Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 5 lần 1 Năm học 2010-2011

3 772 1
Đề và đáp án thi học sinh giỏi lớp 5 lần 1 Năm học 2010-2011

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2010 2011 Môn Tiếng Việt (Thời gian làm bài 60 phút) ==================== Câu 1. Xếp các từ ngữ dới đây thành hai nhóm: a. Hợp tác hữu nghị b. Anh hùng dũng cảm kiên trung, hòa nhập, thân thiện, dũng cảm, đoàn kết, thân ái, chia sẻ, giúp đỡ, tơng thân, tơng ái, tơng trợ, trợ giúp, cứu trợ, hòa hợp, anh hùng, bất khuất, kiên cờng. Câu 2. Các từ in đậm trong mỗi nhóm dới đây có quan hệ với nhau nh thế nào? (là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa) - êm êm êm ả - vắng lặng - đông đúc - con đờng - đờng hoàng học đờng - đờng kính - đầu máy bay tập đầu của phim - đầu cầu chải đầu - Quán tranh tranh vẽ Câu 3. Tìm các kiểu câu kể (Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?) trong đoạn văn dới đây. Dùng gạch chéo tách chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Hai chân xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Chích bông gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Chích bông là bạn của trẻ em là bạn của bà con nông dân. Câu 4. Đọc mẩu chuyện sau điền đúng dấu câu vào chồ chấm. Một học sĩ đang nài nỉ ông khách qua đờng mua tranh - Đây là bức vẽ bò đang gặm cỏ trên một bãi cỏ rộng - Vậy cỏ đâu - Bò ăn hết rồi - Thế bò đâu - Ông này hỏi lạ. Nó có ngu đâu mà ăn hết cỏ rồi còn đứng ỳ ra đấy Câu 5. Hãy trình bày ý kiến của em nhằm thuyết phục mọi ngời thấy rõ sự cần thiết phải bảo vệ môi trờng. Đề khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2010 2011 Môn Toán (Thời gian làm bài 60 phút) ==================== Câu 1. Cho biểu thức A = 2009 ( 36 : x ) 1. Tính giá trị biểu thức A với x = 2 2. Tìm x biết A = 2000 3. Với giá trị số tự nhiên nào của x để A có giá trị bé nhất. Tìm giá trị bé nhất đó. Câu 2. Tìm chữ số x y liền nhau sao cho: 7,x8 < 7,481 < 7,y Câu 3. Không quy đồng mẫu số tử số. Hãy so sánh: 17 13 19 15 Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 7 m 4 dm = m 2065 g = kg 72,68 cm 2 = m 2 0,08 tấn =.hg 8 ha 17 dm 2 = m 2 90 phút = giờ Câu 5. Vờn hoa nhà trờng hình chữ nhật có chu vi 160 cm. Chiều rộng bằng 3 2 chiều dài. Ngời ta để 24 1 diện tích làm lối đi. Tính diện tích đất trồng hoa. Tr ờng Tiểu học sơn Bằng Hớng dẫn chấm khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2010 2011 Môn Toán (Thời gian làm bài 60 phút) ==================== Câu 1. 3 điểm 1. A= 2009 ( 36 : 2) = 1991 2. 2009 (36 : x) = 2000 x= 4 3. Để A có giá trị bé nhất thì 36 : x phải lớn nhất suy ra x= 1 Câu 2. 1 điểm : x = 4; y = 5 Câu 3. 1,5 điểm (So sánh bằng cách tìm phần bù .) Câu 4. 2,5 điểm 7 m 4 dm = 7,4 m 2065 g = 2,065kg 72,68 cm 2 =0,007268 m 2 0,08 tấn =800 hg 8 ha 17 dm 2 = 80000,17 m 2 90 phút = 1,5giờ Câu 5. 2 điểm Nửa chu vi: 160 : 2 = 80 (cm) Chiều dài: 80 : 5 x 3 = 48 (cm) Chiều rộng: 80 48 = 32 (cm) Diện tích vờn hoa: 48 x 32 = 1536 Diện tích lối đi: 1536 : 24 = 64( m 2 ) Diện tích trồng hoa: 1536 64 = 1472 (m 2 ) Đáp số: 1472( m 2 ) Hớng dẫn chấm khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2010 2011 Môn Tiếng Việt (Thời gian làm bài 60 phút) ==================== Câu 1. 1 điểm Xếp các từ ngữ dới đây thành hai nhóm: a. Hợp tác hữu nghị , hòa nhập; thân thiện, đoàn kết, thân ái, chia sẻ, giúp đỡ, tơng thân, tơng ái, tơng trợ, trợ giúp, cứu trợ, hòa hợp, b. Anh hùng dũng cảm: kiên trung, dũng cảm, anh hùng, bất khuất, kiên cờng. Câu 2.1,5 điểm - êm êm êm ả (từ đồng nghĩa) - vắng lặng - đông đúc ( từ trái nghĩa) - con đờng - đờng hoàng học đờng - đờng kính (từ đồng âm) - đầu máy bay tập đầu của phim - đầu cầu chải đầu (từ nhiều nghĩa) - Quán tranh tranh vẽ (từ đồng âm) Câu 3. 2 điểm Chích bông/ là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Chích bông /là bạn của trẻ em là bạn của bà con nông dân. Ai là gì? Hai chân/ xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Cặp mỏ chích bông/ tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Ai thế nào Chích bông/ gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Ai làm gì? Câu 4. 1,5 điểm Một học sĩ đang nài nỉ ông khách qua đờng mua tranh: - Đây là bức vẽ bò đang gặm cỏ trên một bãi cỏ rộng. - Vậy cỏ đâu? - Bò ăn hết rồi! - Thế bò đâu? - Ông này hỏi lạ. Nó có ngu đâu mà ăn hết cỏ rồi còn đứng ỳ ra đấy! Câu 5. 4 điểm . Đề khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2 010 2 011 Môn Tiếng Việt (Thời gian làm bài 60 phút) ==================== Câu 1. Xếp các từ. 24 1 diện tích làm lối đi. Tính diện tích đất trồng hoa. Tr ờng Tiểu học sơn Bằng Hớng dẫn chấm khảo sát học sinh giỏi Khối 5 Lần 1 năm học 2 010 2 011 Môn

Ngày đăng: 30/10/2013, 13:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan