0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

66 286 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 09:56

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà NộiLỜI MỞ ĐẦUBước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá quốc tế hoá các nền kinh tế đã được khẳng định. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh, các doanh nghiệp phải luôn củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy sản xuất, quy trình quản lý,… để thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Muốn vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, lợi nhuận tích luỹ.Kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Giá thànhchỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó kế toán chi phí sản xuất không chỉ tính đúng đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm là một việc rất cần thiết còn cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp những quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn mặt hàng sản xuất.Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nên sau quá trình học tập, nghiên cứu lý thuyết ở nhà trường thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện, tìm hiểu thực tế kế toán tại công ty em đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện” cho luận văn tốt nghiệp của mình.Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:- Chương I: Những vấn đề chung về tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.- Chương II: Thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện- Chương III: Ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện.Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà NộiCHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM1.1 Tổng quan về tập hợp chi phí sản xuất1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuấtĐể tiến hành hoạt động SXKD các doanh nghiệp phải biết kết hợp 3 yếu tố bản: tư liệu lao động, lao động đối tượng lao động. Ngồi ra, để tiến hành SX,doanh nghiệp còn phải chi cho các dịch vụ chi phí bằng tiền khác. CP của tất cả các yếu tố này biểu hiện dưới hình thức giá trị gọi là CPSX.Như vậy, CPSX là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hố, chi phí về các loại dịch vụ các chi phí bằng tiền khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện cung cấp lao vụ, dịch vụ trong một kỳ nhất định.1.1 2 Phân loại chi phí sản xuấtCPSX bao gồm nhiều loại, nội dung, tính chất, cơng dụng mục đích khác nhau. Phân loại CPSX là việc sắp xếp các loại chi phí vào từng loại, từng khoản dựa vào các tiêu thức phân loại khác nhau. nhiều quan điểm khác nhau về phân loại CPSX. Từ quan điểm của kế tốn tính giá thành, việc phân loại CPSX dựa vào hai tiêu thức: theo cơng dụng, mục đích của chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí (khả năng quy nạp chi phí) vào các đối tượng chịu chi phí.a) Phân loại chi phí sản xuất dựa vào mục đích, cơng dụng của chi phíTheo tiêu thức này, chi phí sản xuất được phân thành 3 khoản mục.- Chi phí ngun vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu trực tiếp liên quan đến việc sản xuất, chế tạo ra sản phẩm hay thực hiện cơng việc, lao vụ.- Chi phí nhân cơng trực tiếp: bao gồm chi phí tiền cơng, phụ cấp lương, các khoản trích theo lương của cơng nhân trực tiếp sản xuất (BHXH, BHYT, BHTN).Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội- CPSX chung: là những chi phí phục vụ cho việc quản lý phân xưởng, tổ đội sản xuất như chi phí vật liệu, tiền công của nhân viên phân xưởng, chi phí về công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí khác bằng tiền. CPSX chung bao gồm: CPSX chung biến đổi CPSX chung cố định. + CPSX chung biến đổi là chi phí gián tiếp thường thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí về vật liệu gián tiếp, chi phí nhân viên gián tiếp được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo thực tế phát sinh.+ CPSX chung cố định là những chi phí gián tiếp thường không biến động theo số lượng (khối lượng) sản phẩm sản xuất, như chi phí khấu hao máy móc thiết bị nhà xưởng, chi phí quản lý hành chính của phân xưởng, tổ đội sản xuất. CPSX chung cố định được phân bổ cho chi phí chế biến mỗi đơn vị sản phẩm dựa vào công suất bình thường của máy móc thiết bị. Công suất bình thường là công suất tạo ra số lượng sản phẩm đạt ở mức trung bình trong điều kiện sản xuất bình thường. Trường hợp mức sản xuất thực tế thấp hơn công suất bình thường thì CPSX chung cố định được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường, khoản CPSX chung cố định không được phân bổ được hạch toán vào giá vốn của thành phẩm xuất kho (được ghi nhận là CPSX kinh doanh trong kỳ). b) Phân loại chi phí dựa vào phương pháp tập hợp chi phí (khả năng quy nạp) vào các đối tượng chịu chi phí.Theo tiêu thức này, CPSX được phân thành 2 loại:- Chi phí trực tiếp là những chi phí liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chịu chi phí (từng loại sản phẩm, công việc, giai đoạn công nghệ, phân xưởng sản xuất…) được hạch toán trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí.- Chi phí gián tiếp là những chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, do vậy để xác định chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí cần phải dùng phương pháp phân bổ gián tiếp thông qua tiêu thức phân bổ thích hợp.Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà NộiViệc phân bổ chi phí sản xuất theo tiêu thức nói trên tác dụng trong việc xác định phương pháp tập hợp chi phí phân bổ chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí để tính được giá thành của sản phẩm.1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuấtLà các CPSX cần được tập hợp trong kì nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát, tổng hợp chi phí theo yêu cầu tính giá thành.Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp CPSX phải dựa vào các căn cứ sau đây:- Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất- Đặc điểm về tổ chức sản xuất quản lý kinh doanh- Loại hình sản xuất sản phẩm- Yêu cầu quản lý trình độ quản lý của doanh nghiệpDựa vào căn cứ trên, đối tượng kế toán tập hợp CPSX trong doanh nghiệp sản xuất là:- Từng phân xưởng, bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp- Từng giai đoạn công nghệ hoặc toàn quy trình công nghệ- Từng sản phẩm, từng đơn đặt hàng, từng khoản mục công trình…- Từng nhóm sản phẩm- Từng bộ phận chi tiết sản phẩm1.1.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuấtCPSX đã phát sinh trong quá trình sản xuất cần được tập hợp, phân loại hệ thống hoá lại vào các tài khoản kế toán theo các khoản mục chi phí theo đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí. Tuỳ thuộc vào khả năng quy nạp CPSX vào đối tượng chịu chi phíkế toán thể áp dụng phương pháp thích hợp.Phương pháp tập hơp trực tiếpLà phương pháp áp dụng khi CPSX quan hệ trực tiếp với từng đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt. Phương pháp này đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng. Trên sở đó kế toán tập hợp số liệu theo từng đối tượng liên quan ghi trực tiếp vào sổ kế toán theo đúng đối tượng.Phương pháp phân bổ gián tiếp Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà NộiLà phương pháp được áp dụng khi một loại chi phí liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp CPSX. Theo phương pháp này, phải tập hợp chung cho từng đối tượng, sau đó lựa chọn tiêu chuẩn hợp lý để tiến hành phân bổ chi phí cho các đối tượng liên quan theo trình tự sau: Bước 1: Xác định hệ số phân bổ theo công thứcH =CTH: Hệ số phân bổ chi phíC: Là tổng chi phí cần phân bổ cho các đối tượngT: Tổng đại lượng tiêu chuẩn phân bổ của các đối tượng cần phân bổ chi phíBước 2: Xác định chi phí cần phân bổ cho từng đối tượng tập hợp cụ thể:Ci = H x TiCi: Phần chi phí phân bổ cho đối tượng iTi: Đại lượng tiêu chuẩn phân bổ dùng để phân bổ chi phí của đối tượng i Sử dụng phương pháp này giảm bớt được khối lượng công việc kế toán, không phải theo dõi chi tiết, cụ thể mỗi lần chi cho từng đại lượng. Tuy vậy, việc phân bổ gián tiếp độ chính xác không cao, sự chính xác phụ thuộc chủ yếu vào việc lựa chọn tiêu thức phân bổ. Vì thế, những chi phí mà tìm được tiêu thức phân bổ hợp lý thì thể sử dụng phương pháp này.1.1.4.1 Tài khoản sử dụng- TK 621: “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”- TK 622: “Chi phí nhân công trực tiếp”- TK 627: “Chi phí sản xuất chung”- TK 154: “Chi phí sản xuất dở dang”- TK 631: “Giá thành sản xuất” Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà NộiNgoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác như TK 155, TK 157, TK 335, TK 338, TK 142.1.1.4.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Nội dung: Chi phí NVL trực tiếp là toàn bộ chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, nửa thành phẩm mua ngoài được sử dụng trựoc tiếp để sản xuất, chế tạo ra sản phẩm hoặc thực hiện việc cung cấp dịch vụ, lao vụ. * Chứng từ sử dụng: phiếu xuất kho , bảng phân bổ NVL, CCDC, … * Tài khoản sử dụng: TK 621: “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ hạch toán.Bên Có: - Kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc TK 631 “Giá thành sản xuất” chi tiết chi các đối tượng để tính GTSP, dịch vụ.- Kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632.- Trị giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho. * Phương pháp tập hợp chi phíPhương pháp tập hợp trực tiếp áp dụng trong trường hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phát sinh liên quan đến một đối tượng chịu chi phí, tức là chi phí phát sinh bao nhiêu thì tính vào đối tượng chịu chi phí bấy nhiêu.Phương pháp phân bổ gián tiếp được áp dụng trong trường hợp chi phí NVL trực tiếp liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí, khi đó phải chọn tiêu thức phân bổ hợp lý. thể là theo chi phí định mức, theo chi phí kế hoạch hoặc theo khối lượng hoạt động…Chi phí NVL trực tiếp trong kì được xác định như sau:Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà NộiTổng CP NVL trực tiếp trong kỳ==Trị giá NVL còn lại đầu kỳ+Trị giá thực tế NVL đã xuất trong kỳ-Trị giá phế liệu thu hồi-Trị giá NVL không dùng hết nhập lại kho cuối kỳTrình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: (Phụ lục 1)1.1.4.3 Phương pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp * Nội dung: Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các loại lao vụ, dịch vụ. Bao gồm tiền lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo số tiền lương của công nhân sản xuất. * Chứng từ sử dụng: Bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương, bảng chấm công, … * Tài khoản sử dụng: TK 622: “Chi phí nhân công trực tiếp”Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ bao gồm: Tiền lương, tiền công lao động các khoản trích trên tiền lương, tiền công theo quy định phát sinh trong kỳ.Bên Có: - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 “ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên Nợ TK 631 “ Giá thành sản xuất”- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632. * Nguyên tắc hạch toán: Chi phí tiền lương được căn cứ vào hình thức tiền lương sản phẩm hay thời gian mà doanh nghiệp áp dụng. Số tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất các đối tượng khác thể hiện trên bảng tính thanh toán lương. Trên sở đó tính toán các khoản trích theo lương căn cứ vào số tiền lương của công nhân sản xuất tỷ lệ trích theo quy định là 22% BHXH trên tiền lương bản, 4.5% BHYT trên tiền lương bản, 2% BHTN trên tiền lương thực tế.Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà NộiKhoản CPNC trực tiếp được tập hợp trực tiếp vào các đối tượng tập hợp chi phí liên quan. Trong trường hợp không tập hợp trực tiếp CPNC trực tiếp được thì tập hợp chung, sau đó phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu chuẩn như: chi phí tiền công định mức, giờ công định mức, giờ làm việc thực tế,…Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: (Phụ lục 2)1.1.4.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung * Nội dung: CPSX chung là những khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận sản xuất. CPSX chung bao gồm: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. * Chứng từ sử dụng: Bảng phân bổ tiền lương,bảng phân bổ vật liệu, bảng tính khấu hao TSCĐ, các hoá đơn dịch vụ mua ngoài, các phiếu chi, … * Tài khoản sử dụng: TK 627: “Chi phí sản xuất chung”Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.- CPSX chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường.- Kết chuyển chi phí chung vào bên Nợ TK 154 “ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào bên nợ TK 631 “ Giá thành sản xuất”.TK 627 phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình chế tạo sản phẩm, được mở chi tiết theo một số yếu tố cho chi phí hoạt động của phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất theo yêu cầu quản lý của từng ngành kinh doanh, từng doanh nghiệp. * Nguyên tắc hạch toán: CPSX chung phải được tập hợp theo từng địa điểm phát sinh chi phí như từng phân xưởng, từng tổ đội…Cuối tháng tiến hành phân bổ CPSX chung đã tập hợp được kết chuyển thành giá thành. CPSX chung của phân xưởng sản Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nộixuất sản phẩm nào thì kết chuyển tính vào giá thành của của sản phẩm đó, nếu sản xuất nhiều loại sản phẩm thì phải phân bổ CPSX chung cho các sản phẩm liên quan. Tiêu chuẩn phân bổ thể là chi phí nhân công trực tiếp, chi phí NVL trực tiếp, …Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: (phụ lục 3)1.1.4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệpMục đích của kế toán tập hợp phân bổ CPSX là phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, do vậy sau khi tập hợp CPSX theo từng khoản mục: Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, CPSX chung, kế toán phải tập hợp CPSX toàn doanh nghiệp chi tiết theo từng đối tượng chịu chi phí. Việc tập hợp CPSX toàn doanh nghiệp để tính giá thành sản phẩm là tuỳ thuộc vào phương pháp kế toán hàng tồn kho. Do đó toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp 2 phương pháp.* Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKTX :Tài khoản sủ dụng: TK 154 “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”Bên Nợ: Phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; CPSX chung phát sinh trong kỳ để sản xuất chế tạo sản phẩm.Bên Có: - Phản ánh giá thành thực tế của sản phẩm được nhập kho hoặc mang đi bán.- Trị giá phế liệu thu hồi, trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được.- Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá gia công xong nhập lại kho.Dư Nợ: Phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ.TK 154 phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh: phân xưởng, tổ đội sản xuất theo loại, nhóm sản phẩm, từng loại, từng chi tiết , bộ phận sản phẩm.Trình tự kế toán kế toán tập hợp CPSX toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKTX: (phụ lục 4)Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội * Kế toán tập hợp CPSX toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKĐK:TK sử dụng: TK 631 “Giá thành sản xuất”Bên Nợ: - Phản ánh trị giá sản phẩm dở dang đầu kỳ được kết chuyển để tính giá thành.- Phản ánh phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp CPSX chung được kết chuyển để tính giá thành sản phẩm.Bên Có: - Phản ánh kết kết chuyển trị giá SPDD cuối kì vào TK 154.- Phản ánh trị giá phế liệu thu hồi, các khoản bồi thường do sản phẩm hỏng không sửa chữa được.- Phản ánh giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất trong kỳ vào TK 632.TK 631 phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh: phân xưởng, tổ đội sản xuấtvà theo loại, nhóm sản phẩm, từng loại, từng chi tiết , bộ phận sản phẩm.Trình tự kế toán tập hợp CPSX toàn doanh nghiệp theo phương pháp KKĐK: (phụ lục 5)1.1.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dangSPDD là sản phẩm mà đến kì tính giá thành vẫn đang nằm trên dây truyền sản xuất để tiếp tục được chế tạo (đang nằm trên dây chuyền công nghệ, chưa đến kỳ thu hoạch hoặc chưa hoàn thành, chưa tính vào khối lượng bàn giao thanh toán)Đánh giá SPDD là tính toán, xác định phần CPSX mà SPDD cuối kì phải chịu.Việc đánh giá chính xác SPDD cuối kì là một trong những điều kiện quan trọng để xác định chính xác giá thành sản phẩm. Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp mà SPDD cuối kì thể được đánh giá theo một trong những phương pháp sau.1.1.5.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí NVL thực tế (hoặc NVL chính)Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 [...]... về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện 2.3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty Đối với loại hình sản xuất của công ty cổ phần Thiết bị bưu điện, giá thành sản xuất sản phẩm gồm các khoản mục chi phí sau: - Chi phí NVL trực tiếp: bao gồm những chi phí về NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu mua ngoài phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất lắp... hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Thiết bị bưu điện được phân loại như sau: - Chi phí NVL trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung 2.3.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuấtCông ty Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất liên quan đến việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đó là khâu đầu tiên đặc biệt quan... tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Thiết bị bưu điện ngay càng được phát huy nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3.2.2 Một số tồn tại Ngoài những ưu điểm đã đạt được, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty còn một số hạn chế - Công ty đã trang bị máy tính cho phòng kế toán. .. toán lập bảng tính giá thành theo từng khoản mục chi phí (Phụ lục 22) Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 3.1 Đánh giá chung về công tác toán tại công ty cổ phần Thiết bị bưu điện Sau thời... đó công ty không hạch toán sản phẩm dở dang 2.4.3 Phương pháp tính giá thanh sản phẩmcông ty Xuất phát từ đặc điểm sản xuất của công ty, quy trình công nghệ sản xuất khép kín, chu kỳ sản xuất ngắn liên tục Do đó công ty đã sử dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành Công thức Tổng giá thành sản phẩm Giá thành đơn vị sản phẩm = Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Tổng giá thành sản phẩm. .. quan đến tập hợp chi phí tính giá thành, đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty đề ra - Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành: Do đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty trải qua nhiều giai đoạn công nghệ mới tạo ra được một thành phẩm, nên việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng phân xưởng sản xuấthợp lý Điều đó giúp cho việc quản lý chi phí sản xuất được... Đối tượng tính giá thành Xác định đối tượng tính giá thànhcông việc đầu tiên trong toàn bộ công tác tính giá thành Đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm như :Điện thoại bàn, điện thoại không dây, ADSL, dây cáp, … 2.4.1.2 Kì tính giá thành sản phẩm Tại công ty cổ phần Thiết bị bưu điện việc hạch toán tính giá thành được quản lý rất chặt chẽ khoa học với tiêu chí tính đúng, tính đủ không... xưởng 2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện 2.3.4.1 Kế toán chi phí NVL trực tiếp Để được một sản phẩm thì cần rất nhiều nguyên liệu khác nhau, do đó để quản lý tập hợp chính xác khoản mục chi phí NVL trực tiếp, kế toán CPSX tính GTSP công ty đã chia khoản này thành các loại: Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ... tháng kế toán căn cứ vào phiếu chi tiền mặt, kế toán ghi: Nợ TK 6278: 1 890 120 đ TK 111: 1 890 120 đ 2.3.4.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn công ty Việc tổng hợp kế toán CPSX căn cứ vào các đối tượng hạch toán CPSX mỗi đối tượng tập hợp CPSX được mở sổ theo dõi từng khoản mục chi phí để làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm Để tổng hợp chi phí toàn nhà máy kế toán sử dụng TK 154: “ Chi phí. .. NTP (TP) hoàn thành giai đoạn n + + CPSXPS trong kì Thành giai đoạn n Số lượng SPDD x phẩm cuối kì giai đoạn n đã tính đổi Nguyễn Thị Thu Trang MSV: 06A02531 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội CHƯƠNG II THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 2.1 Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện 2.1.1 . về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. - Chương II: Thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ. tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện, tìm hiểu thực tế kế toán tại công ty em đã quyết định chọn đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện, , Khái niệm chi phí sản xuất, Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, Phân loại giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành sản phẩm, Kỳ tính giá thành sản phẩm, Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty, Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, Các chính sách kế tốn áp dụng tại Cơng ty Đặc điểm chi phí sản xuất tại Cơng ty, Phân loại chi phí sản xuất ở Cơng ty Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở Cơng ty, Một số ưu điểm

Hình ảnh liên quan

* Chứng từ sử dụng: Bảng thanh toán lương,bảng phân bổ tiền lương,bảng chấm công, … - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

h.

ứng từ sử dụng: Bảng thanh toán lương,bảng phân bổ tiền lương,bảng chấm công, … Xem tại trang 7 của tài liệu.
Chứng từ ghi sổ theo hình thức kế toán công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

h.

ứng từ ghi sổ theo hình thức kế toán công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

Bảng ph.

ân bổ nguyên liệu, vật liệu Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

Bảng ph.

ân bổ nguyên liệu, vật liệu Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

Bảng ph.

ân bổ khấu hao tài sản cố định Xem tại trang 59 của tài liệu.
BẢNG KÊ SỐ 4 - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

4.

Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng phân bổ tiền lương và BHXH - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện

Bảng ph.

ân bổ tiền lương và BHXH Xem tại trang 65 của tài liệu.
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Xem tại trang 66 của tài liệu.

Từ khóa liên quan