0

Bài giảng khúc xạ lâm sàng môn nhãn khoa

11 0 0
  • Bài giảng khúc xạ lâm sàng môn nhãn khoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:33

KHÚC XẠ LÂM SÀNG I MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN CƠ QUAN THỊ GIÁC - Mắt giác quan quan trọng thể, tiếp nhận khoảng 80% lượng thơng tin bên ngồi - Cơ quan thị giác bao gồm : Nhãn cầu - Bộ phận phụ - Đường dẫn truyền thần kinh (dây thần kinh thị giác, não) Trong đó, nhãn cầu tương tự máy thu hệ thống quang học (ví dụ máy ảnh) 2 THỊ LỰC - Thị lực khả nhận thức rõ chi tiết hay nói cách khác khả mắt phân biệt hai điểm riêng biệt gần - Thị lực người bình thường 10/10 (đọc hàng chữ nhỏ bảng thị lực) - Đo thị lực: Hình 1: Bảng thị lực treo cách bệnh nhân 5mét - Bảng thị lực : Gồm 10 hàng chữ có độ lớn khác nhau, tương ứng với 10 mức thị lực từ 1/10 đến 10/10, chiếu sáng với cường độ 100 Lux - Bệnh nhân đứng cách bảng thị lực mét - Hàng chữ nhỏ mà bệnh nhân nhìn thấy thị lực MẮT BÌNH THƯỜNG ( MẮT CHÍNH THỊ ) - Người có mắt thị nhìn rõ vật dù xa hay gần, hình ảnh vật ln nét, rõ ràng Ảnh vật rơi võng mạc mắt 4 TẬT KHÚC XẠ ( MẮT KHƠNG CHÍNH THỊ ) - Mắt khơng thị mắt có tật khúc xạ : cận thị, viễn thị loạn thị II THẾ NÀO LÀ TẬT KHÚC XẠ ? CẬN THỊ Ở mắt cận thị, ảnh vật rơi trước võng mạc - Người bị cận thị nhìn xa mờ nhìn gần rõ hơn, để nhìn vật xa thường phải nheo mắt muốn nhìn rõ phải đưa vật đến gần - Trẻ em bị cận thị, đọc viết thường hay cúi sát vào tập VIỄN THỊ Ở mắt viễn thị, ảnh vật rơi sau võng mạc - Người bị viễn thị nhìn xa lẫn gần - Người bị viễn thị lúc phải điều tiết nên mắt mau bị mệt mỏi thường hay mỏi mắt vào buổi chiều hay sau làm việc LOẠN THỊ - Thường độ cong kinh tuyến giác mạc khơng nhau, giác mạc có hình bầu dục thay hình chỏm cầu - Người bị loạn thị, nhìn vào chữ thập khơng nhìn rõ đường dọc hay đường ngang - Tật loạn thị hay kèm với tật cận thị viễn thị III CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ : Tất phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ dựa nguyên tắc đưa hình ảnh vật võng mạc ĐIỀU CHỈNH BẰNG KÍNH GỌNG a Cận thị : Dùng thấu kính phân kỳ thích hợp để đưa ảnh từ trước võng mạc võng mạc b Viễn thị : Dùng thấu kính hội tụ thích hợp để đưa ảnh từ sau võng mạc võng mạc c Loạn thị : Dùng thấu kính trụ có tác dụng quang học hướng định để chỉnh lại bất đồng công suất kinh tuyến gây cong không đồng kinh tuyến giác mạc ĐIỀU CHỈNH BẰNG KÍNH TIẾP XÚC (Contact Lens) PHẪU THUẬT BẰNG LASER Là phương pháp tiên tiến nay, sử dụng Excimer Laser để tạo hình giác mạc Được thực người từ 18 tuổi có độ khúc xạ ổn định từ tháng trở lên IV CHỈNH KÍNH ĐO THỊ LỰC NHÌN XA - Nếu thị lực giảm, cho bệnh nhân nhìn qua kính lỗ ĐO THỊ LỰC QUA KÍNH LỖ ĐO KHÚC XẠ - Đo máy đo khúc xạ tự động - Đo phương pháp Soi bóng đồng tử THỬ KÍNH a Nguyên tắc: - Thử mắt một, che mắt - Cận thị chọn kính cầu trừ ( Kính cầu phân kỳ, kính cầu lõm ) Viễn thị chọn kính cầu cộng ( Kính cầu hội tụ, kính cầu lồi ) - Chọn số kính cộng lớn số kính trừ nhỏ ( Để ngăn ngừa điều tiết ) - Cơng suất kính mắt không chênh lệch Diop ( Để tránh tượng bất đồng hình ) b Cách làm: - Đặt kính cầu kính trụ ( Nếu có loạn thị ) trục theo kết đo khúc xạ - Tăng giảm cơng suất kính trụ ( Mỗi lần 0.25 Diop ) đạt Thị lực tốt - Kiểm tra lại cơng suất kính cầu cách tăng giảm 0.25 Diop đạt Thị lực tối đa - Kiểm tra Thị lực mắt Thường Thị lực mắt tăng thêm 1/10 VIẾT ĐƠN KÍNH ( DO BS PHỤ TRÁCH ) Viết theo kết thử cụ thể mắt bệnh nhân Ví dụ: MP: -5.00 ( -2.50 X 180 ) MT: -3.50 ( -1.25 X 90 ) Có nghĩa là: MP: Cận -5.00 Diop Loạn -2.50 Diop, trục loạn 180 độ MT: Cận -3.50 Diop Loạn -1.25 Diop Mắt bình thường Cận thị Chỉnh kính Viễn thị Chỉnh kính ... ràng Ảnh vật rơi võng mạc mắt 4 TẬT KHÚC XẠ ( MẮT KHƠNG CHÍNH THỊ ) - Mắt khơng thị mắt có tật khúc xạ : cận thị, viễn thị loạn thị II THẾ NÀO LÀ TẬT KHÚC XẠ ? CẬN THỊ Ở mắt cận thị, ảnh vật... tuổi có độ khúc xạ ổn định từ tháng trở lên IV CHỈNH KÍNH ĐO THỊ LỰC NHÌN XA - Nếu thị lực giảm, cho bệnh nhân nhìn qua kính lỗ ĐO THỊ LỰC QUA KÍNH LỖ ĐO KHÚC XẠ - Đo máy đo khúc xạ tự động -... thị hay kèm với tật cận thị viễn thị III CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ : Tất phương pháp điều chỉnh tật khúc xạ dựa nguyên tắc đưa hình ảnh vật võng mạc ĐIỀU CHỈNH BẰNG KÍNH GỌNG a Cận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng khúc xạ lâm sàng môn nhãn khoa , Bài giảng khúc xạ lâm sàng môn nhãn khoa