0

TU GHEP (1)

13 10 0
  • TU GHEP (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:30

KIỂM TRA BÀI CŨ Ở lớp em học : Từ cấu tạo từ tiếng Việt Hãy nhắc lại cho cô khái niệm từ ghép? Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP I Các loại từ ghép VD1: Xét ví dụ - Mẹ cịn nhớ nôn nao, hồi hộp bà ngoại tới gần trường nỗi chơi vơi hốt hoảng cổng trường đóng lại VD1: Từ ghép: bà ngoại, thơm phức - * VD1: - - phụ bổ sung nghĩaăn cốm phải ăn - Cốm tiếng thức quà ngườiý vội; Bà / ngoại C Từ ghép phụ P Thơm / phức Tiếng tiếng ? Tiếng tiếng nghĩ chính?Lúc ta chút ít, thong thảcho ngẫm thấy thu lại hương vị ấy, mùi thơm phức lúa Emcỏ mới, của-hoa dạinhận ven xét bờ trật tự tiếng C P từ ấy? Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP I Các loại từ ghép BT2 sgk/15 :Điền thêm tiếng vào sau tiếng để Xét ví dụ tạo thành từ ghép phụ * VD1: - Bà / ngoại Từ ghép phụ C - P Thơm / phức C P - Bút…… Thước… chì, bi, mực… Mưa… thẳng, Eke, Làm… phùn, rào… Ăn lụng, quen… Trắng… bám, vụng… Vui… tinh, xoá… Nhát… tai, mắt… gan, cáy… Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP VD2: I Các loại từ ghép - Việc chuẩn bị quần áo mới, giày nón mới, cặp Xét ví dụ sách mới, tập mới, thứ sẵn sàng, * VD1: khiến cảm nhận quan trọng ngày - khai trường Bà / ngoại C - P VD2: từ ghép quần áo, trầm bổng Từ ghép phụ lo tiếng -có Mẹphân khơng vẫntiếng khôngphụ ngủ Cứ nhắm mắt lại vang lên bên tai tiếng đọc trầm không? Thơm / phức bổng [ ] C P *VD2: - Áo / quần; trầm / bổng -> Bình đẳng mặt ngữ pháp Từ ghép đẳng lập Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP I Các loại từ ghép BT nhanh: Các nhóm từ sau thuộc loại từ ghép gì? Xét ví dụ * VD1: - a Mong ước, khỏe mạnh, chở che, xa gần, tìm kiếm Bà / ngoại C - P Từ ghép phụ b Buồn phiền, hối hận, yên tĩnh, mẹ con, lại, non sông, buôn bán Thơm / phức C P *VD2: - Áo / quần; trầm / bổng -> Bình đẳng mặt ngữ pháp Ghi nhớ sgk/ 14 c Đường sắt, nhà khách, xanh biếc, ghế đẩu, toán Đáp án: Từ ghép đẳng lập Nhóm a, b: Từ ghép đẳng lập Nhóm c: từ ghép phụ Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP I Các loại từ ghép BT1 sgk/15 Xét ví dụ Xếp từ ghép: Suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà * VD1: - phân loại sau Bà / ngoại C - ăn, chài lưới, cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ theo bảng P Từ ghép phụ Thơm / phức C P *VD2: - Áo / quần; trầm / bổng -> Bình đẳng mặt ngữ pháp Ghi nhớ sgk/ 14 Từ ghép đẳng lập Từ ghép CP: - Lâu đời Xanh ngắt Nhà máy Nhà ăn Cười nụ Từ ghép ĐL: - Suy nghĩ Chài lưới Cỏ Ẩm ướt Đầu đuôi TỪ GHÉP Tiết 3- Tiếng Việt I Các loại từ ghép II Nhóm 1: so sánh nghĩa từ bà ngoại với nghĩa Nghĩa từ ghép từ bà, nghĩa từ thơm phức với nghĩa từ thơm, em thấy có khác nhau? Xét ví dụ - Bà ngoại bà - Thơm phức thơm Nhóm 2: So sánh nghĩa từ quần áo với nghĩa tiếng quần, áo; nghĩa từ trầm bổng với nghĩa tiếng trầm, bổng, em thấy có khác nhau? - Quần áo quần, áo - Trầm bổng trầm, bổng TỪ GHÉP Tiết 3- Tiếng Việt I Các loại từ ghép II - Nghĩa từ ghép lớn tuổi Xét ví dụ - Bà ngoại Thơm phức -> Nghĩa hẹp ⇒ bà thơm -> Nghĩa rộng Từ ghép phụ có tính chất phân nghĩa - Quần áo quần, áo - Trầm bổng trầm, bổng Bà : người sinh bố, mẹ người phụ nữ -> Nghĩa hẹp hơn, cụ thể -> Nghĩa rộng hơn, khái quát =>Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa - Bà ngoại: người sinh mẹ Thơm : mùi dễ chịu Thơm phức: có mùi thơm mạnh hấp dẫn Quần áo: chung quần áo mặc Quần: riêng quần; áo riêng áo Trầm bổng: âm lúc cao lúc thấp Trầm: âm thấp Bổng: âm cao Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP I Các loại từ ghép Nhóm 1: BT3 II Nghĩa từ ghép Nhóm 2: BT4 III Luyện tập BT3: điền thêm tiếng vào sau BT3: - Núi: núi sông, núi rừng Ham: ham mê, ham muốn Xinh: xinh đẹp, xinh tươi Mặt: mặt mũi, mặt mày Học: học hỏi, học hành Tươi: tươi đẹp, tươi vui tiếng để tạo từ ghép đẳng lập - Núi Ham Xinh Mặt Học Tươi Tiết 3- Tiếng Việt TỪ GHÉP I Các loại từ ghép Nhóm 1: BT3 II Nghĩa từ ghép Nhóm 2: BT4 III Luyện tập BT4: nói BT4: sách, mà - khơng thể nói sách Có thể nói sách, sách, danh từ vật tồn dạng cá thể riêng biệt - Còn sách từ ghép đẳng lập có nghĩa tổng hợp chung hai loại nên khơng thể nói sách vở? CỦNG CỐ BÀI GIẢNG Từ ghép Đẳng lập Chính phụ Tiếng đứng trước, tiếng phụ đứng sau bổ sung nghĩa cho tiếng Từ ghép CP có tính chất Khơng phân tiếng phân nghĩa Nghĩa tiếng phụ Từ ghép ĐL có tính chất hợp nghĩa Nghĩa từ ghép ĐL khái từ ghép CP hẹp quát nghĩa nghĩa tiếng ting to nờn nú Dặn dò Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Bài cũ Fifth level - Học cũ - Hoàn thành tập lại Bài  Click to edit Master text Xem trước bài: Liên kết văn Second level TIẾT HỌC KẾT THÚC XIN CHÀO TẠM BIỆT ! ... áo - Trầm bổng trầm, bổng TỪ GHÉP Tiết 3- Tiếng Việt I Các loại từ ghép II - Nghĩa từ ghép lớn tu? ??i Xét ví dụ - Bà ngoại Thơm phức -> Nghĩa hẹp ⇒ bà thơm -> Nghĩa rộng Từ ghép phụ có tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: TU GHEP (1) , TU GHEP (1)

Từ khóa liên quan