0

Sử dụng định lý pytago để giải một số loại bài tập trong bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý các khối 8 9

27 0 0
  • Sử dụng định lý pytago để giải một số loại bài tập trong bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý các khối 8 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:23

Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG 1 Lời giới thiệu 2 Tên sáng kiến: 3 Chủ đầu tư tạo sáng kiến 4 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 5 Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử, (ghi ngày sớm hơn) 6 Mô tả chất sáng kiến: 6.1 Về nội dung sáng kiến: 6.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 6.1.3 Nội dung kiến thức cụ thể liên quan 10 6.2 Về khả áp dụng sáng kiến: 25 11 Những thông tin cần bảo mật (nếu có): 25 12 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 25 13 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử (nếu có) theo nội dung sau: 25 14 9.1 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: 26 15 9.2 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân: 26 16 10 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu 27 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Lời giới thiệu Xuất phát từ thực tế nhu cầu sống, từ mục tiêu giáo dục từ xu giáo dục ngồi nước thời kì hội nhập Ngành giáo dục đào tạo cấp cần tạo người, hệ tích cực, tự chủ, động, sáng tạo Đặc biệt biết làm việc thực tế xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Đồng thời góp phần thúc đẩy q trình phát triển nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Để thực mục tiêu địi hỏi học sinh từ cịn ngồi ghế nhà trường cần có phẩm chất đạo đức, có nhân cách Ln có ý thức nhận thức, không ngừng học tập để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao kiến thức tri thức Đồng thời vai trò người giáo viên chiếm vị trí quan trọng khơng thể thiếu Bản thân giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chưa nhiều nhận thức rõ mục tiêu giáo dục thời đại cần phải thực Chính lí đó, tơi viết lại sáng kiến trình giảng dạy trường THCS Tân Phong đúc kết được: Sử dụng định lý Pytago để giải số loại tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8;9 Hy vọng kết sáng kiến mà báo cáo quảng bá, giới thiệu, ứng dụng rộng rãi không phạm vi nhà trường, mà nhân rộng huyện Bình Xun ngồi tỉnh Vĩnh Phúc Tên sáng kiến: “Sử dụng định lý Pytago để giải số loại tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8;9” Chủ đầu tư tạo sáng kiến: - Trương Thị Lợi, giáo viên trường THCS Tân phong – Bình Xuyên – Vĩnh phúc Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Sáng kiến áp dụng giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8,9 Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử (ghi ngày sớm hơn): Sáng kiến áp dụng lần đầu từ tháng năm 2014 Mô tả chất sáng kiến: 6.1 Nội dung sáng kiến Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến 6.1.1 Cơ sở lí luận Trong q trình dạy học mơn vật lý, vấn đề vận dụng kiến thức lý thuyết học vào việc giải tập vận dụng điều không đơn giản Q trình địi hỏi người dạy người học phải hoạt động trí tuệ tích cực, tự lập sáng tạo nên có tác dụng để phát triển tư trình giải tập vật lý nói chung Mặt khác hoạt động người dạy người học thể bộc lộ khả tư thân Đặc biệt hội để người dạy thể khả điều khiển hoạt động nhận thức cho học sinh, để từ đánh giá khả củng cố, đào sâu, mở rộng, hoàn thiện vận dụng kiến thức học sinh làm tập Trên sở khoa học việc nghiên cứu, tìm tịi q trình giải tập vật lý, ngồi việc giúp cho học sinh tự giác, say mê học tập, cịn rèn cho em đức tính tốt như: tính cẩn thận, tinh thần tự giác, tự lập, vượt khó, kiên trì tạo niềm vui, hăng say nghiên cứu, phát triển trí tuệ q trình học tập Ngồi q trình giải tập vật lí cịn thể khả đặc biệt theo mục đích thực nghiên cứu như: - Là phương tiện để kiểm tra, đánh giá kiến kĩ theo chuẩn kiến thức kĩ quy định mà học sinh học - Là phương tiện để rèn luyện cho học sinh khả vận dụng kiến thức, phân tích, so sánh, tổng hợp khái quát hóa kiến thức học - Là phương tiện để củng cố, ôn tập kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ tối thiểu quy định - Là phương tiện để học sinh vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, góp phần giáo dục kĩ thuật tổng hợp - Là phương tiện để nghiên cứu tài liệu - Là phương tiện để học sinh rèn luyện tư duy, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học - Là phương tiện, hội để học sinh rèn luyện đức tính tốt tinh thần tự lập, kiên trì tinh thần vượt khó 6.1.2 Cơ sở thực tiễn Trong trình bồi dưỡng học sinh bậc học THCS nói chung, học sinh giỏi vật lý khối 8;9 trường THCS Tân Phong nói riêng vấn đề giải tập vật lý gặp khơng khó khăn, em thường khơng có kĩ vận dụng, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức Vì em thường giải tập cách mị mẫm, khơng có định hướng rõ ràng, áp dụng công thức máy Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến móc chí làm khơng hiểu dẫn đến làm sai Từ ngun nhân đó, tơi thường giúp em nhớ lại phương pháp chung để giải tập vật lý để em áp dụng làm dạng tập, cụ thể sau: Bước 1: Đọc tìm hiểu đề (Viết tóm tắt đề xem cho gì? Cần tìm gì?) - Đọc tìm hiểu kĩ đề bài, tìm hiểu ý nghĩa thuật ngữ, đại lượng vật lý, để tóm tắt xác kiện đề - Đổi đơn vị (nếu cần) Lưu ý: Học sinh thường không để ý hay quên làm thao tác - Vẽ hình minh họa (Nếu cần), mơ tả lại tình nêu tập lưu ý tượng có nhiều đối tượng tham gia hay có nhiều trường hợp xảy Bước 2: Xác lập mối liên hệ kiện xuất phát với phải tìm để tìm phương hướng giải - Phân tích nội dung để làm sáng tỏ chất vật lý - Suy nghĩ để xác lập mối liên hệ kiện có liên quan tới công thức kiện xuất phát rút kiện liên quan cần tìm để xác định phương hướng giải Bước 3: Lập kế hoạch giải, thực giải - Suy nghĩ cơng thức dùng để giải - Chọn công thức giải - Chọn cách giải phù hợp - Tìm đại lượng cần tìm sau biến đổi kết hợp công thức (chưa vội thay số) - Thay số để tìm kết cuối (Nếu có) Lưu ý: Trong q trình thực bước này, sử dụng vận dụng linh hoạt, kết hợp bước với bước với trình giải (Tùy theo yêu cầu cụ thể bài) Bước 4: Kiểm tra, đánh giá, biện luận kết luận Để xác nhận kết vừa tìm cần kiểm tra lại việc giải tập (bài toán) vật lý theo cách sau: - Kiểm tra xem trả lời hết câu hỏi yêu cầu tập (Bài toán) chưa - Đã xét hết trường hợp theo yêu cầu tập (Bài toán) chưa - Kết tính đơn vị kết tính có phù hợp thực tế khơng - Tìm cách giải khác cho (Nếu có) Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến 6.1.3 Nội dung kiến thức cụ thể liên quan *) Định lí Pytago: Trong tam giác vng, bình phương cạnh huyền tổng bình phương hai cạnh góc vng Lưu ý: Cạnh huyền cạnh đối diện với góc vng Ví dụ: Nếu  ABC vng A, cạnh huyền BC góc đối diện góc A B 2  BC = AB + AC C A - Nếu cạnh huyền AC góc đối diện góc B,  ABC vng B 2  AC = AB + BC A C B - Nếu cạnh huyền AB góc đối diện góc C,  ABC vng C 2  AB = CA + CB A B C Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến *) Định lí Pytago đảo: Nếu tam giác có bình phương cạnh tổng bình phương hai cạnh tam giác tam giác vng * Giới thiệu đơi nét nhà tốn học Pytago Pytago sinh trưởng gia đình quý tộc đảo Samos (Bờ biển phía Tây Hy Lạp thuộc Địa Trung Hải), ngồi khơi Tiểu Á Ơng sống khoảng năm 570 đến 500 trước cơng ngun Ơng Pythais (mẹ ông, người gốc Samos) Mnesarchus (cha ông, thương gia từ Tyre) Khi tuổi niên, ông rời thành phố quê hương tới Crotone phía nam Ý, để trốn tránh phủ chuyên chế Polycrates Theo lamblichus,Thales, ấn tượng trước khả ông, khuyên Pytago tới Memphis Ai Cập học tập với người tế lễ tiếng tài giỏi Có lẽ ơng học số ngun lý hình học, sau cảm hứng để ông phát minh định lý mang tên ơng Một cơng trình tiếng ơng hệ thức độ dài cạnh tam giác vuông , định lí Pytago *) Một số tập minh họa Bài tập 1: (Câu 1–Đề thi HSG huyện Bình Xuyên năm học 2009–2010) Một người đứng cách đường khoảng 50m, đường có ô tô tiến lại với vận tốc 10m/s Khi người thấy tơ cịn cách 130m bắt đầu đường để đón đón tơ theo hướng vng góc với mặt đường Hỏi người phải với vận tốc để gặp ô tô? GỢI Ý - Giả sử người dứng A, cách đường thẳng d B Sao cho AB = 50m (Hình vẽ) B C d A Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến - Từ hình vẽ ta thấy, tam giác ABC tam giác vuông, vuông B Áp dụng định lý Pytago ta có: AC2 = AB2 + BC2 2  BC = AC + AB BC= AC  AB2 = 130  50 = 120 (m) Chiều dài đoạn đường BC 120m Thời gian ô tô từ C đến B là:  t= BC 120   12( s ) v1 10 Để đến B lúc ô tô vừa đến B, người phải với vận tốc là: v2 = AB 50   4, 2(m / s ) t 12 Bài tập 2: (VLTT –CS1/140) Hai tàu chuyển động thẳng mặt biển với tốc độ v Lúc t = chúng cách khoảng L hai phương chuyển động tạo với góc  hình vẽ Hỏi thời diểm hai tàu gần nhất? Tính khoảng cách ngắn hai tàu? A  B GỢI Ý - Sau thời gian t hai tàu đoạn đường là: AA’ – BB’ – vt cách nhau: l = A’B’ - Vì tam giác A’B’H tam giác vng, vng H Áp dụng định lý Pytago ta có: A’B’2 = A’H2 + B’H2  l2 = A’H2 + B’H2 (1) l AH  B ' H B’ A A’  B H Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Từ hình vẽ có: B’H = vt sin (2) A’H = L – vt - vt cos (3) Thay (2) (3) vào (1) ta có: l2 = (L – vt - vt cos)2 + (vt sin)2 L2 L  l = L + 2(1+cos)(vt  ) – (1+ cos) 2 L L Vậy l có giá trị nhỏ khi: Vt  =  t = 2v 2 Vậy giá trị nhỏ là: l = L  cos   = Lsin 2 Bài tập 3: (Câu 4–Đề thi HSG huyện Bình Xuyên năm học 2013–2014) Hai gương phẳng G1 G2 bố trí hợp với góc  hinh vẽ Hai điểm sáng A B đặt vào hai gương a/ Trình bày cách vẽ tia sáng suất phát từ A phản xạ lên gương G2 đến gương G1 đến B b/ Nếu ảnh A1 A qua G1 cách A 12cm ảnh A2 A qua G2 cách A 16cm Hai ảnh cách 20cm Tính góc A1AA2? GỢI Ý a/ Vẽ trình bày cách vẽ: *) Vẽ hình Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến *) Cách vẽ hình: - Lấy A’ đối xứng với A qua gương phẳng G2 H Sao cho AH = HA’ Vậy A’ ảnh ảo A qua gương phẳng G2 - Lấy B’ đối xứng với B qua gương phẳng G1 K Sao cho BK = KB’ Vậy B’ ảnh ảo B qua gương phẳng G1 - Nối A’ với B’ cắt G2 I, cắt G1 J - Nối A với I, B với J Vậy AIJB đường tia sáng cần vẽ b/ Theo giả thiết, A1 ảnh A qua gương G1 Có: AA1=12cm A2 ảnh A qua gương G2 Có: AA2=16cm Và A1A2= 20cm Áp dụng định lý pytago đảo Ta thấy: 202=122+162 Vậy tam giác A1AA2 tam giác vuông A  góc A1AA2 = 90 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Bài tập 4: (VLTT – CS1/5) Hai tàu thủy chuyển động thẳng biển Tàu chuyển động vào lúc 12h trưa phía Bắc hịn đảo nhỏ, cách đảo 40 dặm tiếp tục chạy phía Đơng với vận tốc 15 dặm/h Cịn tàu chuyển động vào lúc 8h sáng phía Đơng hịn Đảo nói trên, cách Đảo 100 dặm, chuyển động phía nam với vận tốc 15 dặm/h Xác định khoảng cách nhỏ hai tàu điều xảy thời điểm nào? GỢI Ý - Chọn mốc thời gian lúc 8h sáng - Khi tàu A cách B là: AB = (12h – 8h)15dặm/h = 60 dặm Đặt h = BD = 40 dặm Đặt d = DC = 100 dặm - Xét thời điểm t tàu M cách A là: AM = x Tàu N cách C là: CN = x - Vì hai tàu có vận tốc v = 15 dặm/h - Nối M với N Khoảng cách hai tàu MN - Từ hình vẽ Xét tam giác vng ∆MON, vng O, cịn MN cạnh huyền tam giác vuông - Áp dụng định lý Pytago với tam giác vng ∆MON, ta có: MN2 = MO2 + ON2 = (h + x)2 + (d + 60 – x)2 = (40 + x)2 + (100 + 60 – x)2 10 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Đặt điện trở sau: R1 = ROD R2 = RDB R3 = ROB R4 = RAO R5 = RAC R6 = RCB Vì (R1 nt R2) Điện trở tương đương là: R12  Vì (R12 // R3) Điện trở tương đương là: R R   R 2 R123  Vì (R123 nt R4) Điện trở tương đương là: R 1 R1234  R(1 2) (1 2) Vì (R5 nt R6) Điện trở tương đương là: R56 = 2.R Vì (R1234 // R56) Điện trở tương đương đoạn mạch AB là: RAB  (8  2).R (5  2) Bài tập 6: (Câu 1–Đề thi HSG tỉnh Vĩnh phúc năm học 2009–2010) Một ô tô xuất phát từ điểm A cánh đồng để đến điểm B sân vận động hình vẽ Cánh đồng sân vận động ngăn cách đường thẳng d, khoảng cách từ A đến đường thẳng d a = 400m, khoảng cách từ B đến đường thẳng d b = 300m, khoảng cách AB = 2,8m Biết vận tốc ô tô cánh đồng v = 3km/h, vận tốc ô tô sân vận động tô đường thẳng d 4v , vận tốc ô 5v Khi ô tô đến điểm M đường cách A’ khoảng x=300m rời đường N cách B’ khoảng y= 400m thời gian chuyển động ô tô bao nhiêu? GỢI Ý 13 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến - Gọi AA’ khoảng cách từ điểm ô tô xuất phát cách đồng đến đường thẳng d Biết AA’ = a = 400m - Gọi BB’ khoảng cách từ điểm ô tô sân vận động đến đường thẳng d Biết BB’ = b = 300m - Khoảng cách từ điểm A cánh đồng để đến điểm B sân vận động là: AB = 2,8m - Vận tốc ô tô từ A cánh đồng đến M đường là: v1 = (Km/h) - Vận tốc ô tô từ N đường đến B sân vận động là: v2 = (Km/h) - Vận tốc ô tô từ M đến N đường là: v3 = (Km/h) A a N d A’ x M y B’ O b B *) Từ hình vẽ: -Vì tam giác AA’O tam giác vuông, vuông A’ Áp dụng định lý Pytago ta có: AO2 = AA’2 + A’O2 ’  A O = AO  AA (1) -Vì tam giác BB’O tam giác vuông, vuông B’ Áp dụng định lý Pytago ta có: BO2 = BB’2 + B’O2 ’  B O = BO  BB (2) 14 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến -Vì tam giác AA’M tam giác vuông, vuông A’ Áp dụng định lý Pytago ta có: AM2 = AA’2 + A’M2  AM = AA  AM = a  x (3) ’ ’ -Vì tam giác BB N tam giác vuông, vuông B Áp dụng định lý Pytago ta có: BN2 = BB’2 + B’N2  BN = BB   BN = b  y - AM v 3MN Thời gian ô tô từ M đến N là: t2 = 5v NB Thời gian ô tô từ N đến B là: t3 = 4v Thời gian ô tô từ A đến M là: t1 = Tổng thời gian ô tô từ A đến M đến N đến B là: t = t1 + t2 + t3 = - (4) ’ AM 3MN NB + + v 5v 4v (5) ’ Xét  A AO đồng dạng với  B BO có: AA AO 400 AO AO = =   = B B BO 300 BO BO Theo cho AB = 2,8km = 2800m Mà AB = AO + OB  AO = AB – OB = 2800 – BO Từ (*) (**) ta có: 3AO = 4BO  3(2800 – BO) = 4BO  BO = 1200m  AO = 1600m (*) (**) Từ (1) ta có: A’O = AO  AA = 1600  400 = 1549,2m Từ (2) ta có: B’O = BO  BA = 1200  300 = 1161,8m Còn A’B’ = A’O +OB’ = 1549,2 + 1161,8 = 2711m Kết hợp (1); (2);(3);(4);(5) Ta được: t= AM 3MN NB + + v 5v 4v 15 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến = = 2 3(2711  x  y ) b  y a2  x2 + + 5v 4v v 400  300 3(2711  300  400) 300  400 + + 5.0,833 0,833 4.0,833 = 2508 giây = 41 phút 48 giây = 0,6967h Thời gian chuyển động ô tô 41 phút 48 giây Bài tập 7: (Câu 1-Đề thi HSG huyện Thanh Ba-Phú Thọ năm học 2014–2015) Một ca nô xuất phát từ A bờ sông theo hướng AD với vận ’ tốc v = 5(m/s) cập bến điểm B bờ bên nằm đối diện với điểm A Biết nước chảy với vận tốc v0 = 1(m/s) dòng song rộng AB = 500(m) Hãy tính thời gian chuyển động ca nô? GỢI Ý B D V1 V’ A V0 Theo cho v’ = 5(m/s) vận tốc ca nơ Cịn v0 = 1(m/s) vận tốc dịng nước Gọi v1 vận tốc tương đối ca nơ so với dịng nước *) Từ hình vẽ: Xét tam giác Av’v1 tam giác vuông (vuông v1) Áp dụng định lý Pytago ta có: v’2 = v12 + (-v0)2 = v12 + v02 16 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến  v12  v '  v02 v1  5  12  24 Thời gian ca nô từ A hướng theo D cập bến B là: t AB 500   102 ( s ) v1 24 Bài tập 8: (Bài 3.16 – Trang 158 – Sách 500 BTVL THCS) Người ta dự định mắc bóng đèn trịn góc trần nhà hình vng, cạnh m quạt trần trần nhà, quạt trần có sải cánh 0,8 m (khoảng cách từ trục đến đầu cánh), biết trần nhà cao 3,2 m tính từ mặt sàn Hãy tính tốn thiết kế cách treo quạt trần để quạt quay, khơng có điểm mặt sàn bị loang loáng GỢI Ý Để quạt quay không điểm sàn bị sáng loang lống bóng đầu mút cánh quạt in tường tối đa đến chân tường C,D Vì nhà hình hộp vng, ta xét trường hợp cho bóng, cịn lại tương tự Gọi L đường chéo trần nhà L = = 5,7 m Từ hình vẽ ta thấy tam giác S1CD tam giác vuông 17 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Áp dụng định lý Pytago tam giác vuông S1CD S1D2 = S1C2 + CD2  S1 D  S 1C  CD  3, 2  5,7  ,5 m Khoảng cách từ bóng đèn đến góc chân tường đối diện 6,5 m Gọi T điểm treo quạt, O tâm quay quạt Gọi A B đầu mút cánh quạt quay Xét  S1IS3 ta có AB OI AB   OI   IT  S1S3 IT S1 S3 H 3,2 2.0,8   0,45m L 5,7 2R Khoảng cách từ quạt đến điểm treo: OT = IT – OI = 1,6 – 0,45 = 1,15 m Vậy quạt phải treo cách trần nhà tối đa 1,15 m Bài tập 9: (Câu – Đề thi HSG tỉnh Nghệ An năm học 2012 – 2013) Một vật sáng nhỏ có dạng đoạn thẳng AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ nằm ngồi khoảng tiêu cự thấu kính a) Gọi d khoảng cách từ vật đến thấu kính, d’ khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, f tiêu cự thấu kính Hãy vẽ ảnh vật qua thấu kính chứng minh cơng thức: 1 + = d d f b)Đặt vật sáng phía thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm, song song với trục cách trục đoạn l = 20 cm Biết điểm A B cách thấu kính 40 cm 30 cm Tính độ lớn ảnh vật AB qua thấu kính GỢI Ý Để dựng ảnh vật sáng AB qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng đường truyền hai ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ hình vẽ sau: 18 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Từ hình vẽ: - Xét hai tam giác OA’B’và tam giác OAB đồng dạng Ta có: A' B ' OA ' d '   AB OA d (1) - Xét hai tam giác OIF’ A’B’F’ đồng dạng có hệ thức: A' B ' F ' A ' d '  f   OI f OF ' 1 - Từ ( 1) (2) rút :  '  d d f (2) b) Tương tự trên, để dựng ảnh vật sáng AB qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng đường truyền hai ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ hình vẽ sau: 19 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến - Vì OI = OF’  tam giác OIF’ vuông cân  góc OF’I = 450 ’ ’ / /  góc CA B = 45  tam giác A CB vuông cân d Bf d f  A  20 cm dB  f dA  f - Tính A’C = d’B – d’A = - Mặt khác, ta thấy tam giác A’CB’là tam giác vuông, vuông C Áp dụng định lí Pytago với tam giác A’CB’ (A’B’)2 = (CA’)2 + (CB’)2 ’ ’  AB = A C   B C  ' ' = 20 cm Độ lớn ảnh 20 cm Bài tập 10: (Bài 1.193 – Trang 45 – Sách 500 BTVL THCS) Một khối gỗ hình hộp chữ nhật quay quanh cạnh B hình vẽ Khối gỗ có trọng lượng P = 100N, a = 60cm, b = 80cm a Tính lực F tác dụng lên cạnh DC D theo hướng đến C để khối gỗ nhấc lên khỏi sàn b Tim lực nhỏ nhất, lớn tác dụng cào C để nhấc khối gỗ lên khỏi sàn GỢI Ý a) Phân tích lực tác dụng hình vẽ sau: 20 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Theo giả thiết có: P = 100N; DC = a =60cm = 0,6m; BC = b = 80cm = 0,8m Vì khối gỗ quay quanh điểm cạnh B Coi khối gỗ địn bẩy có điểm tựa B - Gọi BC cánh tay đòn lực F - Gọi BH cánh tay đòn trọng lực P Để nhấc khối gỗ lên khỏi sàn thì: P HB = F.BC (1)  100 (0,6 : 2) = F.0,8  F = 37,5N b) Từ (1) suy F  P HB BC (2) -Để lực tác dụng vào C để nhấc khối gỗ lên khỏi sàn lớn (F)max (BC)min Vậy (BC)min BC = AB HB = (AB : 2) = (BC : 2) Ta có: Fmax  P HB P 100    50 N BC 2 Vậy lực tác dụng vào C để nhấc khối gỗ lên khỏi sàn lớn (F)max 50N -Để lực tác dụng vào C để nhấc khối gỗ lên khỏi sàn lớn (F)min (BC)max Từ hình vẽ: Bˆ  90 Cịn: Aˆ  Cˆ  45 Mặt khác, tam giác ABC tam giác vng Ta có: AC2 = AB2 + BC2 = 0,82 + 0,62 = 0,64 + 0,36 = 21 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Vậy AC = 1m Để (BC)max AC = BC = 1m Ta có: Fmin  P HB 100 ( ,3 )   30 N BC Vậy lực tác dụng vào C để nhấc khối gỗ lên khỏi sàn lớn (F)min 30N Bài tập 11: (VLTT –CS1/133) Một thuyền chuyển động từ bờ bên sang bờ bên dịng sơng thẳng, bề rộng d với tốc độ v nước Biết nước chảy với tốc độ u=2v Thuyền phải chuyển động theo hướng để sang tới bờ bên bị trơi dọc theo bờ sơng khoảng nhỏ nhất? Khi thời gian chuyển động thuyền bao nhiêu? GỢI Ý - Giả sử thuyền trôi theo hướng AB, hơp với bờ sơng góc β - Sau thời gian t qua sông, thuyền bị trôi dọc theo bờ sông đoạn S = HC Từ hình vẽ, ta xét tam giác ABC đường cao AH, ta có: BC.AH = AB.ACsinα -Vì tam giác AHC tam giác vng, vng H Áp dụng định lý Pytago ta có: AC2 = AH2 + HC2 2  AC = d + S  AC = d  S Mặt khác: utd = vt d  S sinα u2 1 S = d v sin  22 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến Vì d,u,v khơng đổi nên S nhỏ sinα lớn Vậy sinα = 1, α = 900 Cosβ = AB u    β = 60 BC v Vậy thuyền phải bơi theo hướng AB hợp với bờ sông góc 600 ngược chiều dịng nước Thời gian chuyển động thuyền là: t= AB d 2d   v v sin 60 v Bài tập 12: (VLTT –CS1/26) Một ô tô biết khoảng cách bánh trước bánh sau l(m); ô tô chuyển động đường thẳng xy Cùng lúc đó, người xe đạp chuyển động với vận tốc v1 đường thẳng zt (Biết zt//xy) cách xy đoạn AN=l1(m) (Hình vẽ) Khi tơ qua nắp cống bị kênh N người xe đạp nghe thấy tiếng kêu B nghe thấy tiếng kêu thứ hai sau t(s) Biết AB=l2(m) vận tốc âm khơng khí v2(m/s) Xác định vận tốc ô tô A z l2 B V1.t C t l1 x y N GỢI Ý Theo giả thiết: AN = l1(m) AB = l2(m) Từ hình vẽ, ta thấy tam giác NAB tam giác vng, vng A Áp dụng định lí Pytago với tam giác vuông NAB: NB2 = AN2 + AB2 = (l1)2 + (l2)2  NB = l1 2  l 2 Gọi T0 thời điểm bánh trước xe chạm vào nắp cống N Âm truyenf tới B sau khoảng thời gian là: 23 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến NB v2 l 12  l 22 v2  Thời điểm người xe đạp nghe thấy tiếng kêu lần thứ B là: T l 12  l 22  v Và lần thứ hai C là: T l 12  l 22  v  t (1) Gọi v vận tốc xe ô tô Thời điểm bánh sau xe ô tô chạm vào nắp cống N là: T  l v xảy hai trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu xe đạp chuyển động chiều với tơ, âm bánh sau chạm vào lắp cống truyền tới C thời điểm: T l NC   v v2  T l   v l 12  ( l  v t ) v2 (2) Vì (1) = (2) suy ra: l  t  v l 12  l v l 12  ( l  v t )  v 2 l v v  v t  l 12  l 22  l 12  ( l  v t ) Trường hợp 2: Nếu xe đạp chuyển động ngược chiều với ô tô, tương tự trường hợp ta có: l v v  v t  l 12  l 22  l 12  ( l  v t ) 24 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến 6.2 Về khả áp dụng sáng kiến: Qua thời gian trực tiếp nghiên cứu giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Tôi thấy nội dung sáng kiến áp dụng phổ biến giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8,9 Cũng học sinh đội tuyển vật lý ;9 dùng để làm tài liệu học tập Mong muốn rằng, nội dung sáng kiến nhân rộng sử dụng rộng rãi cho giáo viên bồi dưỡng đội tuyển vật lý khối ;9 học sinh đội tuyển vật lý khối 8,9 Những thông tin cần bảo mật (nếu có): Khơng có Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên: Luôn khơng ngừng học tập để nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu người dạy thời đại Học sinh: Ln có hứng thú học tập, u thích mơn học để chủ động việc đào sâu nghi nhớ kiến thức Tổ khoa học tự nhiên nhà trường: Tạo điều kiện thời gian nghiên cứu, tích cực tham gia trao đổi, sinh hoạt nhóm chun mơn để thảo luận vấn đề đưa Nhà trường: Tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nguồn học sinh tham gia đội tuyển Phòng giáo dục, sở giáo dục: Tổ chức buổi sinh hoạt chun mơn theo nhóm cụm trường tổ chức chuyên đề cấp tỉnh để giáo viên có hội tham gia trao đổi nội dung nghiên cứu Qua nội dung kiến thức liên quan đào sâu, góp ý hồn thiện hơn, đồng thời lúc giáo viên học tập, sinh hoạt chun mơn tích cực Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử (nếu có) theo nội dung sau: 25 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến 9.1 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Năm học 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 Số lượng học sinh đạt giải cấp huyện Giải nhì: 01 HS Giải ba: 02 HS Giải KK: 02 HS Giải ba: 02 HS Giải KK: 01 HS Giải nhì: 01 HS Số lượng học sinh đạt giải cấp tỉnh Giải ba: 01 HS Giải KK: 02 HS Giải KK: 01 HS Chưa thi Qua năm trực tiếp tham gia vào công tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8;9 trường THCS Tân Phong, đặc biệt giảng dạy tơi có kết hợp sử dụng nội dung sáng kiến “Sử dụng định lý Pytago để giải số loại tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8;9” thu kết cụ thể sau: Trong trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phần “Sử dụng định lý Pytago để giải số loại tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8;9” trường THCS Tân Phong, học sinh rèn phương pháp tự học, tự phát vấn đề, biết nhận dạng tập (bài toán), nắm vững cách giải Rèn kĩ trình bày tốn khoa học, rõ ràng có định hướng, phương pháp Đặc biệt em học sinh đối tượng giỏi u thích mơn học Vật lí muốn theo học đội tuyển học sinh giỏi vật lý 9.2 Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân: - Từ kết thu giảng dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi vật lý năm gần đây, chất lượng số lượng giải giải đạt tự hào với trường nhỏ, học sinh trường THCS Tân Phong Từ kết đạt ban giám hiệu nhà trường cho phép áp dụng rộng tới tồn thể giáo viên tổ tốn lý tham khảo vận dụng giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối lớp 8,9 năm Khơng vậy, phịng giáo dục Bình Xuyên thẩm định đánh giá kết nội dung sáng kiến đạt loại tốt năm học : 2015-2016 26 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong Báo cáo kết nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến 10 Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Số TT Tên tổ chức/cá nhân Địa Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Trương Thị Lợi Trường THCS Tân Phong Giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh Học sinh giỏi khối 8,9 Trường THCS Tân Phong Học sinh đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh Bình xuyên, ngày tháng 12 năm 2016 Tân Phong, ngày tháng 12 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Tác giả sáng kiến (Ký, ghi rõ họ tên) Trương Thị lợi 27 Giáo viên : Trương Thị Lợi Năm học: 2016-2017 Trường THCS Tân Phong ... lý khối 8; 9? ?? thu kết cụ thể sau: Trong trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi phần ? ?Sử dụng định lý Pytago để giải số loại tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8; 9? ?? trường THCS Tân Phong, học. .. dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8; 9 trường THCS Tân Phong, đặc biệt giảng dạy tơi có kết hợp sử dụng nội dung sáng kiến ? ?Sử dụng định lý Pytago để giải số loại tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý. .. kiến áp dụng phổ biến giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý khối 8, 9 Cũng học sinh đội tuyển vật lý ;9 dùng để làm tài liệu học tập Mong muốn rằng, nội dung sáng kiến nhân rộng sử dụng rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng định lý pytago để giải một số loại bài tập trong bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý các khối 8 9 , Sử dụng định lý pytago để giải một số loại bài tập trong bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý các khối 8 9