0

giáo án thể dục lớp 6 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 6 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 6 chuẩn

Thể dục

... Cờng - Giáo án thể dục Lớp Bài thể dục phát triển chung: a Học mới: + Động tác vơn thở (SGV TD6 - Tr 23) 16 lần lần 2x8 Lớp dãn cách cự ly sải tay, đứng so le o o o o o + Động tác tay (SGV TD6 - ... tra thể dục phát triển chung Ngời soạn thực : Trần Văn Lừng 24 Trờng THCS Tự Cờng - Giáo án thể dục Lớp I Mục tiêu Kiểm tra nhằm đánh giá kết luyện tập học sinh + Nội dung kiểm tra: Bài thể dục ... - Giáo án thể dục Lớp I Phần mở đầu Nhận lớp: + Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập học sinh + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu học: Kiểm tra thể dục...
 • 142
 • 4,352
 • 47
Giáo án thể dục lớp 6 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án thể dục lớp 6 tham khảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Thể dục

... gọn, tập nhà / 22 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh 23 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh Ngày soạn:13/02/2012 Ngày dạy: 16/ 02/2012 Tiết : 46 Bật nhảy - chạy ... * * * * * * * * * CH GV - GV nhận xét ngắn gọn, tập nhà / 17 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh 18 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh Ngày soạn:07/02/2012 ... theo hàng nam chạy trớc, nữ chạy sau 14 Giáo án thể dục (HK2-Năm học 2012-2013) Đỗ Đình Ninh III phần Kết thúc: Củng cố: Gọi hs thực kỹ thuật Tập thể dục hồi tĩnh Nhận xét học, tập nhà : Học...
 • 83
 • 4,622
 • 4
Giáo án thể dục lớp 6 kỳ II

Giáo án thể dục lớp 6 kỳ II

Thể dục

... khoẻ đạt tiêu chuẩn RLTT Phần Mở đầu Nội dung Đinh lợng T/G S/L - Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Nhận lớp: - Khởi động chung: Tập thể 10 p dục động tác tay không 3x8 kiểm tra tiêu chuẩn rltt (tiết ... đạt tiêu chuẩn RLTT chuẩn bị chu đáo, đồng hồ bấm giây, 10 bóng ném Phần Mở đầu Nội dung Đinh lợng T/G S/L - Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Nhận lớp: - Khởi động chung: Tập thể 10 p dục động ... luyện tốt sức bền dẻo dai thể chuẩn bị chu đáo ,1 còi Phần Mở đầu Nội dung Đinh lợng T/G S/L - Tập trung lớp: ôn dịnh tổ chức - Nhận lớp: - Khởi động chung: Tập thể 10 p dục động tác tay không 3x8...
 • 71
 • 4,069
 • 27
Giáo án thể dục lóp 6

Giáo án thể dục lóp 6

Thể dục

... kỹ thể dục động tác + Nhắc nhở : - BT nhà Tiết 13 kiểm tra - Chuẩn bò tiết học sau Giáo án thể dục Trang 18 Tiết 13 – Ngày soạn : Bài : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I – Mục tiêu : + Kiểm tra thể dục ... : “Em A làm chuẩn , cự ly cánh (sải) tay… dàn hàng !” + Động tác : SGV 5/ Dồn hàng : + Khẩu lệnh :“Em A làm chuẩn …dồn hàng!” Giáo án thể dục Trang + Động tác : SGV 12’  Bài thể dục phát triển ... x x x Về nhà ôn ĐHĐN động tác thể dục Giáo án thể dục Trang 11 Tiết – Ngày soạn : Bài : ĐHĐN : ÔN MỘT SỐ NỘI DUNG HỌC SINH THỰC HIỆN CÒN YẾU BÀI TD : ÔN BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN : TRÒ CHHƠI (GV...
 • 81
 • 4,978
 • 23
Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Thể dục

... trái, quay đằng sau (SGV TD6 - Tr 13, 14, 15) + Cách chào, báo cáo, xin phép vào lớp (SGV TD - Tr 19) Giáo án Lớp 32’ 16 Giáo viên hướng dẫn học sinh tập saể cán điều hành lớp b Củng cố: + Học sinh ... phải, quay trái, quay đằng sau Giáo án Lớp 5’ -6 Lớp chuyển thành đội hình ngang, dãn cách cự ly sải tay, đứng so le Yêu cầu: Quay kỹ khớp 2x8 32’ 16 Cán điều khiển lớp Giáo viên quan sát, giúp Hs ... phong nhanh nhẹn, khẩn trương Giáo án Lớp 21 Bài thể dục: Nhằm rèn luyện nhóm cơ, khớp thể, góp phần phát triển thể lực chung rèn luyện tư + Tiếp tục ôn hoàn thiện thể dục + Yêu cầu: Thuộc bài, thực...
 • 175
 • 12,644
 • 78
Giáo án thể dục lớp 8 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 8 chuẩn

Thể dục

... phát cao chạy 60 m - Xuất phát cao chạy 60 m 85% sức 85% sức 85% sức 100% sức Thể dục: Bài thể dục 35 động tác Học động tác 1-8 Giáo viên: Trần Văn Lừng 2x40m 2x50m 2x60m 1x60m (10p) Giáo viên làm ... sức - Xuất phát thấp chạy 60 m 100% sức Giáo án TD lớp học kỳ I 5x30m 1x60m Thể dục: ôn từ động tác 1- (8p) GV hớng dẫn cho HS tập luyện Tập Giáo viên hô cho HS tập từ Lớp chia nhóm tập luyện 10-15 ... Trờng THCS Tự Cờng - Giáo án TD lớp học kỳ I ĐHĐN: - Ôn nội dung học lớp 6, 7;( Đi đổi chân sai nhịp) Chạy ngắn: - Một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực học lớp 6, 7 I Mục tiêu: - Giúp...
 • 59
 • 3,144
 • 23
Giáo án thể dục lớp 9 chuẩn

Giáo án thể dục lớp 9 chuẩn

Thể dục

... CHỨC - Lớp trưởng (cán lớp) tập hợp lớp thành hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Trang 13 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI đùi, gót chạm mông - Kiểm tra 15 phút : giáo viên ... THCS Tự Cường PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC - Lớp trưởng (cán lớp) tập hợp lớp thành hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV LT€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Trang GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI đùi, gót chạm mông - Kiểm ... CHỨC Trang 10 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI - Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo só số lớp - Phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động chung : Quay khớp cổ, cổ tay – cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông,...
 • 94
 • 2,921
 • 28
Giáo án Thể dục Lớp 6

Giáo án Thể dục Lớp 6

Thể dục

... đệm, cầu đá B Quá trình lên lớp Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra định lợng phút Phơng pháp tổ chức - Cán lớp tập chung báo cáo sĩ số cho giáo viên ĐHNL 49 sĩ số, dụng ... phép vào lớp Bài thể dục phát triển chung: - GV kiểm tra nhóm - Giáo viên làm mẫu lại - Phân lớp làm nhóm để tập, gv kiểm tra theo nhóm - GV làm mẫu 1l x8n sau phân tích nhịp hô cho lớp tập ĐHTL ... trình lên lớp: Nội dung I Phần mở đầu: Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập, tình hình sức khoẻ học sinh - Phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động: - Tập thể dục phát...
 • 80
 • 2,857
 • 2
Giao an the duc lop 6 ca nam

Giao an the duc lop 6 ca nam

Thể dục

... Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai NhËn xÐt tiÕt häc Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ DỈn dß häc sinh chn bÞ cho tiÕt häc sau Xng líp Giáo án TD6 – Ngày dạy: 2/10/2008 GV: Ngô Văn Dũng TiÕt 16 5’ ... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV: Ngô Văn Dũng Giáo n TD 35 Giáo án TD6- Ngày soan 16/ 10/2008: TiÕt 19 kiĨm tra ®éi h×nh ®éi ngò I Mơc tiªu KiĨm tra nh»m ®¸nh gi¸ ... o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  Giáo n TD 37 Giáo án TD6- Ngày soạn : 16/ 10/2008 TiÕt 20 ch¹y nhanh - ThĨ thao tù chän I Mơc tiªu Ch¹y nhanh: Nh»m trang...
 • 163
 • 2,398
 • 8
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6- 2010

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6- 2010

Thể dục

... xung kiến thức HS sai, thiếu - GV cho lớp thả lỏng chỗ - GV nhận xét chuẩn bị HS, ý thức học Ngày soạn: Ngày dạy: Bài thể dục - Chạy ngắn I: Mục tiêu - Bài thể dục: Học từ nhịp - - Chạy ngắn: Chạy ... HS chơi trò chơi theo 2-4 đội *GV cho lớp thả lỏng chỗ, nhận xét chuẩn bị HS, ý thức học Ngày soạn: Ngày dạy: Bài thể dục - Chạy ngắn I: Mục tiêu - Bài thể dục: Ôn từ nhịp - Học từ nhịp - 17 - ... đội 5' *GV cho lớp thả lỏng chỗ, nhận xét chuẩn bị HS, ý thức học IV.Rút kinh nghiệm: Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Bài thể dục - Chạy ngắn - chạy bền I: Mục tiêu - Bài thể dục: Ôn từ nhịp...
 • 10
 • 2,015
 • 13
giao an the duc lop 6 CKTKN

giao an the duc lop 6 CKTKN

Tiểu học

... 2.Nhận xét_ BTVN: Tập luyện bật nhảy chạy nhanh Dặn dò: chuẩn bò tiết sau; GV nhận xét đánh giá tiết dạy 4/Xuống lớp: GV nhắc nhở ATGT, giải tán _ HS hô khỏe Thời gian/ đònh lượng Phương pháp _ tổ ... Thúc Kháng 2/Phương tiện: Còi , đồng hồ.cột mốc III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung giảng dạy A/Phần mở đầu: (8’) 1/Nhận lớp: -Mục tiêu, yêu cầu học -Giảng :Bật nhảy 2/Khởi động : - Chung: +Đánh tay ... Thúc Kháng 2/Phương tiện: Còi , đồng hồ.4 tín vật III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung giảng dạy A/Phần mở đầu: (8’) 1/Nhận lớp: -Mục tiêu, yêu cầu học -Giảng :Bật nhảy 2/Khởi động : - Chung: +Đánh...
 • 37
 • 948
 • 0
giáo án thể dục lơp 6 kì 2

giáo án thể dục lơp 6 kì 2

Ngữ văn

... qu¶ gi¶ng d¹y: 7-8 5 -6 3-4 1-2 Líp TSHS SL 9-10 % SL % SL % SL % SL % 6A 6D Cđng cè: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bi häc Híng dÉn HS vỊ nhµ: - HS vỊ nhµ tù gi¸c lun tËp TiÕt 62 Tn: 29 Ngµy so¹n: ... xÐt sau ®ã GV nhËn xÐt chung - Lớp trưởng tập hợp lớp thành hàng ngang ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo Đội hình xng lớp Ngµy so¹n: 5/5/2010 Ngµy gi¶ng: 7/5/2010 TiÕt 69 «n tËp kiĨm traci häc kú ... theo nhãm thùc hiƯn - HS nhËn xÐt sau ®ã GV nhËn xÐt chung III/ PhÇn kÕt thóc: - Lớp trưởng tập hợp lớp thành - Th¶ láng, håi tÜnh NhËn xÐt hàng ngang ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiÕt häc, gv khen ooooooo thëng...
 • 52
 • 1,555
 • 6
giáo án thể dục lớp 4 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 4 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

Thể dục

... - Ôn động tác thể dục phát triển chung TUẦN 10: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 20: TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU: - Ôn động tác thể dục học Yêu cầu ... động tác thể dục phát triển chung TUẦN 11: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 21: TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU: - Ôn kiểm tra thử động tác thể dục học ... tác thể dục phát triển chung - Trò chơi: “kết bạn” TUẦN 11: KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI 22: ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” I/ MỤC TIÊU: - Ôn tập động tác thể dục: ...
 • 71
 • 4,478
 • 14
giáo án thể dục lớp 9 chuẩn 2014 2015

giáo án thể dục lớp 9 chuẩn 2014 2015

Thể dục

... tập chạy bền - Gọi HS lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá III Kt thỳc - Thả lỏng: 2X8n + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân ( HXL) (GV) - Nhận xét đánh giá tiết học - Cho ... hc - Hng dn bi v nh Nm hc: 2013 2014 (TN nam) - Gi HS lờn thc hin lai t nhp 119, lớp quan sát, HS nhận xét đánh giá (HXL) GV - GV nhn xt ý thc v kt qu luyn ca c ... vai, lng hớng chạy xuất phát Bài TD 2lx30m - GV Hng dn HS thc hin chy ngn - GV Chia lớp thành nhóm nam, nữ 10- 16 riêng - Ôn: Từ nhịp 1-18(nam nữ) - Cho HS ôn, quan sát sửa sai 4l (TN n) 4l 3-5...
 • 90
 • 1,753
 • 4
giáo án thể dục lớp 9 chuẩn ktkn

giáo án thể dục lớp 9 chuẩn ktkn

Thể dục

... – GIÁO ÁN THỂ DỤC Năm học 2011 - 2012 ========================================================================================= Giáo viên: Cù Mạnh Hùng TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU – GIÁO ÁN THỂ DỤC ... Yêu Bài thể dục: 14' cầu lớp thực 1-2 lần - Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1- 4-5 lần - GV nêu cầu số ý A PHẦN MỞ ĐẦU: 24 Giáo viên: Cù Mạnh Hùng TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU – GIÁO ÁN THỂ DỤC Năm ... ) - Giới thiệu động tác học -> Yêu Bài thể dục: 14' cầu lớp thực 1-2 lần A PHẦN MỞ ĐẦU: 26 Giáo viên: Cù Mạnh Hùng TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU – GIÁO ÁN THỂ DỤC Năm học 2011 - 2012 =========================================================================================...
 • 146
 • 1,570
 • 15

Xem thêm