0

de va dap an thi hoc sinh gioi toan lop 6

Đề và đáp án thi học sinh giỏi Ngữ văn 8

Đề đáp án thi học sinh giỏi Ngữ văn 8

Ngữ văn

... Khẳng định lại vấn ®Ò. ( 0,5 ®iÓm ) đề thi học sinh giỏi cụm khối 8 năm học 2007-2008 Môn : Ngữ văn . Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)Họ tên:Lớp:Trờng THCS Giám ... hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ nàyĐiểm bài thi Giám khảo 1:Giám khảo 2: Số pháchBằng số Bằng chữI. Phần trắc nghiệm : ( Học sinh làm phần trắc nghiệm trực tiếp vào đề thi) Câu I ... phần giới thi u về tác giả Thế Lữ : Thế Lữ (1) tên khai sinh là (2)quê ở (3) là nhà thơ tiêu biểu (4) .Với một hồn thơ. (5), Thế Lữ đà góp phần quan trọng vào việc.Số báo danhBản...
 • 5
 • 16,495
 • 121
De va dap an thi hoc sinh gioi

De va dap an thi hoc sinh gioi

Tiếng anh

... 2007-2008 Môn : Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề)Họ tên:.Lớp:Trờng THCS Giám thị1: .Giám thị 2: Số pháchChủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo ... words. Câu III : Fill in each blank with one suitable preposition.1. My mother is always proud …… me and my brother.2. I was born …… January 1st, 1 965 .3. Do you want to watch the sky …… sunset ... 2007-2008 Môn : Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề)Họ tên:.Lớp:Trờng THCS Giám thị1: .Giám thị 2: Số pháchChủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo...
 • 6
 • 1,174
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 9

Lịch sử

... Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCSMôn; Lịch sử - Thời gian 150 phút ( Không kể thời gian chép đề )Câu 1: ( 3đ )HÃy nêu các sự kiện lịch sử diễn ra theo từng mốc thời gian của Lịch ... hàng năm 9 ,6% , đứng thứ 7 thế giới .- Năm 1997 tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần so với năm 1978 ( Từ năm 20 ,6 tỉ U S D lên 325, 06 U S D )- Hàng trăm doanh nghiệp nớc ngoài đang hoạt ... ?Câu 6 ( 3đ)Hởng ứng chiếu Cần Vơng của Vua Hàm nghi. Nhân dân Thanh Hoá đứng lên đấu tranh rất quyết liệt. Em hÃy nêu tóm tắt một cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất .Đóng góp của nhân dân Thanh...
 • 5
 • 1,255
 • 4
Đề và đáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Hóa học

... Al2(SO4)3 . nH2O: 3 mol BaSO4Hay : ( 342 + 18 n) g : 69 9 g Thực tế : 66 6,010 66 ,6 =g : 0 ,66 9 g (1 đ)Suy ra:=+ 66 6,018342 n 66 9,0 69 9=1000Suy ra: n = 18 (0,75 đ)Vậy công thức hóa học ... C ≤ 4.Bi ết : H = 1, O = 16, C = 12, Ca = 40, P = 31, S = 32, Ba = 137, Cu = 64 , Fe = 56, Cl = 35,5Na = 23.   ĐỀ SỐ 2Câu 1:(3,0 đ) Hòa tan hoàn toàn 6, 66gam tinh thể Al2(SO4)3.nH2O ... = 9 ,6 (0,5đ)Khi dung dịch trong bình giảm (a’)a’ = 15, 76 – 9 ,6 = 6, 16 g (0,5đ)   SO2+ 2NaOH→ Na2SO3 + H2O.C âu 6: (4 điểm)- Khối lượng P2O5 tăng chính là: 2H Om...
 • 6
 • 1,374
 • 21
Đề và đáp án thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Đề đáp án thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Tiếng anh

... or (4) an accident, andwhat arrangements exist in (5) country for medical treatment. The regulations are fairlysimple but (6) people do not have this information, they may (7) that private medicalcare ... bachelor's degree2. A year or two3. Lawyers and doctors4. Four years5. Four yearsQuestion 7: (7 points)a. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the ... and doctors must go toschool longer than four years.Questions:1. What degree do students get after four years of higher education?2. How long does it take a student to obtain a master’s degree?3....
 • 5
 • 5,025
 • 59
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 5 lần 1 Năm học 2010-2011

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 5 lần 1 Năm học 2010-2011

Toán học

... vi: 160 : 2 = 80 (cm)Chiều dài: 80 : 5 x 3 = 48 (cm)ChiÒu réng: 80 – 48 = 32 (cm)DiÖn tÝch vên hoa: 48 x 32 = 15 36 Diện tích lối đi: 15 36 : 24 = 64 ( m2)DiÖn tÝch trång hoa: 15 36 – 64 = ... thì 36 : x phải lớn nhất suy ra x= 1 Câu 2. 1 điểm : x = 4; y = 5 Câu 3. 1,5 điểm (So sánh bằng cách tìm phần bù )Câu 4. 2,5 điểm7 m 4 dm = 7,4 m 2 065 g = 2, 065 kg 72 ,68 cm2 =0,007 268 m2 ... chấm khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2010 2011Môn Toán (Thời gian làm bài 60 phút)====================Câu 1. 3 điểm 1. A= 2009 ( 36 : 2) = 19912. 2009 – ( 36 : x) = 2000 x= 43....
 • 3
 • 772
 • 1
Đề và đáp án thi học sinh giỏi hóa học tỉnh hải dương

Đề đáp án thi học sinh giỏi hóa học tỉnh hải dương

Hóa học

... 1, C = 12, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Fe = 56, Cu = 64 , Zn = 65 . Hết Họ tên thí sinh: ………………………………………Số báo danh:…………………………… Giám thị coi thi số 1:……………………….Giám ... định x = 1 ,67 → G gồm:(COOH)2 R1COOH Tính số mol X = 0,2, Y = 0,10,25Tính mG = 32 ,6 gam → mY = 14 ,6 gam, My = 1 46 Tính số mol các nguyên tố trong Y: nC = 0 ,6, nH = 1, ... TẠO HẢI DƯƠNGKÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCSNăm học: 2013 - 2014MÔN: HÓA HỌCThời gian làm bài: 150 phútNgày thi: 20 tháng 3 năm 2014( Đề này gồm 05 câu, 01 trang)Câu I (2,0 điểm)1/...
 • 6
 • 3,484
 • 20
ĐỀ THI và đáp án thi học SINH GIỎI HUYỆN lớp 9 trung học cơ sở

ĐỀ THI đáp án thi học SINH GIỎI HUYỆN lớp 9 trung học cơ sở

Toán học

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9NĂM HỌC 2013 - 2014Môn : ToánBài 1: ( 1,5 điểm ) Ta có: x3 = + = 3 + 2 + 3 - 2 + 3.( + ). = 6 + 3.( + ). = 6 + 3.( + ).1= 6 + 3.( + )= 6 + 3xy3 ... ( y + 1 )2 = 0 ⇔ x = 1; y = -1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 NĂM HỌC 2013 – 2014Môn: Toán( Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề )Bài 1: ( 2,5 điểm ) Tính giá ... 17+12+17-12+3.(+). =34 + 3.(+ ). =34 +3.(+ ).1= 34+ 3.(+= 34 + 3y ⇒ A = x3 + y3 - 3( x + y ) + 2013= 6 + 3x + 34 + 3y - 3 ( x + y ) + 2013= 40 + 3 ( x + y ) - 3 (x + y ) + 2013= 40 + 2013 = 2053Bài...
 • 6
 • 568
 • 2
Đề và đáp án thi học sinh giỏi anh văn lớp 7 tham khảo

Đề đáp án thi học sinh giỏi anh văn lớp 7 tham khảo

Tiếng anh

... câu đề: - Một không gian, thời gian gợi buồn, đó là “Đèo Ngang” với “bóng xế tà”: Không gianmênh mông, thời gian chiều tà gợi trong lòng người lữ khách một nỗi buồn man mác - Nét chung về ... nhà thơ gợi một nét về thi n nhiên hoang dã nơi Đèo Ngang(Cỏ, đá, cây, hoa), phân tích cái hay của điệp từ “chen” → Thi n nhiên rậm rạp, đua nhautrong một không gian sinh tồn. Chỉ có ba sự ... định tình yêu nớc là thi ng liêng, cần thi t.- Liên hệ, rút ra suy nghĩ của bản thân.Đề thi học sinh giỏiMôn: Ngữ văn 7 ( 10) Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề)Câu 1:...
 • 22
 • 7,903
 • 0
Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7

Đề đáp án thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7

Tiếng anh

... than Mr. Brown. A. fat B fatter C. fattest 6. Lesson 1 is than lesson 2 A. easy B. easier C. easiest7. This is the lesson in the book A. hard B. harder C. hardest8. Mary is a girl, but Susan ... of intoxication ( vary/varies ) from subject to subject. 11. Neither Bill nor Mary ( is /are ) going to the play tonight. 12. Anything ( is/are ) better than going to an other movies tonight.13. ... is/are ) trying to reach a decision. 26. The army ( has/ have ) eliminated this section of the training test.27. The number of students who have withdrawn from class this quarter ( is / are )...
 • 3
 • 5,147
 • 75
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm học 2013 Đồng Tháp

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm học 2013 Đồng Tháp

Tiếng anh

... THÁP KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG XUÂNMôn thi: Tiếng Anh 11Thời gian thi: 120 phútLưu ý:  Đề thi gồm 06 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi  Thi sinh không ... and athletics are combined and modern skating is both graceful and physically demanding.3. …………………………….For beginners, balance and control are all important and speed can only increase with proficiency. ... credit card company, make an error and it is almost impossible to correct it. The result is an avalanche of bills, threads, and loss of credit standing.The computer has thrown thousands of people...
 • 14
 • 1,867
 • 2
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 lý thái tổ môn SInh học năm 2014

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 10 lý thái tổ môn SInh học năm 2014

Sinh học

... chÊmĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRNG Năm học 2013-2014 Môn: sinh học LớP 10 Thi gian lm bi: 120 phỳt - Ngy thi: 20/3/2014Câu ý Yêu cầu về kiến thứcim 11 im Thi gian nuụi cy ... THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2013-2014 Môn: sinh học LớP 10 Thi gian làm bài: 120 phút - Ngày thi: 20/3/2014 Câu 1. (1 điểm)Ở ... glixêrol iôn Na+ nhằm so sánh tính thấm của màng sinh chất. HÃy dự đoánkết quả giải thích.Câu 6: (2im)a) Mt gen ca sinh vt nhõn s có Guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một...
 • 4
 • 743
 • 2
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm 2014 môn sinh học lý thái tổ

Đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 11 năm 2014 môn sinh học lý thái tổ

Sinh học

... TRƯỜNG THPT LÝ THAÍ TỔ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎIMÔN: SINH HỌC 11Năm học 2013 – 2014Ngày thi: 27/04/2014Thời gian: 120 phútCâu 1(2 điểm). Tại sao ánh sáng đỏ kích ... lồ- Vì GH thúc đẩy quá trình sinh trưởng nhanh hơn so với bình thường- Thi u….ngược lại- Chữa lùn nên tiêm ở giai đoạn thi u nhi, ở giai đoạn trưởng thành tốc độ sinh trưởng chậm lại dừng ... tiroxin vào nước nuôi nòng nọc0.50. 5Câu 6. - KN xinap- Cấu tạo xinap hóa học- Vai trò của Ca++ …- Thi u Ca++ quá trình giả phóng chất trung gian hóa học giảm xung thần kinh không truyền...
 • 4
 • 3,521
 • 33
Tổng hợp đề và đáp án thi học sinh giỏi, thi vào 10 chuyên môn sinh các năm gần đây

Tổng hợp đề đáp án thi học sinh giỏi, thi vào 10 chuyên môn sinh các năm gần đây

Sinh học

... quan hệ sinh thỏi: +) Quan hệ cựng loài: - Hỗ trợ - Cạnh tranh.+) Quan hệ khỏc loài: - Cạnh tranh. - Sinh vật này ăn sinh vật khỏc.+) Quan hệ cơ bản nhất: Sinh vật này ăn sinh vật khỏc(quan ... quan hệ sinh thái: +) Quan hệ cùng loài: - Hỗ trợ - Cạnh tranh.+) Quan hệ khác loài: - Cạnh tranh. - Sinh vật này ăn sinh vật khác.+) Quan hệ cơ bản nhất: Sinh vật này ăn sinh vật khác(quan ... NAM Kè THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCSNăm học 2009-2010MễN THI: SINH HỌC (Thời gian: 150 phỳt, khụng kể thời gian giao ĐỀ CH NH THÍ ỨC Cõu 6 (1,5 điểm): Ở một loài, xột một tế bào sinh...
 • 138
 • 992
 • 2
đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán sở quảng ninh năm 2013

đề đáp án thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán sở quảng ninh năm 2013

Giáo dục công dân

... NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: TOÁN (Bảng B) Ngày thi: 20/3/2013 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ... NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: TOÁN (Bảng A) Ngày thi: 20/3/2013 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ... (x+3)28xx)x)(12(4 =++−. Hết Họ tên thí sinh: Số báo danh: 1`SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013...
 • 9
 • 2,683
 • 5

Xem thêm