0

Tet mua xuan lop 34 tuoi

23 8 0
  • Tet mua xuan lop 34 tuoi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:20

Nội dung Sinh hoạt chiều * Làm quen với vận động bài hát: Rửa mặt như mèo * Đọc chuyện: Đôi tai tôi dài quá * Nhận xét, đánh giá, tuyên dương dặn dò trẻ cuối ngày Thứ 6: 15/02/2019 Lĩnh [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tet mua xuan lop 34 tuoi

Hình ảnh liên quan

- Cô cho trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ hát 1 bài trong chủ đề "Tết nguyên đán" sau đó cô điểm danh và báo ăn cho trẻ. - Tet mua xuan lop 34 tuoi

cho.

trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ hát 1 bài trong chủ đề "Tết nguyên đán" sau đó cô điểm danh và báo ăn cho trẻ Xem tại trang 1 của tài liệu.
THỰC HIỆN 2 TUẦN: TỪ 28/01 ĐẾN 15/02/2019 - Tet mua xuan lop 34 tuoi

2.

TUẦN: TỪ 28/01 ĐẾN 15/02/2019 Xem tại trang 1 của tài liệu.
bảng chun, xếp hột hạt, đan tết…  - Tet mua xuan lop 34 tuoi

bảng chun.

xếp hột hạt, đan tết… Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Cô cho trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ đọc thơ , hát các bài hát trong chủ đề. - Tet mua xuan lop 34 tuoi

cho.

trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ đọc thơ , hát các bài hát trong chủ đề Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cho trẻ xem video hình ảnh ngày têt mọi người đi mua sắm - Tet mua xuan lop 34 tuoi

ho.

trẻ xem video hình ảnh ngày têt mọi người đi mua sắm Xem tại trang 9 của tài liệu.
HĐ Tạo hình Xé dán hoa mùa xuân - Tet mua xuan lop 34 tuoi

o.

hình Xé dán hoa mùa xuân Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Cô cho trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ hát 1 bài trong chủ đề "Tết – mùa xuân" sau đó cô điểm danh và báo ăn cho trẻ. - Tet mua xuan lop 34 tuoi

cho.

trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ hát 1 bài trong chủ đề "Tết – mùa xuân" sau đó cô điểm danh và báo ăn cho trẻ Xem tại trang 12 của tài liệu.
bảng chun, xếp hột hạt, đan tết…  - Tet mua xuan lop 34 tuoi

bảng chun.

xếp hột hạt, đan tết… Xem tại trang 13 của tài liệu.
* Cô cho trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ đọc thơ , hát các bài hát trong chủ đề. - Tet mua xuan lop 34 tuoi

cho.

trẻ ngồi theo hình chữ U. Cô cho trẻ đọc thơ , hát các bài hát trong chủ đề Xem tại trang 14 của tài liệu.
b. TCVĐ: Mèo đuổi - Tet mua xuan lop 34 tuoi

b..

TCVĐ: Mèo đuổi Xem tại trang 14 của tài liệu.
-Cho trẻ đi thành đội hình vòng tròn kết hợp đi các động tác khởi động các kiểu đi : kiểng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm - Tet mua xuan lop 34 tuoi

ho.

trẻ đi thành đội hình vòng tròn kết hợp đi các động tác khởi động các kiểu đi : kiểng chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm Xem tại trang 16 của tài liệu.
HĐ Tạo hình - Tet mua xuan lop 34 tuoi

o.

hình Xem tại trang 18 của tài liệu.
Cô gợi ý cách xếp hình trước khi dán: xếp hình lên giấy sao cho phù hợp rồi mới bôi hồ và dán - Tet mua xuan lop 34 tuoi

g.

ợi ý cách xếp hình trước khi dán: xếp hình lên giấy sao cho phù hợp rồi mới bôi hồ và dán Xem tại trang 20 của tài liệu.