0

các dạng bài tập về câu điều kiện có đáp án

các dạng bài tập về câu điều kiện

các dạng bài tập về câu điều kiện

Tiếng anh

... 3) Dạng viết lại câu đổi từ câu if sang dùng unless:Unless sẽ thế vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ nguyên....
 • 2
 • 2,815
 • 33
Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... pass the driving test./ Alice was believed to pass the driving test. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGTHỂ BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John ... in a football match.20.Have you finished the above sentences?THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU BẢNEXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.The waiter brings me this dish.2.Our friends send ... worthless.20.The secretary didn’t take the note to the manager.THỂ BỊ ĐỘNG CÁC ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬTEXERCISE 3:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.They told me that you were the best architect in...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
bai tap ve cau dieu kien

bai tap ve cau dieu kien

Tiếng anh

...
 • 4
 • 4,029
 • 304
Bài tập dao động điều hòa có đáp án

Bài tập dao động điều hòa đáp án

Vật lý

... : Câu 1: 9.76m/s2; Câu 2: 1,0s: Câu 3: 0,250s; Câu 4: 0,500s; Câu 5: 1/6 s; Câu 6: 24,8cm; Câu 7: 96,60cm; Câu 8: 0.6s; Câu 9: 122 ff; Câu 10: 1,5s; Câu 11: cmlcml 16,2521; Câu 12: ... : Câu 1: 0.0008J; Câu 2: 1,6cm: Câu 3: 0,298 J; 0,77 m/s; Câu 4: 1.38m/s; Câu 5: 7,2mJ; Câu 6: 30; Câu 7: 0,394mJ; Câu 8: 8,660; Câu 9: 220; Câu 10: . 0.5625; Câu 11: 0.5; Câu 12: ... 5,25s; Câu 52: T/12; Câu 53: -4 cm; Câu 54: 14s; Câu 55: 1504,75s; Câu 56: t2 = 2t1; Câu 57: 0,418 s; Câu 58: t = 6s; Câu 59: 7/3s; Câu 60: 6,33s; Câu 61: 3,25s; Câu 62: 16/3s; Câu 63:...
 • 14
 • 37,234
 • 1,344
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Hóa học

... vào nước vôi dư thấy 15 gam kết tủa, hòa tan hoàn toàn Y cần 600ml dung dịch HCl 1M. Phần trăm số mol CaO trong XlàA. 80%B. 66,67%C. 81,82%D. Không đáp án Câu 22: Khử hoàn toàn ... Ba vào dung dịch NaCl. Câu 20: Dãy chứa các kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảylàA. Cu, Na, Mg. B. Na, Mg, Al. C. Mg, Al, Cu. D. Al, Cu, Na. Câu 21: Cho từ từ khí ... D. 6,48 gam và 336 ml. Câu 5: Khối lượng Cu vừa đủ để khử hoàn toàn ion Ag+ trong 500ml dung dịchAgNO3 0,1M làA. 2,4 gam. B. 1,2 gam. C. 2,0 gam. D. 1,6 gam. Câu 6: Cho 1 luồng khí CO...
 • 3
 • 6,556
 • 181
Phương pháp giải các dạng bài tập về dao động điều hoà

Phương pháp giải các dạng bài tập về dao động điều hoà

Vật lý

... thiệu một số phương pháp giải các bài tập về dao động điều hòa.Mỗi dạng sẽ phương pháp giải và bài tập ví dụ cụ thể. PHƯƠNG PHÁP GIẢI: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA . Dạng 1 – Nhận biết phương trình ... : - w = 2πf = π. và A = 4cm ị loi B v D. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Để giúp cho học sinh tài liệu tham khảo phục vụ cho kiểm tra,thi tốt nghiệp ,ôn ... – Đưa các phương trình về dạng chuẩn nhờ các công thức lượng giác. – so sánh với phương trình chuẩn để suy ra : A, φ, w……… b – Suy ra cách kích thích dao động : – Thay t = 0 vào các phương...
 • 10
 • 48,353
 • 90
Các dạng bài tập về đường đi, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa

Các dạng bài tập về đường đi, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa

Vật lý

... 4v a  ; a = - 2x; II. BÀI TẬP 1. Phương pháp giải Cách thông dụng và tiện lợi nhất khi giải bài tập loại này là sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều: ... CHUYÊN ĐỀ : DAO ĐỘNG BÀI GIẢNG 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BẢN 2 - BÀI TẬP LIÊN QUAN TỚI ĐƯỜNG ĐI, VẬN TỐC, GIA TỐC TRONG DĐDH I. LÝ THUYẾT Trong một chu kỳ vật dao động điều hoà đi được quãng ...  f = 2= 2,5 Hz. 3. Bài tập áp dụng 1. Một vật dao động điều hoà : ở li độ x1 = -2 cm vật vận tốc 18 3 ( / )v cm s ; ở li độ 22 3x  cm vật vận tốc28 ( / )v cm s...
 • 6
 • 9,438
 • 89
Các dạng bài tập về dao động điều hòa doc

Các dạng bài tập về dao động điều hòa doc

Vật lý

... ωt ϕ + 02. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ĐẶNG VIỆT HÙNG Các dạng bài tập về dao động điều hòa Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 ♦♦♦♦ Phương pháp giải:  Cách 1: Phương ... VIỆT HÙNG Các dạng bài tập về dao động điều hòa Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 DẠNG 1. BÀI TOÁN TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ X1 ĐẾN X2 ♦♦♦♦ Phương pháp giải bài tập - Quãng ... ĐẶNG VIỆT HÙNG Các dạng bài tập về dao động điều hòa Website: www.moon.vn Mobile: 0985074831 a) Khi vật đi từ VTCB đến li...
 • 4
 • 1,225
 • 12

Xem thêm