0

các dạng bài tập về câu điều kiện

2 2,831 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2014, 23:00

Các dạng bài tập về câu điều kiện (cấp độ cơn bản) 1) Dạng chia động từ: Ở cấp độ cơ bản thông thường người ta chia một vế cho mình rồi nên các em chỉ việc quan sát xem đó là loại mấy mà áp dụng công thức cho đúng. Ví dụ: If I meet him, I (give) him this book. Nhìn thấy câu đề cho bên if là thì hiện tại nên ta biết đó là loại 1 nên ta chia loại 1: If I meet him, I will give him this book. Cũng có trường hợp hơi khó hơn là người ta sẽ đóng ngoặc cả hai bên. Trong trường hợp này trước tiên các em xem sự việc có phải xảy ra ở quá khứ không, Nếu phải thì chia loại 3, nếu không có dấu hiệu nào của quá khứ thì các em phải dịch nghĩa : nếu thấy không có khả năng hoặc khó có khả năng xảy ra thì dùng loại 2, nếu có khả năng xảy ra thì dùng loại 1. Ví dụ: If he (go) there yesterday, he (meet) her. Thấy có dấu hiệu của quá khứ (yesterday) nên ta chia loại 3: If he had gone there yesterday, he would have met her. I (go) there if I (be) you. Không có dấu hiệu quá khứ nên ta dịch nghĩa: nếu tôi là bạn => chuyện không thể xảy ra nên dùng loại 2: I would go there if I were you. 2)Dạng viết lại câu dùng IF: Dạng này người ta sẽ cho 2 câu riêng biệt hoặc nối với nhau bằng các chữ như : so = that’s why (vì thế), because ( bởi vì ) Đối với dạng này nếu các em thấy : - Cả 2 câu đều chia thì tương lai thì dùng loại 1 (không phủ định) - Một bên hiện tại, một bên tương lai / hiện tại thì dùng loại 2 (phủ định) - Nếu có quá khứ trong đó thì dùng loại 3 (phủ định) - Ghi chú: - Phủ định là câu đề có not thì ta dùng không có not và ngược lại - Nếu có because thì để if ngay vị trí because - Nếu có so, that’s why thì để if ngược với vị trí của chúng. Ví dụ: I will go there. I will buy you a dog. => If I go there, I will buy you a dog. I can’t go out because it is raining. => If it weren’t raining, I could go out. ( người ta can thì mình dùng, không đổi thành will ) 3) Dạng viết lại câu đổi từ câu có if sang dùng unless: Unless sẽ thế vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ nguyên. Ví dụ: If you don’t speak loudly, he won’t hear. Unless…. => Unless you speak loudly, he won’t hear. . Các dạng bài tập về câu điều kiện (cấp độ cơn bản) 1) Dạng chia động từ: Ở cấp độ cơ bản thông thường người ta chia một vế cho mình rồi nên các em chỉ việc quan sát. were you. 2 )Dạng viết lại câu dùng IF: Dạng này người ta sẽ cho 2 câu riêng biệt hoặc nối với nhau bằng các chữ như : so = that’s why (vì thế), because ( bởi vì ) Đối với dạng này nếu các em thấy. weren’t raining, I could go out. ( người ta can thì mình dùng, không đổi thành will ) 3) Dạng viết lại câu đổi từ câu có if sang dùng unless: Unless sẽ thế vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ nguyên.
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng bài tập về câu điều kiện, các dạng bài tập về câu điều kiện,

Từ khóa liên quan