0

bài tập về câu điều kiện có đáp án violet

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGTHỂ BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John ... a football match.20.Have you finished the above sentences?THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU BẢNEXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.The waiter brings me this dish.2.Our friends send these ... football team had played well last season.BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO.EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.I had my nephew paint the gate last week.2.She will have Peter wash her...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
bai tap ve cau dieu kien

bai tap ve cau dieu kien

Tiếng anh

...
 • 4
 • 4,029
 • 304
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng đáp án

Quản trị mạng

... BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI ÔN TẬẬP 1P 1Giảng viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangDap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong22101616 Câu 13 Câu 13Mô tMô tảảa.a.ĐĐịịa ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.3030 Câu 6 Câu 6Giao thGiao thứức nc nàào thuo thuộộc layer 4c layer 4 đư đượợc sc sửửddụụng ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.1111 Câu 8 Câu 8KiKiểểu cu cááp RJ45 UTP np RJ45 UTP nàào đưo đượợc sc sửửddụụng...
 • 132
 • 6,848
 • 13
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhận của nguyên tử Hêli B. khả năng ion hoá chất khí C. tính đâm xuyên yếu D. vận tốc xấp xỉ bng vận tốc ánh sáng. 4. Chất iốt phóng xạ 131I53 có chu kỳ bán rà 8 ngày. Nếu nhận đ-ợc ... đơteri trong n-ớc biển thực hiện các phản ứng trên trong điều kiện ở các đại d-ơng không? A. 1) Toả năng l-ợng. 2) Có. B. 1) Toả năng l-ợng. 2) Không. C. 1) Thu năng l-ợng. 2) Có. D. ... nhân mẹ A khối l-ợng mA đang đứng yên phân rà thành hạt nhân con B và hạt khối l-ợng mB và m , vận tốc Bv và v AB. Giải các bài 99, 100,101 99. thể nói gì về h-ớng...
 • 11
 • 8,529
 • 38
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... isopropyl axetat.[<br>]Hợp chất X công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành ... (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợpA. CH2 =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3.C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.[<br>]Trong công nghiệp, axeton được điều chế từA. ... D. 7,2.[<br>]Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư trong thuốc lá làA. nicotin. B. aspirin....
 • 5
 • 13,420
 • 367
chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi đáp án

Hóa học

... BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 1 Hỗn hợp A gồm CHỗn hợp A gồm C22HH44 và H và H22 , tỉ khối hơi , tỉ khối hơi của A đối với Hcủa A đối với ... A BÀI TẬP 2BÀI TẬP 2Hỗn hợp A gồm CHỗn hợp A gồm C22HH66 , C , C22HH44 , C , C22HH22 . . Nếu lấy toàn bộ lượng CNếu lấy toàn bộ lượng C22HH22 trong ... C22HH66 trong 9,409 lít hh A .trong 9,409 lít hh A . 0,06 mol C0,06 mol C22HH22 chứa trong 5,96g hh A . chứa trong 5,96g hh A .  →0600,C Bài giải Bài giảiNên...
 • 9
 • 1,347
 • 24
Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 đáp án

Tài liệu khác

... -0.014453$ (số âm không ý nghĩa ở đây).6ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVMĐẠI HỌC HOA SENKINH TẾ LƯỢNGĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠNNgười soạn: GV. Phạm Văn Minh Câu 1 (25 điểm): Các ... β2≠0 đáng kể về mặt thống kê, hay Education (số năm được đào tạo) thực sự ảnh hưởng đến Meanwage (tiền lương một giờ).R2 = 0.9078 khá gần 1. Vậy mô hình mức độ phù hợp cao.d. Đánh giá ... hợp của mô hình.Với kết quả trong câu c (β2≠0) và R2 = 0.9078 khá gần 1. Ta thể kết luận rằng mô hình mức độ phù hợp cao với tập dữ liệu mẫu đã cho. Câu 4 (25 điểm):Xem kết quả của...
 • 9
 • 39,646
 • 775
Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 đáp án

Hóa học

... 14,9gam => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần bằng nhau ... loại .b/ Xác định%khối lượng mỗi kim loại . Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al và ... Bài giải Bài giảiNếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi tăng lượng Nếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi...
 • 6
 • 5,916
 • 120
Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô đáp án

Cao đẳng - Đại học

... trường. Tính sản lượng thể bán trên mỗi thị trường?giá cân bằng và lợi nhuận của mỗi công tyKhi định giá như nhau trên cả hai thị trường thì ta tổng sản lượng bán được trên cả hai thị ... chính phủ đánh thuế nhập khẩu 13,5 xu/pao. Điều này tác động đến lợi ích của mọi thành viên ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì? Bài giảiQs ... cần bán trên mỗi thị trường và mức giá tương ứng? Tổng lợi nhuận là bao nhiêu?Ta có: QE = 18.000 – 400PE QU = 5.500 – 100PUĐể tối đa hóa lợi nhuận ta : MRE = MRU = MCTa :...
 • 31
 • 19,245
 • 110
Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... k toán.ậ ả ố ế4Tài kho n l p Báo cáo k t qu kinh doanh:ả ậ ế ảN TK632 N TK911 ợ N TK511 550 (6) 640 (6)N TK641 N TK5ợ 15 Có 4,77 (7)6 (8)8 (13)1 (14)2 (11)N TK642 12 ... TK511 600 (8) 680 (8)N TK641 N TK5ợ 15 Có 8 (9)1 (9)2,1 (3)0,05 (4)N TK642 12 (10)4 (10)∑ Nợ 625 ∑ 682,15KC 57,15K t chuy n chi phí: ế ểN TK911ợ : 625 Có TK632 : 600 Có ... qu n lý là 4tr.ảN TK64ợ 21:12tr Có TK334: 12trN TK334: 12trợ Có TK1111: 12trN TK6424:4trợ Có TK214: 4trTài kho n ch T:ả ữN TK111ợ 1 N TK112 ợ N TK133 ĐK 400CK 156,34218,96 (5)0,5...
 • 8
 • 26,586
 • 293
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 LỚP 11(CÓ ĐÁP ÁN) 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây?A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.B. Than chì mềm do cấu ... được 23,64g kết tủa. V giá trị :A. 1,343 lít. B. 4,25 lít.C. 1,343 và 4,25 lít. D. Đáp án khác.13. Một chất khí tỉ khối so với H2 là 14. Phân tử 87,7% C về khối lượng còn lại là ... NaHCO3 pH > 7.B. Dung dịch muối Na2CO3 pH = 7.C. Dung dịch muối Na2SO4 pH = 7.D. Dung dịch KOH pH > 7.81, 82, 83 . Cho 16,8 lít hỗn hợp X gồm CO và CO2 (đktc) khố...
 • 10
 • 13,344
 • 459

Xem thêm