0

bộ đề ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh kèm đáp án

Thư viện chương trình con chuẩn

Thư viện chương trình con chuẩn

Tin học

... Blue Màu xanh lơ Green Màu xanh Cyan Màu thi n Red Màu đỏ Magenta Màu đỏ tươi Brown Màu nâu LigXGray Màu xám sáng DarkGray Màu xám tối LigXBlue Màu xanh sáng LigXGreen 10 Màu xanh sáng LigXCyan ... LigXBlue Màu xanh sáng LigXGreen 10 Màu xanh sáng LigXCyan 11 Màu thi n sáng LigXRed 12 Màu đỏ sáng LigXMagenta 13 Màu đỏ tươi sáng Yellow 14 Màu vàng White 15 Màu trắng nhuevp@gmail.co - Thư viện ... nhuevp@gmail.co - Thư viện chương trình Crt.pas Nguyễn Thị Huệ Graph • Hình ảnh đồ họa xây dựng từ điểm sáng (pixel – điểm ảnh) Điểm ảnh đơn vị sở hình đồ họa • Thư viện Graph: chứa thủ tục liên quan đến...
 • 12
 • 360
 • 0
Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở việt nam

Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở việt nam

Cao đẳng - Đại học

... triïín KTTT cho sinh viïn àôi hỗi phẫi cố sûå tham gia ca nhiïìu bïn liïn quan viïåc thi ët kïë, phên phưëi chûúng trònh, àùåc biïåt lâ sûå tham gia ca giẫng viïn, cấc khoa chun mưn vâ cấn bưå thû ... c a ÀHQG Tp HCM, 56% Hụë , ÀHQG Tp HCM) thi ë t kïë khố a Trẫ lúâi cêu hỗi “Thû viïån ca anh chõ cố phưëi húåp vúái giẫng viïn vâ khoa chun ngânh àïí thi ët kïë chûúng trònh KTTT khưng?” - chó ... ÀHQG Tp HCM vâ Thû viïån ÀHHN, thi ët kïë cấc khố a hổc nêng cao dânh cho cấ c àưë i tûúång khấc ngoâi khố a hổc àõnh hûúáng thû viïån Duy nhêë t chó cố Thû viïån ÀHHN thi ë t kïë Theo Corazzi vâ...
 • 12
 • 128
 • 0
Một số thủ pháp trong việc giảng dạy bộ môn đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai trường đại học quản lý và kinh doanh hà nội

Một số thủ pháp trong việc giảng dạy bộ môn đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai trường đại học quản lý và kinh doanh hà nội

Khoa học xã hội

... that suits all taste” * Pre- reading stage This activity gets students to think about the content of the text which is going to be read The aims of this activity are to introduce and arouse the ... in reading strategies” (Nutall, 1982:23) Sharing this opinion, Lewis (1985:109) states that “intensive reading means students understand everything they read and be able to answer detailed vocabulary ... Therefore, one of the very first things students should be led to is to find out whether the text aims at convincing the reader, giving him information, asking him for something, etc.” Through reading,...
 • 43
 • 806
 • 0
một số thủ tục thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004 của công ty tnhh btl việt nam

một số thủ tục thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004 của công ty tnhh btl việt nam

Kinh tế - Quản lý

... bên công ty Công tác kế hoạch: công ty có lập dự toán ,có xét duyệt dự toán ban giám đốc cuối năm có xem xét kiểm tra thực tế dự toán, khoản chi dự toán không duyệt Bộ phận kiểm soát nội bộ: công ... thực giải pháp Xem xét cần thi t phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm toán Không công ty kiểm toán kiểm toán cho công ty nhiều năm B THƯ QUẢN LÝ Công ty Kiểm toán Student Accountant Ltd (SAL) ... kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải kiểm toán Kiểm toán xác minh tính đắn thông tin, tính minh bạch doanh nghiệp, kiểm toán tảng tạo lập môi trường tài công khai,...
 • 32
 • 1,037
 • 13
Sử dụng xỉ than để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Sử dụng xỉ than để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải. Bước đầu thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt khu khách sạn sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Công nghệ - Môi trường

... nước thải Công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Quy chuẩn Quốc gia Môi trường *) Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm ... thuật quốc gia nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo thông tư số 39/2010/TTBTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài ... sông rạch sau đổ biển mà không qua giai đoạn xử lý Do tình trạng ô nhiễm nước ngày nghiêm trọng Nếu tình trạng không chấm dứt, nguồn nước mặt dọc bờ biền Việt Nam không sử dụng tương lai không...
 • 66
 • 1,019
 • 3
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH TIẾNG CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGỮ TIẾNG NGA" docx

Báo cáo khoa học

... chia giai đoạn học tập phải gắn liền với khái niệm vòng tròn đồng tâm Nguyên tắc giao tiếp Nguyên tắc giao tiếp đòi hỏi giáo trình xây dựng phải tạo tình giao tiếp thực học, tổ chức hành động sáng ... phải tránh việc đơn giản hoá nguyên tắc giao tiếp, quan tâm tới việc đảm bảo tính giao tiếp tự nhiên lớp thoả mãn đòi hỏi giao tiếp người học, trình học ngoại ngữ bao gồm việc dạy hành động giao ... coi việc ứng dụng nguyên tắc không dịch nghĩa loại trừ hẳn tiếng mẹ đẻ việc dạy học, hàng loạt trường hợp truyền đạt ý nghĩa từ tiếng nước phương pháp khác, không thông qua triếng mẹ đẻ lúc đạt...
 • 4
 • 690
 • 0
Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO của một số loài cây gỗ trồng xen trong mô hình Nông lâm kết hợp tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO của một số loài cây gỗ trồng xen trong mô hình Nông lâm kết hợp tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... thải châu Âu bán mức 12,66 euro/tấn Tại New Zealand tháng 8/2009 đề án thương mại phát thải luật hóa sử đổi vào tháng 11/2009 Tháng 12/2009 Công ty cổ phần tài dầu khí Việt Nam đưa bán đấu giá 350.000 ... xuất bà nông dân + Mùa thu từ tháng đến tháng 11 thời tiết mát mẻ, dễ chịu, tạo điều kiện tốt cho tăng gia sản xuất chè đạt suất cao, giá tốt + Mùa đông (hanh, khô), từ tháng 11 đến tháng năm ... 350.000 CER từ dự án thu hồi sử dụng khí đồng hành mở rộng dự án phát triển (dự án CDM 0125) chứng nhận giam phát thải Tháng 4/2010 Tokyo (Nhật Bản) khởi động chương trình buôn bán phát thải carbon...
 • 61
 • 376
 • 0
Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước mặt quanh thị xã phúc yên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong nước mặt quanh thị xã phúc yên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... ngành công nghiệp, sản xuất, giao thông đời sống Cụ thể như: Các kim loại nặng thải vào không khí thông qua bụi lò nhà máy luyện kim, bụi khoáng ngành công nghiệp xây dựng, khí thải phương tiện giao ... hướng công- nông nghiệp dịch vụ, đặc biệt ưu tiên phát triển công nghiệp Hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư xây dựng mở rộng Cùng với phát triển kinh tế thị trường, trình công nghiệp ... giai đoạn thời gian tổng cộng từ 60 - 80 giây Các giai đoạn là: * Giai đoạn sấy khô mẫu: Đây giai đoạn trình nguyên tử hóa mẫu Nó có nhiệm vụ dung môi hòa tan mẫu bay nhẹ nhàng hoàn toàn, không...
 • 73
 • 1,053
 • 1
Báo cáo thực tập tôt nghiệp: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT SỐ LĨNH VỰC QUAN TRỌNG của UBND phường yên thanh

Báo cáo thực tập tôt nghiệp: ĐÁNH GIÁĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT SỐ LĨNH VỰC QUAN TRỌNG của UBND phường yên thanh

Kinh tế - Quản lý

... phường bà Phạm Thị Hải, Phó chủ tịch ông Nguyễn Duy Thao ông Hoàng Trọng Hiếu - UBND phường Yên Thanh có tất 35 cán bộ: có 22 cán công chức, cán hợp đồng, 11 cán không chuyên trách Liên quan đến ngành ... trang bị đầy đủ trang thi t bị cần thi t cho công việc thi u số máy tính chưa thực đầy đủ cho cán công chức thực công việc - Hay thi t bị cũ, sửa nhiều ảnh hưởng tới chất lượng công việc - Hay người ... Nghị định hộ tịch, hôn nhân gia đình chứng thực - Luật hôn nhân gia đình - Thông tư 09.b/2013/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng năm 2010 Bộ Tư Pháp việc ban...
 • 53
 • 570
 • 2
Một số thủ thuật giấu tin trong file ảnh

Một số thủ thuật giấu tin trong file ảnh

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... thông tin B vào khối theo thuật toán CHEN_PAN_TSENG Phân tích đánh giá thuật toán : Độ an toàn thuật toán : Đánh giá độ an toàn kỹ thuật giấu tin ảnh trình bày trên, giả sử thuật toán lập mã công ... phép toán ma trận dùng thuật toán : Phép toán XOR hai ma trận : A ⊕ B Phép toán nhân hai ma trận A ⊗ B Phép toán tính tổng giá trị ma trận SUM(X) Ý tưởng thuật toán CHEN_PANG_TSENG Thuật toán sử ... thuật toán giấu tin ảnh Tài liệu tham khảo: Kỹ thuật đồ hoạ máy tính - Đặng Văn Đức - Viện Công Nghệ Thông Tin – Trung tâm khoa học công nghệ quốc gia Luận văn cao học khoá 8,9 – Khoa Công Nghệ...
 • 38
 • 2,205
 • 13
 Xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh vi khuẩn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)

Xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh vi khuẩn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)

Nông - Lâm - Ngư

... ngày 25 tháng năm 2009 Sinh viên Nguyễn Thế Vương http://sinhviennonglam.com - Diễn Đàn Sinh Viên Nông Lâm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THI Trang DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ ... Nam ngày phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia, không mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước mà góp phần đáng kể vào thành công công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, ... thành công vụ nuôi Thông thường, để hạn chế dịch bệnh vi khuẩn người nuôi thường sử dụng kháng sinh, loại hóa chất đặc trị Tuy nhiên, việc sử dụng hóa chất, kháng sinh không quy cách, không liều...
 • 60
 • 2,129
 • 11
Một số thủ thuật của Group Policy trong Windows XP

Một số thủ thuật của Group Policy trong Windows XP

An ninh - Bảo mật

... recent files folder Common Open File Dialog: không cho hiển thị danh sách recent file hộp thoại Open (như Word, Excel ) Thao tác Logon * Tìm nhánh Computer Configuration/Administrative Templates/Logon ... user logon: tùy chọn cho phép người dùng lập danh sách file cần chạy đăng nhập vào máy tính, nên sử dụng cho file liệu Thao tác System Restore * Tìm nhánh Computer Configuration/Administrative Templates/System ... có tác dụng System Restore kích hoạt, tính vô hiệu hóa phần thi t lập cấu hình System Restore Thao tác Windows Media Player * Tìm nhánh User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows...
 • 2
 • 1,353
 • 6
Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Thạc sĩ - Cao học

... hàng trăm sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước công trình hay thi t bị xử lý kim loại nặng Hơn nữa, mức độ ô nhiễm kim loại nặng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung ... đoạn khuếch tán màng - Chất bị hấp phụ khuếch tán vào bên hệ mao quản chất hấp phụ Đây giai đoạn khuếch tán mao quản - Các phần tử chất bị hấp phụ gắn vào bề mặt chất hấp phụ Đây giai đoạn hấp ... nguyên tử hóa không lửa đạt độ nhạy 10-7 % - Không phải làm giàu nguyên tố cần xác định trước phân tích nên tiết kiệm thời gian hóa chất Đồng thời tránh nhiễm bẩn mẫu xử lý qua giai đoạn phức...
 • 75
 • 1,030
 • 2
Luận văn: Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Luận văn: Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Khoa học tự nhiên

... hàng trăm sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước công trình hay thi t bị xử lý kim loại nặng Hơn nữa, mức độ ô nhiễm kim loại nặng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung ... đoạn khuếch tán màng - Chất bị hấp phụ khuếch tán vào bên hệ mao quản chất hấp phụ Đây giai đoạn khuếch tán mao quản - Các phần tử chất bị hấp phụ gắn vào bề mặt chất hấp phụ Đây giai đoạn hấp ... nguyên tử hóa không lửa đạt độ nhạy 10-7 % - Không phải làm giàu nguyên tố cần xác định trước phân tích nên tiết kiệm thời gian hóa chất Đồng thời tránh nhiễm bẩn mẫu xử lý qua giai đoạn phức...
 • 75
 • 832
 • 0
MỘT SỐ THỦ THUẬT SỬ DỤNG ĐỒ DNG TRỰC QUAN NHẰM NNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY - HỌC TIẾNG ANH

MỘT SỐ THỦ THUẬT SỬ DỤNG ĐỒ DNG TRỰC QUAN NHẰM NNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY - HỌC TIẾNG ANH

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhiều em học sinh cho môn tiếng Anh thật khó Thực tế cho thấy phần lớn học sinh lơ việc học tiếng Anh cảm thấy khó tiếp thu, khó nhớ Qua tìm hiểu số tiết dạy chí có vài em không ghi bài, hay số ... tình Đồ dùng trực quan loại trường THPT Khánh Hưng đủ môn khác Trên thực tế cấp có khoảng 12 tranh lớp 8, số tranh lớp nên hầu hết phải tự làm Đây thách thức không nhỏ đồng nghiệp Chính phải tự ... triển đề tài suốt trình giảng dạy Vì có thi u, sai sót mong dẫn tận tình ban giám khảo, hội đồng chuyên môn Mong hiểu thêm nhiều điều bổ ích Xin chân thành cảm ơn./ Khánh Hưng, ngày 10 tháng 04...
 • 12
 • 1,643
 • 19
XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH VI KHUẨN TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH VI KHUẨN TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Nông - Lâm - Ngư

... nghiệp,nông thôn Việt Nam.Trong văn kiện Đại hội X Đảng nhấn mạnh:”đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn,giải đồng vấn đề nông nghiệp,nông thôn nông dân” Vì vậy, phát triển nông nghiệp, ... thấp trở ngại không nhỏ phát triển nông nghiệp nông thôn.Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp,nông thôn trở thành nội dung quan trọng việc phát triển nông nghiệp,nông thôn.Nhà nước phải ... triển nông thôn xây dựng nông thôn Để phát triển nông nghiệp,nông thôn theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa cần có quy hoạch đồng bộ, hình thành khu dân cư đô thị hóa,xây dựng xã,làng,thôn,ấp,bản...
 • 23
 • 737
 • 0
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

Tiến sĩ

... Nash)”, Báo cáo kết đề tài NCKH cấp Bộ, Mã số: B2006-ĐN-03-03, Đà Nẵng, Có thể tìm hiểu luận án tại: • Thư viện Quốc gia Việt Nam • Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 03/2008 ... Công trình hoàn thành tại: CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn (2005), “Công ... trường hợp bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) cho thấy, phương án sử dụng cỏ Vetiver để phục hồi môi trường tiết kiệm chi phí đầu tư so Tính cấp thi t đề tài với phương án khác đề nghị từ 10 – 26 lần;...
 • 14
 • 2,411
 • 10
Một số điều cơ bản trong luật thuế thu nhập cá nhân

Một số điều cơ bản trong luật thuế thu nhập cá nhân

Kinh tế - Quản lý

... (được chuyển giao theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ), thông tin liệu công nghệ chuyển giao có kèm không kèm theo máy móc thi t bị  Chuyển giao giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi công nghệ  ... hộ phép chuyển giao  Chuyển giao bí công nghệ, kiến thức dạng phương án công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, tài liệu thi t kế sơ thi t kế kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, ... thuật, sáng chế, phát minh, giải thưởng quốc tế, giải thưởng quốc gia Nhà nước Việt Nam tổ chức, công nhận;  Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước phong tặng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh...
 • 17
 • 517
 • 0
MỘT SỐ THỦ THUẬT TRONG WORD 2010

MỘT SỐ THỦ THUẬT TRONG WORD 2010

Tin học văn phòng

... hình, biểu việc đánh số thủ công tốn thời gian, có sự điều chỉnh Vậy bạn không thực việc đánh số tự động để nâng cao hiệu công việc Cách làm đơn giản, bạn bấm chọn bảng hay hình đánh số vào thẻ ... thay đổi đề mục bạn chọn Update entire table để làm hoàn toàn mục lục BÀI 8: Khi văn chứa nhiều hình, biểu việc đánh số thủ công tốn thời gian, có điều chỉnh Vậy bạn không thực việc đánh số tự ... chú: Bạn tìm từ đồng nghĩa, phản nghĩa ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Anh) cách nhấn chuột vào hộp danh sách bên khung nhập liệu Search for chọn ngôn ngữ, ví dụ tiếng Pháp (French) chẳng hạn Gởi file...
 • 56
 • 1,593
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25