Tài liệu về " giải trí " 10 kết quả

Thực trạng và giải pháp về Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.doc

Thực trạng và giải pháp về Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.doc

Kế toán

Thực trạng và giải pháp về Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội . thành mang tên Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Hà Nội mà ngời dân thủ đô quen gọi là Công Viên Hồ Tây .Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đợc thành. hoá II .Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà NộiIII .Thực trạng, giải pháp và những kiến nghị với nhà nớc1 nội dung Phần I. Những nét chung về cổ phần hoá1.Khái
 • 20
 • 634
 • 0
Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn (2).DOC

Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn (2).DOC

Kế toán

Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn . Bể - Bắc Kạn. Chương 3: Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của VQG Ba Bể. 3CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ VÀ GIÁ TRỊ PHI SỬ. PHI SỬ DỤNG CỦA MỘT VƯỜN QUỐC GIA1 .1. Vườn Quốc gia và Tổng giá trị kinh tế của Vườn Quốc gia1 .1.1 .Vườn Quốc gia và sự cần thiết đánh giá giá trị của ...
 • 109
 • 1,004
 • 3
Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn.DOC

Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn.DOC

Kế toán

Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn . Bể - Bắc Kạn. Chương 3: Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của VQG Ba Bể. 3CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ VÀ GIÁ TRỊ PHI SỬ. PHI SỬ DỤNG CỦA MỘT VƯỜN QUỐC GIA1 .1. Vườn Quốc gia và Tổng giá trị kinh tế của Vườn Quốc gia1 .1.1 .Vườn Quốc gia và sự cần thiết đánh giá giá trị của ...
 • 109
 • 727
 • 3
 BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

Biểu mẫu

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGTHEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH . BẢNG TỔNG HỢP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGTHEO BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)Kỳ tính thuế: Tháng. đồng Việt NamSTT Kỳ tính thuế được khai bổ sungNgày lập tờ khai bổ sungSố thuế GTGT điều chỉnh tăngSố thuế GTGT điều chỉnh giảmTổng cộng...........................,
 • 1
 • 911
 • 2
THÔNG BÁO Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

THÔNG BÁO Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Biểu mẫu

THÔNG BÁOVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu . ............, ngày..........tháng ........năm ......THÔNG BÁOVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuKính gửi:......................................................................................Mã. .............................. đến làm việc/ cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và ...
 • 2
 • 1,584
 • 3
BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

BIÊN BẢN LÀM VIỆC Về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

Biểu mẫu

BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu . ngày........ tháng........... năm .......BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuCăn cứ Thông báo số................................... buổi làm việc. 3. Đối với các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao.
 • 2
 • 8,432
 • 23
Các biện pháp quản lý cầu dịch vụ giải trí ở nước ta hiện nay.doc

Các biện pháp quản lý cầu dịch vụ giải trí ở nước ta hiện nay.doc

Quản trị kinh doanh

Các biện pháp quản lý cầu dịch vụ giải trí ở nước ta hiện nay . biện pháp quản lý cầu dịch vụ giải trí ở nước ta hiện nay .Đề tài gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về cầu dịch vụ. Chương 2:Thực trạng các biện pháp quản. hàng…Chương 2:Thực trạng các biện pháp quản lý cầu dối với dịch vụ giải trí hiện nay ở nước ta. 2.1 Đặc điểm của dịch vụ giải tr Dịch vụ có vai trò rất quan
 • 30
 • 4,180
 • 15
Báo cáo thực tập Tại Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội.DOC

Báo cáo thực tập Tại Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội.DOC

Quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập Tại Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội . ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà NộiCông ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đợc thành lập theo quyết định 3800/GP-UB của UBND Thành phố Hà Nội ngày 11/11/1998. một phần tài sản của Công ty. -Thành viên Công ty gồm các thành viên đứng ra thành lập Công ty, thành viên làm công tác quản lý Công ty và những cá nhân,
 • 11
 • 933
 • 0
Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.PDF

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.PDF

Kế toán

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
 • 1
 • 1,179
 • 12
Tiêu Chuẩn Nước Thải Vào Các Khu Giải Trí

Tiêu Chuẩn Nước Thải Vào Các Khu Giải Trí

Cơ khí - Chế tạo máy

Tài liệu này giới thiệu về Tiêu Chuẩn Nước Thải Vào Các Khu Giải Trí . 6983 : 2001 Chất lợng nớc Tiêu chuẩn Nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dới nớc Water quality Standards. tcvn 6983: 2001 Chất lợng nớc Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dới nớc Water quality Standards
 • 4
 • 467
 • 2
1 2 3 >