0

bài giảng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện

Chương III - Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Chương III - Bài 1: Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác

Toán học

... với cạnh AB , góc đối diện với cạnh AC và ngược lại, cạnh đối diện với góc C cạnh đối diện với góc B.AB CĐáp án:- Góc đối diện với cạnh AB là góc C - Góc đối diện với cạnh AC là góc ... 2008Tiết 47: Quan hệ giữa góc cạnh đối diện một trong tam giác.1/ Góc đối diện với cạnh lớn hơnCAB*Định lí 1(SGK/54)GT ABC , AC > ABKL GócB > gócC 2 /Cạnh đối diện với góc lớn hơnGT ... 47: Quan hệ giữa góc cạnh đối diện một trong tam giác.*Định lí 1(SGK/54)*Định lí 2(SGK/55)1/ Góc đối diện với cạnh lớn hơnCABGT ABC , AC > ABKL GócB > gócC 2 /Cạnh đối diện...
 • 12
 • 2,385
 • 7
Chương III - Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Chương III - Bài 1: Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác

Toán học

... học 7 Bài : quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giácA.Mục tiêu:Học sinh cần đạt đợc:- Hiểu thế nào là góc cạnh đối diện trong môt tam giác.- Biết đợc đối diện với cạnh lớn ... thế nào? ta vào bài hôm nay.Hoạt động 2:1 .Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác (15 phút)1 .Góc đối diện với cạnh lớn hơnGV nêu ?1 yêu cầu học sinh đọc và làm bài ?1 Vẽ tam ... chất góc ngoài của tam giác)GV nêu đặt vấn đề vào bài: Trong một tam giác đối diện với hai cạnh bằng nhau là hai góc bằng nhau, vậy trong một tam giác đối diện với cạnh lớn hơn thì góc của...
 • 4
 • 2,246
 • 29
Chương III - Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Chương III - Bài 1: Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác

Toán học

... điểm B’ trên cạnh AC (h.2)(h.2)Hãy so sánh góc AB’M góc C Chương III QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁCCÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC§1 QUAN HỆ GIỮA CẠNH GÓC ĐỐI DIỆNTRONG MỘT ... . Quan sát hình dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau:µµB = C Chương III QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁCCÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC§1 QUAN HỆ GIỮA CẠNH ... GIÁCCÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC§1 QUAN HỆ GIỮA CẠNH GÓC ĐỐI DIỆNTRONG MỘT TAM GIÁC Trong tam giác ABC với AC > AB. Quan sát hình dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường...
 • 7
 • 721
 • 1
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác I

Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác I

Toán học

... Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tamgiác 7 cân. Tam giác đều Tam giác vuông Bài 1 Chương III : Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong ... cạnh a cạnh b cạnh c sắp xếp các cạnh giác cân góc A góc B góc C sắp xếp các góc cạnh a cạnh b cạnh c sắp xếp các cạnh Tam giác đều góc A góc B góc C sắp xếp các góc cạnh a cạnh ... tắt bài họcĐịnh lý 1:Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.Định lý 2:Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn Quan hệ giữa góc cạnh đối...
 • 14
 • 5,704
 • 5
Tiết 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác

Tiết 47. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong 1 tam giác

Toán học

... tam giác.Tiết 47. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.AB CTrong ABC:BC là cạnh đối diện của góc A. là cạnh đối diện của góc B. C là góc đối diện của cạnh ACABNhiệt ... 47. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.1 .Góc đối diện với cạnh lớn hơn. ?1. ?2.Đính lí 1: Trong 1 tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.2. Cạnh đối diện ... 47. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.1 .Góc đối diện với cạnh lớn hơn. ?1. ?2.Đính lí 1: Trong 1 tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.2. Cạnh đối diện...
 • 18
 • 711
 • 6
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong tam giác

Toán học

... Cạnh đối diện gới góc lớn hơn1/ Góc đối diện với cạnh lớn hơn.ã Định lý 1/SGK2, Trong tam giác tù ( hoặc tam giác vuông), góc tù (hoặc góc vuông) là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc ... III : quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Các đường đồng qui của tam giácCác đường đồng qui của tam giácĐ1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong ... Tiết 47:Đ1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện Trong một tam giácGiáo viên: Nguyễn Văn HạnhĐơn vị: Trường THCS Núi ĐèoChương III : quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác quan hệ giữa các yếu...
 • 12
 • 868
 • 5
Tiet 47 Hinh 7-Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Tiet 47 Hinh 7-Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác

Toán học

... 47. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.1 .Góc đối diện với cạnh lớn hơn. ?1. ?2.Đính lí 1: Trong 1 tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.2. Cạnh đối diện ... hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.1 .Góc đối diện với cạnh lớn hơn. ?1. ?2.Đính lí 1: Trong 1 tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.2. Cạnh đối diện với góc ... giác.Tiết 47. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.1 .Góc đối diện với cạnh lớn hơn. ?1. ?2.Đính lí 1: Trong 1 tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.ABCGTKL...
 • 17
 • 757
 • 5
QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN

QUAN HỆ GIỮA GÓC CẠNH ĐỐI DIỆN

Toán học

... với góc lớn hơn §1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giácNhắc lại:Nhắc lại:?2?2?1?1Định lí 1Định lí 1 ABC?3 2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn §1. Quan hệ giữa góc ... > CB Định lí 1 Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn §1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giácNhắc lại:Nhắc ... giác ABC, ⇒ABCˆˆB C=ABCAC = AB §1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giácNhắc lại: §1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giácNhắc lại:Nhắc lại:?2?2?1?1Định...
 • 22
 • 466
 • 2
Tiết 47 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Tiết 47 Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong tam giác

Toán học

... !LA!B C>Chương III: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Tiết 48 - Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một Tiết 48 - Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác tam ... B > CGTKLChương III: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Tiết 48 - Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một Tiết 48 - Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác tam ... quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Tiết 48 - Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một Tiết 48 - Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác tam giác Các đường đồng quy của...
 • 16
 • 717
 • 4
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác

Toán học

... ABC:0180ˆˆˆ=++CBA040ˆ=⇒C000180ˆ40100=++CVậyCvàBAˆˆˆ>⇒ Cạnh BC đối diện với góc A là cạnh lớn nhất (Quan hệ giữa cạnh góc đối diện trong một tam giác)GiảiVề nhàNắm vững 2 định lí quan hệ giữa cạnh góc đối diện trong ... hơn.ABC §1 . QUAN HỆ GIỮA GÓC CẠNH ĐỐI DIỆNTRONG MỘT TAM GIÁCTIẾT 48 1. GÓC đối diện với CẠNH lớn hơn.2. CẠNH đối diện với GÓClớn hơn.Với thước đo góc, có thể so sánh các cạnh của ... >Gấp hình1. GÓC đối diện với CẠNH lớn hơn.2. CẠNH đối diện với GÓClớn hơn.B∧C∧Định lý 1: > GT∆ ABC, AC > ABKLTrong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơnCABBài...
 • 23
 • 1,456
 • 5
Tiet 47: Quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac

Tiet 47: Quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac

Toán học

... giáo các em học sinh1/ Góc đối diện với cạnh lớn hơn.Đ1. Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác.Thứ 7 ngày 28 tháng 2 năm 2009.Định lí 1: Trong một tam giác , góc đối diện ... Làm bài tập số 6, 7/56 SGKA đối diện với cạnh BC .B đối diện với cạnh AC .C đối diện với cạnh AB .Kiểm tra bài Kiểm tra bài cũcũ Bài tập: Cho hình vẽ:ABCx? So sánh ACx với mỗi góc ... 2 góc đối diện với c nh AB ; ACHÃy so sánh 2 c nh đối diện với góc B ; góc C1/ Góc đối diện với cạnh lớn hơn.? 1: Vẽ ABC với AC > AB ABC có AC > AB.ABC))) Quan sát hình và...
 • 8
 • 650
 • 1
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong tam giác

Toán học

... B>C Quan sát hình dự đoán xem ta có trường hợp nào trong các trường hợp sau :ãĐịnh lí 2:Trong một tam giác cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn AB C2 .Cạnh đối diện với góc ... AB=AB.Do AC >AB nên B nằm giữa A CKẻ tia phân giác AM của góc A (MBC)Xét hai tam giác ABM ABM có :+ AB=AB(Do cách lấy điểm B) +BAM = BAM (AMlà tia phân giác góc A) +Cạnh AM chung Do đó ... ABM=ABM (c-g-c) => B = ABM (hai góc tương ứng ) (1)Mặt khác góc ABM là góc ngoài của tam giác BMC => ABM > C (Tính chất góc ngoài của tam giác ) (2)Từ (1) (2) suy ra B > C (đpcm)...
 • 11
 • 603
 • 7
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác

Toán học

... dụng2. Cạnh đối diện với góc lớn hơna. Định lý 2 Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.1. Góc đối diện với cạnh lớn hơna. Thực hànhb. Định lý 1Tiết 47: quan hệ giữa ... góc B góc C của ABC ? (?) Từ việc thực hành trên, em hÃy cho nhận xét gì về quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong tam giác?Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn ... 47: quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác1. Góc đối diện với cạnh lớn hơna. Thực hànhChương III QUAN H GiA CC YU T TRONG TAM GIC.CC NG NG QUI TRONG TAM GIC1. HÃy so sánh góc...
 • 14
 • 644
 • 0
quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac.

quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac.

Toán học

... giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.Định lý 2:Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.Trong tam giác tù ( hoặc tam giác vuông), góc tù( hoặc góc vuông) ... hơn.Trong tam giác tù ( hoặc tam giác vuông), góc tù( hoặc góc vuông) là góc lớn nhất Nên cạnh đối diện với góc tù ( góc vuông ) là cạnh lớn nhất. Cho tam gi¸c ABC nh­ h×nh vÏ khoanh trßn kh¼ng ®Þnh...
 • 6
 • 415
 • 0
Tiet 47,48. Quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac

Tiet 47,48. Quan he giua goc va canh doi dien trong tam giac

Toán học

... nhau.3.Trong tam giác tù, cạnh đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.4.Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù .2.Trong hai tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.5. ... Điền vào dấu ( ) trong mỗi câu sao cho phù hợp.1.Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh nhỏ hơn là .2.Trong một tam giác, với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. góc nhỏ hơn cạnh đối diện ... <⇒∆ABC có có (định lí liên hệ giữa cạnhgóc đối diện) Bài 3 : So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằngµ$0 080 ; B 45A = =45°80°BAC Sắp xếp các cạnh tam giác ABC theo thứ...
 • 38
 • 716
 • 7

Xem thêm