0

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức sở tài chính tỉnh quảng trị

117 0 0
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức sở tài chính tỉnh quảng trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́ ́H uê HỒ THỊ MỸ HẠNH tê NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC ̣c K in h SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ ho Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Đ ại Mã số: 31 01 10 Tr ươ ̀n g LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN HUẾ, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hồ Thị Hương Lan Các nội dung nghiên cứu, kết nghiên cứu đề tài trung thực, độc lập nghiên cứu chưa sử dụng để bảo vệ học vị Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập q trình nghiên cứu ́ tê ́H thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc uê Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn ho ̣c K in h Tác giả luận văn Tr ươ ̀n g Đ ại HỒ THỊ MỸ HẠNH i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành chương trình học Xin chân thành cảm ơn Q Thầy, Cơ giáo ngồi Trường Đại học Kinh tế Huế tham giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học ́ tập, nghiên cứu Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS Hồ Thị Hương Lan, ́H tận tình hướng dẫn khoa học, dành nhiều thời gian, tình cảm truyền đạt kinh nghiệm tận tình giúp đỡ giúp em vững tin, vượt qua khó khăn tê trình hồn thành luận văn h Tơi xin cảm ơn Văn phịng Sở Tài tỉnh Quảng Trị cung cấp cho in số liệu liên quan đến luận văn Chân thành cám ơn đồng nghiệp, ̣c K quan, tổ chức, đơn vị địa bàn tỉnh Quảng Trị giúp điều tra ho thu thập liệu cung cấp thông tin, số liệu cho đề tài ươ ̀n g Đ ại Tác giả luận văn Tr HỒ THỊ MỸ HẠNH ii ... Tơi xin cảm ơn Văn phịng Sở Tài tỉnh Quảng Trị cung cấp cho in số liệu liên quan đến luận văn Chân thành cám ơn đồng nghiệp, ̣c K quan, tổ chức, đơn vị địa bàn tỉnh Quảng Trị giúp điều tra ho thu...LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Hồ Thị Hương Lan Các nội dung nghiên cứu, kết nghiên cứu đề tài trung thực, độc lập nghiên cứu chưa... đơn vị địa bàn tỉnh Quảng Trị giúp điều tra ho thu thập liệu cung cấp thông tin, số liệu cho đề tài ươ ̀n g Đ ại Tác giả luận văn Tr HỒ THỊ MỸ HẠNH ii
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức sở tài chính tỉnh quảng trị , Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức sở tài chính tỉnh quảng trị