0

laun van lua chon he thong bai tap chuong dong dien xoay chieu

Xây dựng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều  vật lý 12 theo hướng phát triển tư duy học sinh

Xây dựng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 theo hướng phát triển tư duy học sinh

Sư phạm

... xoay chiều Công suất dòng điện xoay Sản xuất điện xoay chiều Sử dụng dòng điện xoay chiều Truyề n tải dòng điện xoay chiều xa Máy phát điện xoay chiều pha Mạch điện xoay chiều sơ cấp Mạch có điện ... điện xoay chiều, động điện xoay chiều ba pha máy biến áp - Tiến hành thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp 2.2 Cấu trúc chương dòng điện xoay chiều - Nội dung chương “Dòng điện xoay chiều” ... điện xoay chiều.Hệ số công suất Bài 19: TH: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp - Dòng điện xoay chiều phần Điện học, người ta nghiên cứu nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều,...
 • 106
 • 1,034
 • 3
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 ban cơ bản theo lí thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 ban cơ bản theo lí thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

Khoa học xã hội

... điện xoay chiều” Vật lí 12 ban để xây xựng hệ thống tập theo LT PTBTVL - Nghiên cứu thực trạng dạy học BT chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Vật lí 12 ban - Đề xuất phƣơng án xây dựng sử dụng tập theo ... điện xoay chiều” vật lí 12 ban theo lý thuyết phát triển tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ thống tập chƣơng “Dòng điện xoay ... 3.2.Phạm vi - Bài tập chƣơng Dòng điện xoay chiều SGK Vật lí 12 ban Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng sử dụng hệ thống tập chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Vật lí 12 ban theo lí thuyết PTBTVL vào dạy học...
 • 106
 • 593
 • 0
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 ban cơ bản theo lý thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 ban cơ bản theo lý thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

Tiến sĩ

... điện xoay chiều” Vật lí 12 ban để xây xựng hệ thống tập theo LT PTBTVL - Nghiên cứu thực trạng dạy học BT chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Vật lí 12 ban - Đề xuất phƣơng án xây dựng sử dụng tập theo ... 3.2.Phạm vi - Bài tập chƣơng Dòng điện xoay chiều SGK Vật lí 12 ban Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng sử dụng hệ thống tập chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Vật lí 12 ban theo lí thuyết PTBTVL vào dạy học ... điện xoay chiều” vật lí 12 ban theo lý thuyết phát triển tập vật lí nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ thống tập chƣơng “Dòng điện xoay...
 • 92
 • 441
 • 0
Lựa chọn hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn theo mô hình vận dụng đứng và vận dụng ngang

Lựa chọn hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn theo mô hình vận dụng đứng và vận dụng ngang

Vật lý

... lựa chọn theo chủ đề kiến thức Trong chủ đề, tập lựa chọn cho việc giải tập hệ thống tập dẫn dắt học sinh theo hành lang thích ứng tối ưu, giúp học sinh đạt tính hiệu tính sáng tạo theo đường ... vật lý số giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm, thấy tập chọn theo cách phổ biến sau: dựa kinh nghiệm cá nhân; trình độ lớp học; dựa theo cảm tính nghĩa giáo viên thấy tập hay cần thiết học sinh ... học sinh phân tích giải theo cách thứ hai coi có vận dụng sáng tạo Các toán đòi hỏi sáng tạo toán mà cách giải chưa người học biết đến có cách giải cách chưa thật hiệu Theo ví dụ ta nhận thấy cách...
 • 87
 • 808
 • 0
xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học phổ thông, chương trình nâng cao dành cho học sinh lớp chọn

xây dựng hệ thống và hướng dẫn giải bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học phổ thông, chương trình nâng cao dành cho học sinh lớp chọn

Thạc sĩ - Cao học

... dung kiến thức phần Dòng điện xoay chiều, phù hợp với đặc trưng lớp chọn, đồng thời đưa phương pháp giải theo dạng tập đề xuất tiến trình hướng dẫn HS giải tập theo hệ thống tập xây dựng - Kiểm ... "Dòng điện xoay chiều" Vật lý 12 trung học phổ thông, chương trình Nâng cao dành cho HS lớp chọn Mục đích nghiên cứu Dựa nhu cầu thực tiễn nay, xây dựng hệ thống tập chương “Dòng điện xoay chiều” ... hướng dẫn giải tập phần “Dòng điện xoay chiều” chương trình Vật lí 12 Nâng cao THPT Giả thuyết khoa học Xây dựng hệ thống hướng dẫn giải tập phần “Dòng điện xoay chiều” thuộc chương trình Vật...
 • 7
 • 820
 • 3
Nghiên cứu dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí trung học phổ thông ban cơ bản theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý luận văn thạc sỹ giáo dục học

Nghiên cứu dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí trung học phổ thông ban cơ bản theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý luận văn thạc sỹ giáo dục học

Khoa học tự nhiên

... dòng điện xoay chiều đoạn mạch nối tiếp RLC Theo sau đó, công suất dòng điện xoay chiều lại trình bày phần bổ sung hoàn chỉnh cho lý thuyết điện xoay chiều Những kiến thức máy phát điện xoay chiều, ... tập theo phương án giải BT GV cho HS làm tương tự đối với BTCB khác theo phương án + Hoạt động 3: Giáo viên phát triển BT theo phương án tường minh trình giải yêu cầu HS phát triển BT theo phương ... BT theo phương án - HS: Phát triển BT theo phương án giải BT * Hoạt động 4: Chứng kiến trình phát triển BT theo phương án (phương án 4) giải BT - GV: Tường minh trình suy nghỉ để giải BT theo...
 • 114
 • 1,071
 • 4
xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “dòng điện không đổi” chương trình vật lí 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của người học

xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “dòng điện không đổi” chương trình vật lí 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của người học

Giáo dục học

... sinh giải tập tình gắn với thực tiễn kiến thức theo nội dung môn học- gọi dự án 1.3.3.3 Phương pháp dạy học theo trạm 1.3.3.4 Phương pháp dạy học theo góc 1.4 Phân tích thực trạng tính tích cực ... đánh giá: Quan sát, ghi chép quá trình học; sản phẩm học tập (phiếu học tập); kiểm tra viết 3.7.2 Phân tích kết quả thực nghiệm về mặt định tính Theo chương trình xin đề ... luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày theo chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tập giải pháp phát huy tính tích cực học sinh học tập vật lí...
 • 24
 • 997
 • 0
XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 THP

XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 THP

Báo cáo khoa học

... giải tập mạch điện xoay chiều 2.1.2 Sơ đồ cấu trúc logic chương “Dòng điện xoay chiều” 17 Dòng điện xoay chiều Nguyên tắc tạo dđxc (dđxc) Các giá trị hiệu dụng U, I Mạch điện xoay chiều Chỉ Chỉ ... điện xoay chiều” dạy học vật lí lớp 12 THPT c Điều tra thực trạng dạy học giải BTVL mạch điện xoay chiều phương pháp giản đồ vectơ GV HS lớp 12 THPT d Phân loại xây dựng hệ thống tập mạch điện xoay ... giảng dạy - Việc sử dụng tập GV: Bài tập mạch điện xoay chiều đa dạng Tuy nhiên theo phân phối chương trình có tiết tập dành cho phần mạch điện xoay chiều Dạy xong lí thuyết thường hết Vì GV cho...
 • 76
 • 843
 • 1
Nghiên cứu dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí trung học phổ thông ban cơ bản theo lý thuyết phát triển

Nghiên cứu dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí trung học phổ thông ban cơ bản theo lý thuyết phát triển

Thạc sĩ - Cao học

... dòng điện xoay chiều đoạn mạch nối tiếp RLC Theo sau đó, công suất dòng điện xoay chiều lại trình bày phần bổ sung hoàn chỉnh cho lý thuyết điện xoay chiều Những kiến thức máy phát điện xoay chiều, ... tập theo phương án giải BT GV cho HS làm tương tự đối với BTCB khác theo phương án + Hoạt động 3: Giáo viên phát triển BT theo phương án tường minh trình giải yêu cầu HS phát triển BT theo phương ... BT theo phương án - HS: Phát triển BT theo phương án giải BT * Hoạt động 4: Chứng kiến trình phát triển BT theo phương án (phương án 4) giải BT - GV: Tường minh trình suy nghỉ để giải BT theo...
 • 115
 • 320
 • 0
Sử dụng phần mềm toán học matlab trong dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học phổ thông ban nâng cao

Sử dụng phần mềm toán học matlab trong dạy học bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12 trung học phổ thông ban nâng cao

Khoa học xã hội

... sở khác Trong nghiên cứu mình, phân loại tập vật lí theo nội dung; theo yêu cầu phát triển tư duy; theo phương thức cho điều kiện toán hay theo phương thức giải Trên sở đó, có bảng phân loại tập ... chương “Dòng điện xoay chiều” 2.1.2.2 Diễn giải Sơ đồ cấu trúc nội dung chương “Dòng điện xoay chiều” Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc nội dung kiến thức chương “Dòng điện xoay chiều” Dòng điện xoay chiều Sản ... đổi truyền tải dòng điện xoay chiều Truyền tải điện Máy biến áp Máy phát điện xoay chiều Một pha Đại cƣơng dòng điện xoay chiều Động không đồng pha Công suất dòng điện xoay chiều Mối quan hệ đại...
 • 27
 • 1,637
 • 2
Sử dụng phầm mềm toán học MATLAB trong dạy học bài tập chương Dòng điện xoay chiều Vật lý 12 trung học phổ thông ban nâng cao

Sử dụng phầm mềm toán học MATLAB trong dạy học bài tập chương Dòng điện xoay chiều Vật lý 12 trung học phổ thông ban nâng cao

Sư phạm

... sở khác Trong nghiên cứu mình, phân loại tập vật lí theo nội dung; theo yêu cầu phát triển tư duy; theo phương thức cho điều kiện toán hay theo phương thức giải Trên sở đó, có bảng phân loại tập ... điện xoay chiều thực tiễn đời sống 2.1.2 Cấu trúc nội dung chương “Dòng điện xoay chiều” vật lý 12 nâng cao 2.1.2.1 Sơ đồ cấu trúc nội dung kiến thức chƣơng “Dòng điện xoay chiều” Dòng điện xoay ... tắc tạo dòng điện xoay chiều, đại lượng vật lý đặc trưng cho mạch điện xoay chiều - 39 - Ở chương ta nghiên cứu phương thức sản xuất dòng điện xoay chiều, cách biến đổi dòng điện xoay phương thức...
 • 107
 • 884
 • 0
Hệ thống công thức chương DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Hệ thống công thức chương DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Vật lý

... chƣơng V: Dòng điện xoay chiều lớp 12 Dạng 4: Công suất dòng điện xoay chiều Hệ số công suất A Phương pháp giải I Công suất hệ số công suất: - Công suất tức thời: Cho dòng điện xoay chiều i  Io ... Định Dạng toán chƣơng V: Dòng điện xoay chiều lớp 12 Dạng 6: Giải toán mạch điện xoay chiều phƣơng pháp giản đồ vectơ Phương pháp giải - Vẽ giản đồ Fre-nen: theo hai cách sau: UL Q UC S U L  ...  UC U U O  I S P UR x UC Tổng hợp vectơ theo quy tắc hình bình hành O UL  I P UR x Tổng hợp vectơ theo quy tắc đa giác Hình a - Vẽ giản đồ véc tơ theo phương pháp véctơ trượt (quy tắc đa giác)...
 • 18
 • 4,308
 • 10
skkn phát triển bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12

skkn phát triển bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý 12

Đông phương học

... chương “Dòng điện xoay chiều” Chương : “Dòng điện xoay chiều” ta đưa tập phát triển tập huy động toàn kiến thức chương Sau xin đưa số tập ví dụ chương “Dòng điện xoay chiều” theo tinh thần phát ... định dự kiện, ẩn số phát triển tập theo phướng án 1(hoán vị BT) Học sinh tự đặt BT theo phương án 1và giải BT theo phương án + Hoạt động 2: GV phát triển BT theo phương án tường minh trình giải ... tập theo phương án giải BT GV cho HS làm tương tự đối với BTCB khác theo phương án + Hoạt động 3: Giáo viên phát triển BT theo phương án tường minh trình giải yêu cầu HS phát triển BT theo phương...
 • 25
 • 2,305
 • 0
bài tập chương dòng điện xoay chiều - sóng điện từ

bài tập chương dòng điện xoay chiều - sóng điện từ

Vật lý

... tốn tụ xoayđiện dung tụ phụ thuộc theo hàm bậc với góc xoay : Vận dụng: Một tụ xoayđiện dung phụ thuộc với góc xoay theo hàm bậc có giá trị biến thiên từ Cmin đến Cmax ứng với góc xoay ... nói dòng điện xoay chiều? A: Dòng điện xoay chiều dòng điện có trò số biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin cosin B: Dòng điện xoay chiềuchiều thay đổi C: Dòng điện xoay chiều thực ... máy phát điện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình hình tam giác D: A, B C Bài 273: Điều sau nói dòng điện xoay chiều ba pha? A: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều pha...
 • 50
 • 439
 • 0
rèn luyện tính tích cực, tự lập cho học sinh khi dạy bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý lớp 12 nâng cao

rèn luyện tính tích cực, tự lập cho học sinh khi dạy bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lý lớp 12 nâng cao

Thạc sĩ - Cao học

... 24 1.3.5.1 Phân loại theo nội dung:…………………………………………… 24 1.3.5.2 Phân loại theo đặc điểm yêu cầu nghiên cứu vấn đề tập……………………………………………………………………………25 1.3.5.3 Phân loại theo phƣơng thức cho điều ... điện xoay chiều” Vật lý 12 nâng cao Lựa chọn hệ thống tập Hướng dẫn giải tập vật lý Tổ chức luyện giải tập vật lý Xây dựng số giáo án tập chương “Dòng điện xoay chiều” Vật lý 12 nâng cao theo ... lực học học sinh có khoảng 25% học sinh ý nghe giảng, suy nghĩ, tích cực phát biểu, xây dựng bài, 60% chủ yếu nghe giảng không phát biểu, 15% không ý nghe giảng - Đa số học sinh (70%) học sinh học...
 • 117
 • 634
 • 0
luận án tiến sĩ Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy học giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

luận án tiến sĩ Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT trong dạy học giải bài tập chương Dòng điện xoay chiều

Kỹ thuật

... trường có cảm ứng từ ur u B Theo định luật cảm ứng điện từ, khung dây xuất suất điện động biến đổi theo thời gian theo định luật dạng sin gọi tắt suất điện động xoay chiều 1.1Từ thông: gởi qua ... xoay chiều” Sau học xong chương “Dòng điện xoay chiều” Hs cần hiểu nội dung sau để vận dụng vào giải tập Đồng thời tổng hợp kiến thức để giải khó khăn trình giải toán 25 Chủ đề1: Dòng điện xoay ... Dòng điện xoay chiều ” Theo việc nghiên cứu cần thiết bổ Ých cho GV học sinh học tập chương Mục đích nghiên cứu Xây dựng hướng dẫn HS líp 12 THPT giải hệ thống dạng BT chươngDòng điện xoay chiều”...
 • 199
 • 576
 • 0
HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Vật lý

... theo thời gian gọi hiệu điện xoay chiều B Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều C Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi suất điện động xoay ... dây động theo hình B Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo tam giác C Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình D Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ... dòng điện xoay chiều Mạch xoay chiều chứa điện trở 5.1 Chọn câu Đúng Dòng điện xoay chiều dòng điện: A có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian B có cường độ biến đổi điều hoà theo thời...
 • 10
 • 632
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008