0

bài tập về câu ao ước có đáp án

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGTHỂ BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John ... a football match.20.Have you finished the above sentences?THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU BẢNEXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.The waiter brings me this dish.2.Our friends send these ... football team had played well last season.BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO.EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.I had my nephew paint the gate last week.2.She will have Peter wash her...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng đáp án

Quản trị mạng

... BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI ÔN TẬẬP 1P 1Giảng viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangDap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong22101616 Câu 13 Câu 13Mô tMô tảảa.a.ĐĐịịa ... 2b.b.SSửửddụụng UDP lng UDP lààm giao thm giao thứức lc lớớp p TransportTransportc.c.SSửửddụụng TCP lng TCP lààm giao thm giao thứức lc lớớp p TransportTransportd.d.Không ... ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.3232 Câu 8 Câu 8CCáác giao thc giao thứức sc sửửddụụng TCP lng TCP làà(ch(chọọn 3):n 3):a.a.DHCPDHCPb.b.SMTPSMTPc.c.SNMPSNMPd.d.FTPFTPe.e.HTTPHTTPf.f.TFTP...
 • 132
 • 6,848
 • 13
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhận của nguyên tử Hêli B. khả năng ion hoá chất khí C. tính đâm xuyên yếu D. vận tốc xấp xỉ bng vận tốc ánh sáng. 4. Chất iốt phóng xạ 131I53 có chu kỳ bán rà 8 ngày. Nếu nhận đ-ợc ... nhân mẹ A khối l-ợng mA đang đứng yên phân rà thành hạt nhân con B và hạt khối l-ợng mB và m , vận tốc Bv và v AB. Giải các bài 99, 100,101 99. thể nói gì về h-ớng ... C. 0,576.1017 Bq D. 0,15.1017 Bq 8. Câu nào sau đây sai khi nói về tia : A. bản chất sóng điện từ B. b-ớc sóng xấp xỉ b-ớc sóng tia X C. khả năng đâm xuyên mạnh D. Không bị lệch...
 • 11
 • 8,529
 • 38
BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

Tài liệu khác

... đặc hút nước và làm xúc tác cho phàn ứngD. cà 3 đáp án trênBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE – LIPIT BIẾT Câu 1: Chọn phát biểu sai:A. Isoamyl axetat mùi chuối. B. Metyl fomiat mùi dứa.C. ... đều nguồn gốc từ thiên nhiên. Câu 17: Chất giặt rửa tổng hợp ưu điểm:A. dễ kiếm. B. thể dùng giặt rửa trong nước cứngC. rẻ tiền hơn xà phòng D. khả năng hòa tan tốt trong nước.HIỂU Câu ... C4H8O2 số đồng phân este là:A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 61: Với công thức phân tử C3H4O2 số đồng phân tác dụng được với NaOH là:A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 62: Để nhận biết sự mặt của...
 • 9
 • 2,204
 • 62
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... trong các phản ứng vớiA. H2S, O2, nước Br2. B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.[<br>]Cho phương trình ... hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. bao nhiêu công thức cấu ... chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M.[<br>] Có thể dùng NaOH...
 • 5
 • 13,420
 • 367
chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi đáp án

Hóa học

... BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 1 Hỗn hợp A gồm CHỗn hợp A gồm C22HH44 và H và H22 , tỉ khối hơi , tỉ khối hơi của A đối với Hcủa A đối với ... A BÀI TẬP 2BÀI TẬP 2Hỗn hợp A gồm CHỗn hợp A gồm C22HH66 , C , C22HH44 , C , C22HH22 . . Nếu lấy toàn bộ lượng CNếu lấy toàn bộ lượng C22HH22 trong ... C22HH66 trong 9,409 lít hh A .trong 9,409 lít hh A . 0,06 mol C0,06 mol C22HH22 chứa trong 5,96g hh A . chứa trong 5,96g hh A .  →0600,C Bài giải Bài giảiNên...
 • 9
 • 1,347
 • 24
Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 đáp án

Tài liệu khác

... -0.014453$ (số âm không ý nghĩa ở đây).6ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVMĐẠI HỌC HOA SENKINH TẾ LƯỢNGĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠNNgười soạn: GV. Phạm Văn Minh Câu 1 (25 điểm): Các ... β2≠0 đáng kể về mặt thống kê, hay Education (số năm được đào tạo) thực sự ảnh hưởng đến Meanwage (tiền lương một giờ).R2 = 0.9078 khá gần 1. Vậy mô hình mức độ phù hợp cao.d. Đánh giá ... hợp của mô hình.Với kết quả trong câu c (β2≠0) và R2 = 0.9078 khá gần 1. Ta thể kết luận rằng mô hình mức độ phù hợp cao với tập dữ liệu mẫu đã cho. Câu 4 (25 điểm):Xem kết quả của...
 • 9
 • 39,646
 • 775
Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 đáp án

Hóa học

... 14,9gam => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần bằng nhau ... loại .b/ Xác định%khối lượng mỗi kim loại . Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al và ... Bài giải Bài giảiNếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi tăng lượng Nếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi...
 • 6
 • 5,916
 • 120
Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô đáp án

Cao đẳng - Đại học

... giảiQs = 11,4 tỷ paoQd = 17,8 tỷ paoP = 22 xu/paoPTG = 805 xu/paoEd = -0,2Es = 1,541. Phương trình đường cung, đường cầu? Pcb?Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau:QS ... những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; ... chính phủ đánh thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Điều này tác động đến lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì? Bài giảiQs...
 • 31
 • 19,245
 • 110
Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... k toán.ậ ả ố ế4Tài kho n l p Báo cáo k t qu kinh doanh:ả ậ ế ảN TK632 N TK911 ợ N TK511 550 (6) 640 (6)N TK641 N TK5ợ 15 Có 4,77 (7)6 (8)8 (13)1 (14)2 (11)N TK642 12 ... TK511 600 (8) 680 (8)N TK641 N TK5ợ 15 Có 8 (9)1 (9)2,1 (3)0,05 (4)N TK642 12 (10)4 (10)∑ Nợ 625 ∑ 682,15KC 57,15K t chuy n chi phí: ế ểN TK911ợ : 625 Có TK632 : 600 Có ... (10)N TK1ợ 51 N TKợ 156 N TKợ 133 Có ĐK 0200 (2)CK 0200 (3)ĐK 450200 (3)4 (3)CK: 104550 (5)ĐK 020 (2)0,2 (3)0,3 (8)CK 020,5N TK1ợ 122 N TKợ 157 N TKợ 131 Có ĐK 0159,5...
 • 8
 • 26,586
 • 293
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 LỚP 11(CÓ ĐÁP ÁN) 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây?A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.B. Than chì mềm do cấu ... là:A. K2O.CaO.4SiO2B. K2O.2CaO.6SiO2C. K2O.CaO.6SiO2D. K2O.3CaO.8SiO27. Để sản xuất 100kg loại thuỷ tinh công thứcNa2O.CaO.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat, ... Người ta thể sử dụng nước đá khô ( CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi. Vì:A. Nước đá khô khả năng hút ẩm.B. Nước đá khô khả năng...
 • 10
 • 13,344
 • 459
Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Kế toán tài chính

... càng co dãn nhiều hơn.53. Cầu về các hàng hoá và dịch vụ nhiều hàng hoá thay thế được nó ở mức độ cao hơn sẽ co dãn theo giá cao hơn.54. Khi nông dân may mắn vụ mùa bội thu thì tổng doanh ... bị buộc phải đặt giá cao hơn trước đây 3$ để bán hàng hoá đó.61. Đặt trần cho lãi suất cao hơn lãi suất cân bằng trên thị trường tự do sẽ làm cạn kiệt vốn sẵn có. 2.3 Câu hỏi thảo luận1. “Đường ... nhuận kế toán.e. Không câu nào đúng.44 3 4e. Không câu nào đúng.8. Sự khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn làa. Trong ngắn hạn hiệu suất không đổi nhưng trong dài hạn không có. b. Trong...
 • 113
 • 13,975
 • 6
Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )

Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )

Toán học

... suy ra m =- 2 Bài 46 : Cho PT (m+1)x2 -2(m-1)x+m-3 = 0 ẩn x m là tham số (m)1A, Chứng minh PT nghiệm với mọi x ?:B, Tìm m để PT hai nghiệm cùng dấu : C,Tìm m để PT nghiệm này ... trình 2 nghiệm giá trị tuyệt đối bằng nhau=> m = 0 là giá trị cần tìm Câu b)Giả sử phương trình 2 nghiệm x1 vaø x2 là số đo của 2 cạnh góc vuông của một tam giác vuông cạnh ... m 1/2 khi đó ta có ,= m2-2m+1= (m-1)20 mọi m=> pt nghiệm với mọi mta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0) với m 1/2 pt còn nghiệm x=121+mmm=121m pt nghiệm trong...
 • 26
 • 3,712
 • 24
Bài tập dao động điều hòa có đáp án

Bài tập dao động điều hòa đáp án

Vật lý

... 5,25s; Câu 52: T/12; Câu 53: -4 cm; Câu 54: 14s; Câu 55: 1504,75s; Câu 56: t2 = 2t1; Câu 57: 0,418 s; Câu 58: t = 6s; Câu 59: 7/3s; Câu 60: 6,33s; Câu 61: 3,25s; Câu 62: 16/3s; Câu 63: ... 2/3 s; Câu 64: 1,67 s; Câu 65: 52. 29 cm/s; Câu 66: 4π cm/s; Câu 67: 4 cm; Câu 68: 0,5m; Câu 69: π/5 (s); Câu 70: 1s; Câu 71: 0,1 s; Câu 72: 3/32 J; Câu 73: π /5 s; Câu 74: 4 cm; Câu 75: ... 8,64s; Câu 12: 00C; Câu 13: 120C; Câu 14: 5,8s; Câu 15: l' = 0,998l; Câu 16: Tăng 0,3%; Câu 17: Tăng 0,2 ; Câu 18: 0,3%; Câu 19: 24s; Câu 20: 10 và 12 dao động ; Câu 21: 42s; Câu 22:...
 • 14
 • 37,234
 • 1,344

Xem thêm