Sử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp - SGK Lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

15 1.7K 0
Sử dụng kết hợp các loại đồ dùng trực quan trong giảng dạy bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp - SGK Lịch sử lớp 12 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I MỞ ĐẦU Ý nghĩa đề tài Do đặc điểm việc học tập lịch sử không trực tiếp quan sát kiện nên phương pháp trực quan có ý nghĩa quan trọng Có nhiều loại đồ dùng trực quan khác nhau, cách sử dụng hiệu khác nhau, song có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Đồ dùng trực quan phương tiện quan trọng dạy học lịch sử trường phổ thơng Nó giúp người học có biểu tượng lịch sử để hình thành khái niệm, hiểu sâu sắc khái niệm; giúp nâng cao hiệu lên lớp, tạo điêù kiện cho học sinh dễ hiểu nhớ lâu, phát huy đựơc lực ý quan sát, hứng thú học sinh góp phần phát huy tính tích cực học sinh nhằm bước đổi phương pháp daỵ học môn, nâng cao chất lượng môn Mặt khác, đặc điểm việc học tập lịch sử học sinh không thể“ trực quan sinh động” khơng thể tiến hành diễn tả phịng thí nghiệm Trong dạy học lịch sử, giáo viên phải tái tạo không gian, thời gian học sinh đang“ sống” kiện xảy Một biện pháp giúp cho học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử cách tự nhiên cho em thao tác trực tiếp với đồ dùng trực quan Có nhiều cách phân loại đồ dùng trực quan dạy học lịch sử, phân chia thành nhóm lớn thường sử dụng là: Đồ dùng trực quan vật, Đồ dùng trực quan tạo hình Đồ dùng trực quan quy ước Trong phạm vi SKKN, tác giả xin giới hạn đề tài việc “Sử dụng kết hợp loại đồ dùng trực quan giảng dạy 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp – SGK Lịch sử 12 nhằm phát huy tính tích cực học sinh” Thực trạng học sinh trường THPT Lang Chánh Là trường đóng địa bàn huyện miền núi, trình độ dân trí cịn thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn nên phần đông em học sinh chưa thực tâm huyết với việc học Đối với môn Lịch sử, tiết học thường diễn theo kiểu dạy học phổ biến là: giáo viên truyền thụ nội dung trình bày SGK, học sinh nghe ghi chép Trong học khơng có thông tin chiều người dạy người học, học sinh tiếp thu giảng cách thụ động, giáo viên dạy biết Học sinh chưa tích cực xây dựng bài, chưa ý đến giảng, chưa tự học nhà Trong học Lịch sử, việc sử dụng đồ dùng trực quan giúp em hào hứng với tiết học thân em chưa có kĩ tự lĩnh hội kiến thức từ việc khai thác, sử dụng loại đồ dùng trực quan phần đông học sinh chưa hiểu sâu, nhớ kĩ, khắc sâu học Những điều kiện cụ thể thực đề tài 3.1 Nhiệm vụ giáo viên giao - Nghiên cứu đặc điểm tâm lí học sư phạm đối tượng học sinh THPT - Nghiên cứu lí luận phương pháp dạy học mơn Lịch sử, yêu cầu việc đổi phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông - Nắm vững số biện pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học lịch sử trường THPT; hệ thống phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông 3.2 Tình hình địa phương, trường lớp Trường THPT Lang Chánh trường miền núi, tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội cịn nhiều khó khăn Tuy nhiên, năm gần huyện dành nhiều quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục Đây điều kiện thuận lợi để người làm công tác giáo dục miền núi yên tâm công tác Bên cạnh đó, BGH nhà trường quan tâm, trọng đến việc đổi phương pháp dạy học nhà trường nhằm phát huy tính tích cực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục Tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức dự thăm lớp, rút kinh nghiệm qua dạy đồng nghiệp( trung bình tiết/tuần) II NỘI DUNG Cơ sở lý luận thực tiễn 1.1 Cơ sở lí luận Đặc trưng bật việc nhận thức lịch sử học sinh tri giác trực tiếp kiện lịch sử xảy khứ, khơng thể dựng lại lịch sử phịng thí nghiệm Lịch sử xảy khứ, thực khứ tồn khách quan nên khơng thể phán đốn, suy luận để biết lịch sử Vì nhiệm vụ quan trọng người giáo viên dạy học lịch sử phải tái tạo lại diễn q khứ cách xác khơng phần hấp dẫn sinh động Hiện nay, chương trình sách giáo khoa trọng đến kênh hình, thể số lượng kênh hình tăng lên đáng kể so với trước Hơn nữa, kênh hình sách giáo khoa hành không giới hạn việc minh hoạ cho nội dung học mà thường chứa đựng kiến thức lịch sử quan trọng đòi hỏi học sinh phải nắm thông qua khai thác kênh hình Vì vậy, giảng dạy lịch sử địi hỏi người giáo viên khơng sử dụng lời nói mà cịn sử dụng hình ảnh trực quan khứ để tái tạo lại lịch sử nên học trở nên sinh động hấp dẫn học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn Qua kì thi tốt nghiệp trung học phổ thơng tuyển sinh cao đẳng, đại học, số điểm thi môn lịch sử cho thấy kiến thức lịch sử học sinh Bên cạnh đó, phải đề cập đến cách dạy người thầy trường phổ thông thiếu chiều sâu, chưa hấp dẫn, mang tính nhồi nhét,…và người thầy chưa đủ sức vượt qua “rào cản” môn phụ, nên tâm lý chán nản, không muốn đầu tư nhiều cho tiết dạy Điều khơng có nghĩa tất thầy, cô giảng dạy môn Lịch sử nước ta Về phía học sinh: phần lớn khơng đam mê mơn học học lịch sử thường không thu hút em, khơng phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Thực nghiệm giảng dạy Bài 20 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954) ( Lịch sử 12) Xác định mục tiêu học a Về kiến thức Tiết - Âm mưu Pháp – Mĩ việc đề kế hoạch Nava - Vào thời gian cuối kháng chiến, lực lượng cách mạng ta trưởng thành có đủ sức để mở tiến cơng chiến lược Đông – Xuân (953 – 1954) khắp chiến trường giành thắng lợi - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 Tiết - Những nét đấu tranh ngoại giao Hội nghị Giơnevơ, nội dung, ý nghĩa lịch sử hạn chế Hiệp định Giơnevơ - Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp - Khái quát thắng lợi quân lớn quân dân ta suốt năm kháng chiến b Về kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích đánh giá tìm ngun nhân, ý nghĩa kiện lịch sử - Rèn luyện kĩ thực hành sử dụng đồ, lược đồ lịch sử để tự nhận thức khắc sâu thêm kiến thức lịch sử c Về thái độ, tư tưởng - Khắc sâu lòng căm thù thực dân Pháp, can thiệp Mĩ bè lũ tay sai xâm lược nước ta - Bồi dưỡng, củng cố niềm tin vào lãnh đạo Đảng; bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc Chuẩn bị đồ dùng dạy học Đây học cuối chương III - Việt Nam từ năm 1945 đến 1954, thực tiết GV cần sử dụng đồ lịch sử - Lược đồ hình thái chiến trường Đông Xuân 1953-1954 để học sinh nắm vị trí Điện Biên Phủ, vị trí chiến lược tiến công quân ta Lược đồ dùng cho phần II - Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ Lược đồ dùng phần II Bên cạnh đó, để tăng cường tính hiệu giảng phát huy tính tích cực, kĩ tu học sinh, GV cần chuẩn bị bảng biểu: - Bảng niên biểu tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 - Bảng biểu tình hình viện trợ Mĩ cho Pháp; thành tích quân dân ta kháng chiến - Sơ đồ: Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ, Nội dung Hiệp định G, Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp (Để nâng cao hiệu dạy, GV nên sử dụng kết hợp công nghệ thông tin) Sử dụng kết hợp đồ dùng trực quan giảng * Tiết 1: Mục I, II Mục II: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 - Giáo viên sử dụng Lược đồ hình thái chiến trường Đơng Xn 1953 – 1954 trình bày tiến công chiến lược hầu khắp chiến trường Đông Dương - Giáo viên treo Lược đồ lên góc bên phải bảng đen (hoặc trình chiếu lược đồ) yêu cầu học sinh quan sát Lược đồ, nắm kí hiệu Lược đồ GV nhận xét rõ giới hạn vùng: vùng tự do, vùng Pháp tạm chiếm, vùng nước khác; rõ kí hiệu hướng tiến cơng qn ta, hướng tiến cơng qn Pháp, qn giải phóng Lào - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nhanh tr.200, SGK ghi nhớ tiến công chiến lược quân ta Đông Xuân 1953 - 1954 - Sau đó, GV yêu cầu HS tập trung ý lên Lược đồ tường thuật trình quân ta mở tiến công chiến lược GV dùng bút đồ, trình bày chậm tiến cơng, dùng nam châm đính lên điểm tập trung quân địch Sau tường thuật xong, GV nêu câu hỏi: (?): Em có nhận xét lực lượng quân Pháp chiến trường? - Nhìn vào Lược đồ học sinh dễ dàng nhận phân tán lực lượng Pháp chiến trường Đông Dương (?): Sự phân tán lực lượng Pháp thể điều gì? Đây bất lợi cho chúng, đánh dấu phá sản bước đầu kế hoạch Nava - Kết thúc mục II.1 GV hướng dẫn HS ghi nhớ kiến thức bảng biểu: Bảng thống kê kiện tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 Thời gian Hướng tiến công quân ta Nơi địch phân tán tập trung binh lực Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 10/12/1953 Đầu tháng Cuối tháng Đầu tháng 12/1953 1/1954 2/1954 Thị xã Lai Trung Lào Thượng Lào Bắc Tây Châu Nguyên Điện Biên Phủ( Trở thành nơi tập trung binh lực thứ Pháp sau đồng Bắc Bộ) Xê-nô ( Trở thành nơi tập trung binh lực thứ Pháp Luông phabang Mường Sài (Trở thành nơi tập trung binh lực thứ Pháp) Plâyku( Trở thành nơi tập trung binh lực thứ Pháp) Mục II: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) a/ Hoàn cảnh lịch sử: - GV sử dụng Bảng thống kê: Tình hình viện trợ Mĩ cho Pháp Đơng Dương(1950-1954) Tài Trang bị Người Hàng năm: 785 triệu USD 385 USD triệu cho lực lượng chống cộng sản Viện trợ vũ khí, máy bay, xe tăng, trọng pháo, súng cối, máy vô tuyến điện, Súng liên thanh, đạn dược loại Hàng năm: Cung cấp 200 kĩ thuật viên 400 USD triệu bù vào nửa ngân sách chiến tranh Tổng giá trị viện trợ: 200 triệu USD Tổng cộng hàng năm Mĩ bỏ gần tỉ USD (65% tồn tổn phí chiến tranh Đông Dương) Đầu năm 1954: Cung cấp thêm 400 kĩ thuật viên - Yêu cầu HS dựa vào bảng biểu nhận xét: để thấy Mĩ ngày can thiệp sâu chiến tranh Đông Dương với nguồn viện trợ khổng lồ cho Pháp Từ nhận thức rõ tương quan lực lượng ta địch trận chiến cuối Điện Biên Phủ b/ Diễn biến - GV sử dụng Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) để trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ - GV treo Lược đồ lên góc cao bên phải bảng đen (hoặc trình chiếu lược đồ) yêu cầu HS quan sát nắm kí hiệu Lược đồ - GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS dựa vào SGK quan sát Lược đồ để thấy Lược đồ: (?) bố cục điểm Điện Biên Phủ, điểm quan trọng phân khu? (?): Cơ quan huy địch đóng đâu? Pháp liên lạc với Điện Biên Phủ đường nào? Rút nhận xét khó khăn thuận lợi Pháp Điện Biên Phủ? - Sau đó, GV yêu cầu HS tập trung ý lên bảng, tường thuật Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ theo trình tự SGK - HS nghe, quan sát ghi nhớ diễn biến chiến dịch - Nếu sử dụng cơng nghệ thơng tin, GV kết hợp cho HS xem số đoạn phim tư liệu trình chuẩn bị cho chiến dịch, diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ c/ Kết - Về kết Chiến dịch: GV trình chiếu bảng thống kê sau để giúp HS nắm kết to lớn kháng chiến mà nhân dân ta đạt Thành tích chiến đấu quân dân ta kháng chiến chống Pháp Toàn Trong đó: năm Chiến dich đơng - xn 1953-1954 Tồn chiến dịch Số địch bị tiêu diệt( Chết, bị thương, bị bắt làm tù binh)- Nghìn tên 579,5 128,2 Riêng mặt trận ĐBP 16,2 Ta thu địch: Súng đại bác- Khẩu Súng loại- Khẩu Xe loại- Chiếc 255 24 130415 24925 5915 504 98 64 Ta phá địch: Máy bay- Chiếc 435 162 Tàu thủy, ca nô, xuồng chiến đấu- Chiếc 603 93 Súng đại bác- Khẩu 344 81 Đầu máy xe lửa- Chiếc 337 40 Toa xe lửa- Toa 1478 250 Xe loại- Chiếc 9292 62 d/ Ý nghĩa lịch sử - GV (?): Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử nào? - HS dựa vào SGK trình bày GV nhận xét, chốt ý trình chiếu sơ đồ: Sơ đồ ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ Ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ Trong nước Thế giới (1) Đây thắng lợi lớn kháng chiến chống Pháp, làm thất bại ý chí xâm lược kẻ thù.Buộc chúng phải kí hiệp định Giơnevơ (2) Giải phóng miền Bắc, tạo điều kiện đưa miền Bắc tiến lên CNXH (3) Ghi thêm trang sử oanh liệt vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm (1) Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc nhân dân nước thuộc địa phụ thuộc (2) Đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ Pháp âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh Mĩ (3) Chứng minh chân lí thời đại: Một dân tộc đất không rộng, người không đông, biết đoàn kết lãnh đạo đảng Macxit đánh bại nước đế quốc to lớn * Tiết 2: Mục III,IV III Hiệp định Giơnevơ 1954 chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình Đơng Dương Hội nghị Giơnevơ - Theo chương trình giảm tải Bộ GD&ĐT, mục giáo viên hướng dẫn HS đọc thêm nắm bắt tiến trình HN thời gian kí kết Hiệp định Vì vậy, giáo viên thuyết trình số điểm giúp HS nắm bắt thông tin Hiệp định Giơnevơ a/ Nội dung Hiệp định - GV tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung Hiệp định Giơnevơ dựa sơ đồ sau: Sơ đồ nội dung hiệp định Giơnevơ Hiệp định Giơnevơ Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng quyền dân tộc ba nước Đông Dương cam kết không can thiệp vào công việc nội ba nước Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hịa bình tồn Đơng Dương Di chuyển quân, tập kết hai vùng: Ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân tạm thời ;Ở Lào tập kết Phôngxalivà Sầm nưa; Campuchia khơngcó vùng tập kết Cấm đưa qn đội, vũ khí, nhân viên quân nước ngồi vào Đơng Dương, nước Đơng Dương khơng tham gia vào liên minh quân Việt Nam tiến tới thống đất nước tổng tuyển cử tự nước tổ chức vào tháng 7/1956 Trách nhiệm thi hành hiệp định thuộc người kí hiệp định Giơnev b/ Ý nghĩa Hiệp định Giơnevơ - GV tổ chức cho HS dựa vào SGK nắm bắt ý nghĩa Hiệp định Giơnevơ c/ Hạn chế Hiệp định Giơnevơ 10 - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm tìm hiểu hạn chế Hiệp định sở khai thác nội dung Hiệp định kết đạt Hiệp định Giơnevơ IV Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp Nguyên nhân thắng lợi - GV hướng dẫn HS dựa vào SGK tìm hiểu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp - GV hướng dẫn HS sơ đồ hoá nguyên nhân kháng chiến: Sơ đồ nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp Nguyên nhân thắng lợi Chủ quan Có lãnh đạo sáng suốt Đảng, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh Toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, dũng cảm chiến đấu sản xuất Khách quan Quân đội ta có tinh thần chiến đấu dũng cảm sáng tạo Có hệ thống quyền dân chủ nhân dân, có mặt trận dân tộc thống nhất, có lực lượng vũ trang, hậu phương vững Có liên minh chiến đấu ba nước Đơng Dương Có đồng tình ủng hộ Liên Xô, Trung Quốc nước XHCN, nhân dân tiến giới Ý nghĩa lịch sử 11 - GV hướng dẫn HS dựa vào SGK tìm hiểu ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp - GV hướng dẫn HS sơ đồ hoá ý nghĩa kháng chiến: Sơ đồ ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp(1945-1954) Ý nghĩa lịch sử Đối với nước Chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt ách thống trị Pháp gần kỉ… Miền Bắc giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện thuận lợi giải phóng miền Nam Đối với giới Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược chủ nghĩa thực dân cũ Pháp âm mưu can thiệp Mĩ, Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc điạ chúng Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới, trước hết nước Á, Phi, Mĩ latinh - Ở cuối tiết học này, GV hướng dẫn HS lập bảng biểu thắng lợi tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống Pháp xâm lược mặt trận, theo mẫu: Mặt trận Chính trị Quân Ngoại giao Thời gian Sự kiện III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 12 Trong trình giảng dạy câu hỏi trắc nghiệm củng cố sau tiết dạy đối chứng lớp học chay lớp học có sử dụng kết hợp loại đồ dùng trực quan Kết thu thể rõ khác biệt hiệu tiết dạy Cụ thể: Trong giảng dạy lớp đại trà 12C2, 12C3 20 (LS12) cho kết sau Lớp 12C2 12C3 Sĩ điểm giỏi điểm điểm TB điểm yếu số (8 – 10) SL % (6,5 – 7) SL % (5 – 6) SL % SL % 41 44 12 2.3 Ghi Sử dụng đồ 15 36.6 20.4 19 28 46.3 63.6 4.9 13.7 dùng trực quan Không sử dụng IV KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm Qua việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học lớp rút học kinh nghiệm sau: - Giáo viên dạy môn lịch sử phải ln ln tìm tịi sáng tạo đổi phương pháp dạy học - Có kế hoạch cụ thể việc tìm kiếm thiết kế đồ dùng dạy học xác phù hợp với nội dung dạy - Người giáo viên Lịch sử cần tự bồi dưỡng khiếu vẽ, sử dụng đồ, lược đồ khoa học xác; sơ đồ hố thơng tin lịch sử ngắn gọn, súc tích giúp HS dễ nắm bắt kiến thức lịch sử tiết học - Sử dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực nhằm thu hút ý học sinh, phát huy tính tích cực chủ động học sinh học tập Kiến nghị, đề xuất Trong thư viện nhà trường phổ thông nay, thiết bị dạy học cấp cho giảng dạy môn Lịch sử đầy đủ Tuy nhiên, thiết 13 bị sử dụng khơng phải giáo viên sử dụng hết số thiết bị Vì vậy, theo để tiếp tục nâng cao hiệu dạy Lịch sử: - Giáo viên cần sử dụng hiệu đồ dùng trực quan - Nhà trường nên tổ chức thi thiết kế sử dụng có hiệu đồ dùng dạy học tất phân mơn có mơn Lịch sử - Nhà trường, tổ chun mơn cần có hỗ trợ kinh phí giáo viên tự thiết kế làm dụng cụ bổ trợ đồ dung dạy học có sẳn Trên kinh nghiệm rút từ thực tiễn giảng dạy mơn thân tơi Trong q trình nghiên cứu thực đề tài, viết nhiều hạn chế mong bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến đưa nhiều kinh nghiệm quý báu dạy học lịch sử để học hỏi để bước nâng cao chât lượng giáo dục nói chung phân mơn lịch sử nói riêng Xin chân thành cảm ơn! Thanh Hố, ngày 20 tháng 02 năm 2013 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI VIẾT SKKN Tôi xin cam đoan đay SKKN viết, không chép nội dung người khác (ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Minh Hạc tác giả khác, Tâm lí học đại cương, NXBGD, 1987 Phan Ngọc Liên - Trần Văn Trị, Phương pháp dạy học lịch sử, NXBGD,2001 14 Nguyễn Hải Châu - Nguyễn Xuân Trường, Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học phổ thông môn Lịch sử, NXBGD, 2007 Phan Ngọc Liên, Thiết kế giảng Lịch sử, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,1999 Nguyễn Quang Ngọc, Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXBGD,2001 Lịch sử 12 , NXBGD,2008 Sách giáo viên Lịch sử 12, NXBGD, 2008 15 ... tiết dạy đối chứng lớp học chay lớp học có sử dụng kết hợp loại đồ dùng trực quan Kết thu thể rõ khác biệt hiệu tiết dạy Cụ thể: Trong giảng dạy lớp đại trà 12C2, 12C3 20 (LS12) cho kết sau Lớp 12C2... nắm bắt kiến thức lịch sử tiết học - Sử dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực nhằm thu hút ý học sinh, phát huy tính tích cực chủ động học sinh học tập Kiến nghị, đề xuất Trong thư viện nhà... nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp (Để nâng cao hiệu dạy, GV nên sử dụng kết hợp công nghệ thông tin) Sử dụng kết hợp đồ dùng trực quan giảng * Tiết 1: Mục I, II Mục II: Cuộc tiến công chiến

Ngày đăng: 17/04/2015, 07:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan