịch sử, việc sử dụng đồ dùng trực quan giúp em hào hứng với tiết học ... sử dụng đồ, lược đồ khoa học xác; sơ đồ hoá thông tin lịch sử ngắn gọn, súc tích giúp HS dễ nắm bắt kiến thức lịch sử tiết học - Sử dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực nhằm thu hút ý học...
 • 15
 • 1,588
 • 0
Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (Lịch sử lớp 12), nhằm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh

Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (Lịch sử lớp 12), nhằm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh

Khoa học xã hội

... “Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan dạy Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (Lịch sử lớp 12) , nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh II Giải vấn đề ... người sử dụng cách Tình trạng sử dụng phương tiện dạy học mang tính hình thức chưa phát huy ưu đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Trong nội dung không trình bày lại phương pháp sử dụng đồ dùng trực ... quan dạy học lịch sử có nhiều loại, loại có cách sử dụng riêng Sau xin giới thiệu số cách sử dụng đồ dùng trực quan chương trình lịch sử lớp 12 Phương pháp sử dụng đồ, niên biểu Bản đồ, sơ đồ niên...
 • 16
 • 833
 • 1
sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử trong dạy học bài 20 “cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc” - lịch sử 12 (chương trình chuẩn)

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử trong dạy học bài 20 “cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc” - lịch sử 12 (chương trình chuẩn)

Giáo dục học

... lượng học tập học sinh lớp 12B4 với lớp 12B2, 12B3 (năm học 201 3 -201 4) - lớp không áp dụng phương pháp dạy học sử dụng dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử Kết sau: 12B 12B3 12B2 ... phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông Một biện pháp phạm sử dụng để nâng cao hiệu học lịch sử sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử Bài 20- sách giáo khoa lịch sử 12 dạy ... thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử - Thứ ba, sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử phải định hướng phát huy tính tích cực học sinh Trong dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng,...
 • 36
 • 638
 • 5
bài giảng lịch sử 12 bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc (1953 - 1954)

bài giảng lịch sử 12 bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc (1953 - 1954)

Lịch sử

... Đoàn vận tải thuyền phục vụ chiến dòch Đoàn ngựa thồ phục vụ chiến dòch Dân công qua đèo Lũng Lô vào chiến dòch I ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP-MĨ Ở ĐƠNG DƯƠNG : KẾ HOẠCH NAVA II CUỘC TIẾN CƠNG CHIẾN LƯỢC ... Caxtơri huy đầu hàng Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đạt kết ? - Kết quả: Ta loại khỏi vòng chiến đấu 16 .200 địch, có thiếu tướng, hạ 62 máy bay loại, thu tồn vũ khí phương tiện chiến tranh - ... tiếp tục phát triển chủ động chiến lược chiến trường I ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP-MĨ Ở ĐƠNG DƯƠNG : KẾ HOẠCH NAVA - Sau năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, Pháp bị thiệt hại ngày lớn, bị loại khỏi...
 • 39
 • 944
 • 0
Slide sử 12 BÀI 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNg THỰC DÂn PHÁP KẾT THÚC _Minh Hằng ft Minh Phương

Slide sử 12 BÀI 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNg THỰC DÂn PHÁP KẾT THÚC _Minh Hằng ft Minh Phương

Lịch sử

... 1954 Cuộc tiến cơng chiến lược Đơng – Xn 1953 – 1954 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) Bài 20: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐCCHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) I ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP ... KHẢO SGK Lịch sử lớp 12 – NXB Giáo Dục năm 201 1 Đại cương lịch sử Việt Nam – NXB Giáo dục năm 200 0 Kênh hình dạy học lịch sử trường THPT (Tập 1) – NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 200 0 Thiết kế giảng ... Bài 20: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐCCHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) I ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MĨ Ở ĐƠNG DƯƠNG: KẾ HOẠCH NA VA II CUỘC TIẾN CƠNG CHIẾN LƯỢC ĐƠNG - XN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN...
 • 45
 • 699
 • 0
slide thuyết trình Bài 20-CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953-1954)

slide thuyết trình Bài 20-CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953-1954)

Giáo dục học

... tác dụng thúc đẩy kháng chiến tiến lên giành thắng lợi ngày lớn D a,b,c Đúng Sai TIẾT 32 Bài 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953-1954) TIẾT 32 Bài 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN ... d/ Kết - Ta loại khỏi vòng chiến đấu 1 6200 tên địch thu tồn vũ khí phương tiện chiến tranh TIẾT 32 Bài 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 -1954) I/ ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP ... phận sinh lực của chúng” Nhiệm vụ phương hướng chiến lược ta Đơng –Xn 1953-1954 gì? TIẾT 32 Bài 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 -1954) I/ ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP...
 • 19
 • 1,183
 • 2
Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học chương cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược và can thiệp mỹ 1946 1954

Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học chương cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược và can thiệp mỹ 1946 1954

Khoa học xã hội

... kế sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử 1.2.1 Vị trí, ý nghĩa đồ dùng trực quan 1.2.2 Việc dạy học lịch sử dân tộc với việc sử dụng đồ dùng trực quan 1.2.3 Các loại đồ dùng trực quan dạy học ... sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử - ý nghĩa việc thiết kế sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử - Đề phơng pháp tối u thiết kế sử dụng đồ dùng trực quan dạy học chơng Cuộc kháng chiến ... kế, sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Tài liệu Một số chuyên đề phơng pháp dạy học lịch sử Nội dung tài liệu sâu vào đổi phơng pháp dạy học lịch sử theo hớng tích cực hoá việc dạy học lịch...
 • 95
 • 695
 • 3
bài giảng lịch sử 9 bài 27 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

bài giảng lịch sử 9 bài 27 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Lịch sử

... chủ, việt gian…chia cho dân cày thực cách ruộng đất? Em hiểu cải hiệu: “Người cày có ruộng” Quá trình thực cải cách ruộng đất? Kết quả, ý nghĩa cải cách ruộng đất? Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ ... phần thực nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Nông dân chia ruộng cải cách ruộng đất Những sai lầm cải cách ruộng đất? Đảng ta sửa chữa nào? - Đấu tố địa chủ kháng chiến, ... không nhằm xoá bỏ mà sử dụng có hiệu thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển Nhà máy gang thép Thái Nguyên Tiết 41- Bài 28: Xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội miền bắc, đấu tranh chống đế quốc...
 • 28
 • 3,330
 • 2
Hội thi GVG Sử 9 Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc

Hội thi GVG Sử 9 Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp kết thúc

Lịch sử

... mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch đồng Bắc Ta mở chiến dịch Tây Bắc Liên quân Việt – Lào mở chiến dịch Thượng Lào ledinhan.@.yahoo.com.vn Tiết 35 – Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG ... KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) I KẾ HOẠCH NA-VA CỦA PHÁP VÀ MĨ II CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG –XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ ledinhan.@.yahoo.com.vn ... LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐÔNGledinhan.@.yahoo.com.vn XUÂN 19531954 12 Thời Phongxa gian lì Chiến dịch ta Kết 2 Chiến dịch 1 Tây Bắc L 12- 1953 Luângpha bang Viên chăn 44 tiểu đoàn À O Thà khẹt Chiến...
 • 14
 • 1,935
 • 1
Slide sử 9 Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) (Tiết 1) _Thu Hiền

Slide sử 9 Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) (Tiết 1) _Thu Hiền

Lịch sử

... - BÀI 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) (Tiết 1) I Kế hoạch Na-Va Pháp - Mĩ II Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 chiến dịch lịch sử ... - BÀI 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) (Tiết 1) I Kế hoạch Na-Va Pháp - Mĩ II Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 chiến dịch lịch sử ... - BÀI 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) (Tiết 1) I Kế hoạch Na-Va Pháp - Mĩ II Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 chiến dịch lịch sử...
 • 71
 • 2,963
 • 0
Slide sử 9 bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) _Hồng Phượng

Slide sử 9 bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) _Hồng Phượng

Lịch sử

... dứt chiến tranh vị trí chiến lược nhân thắng lợi Điện Biên Phủ có mộtĐông Dương, nguyênquan trọng với ý chiến lịch quân dân ta chiến dịch Điện Biên Phủ - ta Pháp thắngsử kháng chiến chống thực dân ... nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp (1945-1954) IV Củng cố học II Chiến Đông - Xuân 1953-1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) Vì Pháp lại chọn ... chấm dứt chiến tranh Đông Dương (1954) IV Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Ý nghĩa lịch sử * Ý nghĩa nước: lợi nhân dân ta có Thắng * Ý nghĩa quốc tế:...
 • 45
 • 1,040
 • 4
Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Lịch sử

... Bắc hoàn toàn giải phóng lên CNXH làm sở thống nước nhà Bài 27 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC IV Ý NGHÍA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LI CỦA KẾT NG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 ... BÀI CŨ Em cho biết âm mưu Pháp – Mó việc thực kế hoạch Na - va ? ĐÁP ÁN Thực dân Pháp – Mó đònh xoay chuyển cục diện chiến trường WELCOM TO Lòch sử Bài 27 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC ... giải phóng dân tộc giới THẢO LUẬN NHÓM Em trình bày nguyên nhân chủ quan khách quan cuôc kháng chiến chống Pháp (1953 – 1954) ? Bài 27 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯC...
 • 22
 • 2,487
 • 9
BÀI 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LỰOC KẾT THÚC

BÀI 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LỰOC KẾT THÚC

Lịch sử

... tải :được phát triển mở rộng trước Tình hình phân hoá xã hội ? Những sách thực dân Pháp biến đổi kinh tế ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam ? Tình hình phân hoá xã hội - Chính sách thực dân Pháp biến ... • BÀI CŨ : BÀI 24.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) I.Tình hình kinh tế - xã hội 1.Những ... trang -Kết : • Thất bại bế tắc đường lối lãnh đạo 3 Sự xuất khuynh hướng cứu nước a Phong trào công nhân -Phong trào đấu tranh công nhân diễn nhiều nơi -Hình thức đấu tranh: Chính trị kết hợp với...
 • 19
 • 1,058
 • 2
BÀI 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LỰOC KẾT THÚC.ppt

BÀI 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LỰOC KẾT THÚC.ppt

Lịch sử

... tổng huy quân Pháp Đông Dương đề kế hoạch Na-va Tướng Nava BÀI 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC(1953-1954) BÀI 27.CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ... bày kết chiến dịch Điện Biên Phủ ? d Kết quả: -Trong gần tháng chiến đấu, ta tiêu diệt hồn tồn tập đồn điểm - Loại khỏi vòng chiến đấu 16 .200 tên địch, phá huỷ 62 máy bay tồn phương tiện chiến ... DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) I.Kế hoạch Na - va Pháp - Mĩ: ? Em cho biết âm mưu Pháp - Mĩ việc thực kế hoạch Na -va - Thực dân Pháp - Mĩ định xoay chuyển cục diện chiến trường - Chúng...
 • 33
 • 1,103
 • 1
bai 27:cuoc khang chien toan quoc chong thuc dan phap ket thuc thang loi(1953- 1954)

bai 27:cuoc khang chien toan quoc chong thuc dan phap ket thuc thang loi(1953- 1954)

Ngữ văn

... kết thúc chiến tranh” TIẾT 36 - BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) TRUNG QUỐC I Kế hoạch Na-va Pháp - Mĩ TĂNG VIỆN BINH : 12 TIỂU ĐỒN Để thực ... 36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) I Kế hoạch Na-va Pháp - Mĩ II Cuộc tiến cơng chiến lược Đơng – Xn 1953 – 1954 Tại nói tiến cơng chiến ... Tiết 36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954) năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, Pháp gặp khó khăn gì? Trước tình khó khăn Pháp có kế...
 • 48
 • 2,137
 • 2
bài 27: cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc

bài 27: cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược kết thúc

Lịch sử

... văn phápquốc tế - Miền Bắc hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghóa V Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954) * Cuộc kháng ... Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954) Câu hỏi : * Theo em kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) nhân dân ta giành thắng lợi ? V Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUYÊN ... Cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1945 – 1954 ) thắng lợi có ý nghóa lòch sử nào? NHÂN THẮNG LI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (19451954) 1.Ý nghóa lòch sử : a .Trong nước : - Đã chấm dứt chiến tranh...
 • 27
 • 1,725
 • 1
Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953 1954

Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc 1953 1954

Lịch sử

... Tiết 35, 36 : Bài 27:CUỘC KHÁNG CHIẾN TỒN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC(1953-1954) Général Henri Navarre Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp định chủ trương tác chiến Đơng-Xn 1953-1954 ... 1/1954 12/ 1953 Lng Phabang ® 12/ 1953 Xê-nơ 2/1954 Play Cu §iƯn Biªn Phđ PHÁPDỰNG ĐIỆN BIÊN PHỦ PHÁP XÂYY DỰNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐỒI ĐỘC LẬP Đồi Độc Lập   BẢN KÉO Bản Kéo     Đồi Him Lam ĐỒI ... dẫn học • *Với vừa học - Nắm âm mưu Pháp –Mĩ kế hoạc Na-Va - Trình bày diễn biến chiến Đơng-Xn năm 1953-1954 diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954? - Tiếp tục sưu tranh ảnh chiến...
 • 20
 • 2,847
 • 1
BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954)

BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954)

Lịch sử

... tác chiến  Phương châm chiến lược: Tích cực, chủ động, động, linh hoạt” Người thực hiện: Huỳnh Xuân Mỹ Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) II Cuộc ... Lai Châu CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) II Cuộc tiến công chiến lược ĐôngĐồi Độc Lập PHÂN KHU 15-3-1954 Xuân 1953-1954 chiến dịch lịch sử BẮC Điện ... Sòm Bài 27 Đi Lai Châu CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) II Cuộc tiến công chiến lược ĐôngĐồi Độc Lập PHÂN KHU 15-3-1954 Xuân 1953-1954 chiến dịch lịch...
 • 12
 • 412
 • 1
bài 27 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dan pháp két thuc chống pháp

bài 27 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dan pháp két thuc chống pháp

Lịch sử

... hoạch tác chiến  Phương châm chiến lược: Tích cực, chủ động, động, linh hoạt” Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) II Cuộc tiến công chiến lược ... quân quân ta chiến trường từ cuối 1950 đến 1953? Bài 27 Bài 27 CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) I Kế hoạch Na-va Pháp- Mĩ  Na-va làm tổng huy chiến trường ... Lai Châu CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954) II Cuộc tiến công chiến lược ĐôngĐồi Độc Lập PHÂN KHU 15-3-1954 Xuân 1953-1954 chiến dịch lịch sử BẮC Điện...
 • 12
 • 348
 • 0
Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm gây hứng thú học tập lịch sử cho học sinh lớp 12 ở bài''Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm gây hứng thú học tập lịch sử cho học sinh lớp 12 ở bài''Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

Khoa học xã hội

... 200 0 3.Điều luật giáo dục nước CHXHCNVN Chính mà chọn đề tài: Sử dụng đồ dùng trực quan nhằm gây hứng thú học tập lịch sử cho học sinh lớp 12 bài: ' 'Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ... 200 8(Không 200 9(Có 201 0(Có 201 1(Có sơ có sơ đồ có sơ đồđồđồ đồ kiện kiện lịch kiện lịch sử, kiện lịch kiện lịch lịch sử , 200 7(không sử , đồ) có đồ) sử , sử đồ ) , bản đồ , đồ , bảng bảng ... kiện lịch kiện lịch kiện lịch bảng thống bảng thống sử, bản đồ kê SK lịch sử) kê SK lịch sử) sử, có sử bàn, Khá, đồ 57% (12/ 10; 70% (12/ 1- đồ 90% (12/ 7 97%(12a3;12c3 98%(12a1;12c tốt 12/ 11; 12/ 2 12/ 4)...
 • 24
 • 454
 • 0

Xem thêm