0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Liên kết của bảng với chính nó

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10

Nhờ liên kết theo Số thẻ ta có thể biết được HS nào mượn sách trong Bảng Mượn sách Nhờ liên kết theo Mã số sách ta có thể biết Sách nào được mượn trong Bảng Mượn sách Liên kết được thực hiện trên các khoá, trong 1 liên kết phải có khoá chính  Khoá: là tập thuộc tính (gồm một hay một số thuộc tính) vừa đủ để phân biệt các bộ trong một bảng.
 • 12
CRACKER HANDBOOK 1.0 PART 200 POTX

CRACKER HANDBOOK 1.0 PART 200 POTX

- Một call stack được dùng trong một vài những mục đích khác nhau có liên kết , nhưng mục đích chính để có là giữ lại những dấu vết của một “điểm” (point) đến cái nơi mà mỗi thường trình con sẽ trả điều khiển khi hoàn thành. Ví dụ, thừơng trình “Drawsquare” call một thường trình khác “DraLine” từ một nơi khác nhau, đoạn mã “DrawLine” phải có một cách để biết được nơi cần trả điều khiển về. Đây là một việc làm tiêu biểu bởi mã cho mỗi lời gọi trong phạm vi “DrawSquare” để đặt chỉ thị sau đó vào call stack.
 • 6
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC LẬP TRÌNH TRONG ACCESS VỚI JOOMLA CODE P3 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC LẬP TRÌNH TRONG ACCESS VỚI JOOMLA CODE P3 PPS

Ho ặ c xem theo m ộ t ki ể u khác: 2. Xây dựng cấu trúc bảng M ụ c này h ướ ng d ẫ n cách thi ế t k ế c ấ u trúc m ộ t b ả ng d ữ li ệ u trên CSDL Access. Để có th ể làm t ố t đượ c công vi ệ c này, đề ngh ị h ọ c viên nên tuân th ủ theo th ứ t ự các b ướ c s ẽ li ệ t kê d ướ i đ ây.
 • 5
LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG TIN HỌC 12

LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG TIN HỌC 12

Về kiến thức : : Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết. Về kỹ năng: Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng b) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Giáo án, sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các
 • 8
BÀI GIẢNG TIN HỌC 12 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 5: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

BÀI GIẢNG TIN HỌC 12 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 5: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Bài giảng Tin học 12 - Bài thực hành số 5: Liên kết giữa các bảng giúp các em học sinh tạo cơ sở dữ liệu có nhiều bảng, rèn luyện kỹ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.
 • 5
GIÁO ÁN TIN HỌC 12 - BÀI 7: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

GIÁO ÁN TIN HỌC 12 - BÀI 7: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Giáo án Tin học 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng giúp học sinh nắm được khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết; biết cách tạo liên kết trong Access.
 • 6
CHO PHÉP NGƯỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHO PHÉP NGƯỜI SỬ DỤNG SOẠN THẢO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ở đây là kế hoạch tiêu diệt 1 tập hợp vô tội của dữ liệu. Đặt sang một bên, chúng ta hay xem tập lệnh này hoạt động như thế nào. Đầu tiên, bạn cần hiểu rằng bạn không thể xóa mẩu tin trong cơ sở dữ liệu và phải quên chúng đi. Việc xóa được xem xét cẩn thận. Ví dụ nếu xóa một người từ bảng people, điều này ngăn cản bạn từ việc tìm ra một khả năng có liên quan đến người trong bảng movie. Nếu bạn xóa Jim Carrey từ bảng people, ai sẽ lãnh đạo diễn viên Bruce Almight ? Nếu bạn không làm mọi thứ, id của Jim Carrey’s sẽ còn lại trong mẩu tin và bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu bị sữa đổi. Bạn không muốn điều này đúng không (câu trả lời là không)
 • 32
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC LẬP TRÌNH TRONG ACCESS VỚI PHP CODE P3 DOC

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC LẬP TRÌNH TRONG ACCESS VỚI PHP CODE P3 DOC

Ho ặ c xem theo m ộ t ki ể u khác: 2. Xây dựng cấu trúc bảng M ụ c này h ướ ng d ẫ n cách thi ế t k ế c ấ u trúc m ộ t b ả ng d ữ li ệ u trên CSDL Access. Để có th ể làm t ố t đượ c công vi ệ c này, đề ngh ị h ọ c viên nên tuân th ủ theo th ứ t ự các b ướ c s ẽ li ệ t kê d ướ i đ ây.
 • 5
TẢI GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 46 - ÔN TẬP HỌC KÌ II

TẢI GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 46 - ÔN TẬP HỌC KÌ II

+ Đặt tên cho trường (Fields name) + Chọn kiểu dữ liệu (Data type) + Chọn độ rộng cho trường + Chọn khóa chính cho bảng + Các bước tạo liên kết.. Tạo mẫu hỏi.[r]
 • 2
GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC 12: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5 - LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

GIẢI BÀI TẬP SGK TIN HỌC 12: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5 - LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng được biên soạn giúp học sinh nắm được các phương pháp giải các bài tập kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.
 • 9
tạo mục lục tự động trong word tạo mục lục tự động trong word 13022008 các bạn xem sách truyện đã thấy trang mục lục của các quyển sách rất ngay hàng thẳng lối và chính xác từng trang một so với

tạo mục lục tự động trong word tạo mục lục tự động trong word 13022008 các bạn xem sách truyện đã thấy trang mục lục của các quyển sách rất ngay hàng thẳng lối và chính xác từng trang một so với

Word sẽ căn cứ vào các heading và level trong văn bản của bạn để hiểu đâu là phần tiêu đề chính, đâu là tiêu đề phụ và đâu là nội dung.. Từ đó, nó sẽ tạo ra các 1 trường liên kết với c[r]
 • 7
Giáo án Tin học 12 - Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (Tiết 1)

Giáo án Tin học 12 - Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (Tiết 1)

Giáo án Tin học 12 - Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (Tiết 1) thông tin đến các bạn học sinh với các nội dung khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết; cách tạo liên kết trong Access. Mời các bạn cùng tham khảo!
 • 3
index of cnpmth03005slidepdf

index of cnpmth03005slidepdf

 Không thể gọi thực thi bằng lệnh Execute hay bất kỳ một lệnh nào khác, mà được gọi một cách tự động khi có biến cố được thực thi trong cơ sở dữ liệu (tại bảng liên kết với nó)..  Hoạt[r]
 • 5
CẤU tạo NGUYÊN tử – BẢNG TUẦN HOÀN – LIÊN kết hóa học

CẤU tạo NGUYÊN tử – BẢNG TUẦN HOÀN – LIÊN kết hóa học

TOÀN LÀ ĐỀ LUYỆN THI THÔI CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌCCâu 1. (A 07) Anion X– và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s² 3p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học làA.X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.B.X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.C.X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.D.X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA. Câu 2. (A 07) Dãy gồm các ion X+, Y– và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s² 2s² 2p6 làA. Na+, Cl–, Ar.B. Li+, F–, Ne.C. Na+, F–, Ne.D. K+, Cl–, Ar.Câu 3. (B 07) Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là
 • 45
BÀI 7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG PPTX

BÀI 7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG PPTX

 Các bước tạo quan hệ : B1: Chọn TOOL  RELATIONSHIP hoặc biểu tượng RELATIONSHIP trên thanh Standard hộp thoại SHOW TABLE TRANG 5 5 _KỸ THUẬT LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG TIẾP _ • B2: Chọn đ[r]
 • 7
Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của cộng đồng chính trị an ninh ASEAN

Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của cộng đồng chính trị an ninh ASEAN

2B1.Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của Cộng đồng chính trịan ninh ASEAN2B1.Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của Cộng đồng chính trịan ninh ASEAN2B1.Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của Cộng đồng chính trịan ninh ASEAN2B1.Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của Cộng đồng chính trịan ninh ASEAN2B1.Phân tích được bản chất và cấp độ liên kết của Cộng đồng chính trịan ninh ASEAN
 • 1
MẪU BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH

MẪU BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH

Các chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ, ngành giao (nêu các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao trong năm).. Các hoạt động phong trào thi đua khá[r]
 • 2
Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 3 - Lê Quang Lợi

Bài giảng HTML – DHTML - Javascript (Thiết kế Web): Bài 3 - Lê Quang Lợi

Bài 03 trang bị cho người học kiến thức về siêu liên kết và bảng dữ liệu. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Liên kết, URL, làm việc với liên kết trong HTML, tạo bảng,... Mời các bạn cùng tham kham khảo.
 • 12
TẢI GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 17 - BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 5

TẢI GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 17 - BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 5

- Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết;.. - Biết cách tạo liên kết trong Access.[r]
 • 2
Giáo trình tin học 12 - Tiết 13 Cấu trúc bảng - (Tiết 4/4 tiết) potx

Giáo trình tin học 12 - Tiết 13 Cấu trúc bảng - (Tiết 4/4 tiết) potx

Ba bảng này đã thiết kế ở bài tập thực hành số 01. Cuối cùng lưu giữ mối quan hệ này lại. Hướng dẫn: Xác dịnh bảng nào có thể lập được mối quan hệ, kiểm tra xem trường muốn quan hệ có cùng kiểu dữ liệu (Data type) và cùng chiều dài (Field size) không?
 • 15
CHUONG03 - MO HINH DU LIEU QUAN HE POTX

CHUONG03 - MO HINH DU LIEU QUAN HE POTX

KHOÁ NGOẠI: Trong trường hợp 2 quan hệ liên kết với nhau thông qua 1 thuộc tính nếu thuộc tính này đóng vai trò là khoá chính Primary key trong một quan hệ đã xác định thì nó chính là kh[r]
 • 31
LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG  TIN HỌC

LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG TIN HỌC

(Form): biểu mẫu là một đối tượng của Access chủ yếu được dùng để nhập và sửa dữ liệu. Mặc dù có thể dùng bảng để thực hiện nhập và sửa dữ liệu trực tiếp nhưng đối với người sử dụng nói chung thì cách này không được thuận tiện. Trong biểu mẫu, dễ dàng bố trí các trường theo theo cách hợp lí hơn, ngoài ra cũng có thể không hiện thị tất cả các trường và có thể hiển thị các trường tử nhiều bảng khác nhau.
 • 12
DOWNLOAD 100 CÂU LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ ĐA

DOWNLOAD 100 CÂU LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ ĐA

SAU KHI LIÊN KẾT THÀNH PHÂN TỬ, MỖI NGUYÊN TỬ PHẢI ĐẠT ĐƯỢC CẤU HÌNH ELECTRON GIỐNG NHƯ CẤU HÌNH ELECTRON CỦA nguyên tử khí trơ gần nó nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn.. KHI LIÊN KẾT P[r]
 • 2
LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

ĐỂ THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG CÔNG TI LẬP CSDL CẤU TRÚC NH SAU: TÊN TR ỜNG MÔ TẢ KHOÁ CHÍNH So_don Số hiệu đơn đặt hàng Ma_khach_hang Mã khách hàng Ten_khach_hang Tên khách h[r]
 • 11
TIẾT 24 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

TIẾT 24 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

 CHỌN TÊN CÁC BẢNG CẦN LIÊN KẾT RỒI NHÁY ADD TRANG 9 _B3: THIẾT LẬP MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC _ _BẢNG_  TRỎ CHUỘT VÀO TR ỜNG MA_KHACH_HANG LÀ TR ỜNG KHÓA CHÍNH, CỦA BẢNG KHACH_HANG KÉO RÊ [r]
 • 13
Trạng thái nhiệt

Trạng thái nhiệt

Trong các khóa liên kết phải có ít nhất một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó.. Trong các khoá liên kết không thể có khóa chính nào tham gia.[r]
 • 2
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC LẬP TRÌNH TRONG ACCESS VỚI JOOMLA CODE P5 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC LẬP TRÌNH TRONG ACCESS VỚI JOOMLA CODE P5 PPSX

k ế t đượ c t ớ i đượ c m ộ t b ả n ghi nào c ủ a b ả ng có quan h ệ 1 v ớ i (nh ậ p m ộ t hàng bán mà mã hàng đ ó ch ư a có trong b ả ng danh m ụ c hàng hoá). Kh ắ c ph ụ c: Tìm và nh ậ p cho đ úng giá tr ị theo b ả ng quan h ệ 1 t ươ ng ứ ng. Tham kh ả o cách kh ắ c ph ụ c l ỗ i này ở m ụ c 5: thu ộ c tính LookUp.
 • 5
BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ: LIÊN KẾT HÓA HỌC PPS

BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ: LIÊN KẾT HÓA HỌC PPS

A. Sau khi liên kết mỗi nguyên tử đều có lớp vỏ ngoài cùng chứa 8 electron. B. Sau khi liên kết thành phân tử, mỗi nguyên tử phải đạt được cấu hình electron giống như cấu hình electron của nguyên tử khí trơ gần nhất trong bảng hệ thống tuần hoàn.
 • 27
GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 12 T19

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 12 T19

GV: Cửa sổ Relationships với các trường khóa chính của mỗi bảng được in đậm GV: Thiết lập mối liên kết giữa bảng MAT_HANG với bảng HOA_DON * Ví dụ: Quan sát sách giáo khoa trang 57, _hãy[r]
 • 5
HƯỚNG DẪN SQL & XQUERY CHO IBM DB2 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC A PPTX

HƯỚNG DẪN SQL & XQUERY CHO IBM DB2 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC A PPTX

Period như lược đồ bán lẻ, nhưng có thêm hai bảng ri êng c ủa m ình: Deal (các giao d ịch) v à Supplier (Nhà cung c ấp). Cả hai bảng Line_Items v à Orders (Các đơn hàng) chứa các sự kiện, nhưng bảng Orders cũng có thể được truy vấn như là m ột bảng chiều, tham chiếu bởi bảng Line_Items.
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: lord of the flies chapter 3 questions pdffamily and friends 3 workbook pdffamily and friends 3 tests pdfa modern method for guitar volumes 1 2 3 complete pdfruby on rails 3 tutorial pdf freeruby on rails tutorial 3 2 pdfNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ