0

Phát triển mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng tại thành phố Hải Phòng

10 15 2
  • Phát triển mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng tại thành phố Hải Phòng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:53

Bài viết trình bày tổng quan về một số mô hình quản lý giao thông công cộng trên thế giới; Thực trạng mô hình quản lý giao thông công cộng tại thành phố Hải Phòng; Phát triển mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng tại thành phố Hải Phòng. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH CƠ QUAN QUẢN LÝ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Nguyễn Quang Thành1, Nguyễn Hữu Hà2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thơng Hải Phịng, số 14 Minh Khai, Hải Phịng Trường Đại học Giao thơng Vận tải, Số Cầu Giấy, Hà Nội * Tác giả liên hệ: Email: mrthanh.pmuhp@gmail.com; Tel: 0904 812 712 Tóm tắt Trong năm gần đây, gia tăng phương tiện cá nhân (PTCN), bao gồm xe máy, ô tô thành phố Hải Phịng gây tình trạng ô nhiễm ùn tắc nghiêm trọng khu vực đô thị đặt thành phố trước thách thức phát triển bền vững Trong bối cảnh đó, giao thông công cộng (GTCC) kỳ vọng biện pháp then chốt để giải vấn đề giao thông Tuy nhiên, hệ thống GTCC với loại hình xe buýt hoạt động yếu kém, không đủ sức thu hút người dân mới đáp ứng 1,3% nhu cầu lại người dân Có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến tình trạng chủ yếu chế, mơ hình quản lý GTCC chưa phù hợp thiếu chức bản, cần thiết cho quản lý phát triển GTCC Thành phố cần phát triển mơ hình quan quản lý GTCC với chế, sách để khuyến khích, thúc đẩy GTCC hạn chế PTCN Từ khóa: Hải Phịng, giao thơng cơng cộng, phương tiện cá nhân, PTA, bền vững ĐẶT VẤN ĐỀ Giao thông công cộng coi khái niệm bao trùm, mơ tả khái quát hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) với loại phương tiện GTCC tất yếu tố môi trường hoạt động bao gồm điều kiện sở hạ tầng (CSHT), sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo cho hệ thống VTHKCC vận hành Nói đến GTCC nói đến trình độ phát triển đô thị, mục tiêu quan trọng hàng đầu đô thị giới để phục vụ nhu cầu không gian sống đô thị Để quản lý hệ thống GTCC, thành phố giới thiết lập quan chuyên trách đặt dưới quyền thị với chức tổ chức, điều hành toàn mạng lưới GTCC Cơ quan gọi Cơ quan quản lý GTCC (Public Transport Authority PTA) Tại Việt Nam số tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phịng, Đồng Nai, Bình Dương thành lập đơn vị chuyên trách để quản lý VTHKCC Đây quan trực thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) thực nhiệm vụ quản lý, điều hành VTHKCC địa phương Tuy nhiên, đối tượng chức quản lý quan chưa đầy đủ, mới quản lý hệ thống xe buýt thành -830- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải phố Trong tương lai, với phát triển đa dạng loại hình GTCC như: đường sắt đô thị, xe buýt, xe buýt nhanh (BRT), taxi, vận tải cơng nghệ khơng có mơ hình phù hợp không giải bất cập cơng tác quản lý điều hành Do đó, cần có quan GTCC tích hợp để quản lý hiệu phương thức vận tải TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ MƠ HÌNH QUẢN LÝ GIAO THƠNG CÔNG CỘNG TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Cơ quan quản lý GTCC tích hợp Curitiba, Brazil Mạng lưới GTCC tích hợp Curitiba quản lý quan có thm quyn l Urbanizaỗóo de Curitiba S/A (URBS) URBS c giao nhiệm vụ quản lý, lập kế hoạch, vận hành giám sát hệ thống GTCC Curitiba Chính quyền thành phố sở hữu tới 99.9% cổ phần URBS, 0.1% cổ phần lại tư nhân sở hữu Hệ thống CSHT trì phát triển cách huy động vốn từ hệ thống cung cấp dịch vụ giao thông (COMEC) COMEC cung cấp dịch vụ giao thông cho 13 đô thị qua mạng lưới GTCC Mơ hình trong quản lý GTCC: Cục GTVT (cung cấp CSHT) - Cơ quan quản lý GTCC (quản lý điều hành hoạt động toàn mạng lưới) - Đơn vị khai thác (cung cấp dịch vụ giao thơng) trở thành hình mẫu giải pháp sáng tạo thành công quản lý giao thơng thị Bên cạnh cịn có Hội đồng tư vấn GTCC thị để tư vấn đưa sách phát triển GTCC Chính sách GTCC Curitiba tập trung vào nhiệm vụ sau: - Quy hoạch thành phố định hướng phát triển theo GTCC với quy hoạch tích hợp bao gồm: sử dụng đất, giao thông công cộng mạng lưới đường đô thị - Phát triển đô thị với mục tiêu đô thị sinh thái - kinh tế nhằm tăng không gian xanh, xây dựng khu dân cư, trung tâm thương mại, văn hóa, giáo dục có mật độ cao dọc theo trục giao thơng thị, tạo nhu cầu lại tập trung sử dụng phương tiện thân thiện mơi trường - Chính quyền thị khơng trợ cấp vận hành trực tiếp hỗ trợ mạnh mẽ nguồn tài cho GTCC thơng qua sách ưu đãi cho nhà khai thác mua sắm phương tiện cung cấp DVVT đặt hàng Cơ quan quản lý GTCC 2.2 Trung tâm quản lý điều hành giao thông thông minh Seoul, Hàn Quốc Chính quyền thành phố ln xác định cần có giải pháp đồng kết hợp quản lý nhu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến quản lý giao thông Thành công lớn giao thông đô thị Seoul hệ thống quản lý giao thơng thơng minh tích hợp (ITS) Trung tâm điều hành dịch vụ thông tin giao thông Seoul (TOPIS) Cơ quan quản lý giao thơng đặt dưới Chính quyền thị để quản lý tồn mạng lưới ITS bao gồm mạng lưới GTCC với hệ thống vé tích hợp, kiểm sốt phương tiện lưu thơng đường, kiểm sốt an tồn giao thơng xử lý cố TOPIS tập hợp đầy đủ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Dịch vụ vận tải công cộng, hệ thống thẻ thông minh, hệ thống thu vé tự động, hệ thống phát truyền hình giao thơng, phối hợp với cảnh sát Ủy ban Giao thông đường (KoRoad) Đồng thời, cung cấp -831- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải thông tin thời gian thực cho hành khách, lái xe công ty vận hành để giám sát quản lý toàn hoạt động giao thông, tai nạn cứu hộ Seoul Mạng lưới tàu điện ngầm tuyến xe buýt tổ chức theo cấu trục - nhánh với phân chia chức rõ ràng kết nối hiệu khu vực trung tâm, khu vực ngoại ô vòng quanh thành phố Họat động khai thác quản lý cách dùng hệ thống bán cơng cộng kết hợp lợi ích cơng cộng Chính phủ hiệu hoạt động doanh nghiệp tư nhân Công nghệ TOPIS thành phố khác giới học tập ứng dụng thành cơng Thành phố tập trung vào nhiệm vụ chính: - Quy hoạch đô thị ưu tiên phát triển mật độ cao đầu mối GTCC, bảo đảm đường tiếp cận cơng trình tiện ích tốt cho dự án phát triển mới - Hệ thống giao thơng thơng minh (ITS) tích hợp tồn thị, xây dựng công nghệ GIS GPS để quản lý theo thời gian thực, cho phép người sử dụng nhà quản lý tương tác với - Kiểm soát hiệu việc sử dụng phương tiện cá nhân qua thu phí đường tăng thuế xăng dầu; quản lý đậu xe khu vực đô thị - Tạo lập phát triển không gian sống xanh, ưu tiên phát triển CSHT cho xe đạp người bộ, góp phần cải thiện mơi trường phát triển du lịch 2.3 Cơ quan quản lý GTCC tích hợp Singapore Giao thông công cộng Singapore quản lý quan Cục quản lý Đường Singapore (LTA) Hội đồng Giao thông Công cộng (PTC) Chính quyền thị Đây hệ thống thể chế kép với tư cách quan GTCC LTA quản lý bốn phương thức GTCC: tàu điện ngầm, đường sắt nhẹ, xe buýt taxi Cơ quan chịu trách nhiệm lập kế hoạch, vận hành bảo trì hệ thống CSHT đường bao gồm hạ tầng cho hệ thống GTCC, thực giám sát tất khía cạnh vật chất mạng lưới GTVT Trong đó, PTC hoạt động với vai trò quan điều phối, giám sát dịch vụ thông qua hợp đồng ký kết với nhà khai thác Singapore sử dụng địn bẩy sách để giảm nhu cầu lại xe cá nhân thúc đẩy mạnh mẽ hệ thống GTCC thông qua sách hỗ trợ Chính phủ: - Quy hoạch thị theo định hướng GTCC, tích hợp quy hoạch: quy hoạch CSHT, quy hoạch sử dụng đất quy hoạch giao thơng - Chính phủ khơng trợ cấp vận hành trực tiếp tài trợ chi phí vốn để đầu tư phát triển CSHT giao thông, phát triển GTCC - Phát triển phương tiện GTCC đại, góp phần bảo vệ mơi trường tiết kiệm nhiên liệu - Quản lý kiểm soát PTCN phí sử dụng đường dựa loại nhiên liệu sử dụng (xăng, dầu) phí tắc nghẽn giao thơng khu vực có lưu lượng giao thơng cao - Hạn chế PTCN cách hạn chế quyền sở hữu, áp đặt loại thuế xe cao phải trả trước, sử dụng loại giấy phép lưu hành thu phí đường -832- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải THỰC TRẠNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 3.1 Tình hình phát triển VTHKCC xe bt Hải Phịng Mạng lưới xe bt Hải Phịng có quy mơ nhỏ, lực phục vụ không lớn, hoạt động chưa hiệu Giai đoạn 2004 - 2019, Thành phố trì khoảng 10 tuyến buýt phục vụ 380,5km chiều dài mạng lưới Khối lượng VTHKCC hàng năm đạt khoảng triệu lượt hành khách Hầu hết tuyến xe bt có lộ trình xun tâm, chưa phân bố rộng khắp chưa có tính kết nối đến khu vực có nhu cầu lại lớn Quy hoạch phát triển xe buýt Hải Phòng đề xuất đến năm 2025, mạng lưới xe bt có quy mơ gấp lần tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tăng từ mức thấp 2% đến 10%.[2] Tuy nhiên, tỉ lệ đáp ứng nhu cầu xe buýt không tăng theo kỳ vọng Quy hoạch mà có xu hướng tỷ lệ nghịch với gia tăng PTCN Theo thống kê Ban An toàn giao thơng Thành phố, đến cuối năm 2019, Hải Phịng có tổng số 1.360.010 xe máy, tăng trưởng giai đoạn 2011-2019 đạt 7,5%/năm Tỷ lệ xe máy/1000 dân Hải Phịng đạt 536 xe/1000 dân, cao mức bình qn chung toàn quốc (496 xe/1000 dân).[3] Trong xe máy chiếm 80% số lượng chuyến thành phố xe buýt đáp ứng chưa đến 2% nhu cầu lại thành phố có xu hướng giảm năm tới Theo kết khảo sát thực vào năm 2017[2], chất lượng dịch vụ xe buýt Hải Phòng hạn chế không thay đổi theo thời gian Những lý để người dân khơng sử dụng dịch vụ xe buýt chất lượng phương tiện dịch vụ thấp, giá vé cịn cao so với thu nhập khơng thuận tiện để tiếp cận Ngoài ra, hệ thống giao thơng cơng cộng cịn bộc lộ yếu tổ chức vận tải, phát triển mạng lưới xe buýt CSHT, phong cách phục vụ 3.2 Thực trạng mơ hình quản lý VTHKCC xe bt Hải Phòng Hoạt động VTHKCC xe buýt địa bàn thành phố Hải Phịng quản lý theo mơ hình cấp: - UBND thành phố định chế, sách phát triển chung cho VTHKCC phù hợp với quy định Chính phủ: ban hành quy hoạch, sách phát triển, CSHT giao thơng, quy định quản lý khai thác, sách hỗ trợ hoạt động - Sở GTVT Hải Phòng quan QLNN chuyên ngành GTVT địa phương Sở Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm kế hoạch phát triển, vốn đầu tư cho VTHKCC Sở Tài có nhiệm vụ quản lý nguồn tài chính, quản lý thu chi, thiết lập giá vé giải ngân tiền trợ giá cho hoạt động VTHKCC xe buýt Các quan thực chức QLNN theo quy định pháp luật Trung tâm Quản lý - bảo trì Giao thông công cộng Đăng kiểm thủy (Trung tâm QLBTGTCC&ĐKT) đơn vị trực thuộc Sở GTVT giao nhiệm vụ thực quản lý, giám sát VTHKCC nói chung hoạt động xe buýt nói riêng, bao gồm: quản lý luồng tuyến, tần suất chạy xe, niêm yết giá vé quy định hoạt động VTHKCC Đồng thời, Trung tâm có chức tham mưu quy hoạch, sách phát triển VTHKCC xe buýt để báo cáo Sở GTVT trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành -833- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải - Các Doanh nghiệp vận tải (DNVT) đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp thực theo quy định kinh doanh vận tải Việc tổ chức khai thác mạng lưới tuyến xe buýt DNVT chủ động lập trình lên thành phố phê duyệt Mơ hình quản lý VTHKCC Hải Phòng thể qua sơ đồ sau: Hình - Mơ hình quản lý VTHKCC xe buýt TP Hải Phòng 3.3 Những tồn tại, hạn chế mơ hình quản lý VTHKCC xe buýt Về xây dựng chế, sách phát triển: Thực trạng cho thấy, quan quản lý VTHKCC mới có đầy đủ chức nhiệm vụ quản lý hoạt động VTHKCC chưa đủ thẩm quyền lực thể chế quản lý phát triển VTHKCC Điều phụ thuộc nhiều vào quan liên quan sách phát triển Thành phố Việc quản lý VTHKCC giới hạn chủ yếu hoạt động xe buýt đô thị, không bao gồm loại hình dịch vụ VTHKCC khác (đường sắt quốc gia, xe buýt liên tỉnh, buýt kế cận, taxi) số loại hình vận tải cơng nghệ mới grabbike, grabcar…Ngay đô thị đặc biệt Hà Nội TP Hồ Chí Minh, trách nhiệm quản lý VTHKCC thực Trung tâm tương đương với phòng ban thuộc Sở GTVT, điều gây hạn chế không nhỏ việc quản lý tồn mạng lưới GTCC Bên cạnh đó, đơn vị khơng có chức quy hoạch CSHT liên quan đến VTHKCC, phải thực theo Quy hoạch GTVT Quy hoạch chung thành phố Ngoài ra, hạn chế ngân sách, nhân lực công nghệ nên chất lượng khai thác CSHT hạn chế Về quản lý khai thác dịch vụ: Một đặc điểm chung VTHKCC thành phố Việt Nam, Hải Phịng khơng phải ngoại lệ, hoạt động xe buýt DNVT nhà nước lâu đời điều hành, nắm phần lớn thị phần có chi phối lớn thị trường vận tải (Tại Hà Nội Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Hải Phịng Cơng ty cổ phần đường Hải Phòng) Hoạt động xe buýt xếp theo hợp đồng nhượng quyền trực tiếp -834- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải thời gian xác định Việc quản lý đối với hoạt động xe buýt giới hạn thủ tục hành báo cáo, cấp phát trợ giá, đăng ký, cấp phép hoạt động hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ Chưa có chế đấu thầu khai thác dịch vụ để tăng cường tính cạnh tranh Cơ quan quản lý VTHKCC có ảnh hưởng đến mức độ chất lượng dịch vụ, quy định giá vé việc tuân thủ quy định liên quan hoạt động vận tải cơng cộng Và đó, xe bt thiếu tính hấp dẫn, lợi trước PTCN Về trợ giá hỗ trợ hoạt động: Tại Hải Phòng, DNVT xe buýt mới có Công ty cổ phần đường hưởng trợ giá 02 tuyến với mức 16 tỷ đồng/năm (thấp nhiều so với Hà Nội, Đà Nẵng, hay TP Hồ Chí Minh) Thực tế khoản trợ giá mới 30 - 40% chi phí vận hành Bên cạnh đó, Thành phố chưa chú trọng đầu tư phát triển CSHT cho VTHKCC, thiếu chế rõ ràng để xã hội hóa, khuyến khích DNVT đầu tư phương tiện hay công nghệ mới để nâng cao chất lượng dịch vụ Điều dẫn tới cân toàn mạng lưới, ảnh hưởng đến khai thác thương mại Các DNVT phải tự bù đắp chi phí đầu tư hoạt động kinh doanh khác khiến cho dịch vụ xe buýt thiếu tính thu hút PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH CƠ QUAN QUẢN LÝ GIAO THƠNG CƠNG CỘNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG 4.1 Đề xuất mơ hình PTA Vai trị u cầu phải phát triển mơ hình PTA cho TP Hải Phịng Theo mục tiêu phát triển [2][3], đến năm 2021, Hải Phòng đầu tư 01 tuyến BRT, giai đoạn sau 2025 nghiên cứu đầu tư đường sắt đô thị Như vậy, mơ hình quản lý VTHKCC mới phù hợp với giai đoạn có xe buýt hoạt động Trong tương lai, loại hình VTHKCC cần có quản lý thống nhất: thống chế, sách phát triển, đồng CSHT, tích hợp vé phương thức di chuyển, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ chung PTA tương lai quan quản lý GTCC chuyên trách đặt dưới quyền thành phố, cung cấp cơng cụ tổ chức, quản lý cải thiện toàn hệ thống GTCC thị PTA đầu mối nhất, có thẩm quyền cao nhất, quản lý toàn phương thức vận tải (bao gồm xe buýt, BRT, đường sắt thị loại hình khác), quản lý CSHT dịch vụ công cộng, quản lý hệ thống giao thông thông minh (ITS) Đồng thời quan tham mưu, xây dựng sách cho thành phố VTHKCC PTA chịu trách nhiệm tất vấn đề liên quan đến GTCC từ quy hoạch phát triển, cung cấp CSHT, quản lý vận hành đến hợp đồng khai thác dịch vụ với nhà cung cấp thực nghĩa vụ liên quan Điều ln kèm với chế, sách qn phủ tài trợ Hơn nữa, mơ hình PTA cần tổ chức phù hợp với khung thể chế quy định Việt Nam Tổ chức PTA Giai đoạn 2020-2025: Đề xuất giữ ngun mơ hình tổ chức nay, đồng thời bổ sung chức quản lý tích hợp thêm loại hình taxi, BRT số loại hình vận tải cơng nghệ mới taxi cơng nghệ grabbike, grabcar…Giai đoạn này, PTA cịn phụ thuộc quản lý tổ chức đối với Sở GTVT -835- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Giai đoạn sau 2025: Trong dài hạn, đề xuất nâng cấp Trung tâm QLBTGTCC&ĐKT lên hoạt động theo mơ hình quan QLNN VTHKCC (tương đương cấp Sở) thuộc UBND thành phố Các Sở ngành liên quan đơn vị trực thuộc PTA hoạt động theo quy chế phân cấp phối hợp hệ thống VTHKCC Mơ hình tổng thể PTA sau: Hình – Đề xuất mơ hình quản lý GTCC TP Hải Phịng Các nhiệm vụ PTA Quy hoạch phát triển mạng lưới: Mạng lưới cần tích hợp cấu trúc thị, có tính liên thơng kết nối tốt với điểm thu hút trường học, đại học, bệnh viện, trung tâm mua sắm khu cơng nghiệp Bên cạnh đó, quy hoạch phải phối hợp với quy hoạch khác sách phát triển thành phố Lập Kế hoạch vận tải tài chính: Lập kế hoạch dịch vụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải, kết hợp với lập kế hoạch tài mức giá vé khoản trợ giá, nguồn thu bổ sung để bù đắp chi phí vận hành Hợp đồng cung cấp giám sát chất lượng dịch vụ: Thực chế độ bình đẳng, cạnh tranh đấu thầu khai thác dịch vụ cho tất nhà khai thác Quy định chất lượng dịch vụ cụ thể chế thưởng, phạt hợp đồng -836- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Phát triển loại hình dịch vụ đại: Phát triển hệ thống thẻ thông minh, vé điện tử, phương tiện chất lượng cao Thiết lập hệ thống kiểm sốt chất lượng dịch vụ thống tồn mạng lưới để đảm bảo chất lượng liên tục điều kiện dịch vụ tốt Truyền thông cung cấp thông tin cho người dùng: Thực chiến lược thơng để tác động tích cực đến thói quen sử dụng GTCC, cung cấp thông tin tốt cho người dịch vụ, phương tiện, tần suất, thời gian di chuyển giá vé, cải tiến dịch vụ xe buýt 4.2 Lộ trình phát triển PTA Về bản, PTA quan thực thi sách GTCC thành phố PTA giai đoạn đầu nên tập trung quản lý phát triển hệ thống GTCC Về lâu dài, PTA cần chuyển giao chức nhiệm vụ quản lý CSHT từ Sở GTVT, bao gồm quản lý hạ tầng VTHKCC Với tầm nhìn dài hạn, PTA trở thành Cơ quan Giao thơng vận tải thức, quản lý tất phương thức giao thông đô thị, bao gồm xe giới cá nhân, bộ, xe đạp, quản lý giao thông, CSHT bãi đậu xe Sự phát triển PTA song hành với phát triển GTCC Hải Phịng Vì vậy, tổ chức PTA cần xác định theo cấp độ thực sau: - Cấp trị/chiến lược: Thành phố xác định sách dài hạn mục tiêu, ưu tiên, tiêu cần đạt điều kiện đảm bảo nguồn tài chính, nhân lực hoạt động; xây dựng chế phối hợp ngành với PTA - Cấp chức năng: PTA tập trung vào câu hỏi sách nên thực để đạt hiệu tối ưu; quản lý họat động phù hợp với chức nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành phố - Cấp hoạt động: DNVT đưa định hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận tải tốt cho người sử dụng thông qua đấu thầu cạnh tranh dựa tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 4.3 Những vấn đề liên quan đến việc thành lập PTA PTA thực thành cơng mơ hình mang tính khả thi tối ưu Trong tương lai, thành lập PTA, quan phải thực nhiều chức với độ phức tạp cao tương ứng với thẩm quyền giao cần có đầu tư nguồn tài lớn để trì họat động Một quan nhà nước mới làm tăng biên chế, tạo thêm áp lực cho ngân sách nhà nước Sự thành lập PTA thách thức với quyền thành phố thể chế chưa phù hợp Vì vậy, giai đoạn đầu, PTA cần có máy đơn giản, hoạt động kiêm nhiệm phù hợp với tình hình Mặ khác, PTA nên có nguồn thu có kế hoạch phát triển nguồn thu để giảm phụ thuộc vào ngân sách thành phố Một số nguồn thu cho hoạt động PTA như: - Phí gửi xe, đỗ xe (đối với tơ, xe máy loại xe khác); -837- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải - Phí quản lý CSHT; - Kinh khí quản lý trợ giá hoạt động VTHKCC; - Nguồn thu từ quảng cáo tai bến xe, điểm dừng, nhà chờ xe buýt; - Thu từ xử phạt (trong hợp đồng cung ứng dịch vụ); - Các nguồn thu khác Trong đó, việc áp dụng quy định đỗ xe thu phí đỗ xe nên thành phố định sớm tốt, vừa tăng hiệu sử dụng không gian công cộng, vừa hạn chế PTCN Phí đỗ xe áp dụng thành phố lớn Việt Nam Hà Nội TP Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, Thành phố giao cho PTA đầu tư khai thác điểm đỗ xe phạm vi thành phố Đặc biệt khu vực trung tâm Hải Phịng, nơi khơng gian công cộng hạn chế, việc đưa mức thu phí đỗ xe hữu ích, tài trợ phần đáng kể cho hoạt động GTCC Phát triển GTCC khơng thể thiếu sách hỗ trợ nhà nước trợ giá hỗ trợ cho doanh nghiệp Cần có chế trợ giá tổng hợp cho hoạt động xe buýt nhằm bù đắp chi phí vận hành cho Doanh nghiệp vận tải theo phương thức: - Trợ giá trực tiếp: Ngân sách thành phố trợ cấp trực tiếp cho tuyến xe buýt đặt hàng; - Hỗ trợ gián tiếp: Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phương tiện; miễn, giảm tiền thuê diện tích xây dựng bãi đậu xe, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng Ngoài ra, để quản lý nhà khai thác nâng cao chất lượng dịch vụ, điều cần thiết PTA phải xác định quyền trách nhiệm đối với nhà khai thác Điều cần quy định chặt chẽ hợp đồng dịch vụ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kinh nghiệm quốc tế cung cấp cho thành phố Hải Phịng ví dụ phong phú để hướng dẫn việc định nhằm tạo mạng lưới GTCC có chất lượng hiệu qủa Việc phát triển VTHKCC xe buýt cần đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn, thu hút nhu cầu sử dụng PTCN sang sử dụng xe buýt Trong giai đoạn sau đó, CSHT mạng lưới VTHKCC hồn thiện, quy mơ hoạt động VTHKCC thị trường vận tải đủ lớn đầu tư phát triển loại VTHKCC khối lượng lớn, tốc độ cao Nghiên cứu trình bày phát triển mơ hình PTA Hải Phịng Tầm nhìn sứ mệnh PTA phát triển hệ thống giao thông bền vững với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, với khả cung cấp dịch vụ tốt thân thiện với mơi trường Để thực mơ hình PTA, cần có kế hoạch lộ trình rõ ràng chế sách, tổ chức máy hoạt động PTA PTA cần có nguồn thu phải có kế hoạch phát triển nguồn thu để giảm phụ thuộc vào ngân sách thành phố Điều khơng đạt khơng có nhìn sâu sắc có hệ thống khía cạnh GTCC Có thể thấy, phương thức vận tải có ưu điểm nhược điểm riêng ảnh hưởng trực tiếp đến định người sử dụng Vì vậy, việc áp dụng thuế, phí lệ phí đối với PTCN không công cụ mạnh mẽ để tác động đến lựa chọn -838- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải phương thức lại người mà nguồn thu khả thi để trì hoạt động PTA tái đầu tư phát triển GTCC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thủ tướng Chính phủ (2015) Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 chế, sách khuyến khích phát triển VTHKCC xe buýt [2] UBND thành phố Hải Phòng (2018) Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC xe buýt địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 [3] HĐND TP Hải Phịng (2020) Nghị 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 thơng qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chống ùn tắc giao thông địa bàn thành phố đến năm 2030 định hướng sau 2030 [4] Nguyen Quang Thanh (2017) Establishing A Public Transport Authority in Haiphong city CityNET/SHRDC Transportation Strategy Workshop for Asian Cities, Seoul, Korea [5] Dinh Van Hiep, Eric Trel (2017) Public Transport Authority as an Efficient Solution for Sustainable Urban Transport Development: A Case Study in Hai Phong City Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Volume 12 [6] Nguyen Quang Thanh, Hoang Trung Thong, Dinh Van Hiep (2015) An Efficient Solution to Promote Public Transportation toward Sustainable Development: A Case Study in Haiphong city Proceeding of 8th ATRANS Symposium in Bangkok, Thailand [7] https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br [8] https://seoulsolution.kr/en [9] https://www.lta.gov.sg [10] https://www.ptc.gov.sg -839- ... tiến quản lý giao thông Thành công lớn giao thông đô thị Seoul hệ thống quản lý giao thơng thơng minh tích hợp (ITS) Trung tâm điều hành dịch vụ thông tin giao thông Seoul (TOPIS) Cơ quan quản lý. .. lập trình lên thành phố phê duyệt Mơ hình quản lý VTHKCC Hải Phịng thể qua sơ đồ sau: Hình - Mơ hình quản lý VTHKCC xe buýt TP Hải Phòng 3.3 Những tồn tại, hạn chế mơ hình quản lý VTHKCC xe buýt... có mơ hình phù hợp khơng giải bất cập công tác quản lý điều hành Do đó, cần có quan GTCC tích hợp để quản lý hiệu phương thức vận tải TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ MƠ HÌNH QUẢN LÝ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG TRÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng tại thành phố Hải Phòng, Phát triển mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng tại thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan