0

TÌNH TRẠNG ĐÌNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

21 11 0
  • TÌNH TRẠNG ĐÌNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:47

PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài.12.Mục tiêu nghiên cứu.13.Phạm vi nghiên cứu24.Kết cấu của đề tài2PHẦN NỘI DUNG3I.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG.31.1.Khái niệm đình công.31.2.Đặc điểm của đình công.31.3.Phân loại4II.THỰC TRẠNG ĐÌNH CÔNG Ở VIỆT NAM42.1Thực trạng đình công42.1.1 Số lượng các cuộc đình công hiện nay42.1.2Phạm vi62.1.3Quy mô62.2Tính chất và nguyên nhân của các cuộc đình công hiện nay.72.2.1Tính chất72.2.2Nguyên nhân các cuộc đình công8III.GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐÌNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.123.1 Phía các cơ quan chức năng123.2 Phía người sử dung lao động.143.3 Phía người lao động.15KẾT LUẬN16DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CS2) KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Mã lớp: ĐH17NL1 TRẦN MAI XUÂN HƯƠNG Số báo danh: 067 1753404041123 TIỂU LUẬN CUỐI KỲ HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG GV: ThS CHÂU HỒI BÃO TÌNH TRẠNG ĐÌNH CƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ĐIỂM SỐ Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) ĐIỂM CHỮ Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG…NĂM 2019 ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường nay, mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động diễn sở tự nguyện, bình đẳng cơng Đây mối quan hệ đòi hỏi tác động qua lại lẫn nhau, đưa đến cho sinh lợi ích định Người lao động bán sức lao động để đổi lấy tiền lương phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt sống, người sử dụng lao động trả tiền cơng để mua sức lao động tạo sản phẩm cho công ty, nhà máy họ Đó mối quan hệ lợi ích Nhưng thưc tế việc cơng lợi ích 1:1 cho hai bên khó làm được, phần lớn thiệt hại, thiếu công nghiêng người lao động Chịu nhiều thiệt thòi, để địi lại cơng bằng, quyền lợi cho mình, người lao động thường chọn phương pháp giải đình cơng Và “ đình cơng” dần trở thành vấn đề phổ biến Nó xảy diện rộng, không mặt công ty, xí nghiệp hay thành phố, mà diễn khắp Việt Nam, chí nước bạn Tuy nhiên, đình cơng diễn với quy mơ lớn tính chất gay gắt Nó đem lại nhiều thiệt hại, thiệt hại lợi ích cho công ty, thiệt hại kinh tế nước nhà Điều đặc biệt hầu hết đình cơng diễn cách trái pháp luật Vì thế, nhà chức trách, quan chức cần phải có nhìn khách quan vấn đề này, để giải cách triệt để công cho đơi bên Cũng vậy, hơm em xin chọn đề tài : “ Thực trạng đình cơng Việt Nam nay.”, để chung tay tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục tối thiểu tình trạng Mục tiêu nghiên cứu Hiện nay, đình cơng trở thành trở thành vấn đề nóng bỏng xã hội Đình cơng đem lại khơng thiệt hại cho cơng ty ảnh hưởng phần đến thị trường kinh tế Việt Nam Vì mục tiêu nghiên cứu đề tài dựa sở lý luận, tình hình thực tế, thực trạng để đề xuất số giải pháp để khắc phục giải triệt để tình trạng đình cơng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Tiểu luận tập trung nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến xảy tình trạng đình công nơi khắp Việt Nam Sau tìm nguyên nhân, dựa vào để tìm giải pháp khắc phục, để giảm thiểu tối thiếu đình cơng Việt Nam, giảm thiểu thiệt hại cho kinh tế Việt Nam Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo đề tài gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung Chương 2: Thực trạng đình cơng Việt Nam Chương 3: Giải pháp khắc phục tình trạng đình cơng Việt Nam PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Khái niệm đình cơng Theo quy định điều 202 Bộ luật bảo hiểm xã hội 2012 quy định đình cơng sau: Đình cơng ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động nhằm đạt yêu cầu trình giải tranh chấp lao động Việc đình công tiến hành tranh chấp lao động tập thể lợi ích sau thời hạn quy định khoản Điều 206 Bộ luật Các tranh chấp lao động hiểu vấn đề tiền lương, đời sống vật chất, tinh thần điều kiện lao động, Như đình công quyền người lao động nhà nước công nhận Về tổ chức lãnh đạo: - Ở nơi có tổ chức cơng đồn sở đình cơng phải cơng đồn sở lãnh - đạo Ở nơi chưa có tổ chức cơng đồn sở đình cơng tổ chức cơng đồn cấp tổ chức lãnh đạo theo đề nghị, ý muốn người lao động 1.2 Đặc điểm đình cơng Đình cơng ngừng việc tập thể lao động Ngừng việc nói đơn phương ngừng hẳn cơng việc làm bình thường theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể nội quy lao động Đình cơng hình thức đấu tranh có tổ chức Tính tổ chức đình cơng thể chỗ: việc định đình cơng, thủ tục chuẩn bị đình cơng, tiến hành đình cơng, giải đình cơng đại diện tập thể lao động cơng đồn tiến hành Ngồi tổ chức cơng đồn, khơng có quyền đứng tổ chức đình cơng Việc đình cơng tiến hành phạm vi doanh nghiệp phận doanh nghiệp Đình cơng ln kèm với u sách: chất đình cơng biện pháp đấu tranh kinh tế nên mục đích đình cơng phải địi quyền lợi ích từ sách yêu cầu Ví dụ: yêu cầu cải thiện tiền lương, nghỉ ngơi, chế độ làm việc,… Đình cơng phát sinh trực tiếp từ tranh chấp lao động: Đình công kết việc tranh chấp lao động tập thể giải không thành 1.3 Phân loại Phân loại đình cơng giúp cho q trình giải đình cơng nhanh chóng hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực Căn vào tính hợp pháp đình cơng: chia làm loại đình cơng hợp pháp đình cơng bất hợp pháp - Đình cơng hợp pháp đình cơng tiến hành theo quy - định pháp luật Đình cơng bất hợp pháp đình cơng thiếu số điều - kiện luật định Tính hợp pháp đình cơng xét chủ yếu góc độ thủ tục tiến hành đình cơng mà không xét nội dung yêu sách đình cơng Căn vào phạm vi đình cơng phân thành đình cơng doanh nghiệp, đình cơng phận, đình cơng tồn ngành - Đình cơng doanh nghiệp đình cơng tập thể người lao động - phạm vi doanh nghiệp tiến hành Đình cơng phận đình cơng tập thể lao động phạm vi - phận cấu doanh nghiệp tiến hành Đình cơng tồn ngành đình cơng người lao động phạm vi ngành toàn quốc tiến hành Pháp luật nước ta thừa nhận đình cơng phạm vi doanh nghiệp (đình cơng doanh nghiệp đình cơng phận) hợp pháp II THỰC TRẠNG ĐÌNH CƠNG Ở VIỆT NAM II.1 Thực trạng đình cơng 2.1.1 Số lượng đình cơng Tranh chấp lao động, đình cơng vấn đề nóng bỏng phần lớn doanh nghiệp Bộ Lao động – Thương binh Xã hội có báo cáo gửi Chính phủ tình hình đình cơng việc giải đình cơng tháng đầu năm Theo đó, tháng đầu năm, nước xảy 67 đình cơng (giảm so với kỳ năm 2018), tập trung tỉnh phía Nam Trong đó, có 17,9% số đình cơng xảy doanh nghiệp dân doanh, lại 82,1% xảy doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Số vụ đình cơng xảy nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc “82,1% số đình cơng xảy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) Số vụ đình công xảy nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc 16 đình cơng, doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) 16 cuộc, doanh nghiệp Trung Quốc 10 Còn lại 17,9% số xảy doanh nghiệp dân doanh.” ( Hồng Kiều, 2019) Bảng Sơ đồ vụ đình cơng phân loại theo vốn sở hữu Nhưng đáng mừng số vụ đình cơng giảm Theo khảo sát cho thấy nguyên nhân đình cơng doanh nghiệp có vốn FDI cao mức lương công nhân không cao, thu nhập chủ yêu tăng ca ép doanh số sản phẩm, đãi ngộ kém, tác phong cơng ty có vốn nước ngồi lại địi hỏi xác sinh hoạt lao động cách thối hóa dẫn đến tình trạng bất đồng người lao động người sử dụng lao động 2.1.2 Phạm vi Theo thống kê nửa đầu năm 2019, đình cơng xảy nhiều vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu cơng nghiệp TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, … Các đình cơng tập trung chủ yếu số địa phương phía Nam, chiếm 88,1%; tỉnh Long An có 22 cuộc, tỉnh Đồng Nai có 18 cuộc, tỉnh Bỉnh Dương có 13 cuộc, Thành phố Hồ Chí Minh Phần lớn đình cơng xảy doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ngành dệt may chiếm 28,36%; da giày: 19,4%; nhựa: 16,42%; gỗ: 14,93% tổng số 88,1% đình cơng tập trung chủ yếu phía Nam, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tp.HCM 2.1.3 Quy mơ Bình qn số người tham gia đình cơng từ 470 người, thời gian bình quân diễn từ 2-3 ngày Tuy nhiên, thời gian diễn đình cơng kéo dài số người tham gia có tỉ lệ tăng, thời gian số người tham gia tỉ lệ thuận Công nhân ngày ý thức quyền lời nên quy mơ đình cơng theo mà tăng dần Như có tượng phản ứng dây chuyền , có đình cơng kéo dài nhiều ngày với hàng vạn người tham gia, chí cịn có hành động q khích đánh người gây thương tích, đập phá máy móc, nhà xưởng, tài sản doanh nghiệp,… điều mà đem lại bất lợi cho quyền lợi họ Ví dụ: “Sáng 24/3/2018, hàng nghìn cơng nhân Cơng ty Pouchen Việt Nam (chuyên làm giày, vốn 100% Đài Loan), đóng TP Biên Hịa, Đồng Nai khơng vào nhà xưởng làm việc mà đứng trước cổng phản đối mức lương công ty chuẩn bị triển khai "Tháng qua công ty phát giấy tuyên truyền thang lương năm 2019 cho người lao động Trong có kế hoạch thay đổi từ 24 bậc lương xuống 10 10 - 15 bậc, nên nhiều ảnh hưởng quyền lợi thu nhập người lao động", nữ công nhân cho biết Sau đó, họ kéo tràn quốc lộ 1K, chặn hai chiều khiến dịng xe khơng thể qua lại Lực lượng CSGT TP Biên Hòa phải điều tiết từ xa hai đầu đường cách cổng Công ty Pouchen 500 m, hướng dẫn xe vòng qua đường khác tránh kẹt.” (Phước Tuấn, 2018) Hình Hàng nghìn cơng nhân Cơng ty Pouchen Việt Nam phản đối mức lương công ty chuẩn bị triển khai II.2 Tính chất ngun nhân đình cơng II.2.1 Tính chất Hầu hết đình công thương xuất phát từ quan hệ lao động mục đích kinh tế như: tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm thêm, bảo hiểm xã hôi, phúc lợi, điều kiện ăn ở,…Các vấn đề khác như: yêu cầu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lần thơi việc,… Hiện nhiều đình cơng diễn tự phát mà khơng tn theo trình tự, thủ tục, quy trình định pháp luật Nguyên nhân người lao động am hiểu luật pháp nên khơng biết cách tự bảo vệ mình; chưa có tổ chức đại diện quyền lợi người lao động theo nghĩa để thực đối thoại tương tác nhằm tìm tiếng nói chung cho hai bên 11 Đến 95% đình cơng xảy tự phát, trái luật thủ tục tiến hành khơng Cơng Đồn lãnh đạo Do có đình cơng đưa hịa giải hội đồng hòa giải lao động sở thế, chưa có vụ hịa giải giải tòa lao động, tòa án hân dân cấp II.2.2 Nguyên nhân đình công II.2.2.1 Quy đinh pháp luật khoảng cách pháp luật với thực tiễn Những điều kiện cần đủ để tiến hành đình cơng luật là: - Phải có chủ thể tổ chức lãnh đạo: BCH cơng đồn sở, cơng đồn - cấp trực tiếp sở nơi chưa thành lập cơng đồn sở; Phải có nỗ lực thương lượng; Phải xuất phát từ tranh chấp lao động tập thể lợi ích; Phải thực thủ tục lấy ý kiến NLĐ; Phải thơng quacác bước hịa giải trọng tài Tồn quy định đình cơng giải đình cơng dựa điều kiện chủ thể lãnh đạo đình cơng, lại điều khó thực thực tế nhất, vì: - BCH cơng đồn đứng phía chủ sử dụng lao động; BCH cơng đồn bị chủ sử dụng lao động khống chế; BCH cơng đồn ngại sợ đứng đối kháng với chủ; DN chưa có BCH cơng đồn, khơng có NLĐ dám đứng làm “thủ lĩnh” công khai, ngại sợ đối kháng với chủ, - quyền Chủ sử dụng từ chối thương lượng, thương lượng tập thể khơng diễn khơng có sở để phát sinh tranh chấp tập thể lợi ích II.2.2.2 Sự thiếu hiểu biết luật pháp công nhân Đa số công nhân không am hiểu pháp luật, trình độ nhận thức cịn hạn chế, nóng vội, hầu hết đình cơng xảy mang tính tự phát trái pháp luật Nếu tình trạng xảy ra, cơng nhân khơng khơng địi đươc quyền lợi cho họ mà họ phải bồi thương ngược lại cho doanh nghiệp II.2.2.3 Vai trị cơng đồn mờ nhạt Hiện nay, số cán đồn cịn chưa phát huy tác dụng, khơng có uy tín Cán cơng đồn đồng thời người lao động phải chịu nhiều sức ép trách nhiệm quản lí hành chính, thu thập việc làm phụ thuộc vào doanh nghiệp II.2.2.4 Lương thấp 12 Ngun nhân đình cơng chủ yếu xuất phát từ tranh chấp lợi ích, chiếm tới 55,22%, tranh chấp quyền chiếm 11,94%, lại tranh chấp quyền lợi ích chiếm 32,84% Hình Ngun nhân xảy vụ đình cơng Theo nguồn tin trang baomoi.com, sáng 6/10/2018, khoảng 8.000 công nhân Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam (địa Khu cơng nghiệp Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa) thuộc Tập đoàn Hong Fu Việt Nam ngừng việc tập thể yêu cầu tăng lương tăng phụ cấp khác “Theo Thanh Niên, công nhân chia sẻ, thời gian gần đây, công ty thường xuyên giao tăng sản lượng cho cơng nhân, tiền lương khơng tăng, nên họ đình cơng để địi quyền lợi Ngồi ra, phụ cấp khác tiền xăng xe, tiền ăn trưa, tiền thưởng mức thấp.” ( Vi An, 2018) Kết xuất phát từ khảo sát tiền lương, đời sống người lao động Tổng LĐLĐ VN thực tháng đầu năm 2017 Đánh giá mức độ 13 hài lòng với tiền lương thu nhập, kết khảo sát cho thấy: Chỉ có 22,7% người lao động cảm thấy hài lịng; 52,4% tạm hài lịng; 24,9% khơng hài lịng 51,3% người lao động có thu nhập vừa đủ trang trải sống; 20,6% cho biết tiêu tằn tiện, kham khổ; 12,0% cho biết thu nhập đủ sống có 16,1% người lao động có tích lũy từ thu nhập Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp lao động đình cơng II.2.2.5 Do cách quản lí Đa số cơng ty nguồn vốn đầu tư nước , người nước quen với cách quản lí địi hỏi tác phong làm việc cơng nghiệp Trong người Việt lại khơng quen với cách quản lí Điều tạo nhiều bất mãn, mâu thuẫn cho người lao động người sử dụng lao động II.2.2.6 Phía người sử dụng lao động Các doanh nghiệp thực chưa nghiêm túc việc xây dựng, đăng ký thang lương, bảng lương dẫn đến việc chưa công khai, dân chủ việc thực tính tiền lương, trả lương, nâng lương cho người lao động nên gây xúc người lao động Tình trạng diễn số doanh nghiệp khu công nghiệp chế xuất Nhiều doanh nghiệp chưa tiến hành thương lượng, bàn bạc công khai ký kết thoả ước lao động tập thể làm thực lợi ích cho người lao động quy định Bộ luật Lao động lợi ích cao so với quy định pháp luật Lao động Nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động mập mờ thời gian thử việc học việc nhằm kéo dài thời gian thử việc người lao động Điều kiện làm việc ăn uống người lao động chưa thực quan tâm mức làm việc mơi trường nóng bức, nơi để xe chưa phù hợp, chất lượng số lượng bữa ăn người lao động không đảm bảo, nên người lao động tái sản xuất sức lao động II.2.2.7 Hậu đình cơng Việc đình cơng hợp pháp gây hậu Nhưng phần nói, đa số đình cơng Việt Nam đình cơng bất 14 hợp pháp Điều gây khơng thiệt hại cho doanh nghiệp/ người sử dụng lao động, gây thiệt hại nhiều thân người lao động tham gia đình cơng Hậu đình cơng: Thứ nhất, có định Tồ án đình cơng bất hợp pháp mà người lao động khơng ngừng đình cơng, khơng trở lại làm việc, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định pháp luật lao động Trong trường hợp đình cơng bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động người sử dụng lao động xác định giá trị thiệt hại đình cơng bất hợp pháp gây ra, bao gồm: - Thiệt hại máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm hư hỏng sau trừ giá trị thu hồi lý, tái chế (nếu có); - Chi phí khắc phục hậu đình công bất hợp pháp gây gồm: Vận hành máy móc thiết bị theo u cầu cơng nghệ; sửa chữa, thay máy móc, thiết bị bị hư hỏng; tái chế nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm bị hư hỏng; bảo quản nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thời gian diễn đình công; vệ sinh môi trường; bồi thường khách hàng phạt vi phạm hợp đồng đình cơng xảy lãnh đạo đình cơng phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Thứ hai, người lợi dụng đình cơng gây trật tự cơng cộng, làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản người sử dụng lao động; người có hành vi cản trở thực quyền đình cơng, kích động, lơi kéo, ép buộc người lao động đình cơng; người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình cơng, người lãnh đạo đình cơng tuỳ theo mức độ vi phạm, bị xử lý vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Mức độ xử phạt vi phạm hành vào Nghị định 95/2013/NĐ- CP III GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐÌNH CƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Phía quan chức 15 1) Nhà nước phải có sách, đường lối phát triển loại hình doanh nghiệp, phát triển kinh tế nơng thơn, giải cơng ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, Chưng kinh tế doanh nghiệp nước đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chừng người lao động doanh nghiệp hết bị vi phạm quyền lợi ích 2) Cần phát triển tổ chức làm cơng tác hịa giải, trọng tài nâng cao lực hoạt đông tổ chức Tổ chưc đào tạo bồi dưỡng cho cơng tác hịa giải, tra để phịng ngừa giải hiệu quả, kịp thời cho vụ đình cơng Cần tạo chế khuyến khích hịa giải, tài độc lập, không bị chi phới tiền quyền lực Cần tạo chế khuyến khích cho việc thành lập tổ chức hòa giải, trọng tài độc lập Nên tập trung đầu tư trọng điểm vào cơng tác hịa giải hoạt đơng hịa giải góp phần chấm dứt tránh chấp lao động từ phát sinh, qua giảm thiệt hại tối đa cho doanh nghiệp người lao động 3) Tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác quản lý lao động sở, (tại quận, huyện, doanh nghiệp) hòa giải viên quận, huyện để chủ động công việc xảy tranh chấp lao động đình cơng Duy trì chế phối hợp, chế độ thông tin kịp thời nắm bắt quan hệ lao động doanh nghiệp, đặc biệt xử lý điểm nóng dễ phát sinh tranh chấp lao động đình cơng 4) Tăng cường quản lý Nhà nước lao động doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đặc biệt tập trung vào nội dung như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất Tập trung kiểm tra thực Bộ luật Lao động doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp có số lao động lớn, doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất Thường xuyên theo dõi kịp thời giải mâu thuẫn phát sinh quan hệ lao động không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình cơng 5) Có chương trình phối hợp liên tịch Sở LĐTB&XH Liên đoàn Lao động thành phố việc phát triển tổ chức cơng đồn doanh nghiệp Nâng cao vai trị, uy tín tổ chức cơng đồn việc bảo vệ quyền lợi ích 16 đáng người lao động Tuyên truyền, vận động, giáo dục đồn viên cơng đồn, NLĐ doanh nghiệp chấp hành luật pháp lao động, giảm thiểu đình cơng khơng trình tự thủ tục quy định pháp luật 6) Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Bộ luật Lao động đến chủ sử dụng lao động NLĐ hình thức phong phú Đặc biệt việc hướng dẫn xây dựng hệ thống thang, bảng lương, xây dựng ký kết thoả ước lao động tập thể , tập trung vào nội dung dễ xảy tranh chấp tiền lương, thời làm việc nghỉ ngơi, phúc lợi xã hội 7) Tiếp tục đạo Tổ cơng tác liên ngành giải vụ đình cơng khơng trình tự thủ tục; thực tốt chức nhiệm vụ mình, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban đạo tổ cơng tác thực theo quy trình giải vụ đình cơng khơng quy định pháp luật lao động Phát huy vai trò Hội đồng trọng tài lao động thành phố thực tốt chức hoà giải vụ tranh chấp lao động tập thể lợi ích vụ tranh chấp lao động tập thể doanh nghiệp khơng đình cơng 8) Hỗ trợ người lao động tăng thu nhập, phát triển nhà tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ để củng cố, làm tăng tinh thần cho người lao động 9) Hoàn thiện quy định tổ chức đoàn sở tăng cường hoạt động tổ chức Trước hết cần xác định được: • Việc tham gia cơng đồn cơng nhân hồn tồn tự nguyện, người tham gia cơng đồn buộc phải đóng đồn phí • Việc bầu Ban Chấp Hành cơng đồn sở phải dựa tín nhiệm thật cơng nhân, khuyến khích cơng nhân bầu, để họ lựa chọn thủ lĩnh cho họ • Ban Chấp Hành cơng đồn sở, đặc biệt chủ tịch cơng đồn cần cấp phí hoạt động cơng đồn theo nguồn trích từ đồn phí cơng đồn để khuyến khích hoạt động họ 17 10) Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam nên tổ chức lớp huấn luyện văn hóa Việt Nam cho người quản lí nước ngồi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Thơng qua việc giới thiệu văn hóa, hạn chế tranh chấp lao động xuất phát từ khác biệt văn hóa Các mục vừa mang tính hình thức, giải phần vấn đề, phần rễ vấn đề dược giải mối quan hệ người lao động người sử dụng lao động; vai trò người sử dụng lao động 3.2 Phía người sử dung lao động 1) Tăng cường đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể kiến nghị, đề xuất cơng đồn tập thể người lao động đưa biện pháp phù hợp, khơng để đình cơng xảy lan rộng 2) Nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao dộng, giải tất thắc mắc Luật Lao Động,… quyền nghĩa vụ người lao động, người sử dụng lao động, Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 3) Tổ chức tiếp xúc quan quản lí nhà nước với người sử dụng lao động, công đồn cấp với cơng đồn sở, người sử dụng lao dơng với cơng đồn người lao động, Nhằm thơng báo tình hình mặt tiền lương thị trường, tình hình tranh chấo lao động đình cơng 4) Hồn thiện đẩy mạnh việc thành lập tổ chức cơng đồn doanh nghiệp, phát triển đồn viên, xây dugự tổ chức cơng đồn vững mạnh 5) Công khai thang lương, quy chế trả lương, quy chế nâng lương, bâc, quy chế khen thưởng, nội quy lao động theo quy định pháp luật 3.3 Phía người lao động 1) Người lao động phải cam kết thưc nội quy lao dộng doanh nghiệp, khơng đình cơng trái pháp luật, 18 2) Tham gia đầy đủ buổi học tập pháp luật lao động, nội quy, rèn luyện ý thức kỷ luật tác phong cơng nghiệp 3) Tự hồn thiện, tu bổ kiến thức, khả quan hệ lao dộng kỹ nắng nghề nghiệp, kỹ giao tiếp lao động 4) Người lao động bày tỏ tâm tư nguyện vọng đáng để người sử dụng lao động đưa sách phù hợp cho hai Ngồi giải pháp khắc phục phía mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động không phần quan trọng Mối quan hệ cần trì cách hịa bình, cần tao tiếng nói chung để giảm tiểu khả xảy mâu thuẫn, xưng đột đôi bên 19 KẾT LUẬN Thật đình cơng vấn đề phổ biến Mọi người sử dụng biện pháp, hình thức để địi lại quyền lợi ích Măt khác đình cơng góp phần làm cho doanh nghiệp bà nhà nước nhận thức đươc mức lương họ đưa khơng hơp lí đến nào, làm cho sống người công nhân phải chật vật, khổ cực biết để họ đề sách thích hợp Đình cơng quyền lợi người lao động đươc quy định pháp luật Nhưng điều quan trọng bạn đình cơng hợp pháp hay bất hơp pháp, hiểu rõ chất đình cơng, quy trình, ngun nhân, tác hại hạn chế đươc đình cơng bất hợp pháp Tuy nhiên đình cơng trước đa số đình cơng bất hợp pháp, diễn trái pháp luật Lúc người lao động khơng để bảo vệ quyền lợi ích mình, mà cịn phải bồi thường cho doanh nghiệp Vì vậy, tham gia đình cơng, việc tìm hiểu kỹ pháp luật điều cần thiết Bên cạnh người lao động cịn cần phải bồi dưỡng, tu bổ thêm kiến thức, tác phong lao động công nghiệp, rèn luyện thêm kĩ để bảo vệ quyền lợi hạn chế tranh chấp, đình cơng gây hậu đáng tiếc.Tránh lạm dụng gây tranh chấp, đình cơng khơng đáng có Các quan chức năng, người sử dụng lao động nguười lao động cần phải có biện pháp tích cực để giải qut mâu thuẫn, hạn chế đình cơng, góp sức nênmột xã hội văn minh, kinh tế giàu đẹp 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Châu Hoài Bảo, 2019 Bài giảng Nguyên lý quan hệ lao động Đại học Lao Động Xã Hội (CSII) Tài liệu Internet: Nguyễn Giang Đình cơng ? Những điều cần biết đình cơng [Ngày truy cập: 10/12/2019] Hồng Kiều Hơn 80 đình cơng xảy doanh nghiệp < https://www.vietnamplus.vn/hon-82-cac-cuoc-dinh-cong-xay-ra-o-doanhnghiep-fdi/586464.vnp> [Ngày truy cập: 11/12/2019] Phước Tuấn Quốc lộ nối Đồng Nai – TPHCM tê liệt cơng nhân đình cơng [ Ngày truy cập: 11/12/2019] Vi An Hàng ngàn công nhân đình cơng lương thấp đãi ngộ [Ngày truy cập: 11/12/2019] 21 ... Thực trạng đình cơng Việt Nam nay. ”, để chung tay tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục tối thiểu tình trạng Mục tiêu nghiên cứu Hiện nay, đình cơng trở thành trở thành vấn đề nóng bỏng xã hội Đình. .. hưởng phần đến thị trường kinh tế Việt Nam Vì mục tiêu nghiên cứu đề tài dựa sở lý luận, tình hình thực tế, thực trạng để đề xuất số giải pháp để khắc phục giải triệt để tình trạng đình cơng Việt. .. luận chung Chương 2: Thực trạng đình cơng Việt Nam Chương 3: Giải pháp khắc phục tình trạng đình cơng Việt Nam PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Khái niệm đình cơng Theo quy định điều 202
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH TRẠNG ĐÌNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, TÌNH TRẠNG ĐÌNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan