0

đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 4

Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 9

Lịch sử

... phong trào Cần Vơng?( Hết ) Đáp án thi học sinh giỏi lớp 9Môn : Lịch sử Câu 1(3đ)TTMốc thời gianTên sự kiện lich sửBiểu điểm17/11/1917Cách mạng XHCN tháng 10 Nga thành công nhà n-ớc ... Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCSMôn; Lịch sử - Thời gian 150 phút ( Không kể thời gian chép đề )Câu 1: ( 3đ )HÃy nêu các sự kiện lịch sử diễn ... 80 ?Câu 4( 4,5đ)Quá trình chuyển hớng chỉ đạo chiến lợc cách mạng của Đảng ta từ 1930 đến 1 945 ?Câu 5 (4, 5đ)Những khó khăn của nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà sau cách mạng tháng 8/1 945 ? . Theo...
 • 5
 • 1,255
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 5 lần 1 Năm học 2010-2011

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 5 lần 1 Năm học 2010-2011

Toán học

... 80 : 5 x 3 = 48 (cm)ChiÒu réng: 80 – 48 = 32 (cm)DiÖn tÝch vên hoa: 48 x 32 = 1536Diện tích lối đi: 1536 : 24 = 64( m2)DiÖn tÝch trång hoa: 1536 – 64 = 147 2 (m2) Đáp số: 147 2( m2)Hớng ... khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2010 2011Môn Toán (Thời gian làm bài 60 phút)====================Câu 1. 3 điểm 1. A= 2009 ( 36 : 2) = 19912. 2009 – (36 : x) = 2000 x= 4 3. Để ... : x phải lớn nhất suy ra x= 1 Câu 2. 1 điểm : x = 4; y = 5 Câu 3. 1,5 điểm (So sánh bằng cách tìm phần bù )Câu 4. 2,5 điểm7 m 4 dm = 7 ,4 m 2065 g = 2,065kg 72,68 cm2 =0,007268 m2 0,08...
 • 3
 • 772
 • 1
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm học 2013 Đồng Tháp

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm học 2013 Đồng Tháp

Tiếng anh

... CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂNMôn thi: Tiếng Anh 11Thời gian thi: 120 phútLưu ý:  Đề thi gồm 06 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi  Thi sinh không được sử dụng tài liệu, kể ... - - - - - - - - - SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎITRƯỜNG THPT MINH KHAI NĂM HỌC 2012-2013Môn thi: Tiếng Anh 11 I/. LEXICO – GRAMMAR:PART 1: Circle ... about this saying “ Money can buy everything”. Do you agree with it? Give your own idea? ( about 120-180 words) ( 10 points) - - - -11 SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP...
 • 14
 • 1,867
 • 2
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 lý thái tổ môn SInh học năm 2014

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 lý thái tổ môn SInh học năm 2014

Sinh học

... TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2013-20 14 Môn: sinh học LớP 10 Thi gian làm bài: 120 phút - Ngày thi: 20/3/20 14 Câu 1. (1 điểm)Ở ... THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC Híng dÉn chÊmĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRNG Năm học 2013-20 14 Môn: sinh học LớP 10 Thi gian lm bi: 120 phỳt - Ngy thi: 20/3/20 14 Câu ý Yêu cầu ... tạo chỉ có 1 lớp phôpholipit kép để tiến hành thí nghiệm xác định tínhthấm của màng này với glixêrol iôn Na+ nhằm so sánh tính thấm của màng sinh chất. HÃy dự đoánkết quả giải thích.Câu...
 • 4
 • 743
 • 2
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm 2014 môn sinh học lý thái tổ

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm 2014 môn sinh học lý thái tổ

Sinh học

... ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎIMÔN: SINH HỌC 11Năm học 2013 – 20 14 Ngày thi: 27/ 04/ 20 14 Thời gian: 120 phútCâu 1(2 điểm). Tại sao ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, còn ánh sáng ... các cromatit ở kì đâu 1 của GP 1 HếtTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎIMÔN: SINH HỌC 11Năm học 2013 – 20 14 ... nước của tế bào- Buổi sáng: Ánh sáng nhiệt độ tăng dần, sự trương nước không đồng bộ ở tế bào mặt trên mặt dưới cánh hoa→cánh hoa dần mở ra- Buổi chiều: Ánh sáng nhiệt độ giảm dần,...
 • 4
 • 3,521
 • 33
Đề thi và đáp án thi học sinh giỏi lớp 5

Đề thi đáp án thi học sinh giỏi lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... cùng màu? Đáp án: 38 viên Phòng GD & Đt Ninh GiangTrờng tiểu học Kiến Quốc Đề thi - Đáp án thi học sinh giỏi lớp 5Năm học 2010 - 2011Câu 1. Tìm thơng của số lớn nhất có 4 chữ số số nhỏ ... số thập phân A là bao nhiêu? Đáp án: 1,11Câu 23. Tìm bộ phận chủ ngữ trong câu văn sau: "Con học giỏi làm cha mẹ vui lòng." Đáp án: Con học giỏi Câu 24. Cho câu văn sau: " Mẹ ... loáng sông Đà. Đáp án: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàCâu6. Hơn tám mơi năm chống thực dân Pháp xâm lợc đô hộ. Thời gian đó bắt đầu và kết thúc năm nào? Đáp án: 1858 - 1 945 Câu7. 4 km2...
 • 3
 • 2,547
 • 30
Đề và đáp án thi học sinh giỏi Ngữ văn 8

Đề đáp án thi học sinh giỏi Ngữ văn 8

Ngữ văn

... lại vấn ®Ò. ( 0,5 ®iÓm ) đề thi học sinh giỏi cụm khối 8 năm học 2007-2008 Môn : Ngữ văn . Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên: Lớp: Trờng THCS Giám thị1: ... thơ tiêu biểu (4) .Với một hồn thơ. (5), Thế Lữ đà góp phần quan trọng vào việc.Số báo danhBản chính Hớng dẫn chấm bài thi học sinh giỏi cụm lớp 8năm học 2007- 2008Môn thi : Ngữ văn. ... hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ nàyĐiểm bài thi Giám khảo 1:Giám khảo 2: Số pháchBằng số Bằng chữI. Phần trắc nghiệm : ( Học sinh làm phần trắc nghiệm trực tiếp vào đề thi) Câu I...
 • 5
 • 16,495
 • 121
De va dap an thi hoc sinh gioi

De va dap an thi hoc sinh gioi

Tiếng anh

... soon.The problem.Số báo danh đề thi học sinh giỏi khối 8 năm học 2007-2008 Môn : Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên:. Lớp: Trờng THCS Giám thị1: ... hotel in this town.A. difficult B. difficulty C. difficultly D. more difficult10.Would you mind if I …… a photo ?A. take B. took C. taking D. to take đề thi học sinh giỏi khối 8 năm học 2007-2008 ... phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên:. Lớp: Trờng THCS Giám thị1: .Giám thị 2: Số pháchChủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ nàyĐiểm bài thi Giám khảo 1: Giám khảo...
 • 6
 • 1,174
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Hóa học

... 0,6 = 0 ,48 mol (0,25 đ) 2 nH3PO 4 nNaOH 3 NH3PO 4 2 .0,2 0 ,48 3 .0,2 (0,5đ)Do đó thu được hỗn hợp 2 muối Na2HPO 4 Na3PO 4 Sau phản ứng 3 4 : n NaH2PO 4 = n Na2HPO 4 = 0,2 ... 2(dktc).22 ,4 0,2.22 ,4 4 ,48 ( )H HV n lit= = =(0,5đ)b) Theo phản ứng (2,3) chất rắn gồm BaSO 4 CuO. Vì BaSO 4 dư nên : 4 2aSO ( )0,02( )B Cu OH CuOn n n mol= = =(1 đ)N ên : 4 .25, 04( ... (2)H3PO 4 + NaOH NaH2PO 4 + H2O (3) (1, 25 đ)NaH2PO 4 + NaOH Na2HPO 4 + H2O (4) Na2HPO 4 + NaOH Na3PO 4 + H2O (5)Theo phương trình 1 2 suy ra : np = nH3PO 4 = 312,6=...
 • 6
 • 1,374
 • 21
Đề và đáp án thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Tiếng anh

... dục đào tạo thanh hoá Kỳ thi chän häc sinh giái LíP 12 THPT, BTTHPT, LíP 9 THCSNăm học 2007-2008 đáp án - Hớng dẫn chấm (Đề chính thức) Môn: Tiếng Anh lớp 9 THCS Ngày thi: 28 tháng ... THCS Ngày thi: 28 tháng 3 năm 2008A- Đáp án: Question 1: (8 points)a- b- 1. B. flood 1. B. company2. A. looked 2. C. referee3. B. power 3. D. suspicious 4. D. insure5. A. stomachQuestion2: ... Question 4: (10 points)1-B 6- B 2-C 7- C3- A 8- B 4- D 9- A5- C 10- DQuestion 5: (10 points)1. unpleasant 6. surprisingly2. participants 7. scientists3. unexpectedly 8. sensible 4. hopelessly...
 • 5
 • 5,025
 • 59

Xem thêm