0

Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa

42 21 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:33

... 51% đục thể thủy tinh) PHÂN LOẠI ĐỤC THỂ THỦY TINH Đục nhân Đục vỏ Dựa vào nguyên nhân: - Đục TTT tuổi già - Đục TTT bệnh lý - Đục TTT chấn thương Dựa vào hình thái: - Đục nhân - Đục vỏ - Đục. .. điểm điểm tạo ảnh nằm võng mạc trung tâm hoàng điểm BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TỔNG QUAN • Đục thể thủy tinh: biểu tính suốt thường có thể thủy tinh tự nhiên • Nguyên nhân: phá vỡ cấu trúc protein thông... lực thủy dịch dịch kính đặc biệt nhờ hệ thống dây treo TTT (dây Zinn) xuất phát từ nếp thể mi đến bám vào xích đạo, bao trước bao sau TTT GIẢI PHẪU THỂ THỦY TINH (TT) GIẢI PHẪU THỂ THỦY TINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa ,

Hình ảnh liên quan

• Hình dạng TTT phần lớn biến đổi ở trung tâm của mặt trước. Bao trước ở trung tâm mỏng hơn ở ngoại vi, các sợi dây treo ở mặt trước bám gần trục thị giác hơn các sợi dây treo ở mặt sau, do đó phần trung tâm lồi ra khi có điều tiết - Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa

Hình d.

ạng TTT phần lớn biến đổi ở trung tâm của mặt trước. Bao trước ở trung tâm mỏng hơn ở ngoại vi, các sợi dây treo ở mặt trước bám gần trục thị giác hơn các sợi dây treo ở mặt sau, do đó phần trung tâm lồi ra khi có điều tiết Xem tại trang 11 của tài liệu.
Dựa vào hình thái: - Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa

a.

vào hình thái: Xem tại trang 16 của tài liệu.
• Có 3 hình thái chính: đục nhân, đục vỏ, đục dưới bao sau. - Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa

3.

hình thái chính: đục nhân, đục vỏ, đục dưới bao sau Xem tại trang 17 của tài liệu.
• Điển hình: gây giảm thị lực nhìn xa nhiều hơn nhìn gần. - Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa

i.

ển hình: gây giảm thị lực nhìn xa nhiều hơn nhìn gần Xem tại trang 18 của tài liệu.
• Đục hình chêm. - Bài giảng đục thủy tinh thể môn nhãn khoa

c.

hình chêm Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan