0

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

6 405 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 17:20

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN 3.1 Đánh giá chung về công tác toán tại công ty cổ phần Thiết bị bưu điện Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện, được sự giúp đỡ của các lãnh đạo công ty, của các cán bộ phòng kế toán tổng hợp, trên sở những kiến thức đã được trang bị ở nhà trường em đã được những hiểu biết nhất định về tình hình thực tế công tác kế toán tại công ty nói riêng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở các doanh nghiệp sản xuất nói chung. Điều này đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố thêm những kiến thức đã tiếp thu tại nhà trường, phục vụ đắc lực cho nghề nghiệp kế toán của em sau này. Qua những kiến thức đã tiếp thu được, em xin nêu một vài ý kiến nhận xét về tổ chức công tác kế toán nói chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX tính GTSP nói riêng tại Công ty cổ phần Thiết bị bưu điện như sau : - Về hệ thống kế toán Các loại chứng từ kế toán được công ty áp dụng đúng mẫu do bộ tài chính ban hành một số chứng từ được công ty sửa đổi phù hợp với tình hình HĐKD. Việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào chứng từ ban đầu do các nhân viên nghiệp vụ thực hiện. Quá trình luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận liên quan đều đặn, hợp đáp ứng được yêu cầu quản lý của công ty. - Về hệ thống TK kế toán Công ty đã áp dụng hệ thống TK theo đúng quy định của bộ Tài chính ban hành đồng thời còn mở chi tiết các TK cho phù hợp với đặc điểm sản xuất của công ty. Những tài khoản được mở chi tiết rất phù hợp cho công việc kế toán của công ty. - Về hệ thống sổ sách kế toán Công ty đã vận dụng hình thức sổ “ Nhật ký chứng từ” một cách sáng tạo hiệu quả, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Trong quá trình hạch toán công ty sử dụng hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định do bộ tài chính ban hành. Nhìn chung các bộ phận của công ty đều được kế toán theo dõi trên sổ sách một cách đầy đủ. 3.2 Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện 3.2.1 Một số ưu điểm Bộ máy kế toán của công ty tương đối hoản chỉnh, đội ngũ nhân viên kế toán dày dạn kinh nghiệm giúp cho việc phân công, phân nhiệm cũng như việc luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận kế toán được tiến hành đều đặn, đảm bảo các công tác kế toán được thực hiện một cách thống nhất chính xác. Bên cạnh đó, các nhân viên kế toán luôn được đào tạo, tiếp cận với những kiến thức mới trong nghiệp vụ, trong việc áp dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào công tác kế toán để nâng cao hiệu quả công việc, xử lý cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cấp quản lý. Với đội ngũ kế toán trình độ như vậy đảm bảo cho công tác kế toán nói chung cũng như công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng thực hiện một cách chính xác thống nhất. - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành: Đã phản ánh đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ một cách trung thực. Mọi hoạt động kinh tế phát sinh đều được phản ánh trên chứng từ, sổ sách theo qui định Kế toán đã phản ánh trung thực số liệu, ghi chép sổ rõ ràng các nghiệp vụ liên quan đến tập hợp chi phí tính giá thành, đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty đề ra. - Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành: Do đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty trải qua nhiều giai đoạn công nghệ mới tạo ra được một thành phẩm, nên việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng phân xưởng sản xuấthợp lý. Điều đó giúp cho việc quản lý chi phí sản xuất được chặt chẽ hơn, việc tính toán chi phí sản xuất được chính xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp chi phí theo địa điểm phát sinh. - Đối với kỳ tính giá thành: là hàng tháng rất phù hợp với điều kiện biến động không ngừng của nền kinh tế thị trường nhằm cung cấp thông tin kinh tế chính xác, nhanh chóng để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình, giúp ban lãnh đạo công ty đưa ra được các quyết định về sản xuất kinh doanh một cách kịp thời. - Về phương pháp tính giá thành: Phương pháp tính giá thành sản phẩmcông ty áp dụng là phương pháp tính tính giá thành giản đơn truạc tiếp. Đây là phương pháp phù hợp với đặc điểm sản xuất của công ty đó là quy trình sản xuất liên tục, chu kỳ lắp ráp ngắn, sản phẩm dở dang không có, đối tượng tính chi phí phù hợp với đối tượng tính giá thành tất cả những việc đó đã giúp cho kế toán phát huy được chức năng giám sát tình hình thực hiện giá thành đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý. - Công tác hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty được thực hiện theo đúng chế độ qui định, việc tính toán, tập hợp chi phí nhân công khá khoa học, hợp lý. Về những ưu điểm trên, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Thiết bị bưu điện ngay càng được phát huy nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3.2.2 Một số tồn tại Ngoài những ưu điểm đã đạt được, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty còn một số hạn chế. - Công ty đã trang bị máy tính cho phòng kế toán nhưng hiện nay máy tính mới chỉ sử dụng để tính toán, ghi tập hợp số liệu mà hình thức kế toán máy vẫn chưa được áp dụng. Vì vậy dễ gây ra sự trùng lập số liệu việc xử lý thông tin chưa kịp thời. - Trong quá trình hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất công ty vẫn chưa thực hiện trích trước tiên lương nghỉ phép của công nhân sản xuất. - Hiện nay công ty cũng không trích trước chi phí sử chữa lớn TSCĐ mà chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh hạch toán toàn bộ vào TK 142 “Chi phí trả trước” rồi phân bổ cho các kỳ theo tiêu thức nhất định. Như vậy nếu khoản chi phí sửa chữa lớn phát sinh sẽ rất khó khăn cho công ty trong việc phân bổ thích hợp khoản chi phí này. 3.3 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện. - Công ty đã trang bị hệ thống máy tính cho phòng kế toán nhưng chưa cài đặt được phần mềm kế toán. Vì vậy theo em công ty nên thực hiện cài đặt phần mềm kế toán máy để giảm bớt thời gian công sức của các thành viên phòng kế toán cũng tránh bị trùng lặp các thông tin, ngoài ra thông tin cũng đựoc cập nhật chính xác nhanh nhất. - Công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sẽ góp phần làm ổn định chi phí giá thành sản phẩm. Tuỳ theo công ty quy định mà thể trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX theo một tỷ lệ nhất định” Tổng tiền lương nghỉ phép của CNSX theo kế hoạch năm Tỷ lệ trích trước = x 100 Tổng tiền lương phải trả CNSX theo kế hoạch năm Trích trước tiền lương nghỉ phép = Tỷ lệ trích trước x Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất Hàng tháng, khi trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX chính, kế toán định khoản: Nợ TK 622: “Chi phí nhân công trực tiếp” TK 335: “Chi phí phải trả” Khi thực tế phát sinh tiền lương nghỉ phép phải trả, kế toán ghi: Nợ TK 335: “Chi phí phải trả” TK 334: “ Phải trả công nhân viên” - Công ty nên thực hiện việc trích trước CP sửa chữa lớn TSCĐ sao cho phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh. Khoản trích trước sửa chữa lớn TSCĐ được hạch toán vào TK 335 “ Chi phí phải trả”. + Căn cứ vào kế hoạch trích trước CP sửa chữa lớn TSCĐ vào CPSXKD, kế toán ghi: Nợ TK 627: “ Chi phí sản xuất chung” Nợ TK 641: “ Chi phí bán hàng” Nợ TK 642: “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” TK 335: “ Chi phí phải trả” + Cuối niên độ kế toán xử lý chênh lệch Nếu số trích trước lớn hơn CP thực tế phát sinh thì số chênh lệch được ghi giảm CP: Nợ TK 335: “ Chi phí phải trả” TK 627, 641, 642 Nếu số trích trước nhỏ hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch được ghi vào chi phí: Nợ TK 627, 641, 642 TK 335: “Chi phí phải trả” KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một công ty chỉ thể tồn tại, đứng vững khi biết kết hợp sử dụng đúng đắn các yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu ra tự cân đối hạch toán kinh tế. Để làm được điều này thông tin kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với các quyết định của ban lãnh đạo. Nó gắn liền vơi công tác kế toán chi phí tính giá thành sản xuất ở các doanh nghiệp, việc tính đúng, tính đủ chi phí tạo điều kiện để doanh nghiệp xác định đúng kết quả tài chính của mình. Từ đó sử dụng hợp lý, tiết kiệm các loại chi phí sản xuất giúp hạ giá thành sản phẩm là điều kiện nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trong những năm qua Công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện đã thực sự quan tâm đúng mức tới việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm. Song để công tác kế toán nói chung công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng trở thành công cụ quản lý kinh tế hiệu quả góp phần nâng cao lợi nhuận sản xuất kinh doanh thì công ty cần hoàn thiện hơn nữa công tác này. Qua quá trình học tập trên ghế nhà trường cùng thời gian thực tập tại Công ty CP Thiết bị bưu điện việc tìm hiểu công tác kế toán tại công ty đã giúp em củng cố thêm kiến thức của mình về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Là những kinh nghiệm quý giá trước khi em ra trường cũng như trước khi tìm cho mình một công việc theo đúng chuyên ngành mình đã học. Do kiến thức còn hạn chế, do thời gian thực tập hạn nên luận văn mới chỉ đề cập đến những vấn đề tính bản nhất, cũng như chỉ mới đưa ra những ý kiến bước đầu, chắc chắn không tránh khỏi xuất, thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của thầy giáo giúp em hoàn thành bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn giáo Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân các anh, các chị trong phòng kế toán Công ty CP Thiết bị bưu điện đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này! . MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN. lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thiết bị bưu điện. - Công ty đã trang bị hệ thống máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN, MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN,

Từ khóa liên quan