on tap hoa hk2 lop 11

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... ĐÍCH NGHIÊN CỨU8T 11 8T3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI8T 11 8T4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU8T 11 8T5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU8T 11 8T6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC8T 11 8T7. PHƯƠNG PHÁP ... dạy cho con người cách sống hợp tác trong một chế độ xã hội dân chủ. Trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1940, nhà tâm lí học xã hội Kurt Lewin đã tạo nên một dấu ấn mới trong lịch sử ... mạnh đến tầm quan trọng của cách thức cư xử trong nhóm khi nghiên cứu hành vi của các nhà lãnh đạo và thành viên trong các nhóm dân chủ. Sau đó, Mornton Deutsch, một HS của Lewin đã phát triển...
 • 143
 • 7,863
 • 39
câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

Toán học

... giới hạn 22lim1nn n++ +021Tính tæng 1 + 0,1 + (0,1)2 + (0,1)3 + …10/919/10 11/ 10 11/ 9TÝnh tæng 1 1 11 3 9 27S = − + +3/43/22/34/3Tính giới hạn 232 15lim3xx ... nghiệmCó đúng một nghiệmCó 3 nghiệmPhơng trình sinx x + 1 = 0Có nghiệm trong khoảng (0; 3/2)Vô nghiệm trên RVô nghiệm trong khoảng (0; 3π/2) Công thức tính số hạng tổng quát un của dÃy số ... mấy17u15u14u16uCho dÃy số 221nnun=+, số 941 là số hạng thứ bao nhiêu trong dÃy9810 11 DÃy số 1122n nuu u+== + là dÃy bị chặn trên và chặn díi nh sau2 2nu≤...
 • 11
 • 1,729
 • 8
De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11

Hóa học

... Câu 20: DÃy các ion nào sau đâythuộc trong cùng ddA. Cu2+, NH4+, S2-, Cl-, OH-. C. K+, PO43-, NH4+, Cl-, ... đủ đ/k xác định.Câu 26: Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (Trong đó nFeO = nFe3O4) trong HNO3. Cho từ từ dd NH3 vào dd sản phẩm tới d lọc kết tủa nung tới khối lợng ... chứa mg Fe2O3 nung nóng một thời gian thu đợc 8g chất rắn. Hoà tan hoàn toàn chất rắn này trong axit HNO3 lo·ng d thu 1,12lÝt khÝ NO duy nhÊt ë đkc. Giá trị m làA. 9 (g). B. 9,1 (g). C....
 • 2
 • 531
 • 0
DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

Tiếng anh

... LớP 11 UNIT 8: T writes some sentences on the board and asks Ps to comment on the use of one(s), some one, no one, anyone, and everyone.+ I don t like the red shirt; I prefer the blue one.’+ ... Don t buy the sour oranges. Buy the sweet ones. ’+There s someone waiting for the director in the office.’+ Did someone call me last night?+ Have you met anyone like him?+ Don t tell anyone ... is being shown in an exhibition.The concert which we’re all looking forward, is next Saturday. UNIT 10:Relative Pronouns with prepositions:Show the picture on the board. Point to the boy...
 • 8
 • 1,215
 • 6
ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11

ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11

Toán học

... Đề luyện tập lớp 11 Gv:Trần Duy TuấnĐề số 1Bài 1:Tìm các giới hạn sau :a) 221x22x 7x 3lim2x x +−...
 • 2
 • 1,059
 • 4
ON TAP CUOI NAM LOP 11A

ON TAP CUOI NAM LOP 11A

Toán học

... −+ −3 3 22 22 3 1 2 3 2 10) lim 11) lim1 2 2x xx x x x x xx x x x→−∞ →+∞+ + + − − + +− + + −12) 3 5.7lim2 3.7n nn n+−13) 115 11 lim3 11 n nn n++++14) 1 1 1 1lim ... ì.3. Xột tớnh liờn tc của hàm số trên tập xác định.4. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) y = f(x) 5. Tính đạo hàm của hàm số MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO.Phần xét tính liên tục của ... cấp số cộng và công bội của cấp sốnhân đó.4. Tính các giới hạn sau :Đề cương ôn tập HK II Lớp 11A Trang 1 a. )( 523232−+−→xxxlimx. b.)( 3153−++→xxlimx.c. 36524−+−→xxxlimx....
 • 4
 • 507
 • 3
Ôn tập hóa học lớp 8 kì II

Ôn tập hóa học lớp 8 kì II

Hóa học

... tử) oxit.- Các tiền tố: 1. mono 2. di 3. tri 4. tetra5. penta6. hexa 7. hepta 8. octa 9. nona 10. decaRiêng tiền tố mono (số 1) thường chỉ dùng với CO (cacbon monooxit)- Ví dụ: SO2Lưu huỳnh ... Điều chế trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp?2. Hidro:- Tính chất vật lý, công thức phân tử, khối lượng phân tử, hóa trị, tính chất hóa học?- Điều chế trong phòng thí nghiệm, trong công ... cacbon → nhôm cacbua + khí cacbon oxitc) Hiđro sunfua + oxi → khí sunfurơ + nướcd) Đồng (II) hiđroxit → đồng (II) oxit + nướce) Natri oxit + cacbon đioxit → Natri cacbonat.Giáo...
 • 6
 • 2,125
 • 36
Ôn tập chương 1 lớp 11 Nâng cao

Ôn tập chương 1 lớp 11 Nâng cao

Vật lý

... của lực điện làA. A> 0 B. A < 0 C. A = 0 D. có giá trị biến đổi trong quá trình chuyển độngCâu 22. Một electron di chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều từ điểm M đến điểm ... thủng.Câu 27: Phát biểu nào sai?A. Khi ghép nối tiếp, điện tích của các tụ bằng nhau.B. Khi ghép song song, hiệu điện thế giữa các tụ bằng nhau.C. Ghép tụ nhằm tăng độ bền và tăng năng lượng dự trữ ... hướng xa Q; E = 3600V/mCâu 19: Tại hai điểm B, C của tam giác vuông cân ABC ( AB = AC = 3cm) trong không khí đặt hai điện tích q1 = q2 sao cho vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại A có...
 • 2
 • 1,104
 • 3

Xem thêm