0

bài tập về crom sắt đồng có đáp án

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... believed that Alice would pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGTHỂ BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... 151.103Ci ; 10.Biết rằng đồng vị 146C chu kì bán rà 5600 năm còn đồng vị 126C rất bền vững . Một mẫu cổ sinh vật số đồng vị C14 chỉ bằng 1/8 số đồng vị C12 . HÃy -ớc l-ợng gần ... kì bán rÃA. 0,42g B. 0,06g C. 0,08g D. 0,36g 32. Muối phóng xạ là muối NaCl trong đó thay cho đồng vị thông th-ờng là không phóng xạ là đồng vị phóng xạ Na 24 chu kì bán rà T = 15h. ... rằng từ khi Trái Đất đà chất urani mà chu kì bán rà là T = 4,5.109 năm. Nếu ban đầu 2,72 kg urani thì nay chỉ còn lại 1,26 kg. B. Chất phóng xạ polônin 210Po chu kì bán rà 128...
 • 11
 • 8,529
 • 38
BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

Tài liệu khác

... phàn ứngD. cà 3 đáp án trênBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE – LIPIT BIẾTCâu 1: Chọn phát biểu sai:A. Isoamyl axetat mùi chuối. B. Metyl fomiat mùi dứa.C. Metyl fomiat mùi tỏi. D. ... bay hơi.B. mùi thơm an toàn với người.C. thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng.D. đều nguồn gốc từ thiên nhiên.Câu 17: Chất giặt rửa tổng hợp ưu điểm:A. dễ kiếm. B. thể dùng giặt ... tử C4H6O2 số este mạch hở đồng phân cấu tạo của nhau là:A. 4 B. 3 C. 5 D. 6Câu 44: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) thể thu được...
 • 9
 • 2,204
 • 62
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... Y.[<br>]Trong tự nhiên, nguyên tố đồng hai đồng vị là Cu6329và 6529Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu6329làA. 73%. ... ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 ... dung dịch chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)A. 0,75M. B. 0,5M. C. 0,25M. D. 1M.[<br>] Có thể...
 • 5
 • 13,420
 • 367
chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi đáp án

Hóa học

... BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 1 Hỗn hợp A gồm CHỗn hợp A gồm C22HH44 và H và H22 , tỉ khối hơi , tỉ khối hơi của A đối với Hcủa A đối với ... A BÀI TẬP 2BÀI TẬP 2Hỗn hợp A gồm CHỗn hợp A gồm C22HH66 , C , C22HH44 , C , C22HH22 . . Nếu lấy toàn bộ lượng CNếu lấy toàn bộ lượng C22HH22 trong ... C22HH66 trong 9,409 lít hh A .trong 9,409 lít hh A . 0,06 mol C0,06 mol C22HH22 chứa trong 5,96g hh A . chứa trong 5,96g hh A .  →0600,C Bài giải Bài giảiNên...
 • 9
 • 1,347
 • 24
Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 đáp án

Tài liệu khác

... một giờ trung bình bằng -0.014453$ (số âm không ý nghĩa ở đây).6ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVMĐẠI HỌC HOA SENKINH TẾ LƯỢNGĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠNNgười soạn: GV. Phạm ... β2≠0 đáng kể về mặt thống kê, hay Education (số năm được đào tạo) thực sự ảnh hưởng đến Meanwage (tiền lương một giờ).R2 = 0.9078 khá gần 1. Vậy mô hình mức độ phù hợp cao.d. Đánh giá ... hình.Với kết quả trong câu c (β2≠0) và R2 = 0.9078 khá gần 1. Ta thể kết luận rằng mô hình mức độ phù hợp cao với tập dữ liệu mẫu đã cho.Câu 4 (25 điểm):Xem kết quả của phân tích hồi...
 • 9
 • 39,646
 • 775
Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 đáp án

Hóa học

... 14,9gam => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần bằng nhau ... loại .b/ Xác định%khối lượng mỗi kim loại . Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al và ... Bài giải Bài giảiNếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi tăng lượng Nếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi...
 • 6
 • 5,916
 • 120
Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô đáp án

Cao đẳng - Đại học

... trường. Tính sản lượng thể bán trên mỗi thị trường?giá cân bằng và lợi nhuận của mỗi công tyKhi định giá như nhau trên cả hai thị trường thì ta tổng sản lượng bán được trên cả hai thị ... cần bán trên mỗi thị trường và mức giá tương ứng? Tổng lợi nhuận là bao nhiêu?Ta có: QE = 18.000 – 400PE QU = 5.500 – 100PUĐể tối đa hóa lợi nhuận ta : MRE = MRU = MCTa : ... tại264100154294E1I1E’2E’’2I2 Bài 5: Với tư cách là chủ một câu lạc bộ tennis duy nhất ở 1 cộng đồng biệt lập giàu có, bạn phải quyết định lệ phí hội viên và lệ phí cho mỗi buổi tối chơi. hai loại khách...
 • 31
 • 19,245
 • 110
Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... k toán.ậ ả ố ế4Tài kho n l p Báo cáo k t qu kinh doanh:ả ậ ế ảN TK632 N TK911 ợ N TK511 550 (6) 640 (6)N TK641 N TK5ợ 15 Có 4,77 (7)6 (8)8 (13)1 (14)2 (11)N TK642 12 ... TK511 600 (8) 680 (8)N TK641 N TK5ợ 15 Có 8 (9)1 (9)2,1 (3)0,05 (4)N TK642 12 (10)4 (10)∑ Nợ 625 ∑ 682,15KC 57,15K t chuy n chi phí: ế ểN TK911ợ : 625 Có TK632 : 600 Có ... qu n lý là 4tr.ảN TK64ợ 21:12tr Có TK334: 12trN TK334: 12trợ Có TK1111: 12trN TK6424:4trợ Có TK214: 4trTài kho n ch T:ả ữN TK111ợ 1 N TK112 ợ N TK133 ĐK 400CK 156,34218,96 (5)0,5...
 • 8
 • 26,586
 • 293
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 LỚP 11(CÓ ĐÁP ÁN) 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây?A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.B. Than chì mềm do cấu ... được 23,64g kết tủa. V giá trị :A. 1,343 lít. B. 4,25 lít.C. 1,343 và 4,25 lít. D. Đáp án khác.13. Một chất khí tỉ khối so với H2 là 14. Phân tử 87,7% C về khối lượng còn lại là ... NaHCO3 pH > 7.B. Dung dịch muối Na2CO3 pH = 7.C. Dung dịch muối Na2SO4 pH = 7.D. Dung dịch KOH pH > 7.81, 82, 83 . Cho 16,8 lít hỗn hợp X gồm CO và CO2 (đktc) khố...
 • 10
 • 13,344
 • 459
Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Kế toán tài chính

... phim là 2$ và giá một cái bánh là 4$. Sự đánh đổi giữa hai hàng hoá này là:a. Một cái bánh lấy môt xem phim.b. Hai xem phim lấy một cái bánh.c. Hai cái bánh lấy một xem phim.d. ... 1,79$ Lượng bán 400 500 600Từ số liệu đã cho không thể kết luận rằng cầu về hàng hoá A là dốc lên trên về phía phải.41. Đặt trần cho mức lãi suất thể làm cho lượng cung về vốn giảm so ... Mỗi đồng chi vào hàng hoá A đem lại sự thoả mãn như mỗi đồng chi vào hàng hoá B.d. Đồng cuối cùng chi vào hàng hoá A đem lại sự thoả mãn như đồng cuối cùng chi vào hàng hoá B.e. Những đồng...
 • 113
 • 13,975
 • 6
Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )

Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )

Toán học

... suy ra m =- 2 Bài 46 : Cho PT (m+1)x2 -2(m-1)x+m-3 = 0 ẩn x m là tham số (m)1A, Chứng minh PT nghiệm với mọi x ?:B, Tìm m để PT hai nghiệm cùng dấu : C,Tìm m để PT nghiệm này ... m 1/2 khi đó ta có ,= m2-2m+1= (m-1)20 mọi m=> pt nghiệm với mọi mta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0) với m 1/2 pt còn nghiệm x=121+mmm=121m pt nghiệm trong ... Pt nghiệm trong khoảng (-1,0) khi và chỉ khi m<0 Bài 6: Cho phơng trình: x2-( 2m + 1)x + m2 + m - 6= 0 (*)a.Tìm m để phơng trình (*) 2 nghiệm âm.b.Tìm m để phơng trình (*) 2...
 • 26
 • 3,712
 • 24

Xem thêm