0

Bài giảng hội chứng đỏ mắt môn nhãn khoa

31 1 0
  • Bài giảng hội chứng đỏ mắt môn nhãn khoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:33

HỘI CHỨNG ĐỎ MẮT HỘI CHỨNG ĐỎ MẮT • Một lý BN đến khám bệnh • Có nhiều ngun nhân • Phân biệt kiểu đỏ mắt:  Đỏ thành đám khu trú KM nhãn cầu: xuất huyết KM  Đỏ chủ yếu vùng rìa củng-giác mạc: cương tụ rìa  Đỏ đồ kết mạc, KM nhãn cầu, KM mi: cương tụ kết mạc CHẨN ĐỐN XÁC ĐỊNH • Hồn cảnh xuất hiện: đột ngột, từ từ, có chấn thương khơng (lao động, sinh hoạt, tai nạn…) • Nếu có chấn thương: tìm dị vật • Yếu tố dịch tễ: viêm kết mạc, viêm kết-giác mạc • Tiền sử: bệnh mắt, bệnh tồn thân • Triệu chứng kèm theo:  Dử mắt: viêm KM  Chảy nước mắt, sợ ánh sáng: viêm (loét) giác mạc  Đau nhức mắt, giảm thị lực: viêm (loét) giác mạc, glocom, viêm MBĐ CHẨN ĐỐN XÁC ĐỊNH • Khám mắt: so sánh bên • Lộn mi • Xác định vị trí đỏ • Nhỏ fluorescein: đánh giá tình trạng giác mạc XUẤT HUYẾT DƯỚI KẾT MẠC VIÊM KẾT MẠC • Hay gặp • Nhiều nguyên nhân: virus, vi khuẩn, dị ứng VIÊM KẾT MẠC • Bệnh thường mắt, khơng cân xứng, có yếu tố dịch tễ • Triệu chứng năng: đỏ mắt, dử mắt, cộm, xốn, chói, chảy nước mắt, khơng nhìn mờ • Triệu chứng thực thể: + Kết mạc mi, đồ, nhãn cầu: cương tụ + Giác mạc trong, tiền phịng bình thường VIÊM KẾT MẠC VI KHUẨN VIÊM KẾT MẠC VIRUS VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG VIÊM LOÉT GIÁC MẠC  Điều trị: - Điều trị nội khoa: + Điều trị nguyên nhân: kháng sinh, thuốc chống nấm, thuốc chống virus + Giãn đồng tử: Atropin 1% (giảm đau, chống dính) + Điều trị triệu chứng: giảm đau, hạ nhãn áp + Dinh dưỡng VIÊM LOÉT GIÁC MẠC  Điều trị: - Điều trị ngoại khoa: + Rửa mủ tiền phòng: VLGM nấm + Ghép màng ối + Khâu cò mi + Khâu phủ kết mạc + Ghép giác mạc VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO  Phân loại: - Theo mô học: u hạt, không u hạt - Theo diễn biến: cấp, bán cấp, mạn tính VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO  Triệu chứng năng: - Đỏ mắt - Đau nhức mắt - Cộm, xốn, chói, chảy nước mắt - Đau đầu, ù tai VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO  Triệu chứng thực thể: - Cương tụ rìa - Giác mạc: phù, tủa mặt sau giác mạc (tủa nhỏ, vừa, to) - Tyndall tiền phòng - Xuất tiết: diện đồng tử, tiền phòng - Mủ tiền phòng VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO  Điều trị: - Điều trị nội khoa: + Chống viêm: corticoid, non-steroid + Thuốc ức chế miễn dịch + Giãn đồng tử: Atropin 1%, Adrenalin 1%o tiêm kết mạc điểm sát rìa + Giảm đau + Hạ nhãn áp (nếu có tăng nhãn áp) GLÔCÔM CẤP  Triệu chứng năng: - Đau nhức mắt: đột ngột, đau dội kèm nhức ½ đầu bên - Nơn, buồn nơn - Nhìn đèn có quầng GLÔCÔM CẤP  Triệu chứng thực thể: - Cương tụ rìa - Giác mạc phù, có tủa sắc tố mặt sau giác mạc - Tiền phòng nông - Đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng GLÔCÔM CẤP GLÔCÔM CẤP  Điều trị: - Điều trị nội khoa: + Hạ nhãn áp: TM (MANITOL 20%), uống (Acetazolamid), nhỏ mắt (Timolol, Betoptic) + Co đồng tử: Pilocarpin, Isoptocarpin + Giảm đau, an thần GLÔCÔM CẤP  Điều trị: - Điều trị ngoại khoa: + Cắt bè củng-giác mạc PHẪU THUẬT CẮT BÈ CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT Viêm KM Viêm loét GM Viêm MBĐ Glôcôm góc đóng Khó chịu +++ + +++ Thị lực Bình thường Giảm Giảm Giảm nhiều Tiết tố +++ + không không Sợ ánh sáng +/- +++ +/- + Cương tụ Xung huyết tỏa lan Cương tụ rìa Cương tụ rìa Cương tụ rìa Giác mạc Trong, Fluo (-) Fluo (+) Trong/Phù, Fluo (-) Phù (+++) Tủa sau GM không +/- +++ + Tiền phịng n mủ (+/-) Tyndall (+++) nơng Đồng tử Bình thường dính co Giãn, PX Nhãn áp Bình thường Bình thường Tăng/khơng Tăng Đau nhức CHẤN THƯƠNG MẮT • Trợt biểu mơ giác mạc • Dị vật giác mạc • Chấn thương đụng giập nhãn cầu • Chấn thương xuyên • Dị vật nội nhãn • Bỏng mắt ...HỘI CHỨNG ĐỎ MẮT • Một lý BN đến khám bệnh • Có nhiều ngun nhân • Phân biệt kiểu đỏ mắt:  Đỏ thành đám khu trú KM nhãn cầu: xuất huyết KM  Đỏ chủ yếu vùng rìa củng-giác... • Bệnh thường mắt, khơng cân xứng, có yếu tố dịch tễ • Triệu chứng năng: đỏ mắt, dử mắt, cộm, xốn, chói, chảy nước mắt, khơng nhìn mờ • Triệu chứng thực thể: + Kết mạc mi, đồ, nhãn cầu: cương... viêm: corticoid VIÊM LOÉT GIÁC MẠC  Triệu chứng năng: - Đỏ mắt - Cộm, xốn, chói chảy nước mắt - Đau nhức mắt - Nhìn mờ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC  Triệu chứng thực thể: - Ổ lt giác mạc: hình dạng (cành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hội chứng đỏ mắt môn nhãn khoa , Bài giảng hội chứng đỏ mắt môn nhãn khoa